View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • | 4 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Jelen kutatás célkitűzése a pszichés jól-lét kapcsolatának elemzése öt munkahelyi stressz-tényezővel: az alacsony munkahelyi kontrollal, a munkatársi társas támogatottság hiányával, a munkával kapcsolatos bizonytalansággal, valamint a munkával és a főnökkel való elégedetlenséggel. Módszerek: Elemzéseinket a Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés egy almintáján végeztük, azon nők körében, akik az oktatás és kultúra területén dolgoztak (n = 451). A pszichológiai jól-létet négy mutató mentén vizsgáltuk: a depressziós tünetegyüttes, a vitális kimerültség, a szorongás, valamint az általános jól-lét mentén. Az adatok statisztikai feldolgozásához lépésenkénti lineáris regressziót alkalmaztunk. Eredmények: Eredményeink szerint a munkahelyi kontroll az általános jól-lét védő tényezőjének bizonyult, míg a főnökkel való elégedetlenség vitális kimerültséggel, depressziós tünetegyüttessel és alacsonyabb általános jól-léttel társult. A munkával való elégedetlenség mind a négy elemzett mentális jól-lét indikátor alakulását bejósolta. A munkahelyi biztonságérzet alacsony szorongással és magas általános jól-lét pontszámmal járt együtt. Nem várt módon, a munkatársi támogatottság és az általános jól-lét között fordított irányú együttjárást találtunk. Következtetések: A kutatás eredményei részben alátámasztják a létező ismereteket a munkahelyi tényezők és a mentális egészség közötti kapcsolatot illetően. Az ilyen témájú vizsgálatok fontos kiindulási pontot képezhetnek a munkával kapcsolatos stresszt kezelő programok megtervezésében és bevezetésében.

 • Beck, A. T., Ward, C. H., Mock J., Erbaugh J. (1961): An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4: 561-571.

  'An inventory for measuring depression ' () 4 Archives of General Psychiatry : 561 -571.

 • Beck, A. T., Beck, R. W. (1972): Shortened version of BDI. Post. Grad. Med., 52: 81-85.

  'Shortened version of BDI ' () 52 Post. Grad. Med. : 81 -85.

 • Bech, P., Gudex, C, Staehr-Johansen, K. S. (1996): The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65 (4): 183-190.

  'The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes ' () 65 Psychotherapy and Psychosomatics : 183 -190.

  • Search Google Scholar
 • Caldwell, R. A. Pearson, J. L. Chin, R. J. (1987): Stress-moderating effects: social support in the context of gender and locus of control. Personality and Social Psychology Bulletin, 13 (1): 5-17.

  'Stress-moderating effects: social support in the context of gender and locus of control ' () 13 Personality and Social Psychology Bulletin : 5 -17.

  • Search Google Scholar
 • Cox, T., Griffiths, A. J., Rial-Gonzalez, E. (2000): Research on work-related stress. Report to the European Agency for Safety and Health at Work. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. http://agency.osha.eu.int/publications/reports/stress

 • Falger, P., Appels, A. (1982): Psychological risk factors over the life course of myocardial infarction patients. Advances in Cardiology, 29: 132-139.

  'Psychological risk factors over the life course of myocardial infarction patients ' () 29 Advances in Cardiology : 132 -139.

  • Search Google Scholar
 • Denton, M., Prus, S., Walter, V. (2004): Gender differences in health: a Canadian study of the psychosocial, structural and behavioural determinants of health. Social Science & Medicine, 58 (12): 2585-2600.

  'Gender differences in health: a Canadian study of the psychosocial, structural and behavioural determinants of health ' () 58 Social Science & Medicine : 2585 -2600.

  • Search Google Scholar
 • Ferrie, J. E., Shipley, M. J., Stansfeld, S. A., Smith, G. D., Marmot, M. (2003): Future uncertainty and socioeconomic inequalities in health: the Whitehall II study. Social Science & Medicine, 57 (4): 637-646.

  'Future uncertainty and socioeconomic inequalities in health: the Whitehall II study ' () 57 Social Science & Medicine : 637 -646.

  • Search Google Scholar
 • Győrffy Zs., Mészáros E., Ádám Sz., Kopp M. (2004): Az egészségügyben dolgozó nők gyermekvállalással és terhességgel kapcsolatos mutatói országos reprezentatív minta alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5 (4): 321-333.

  'Az egészségügyben dolgozó nők gyermekvállalással és terhességgel kapcsolatos mutatói országos reprezentatív minta alapján ' () 5 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 321 -333.

  • Search Google Scholar
 • Hall, E. M. (1989): Gender, work control, and stress: a theoretical discussion and an empirical test. Int. J. Health. Serv., 19 (4): 725-45.

  'Gender, work control, and stress: a theoretical discussion and an empirical test ' () 19 Int. J. Health. Serv. : 725 -45.

  • Search Google Scholar
 • Győrffy Zs., Ádám Sz. (2004a): Az orvosnői hivatás magatartástudományi vizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5 (1): 27-53.

  'Az orvosnői hivatás magatartástudományi vizsgálata ' () 5 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 27 -53.

  • Search Google Scholar
 • Heslop, P., Smith, G. D., Metcalfe, C., Macleod, J, Hart, C. (2002): Change in job satisfaction, and its association with self-reported stress, cardiovascular risk factors and mortality. Social Science & Medicine, 54 (10): 1589-1599.

  'Change in job satisfaction, and its association with self-reported stress, cardiovascular risk factors and mortality ' () 54 Social Science & Medicine : 1589 -1599.

  • Search Google Scholar
 • Győrffy Zs., Ádám Sz. (2004b): Az egészségi állapot, a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban. Szociológiai Szemle, 3: 107-127.

  'Az egészségi állapot, a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban ' () 3 Szociológiai Szemle : 107 -127.

  • Search Google Scholar
 • Joksimovic, L., Starke, D., vd Knesebeck, O., Siegrist, J. (2002): Perceived work stress, overcommitment and self-reported muskuloskeletal pain: a cross-sectional investigation. International Journal of Behavioural Medicine, 9 (2): 122-129.

  'Perceived work stress, overcommitment and self-reported muskuloskeletal pain: a cross-sectional investigation ' () 9 International Journal of Behavioural Medicine : 122 -129.

  • Search Google Scholar
 • Karasek, R. A., Brisson, C., Kawakami, N., Houtman, I., Bongers, P. Benjamin A. (1998): The Job Content Questionnaire (JCQ): An instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Health Psychology, 3 (4): 322-355.

  'The Job Content Questionnaire (JCQ): An instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics ' () 3 Journal of Occupational Health Psychology : 322 -355.

  • Search Google Scholar
 • Kopp M. (1994): Orvosi pszichológia. Az egészséglélektan és a magatartásorvoslás alapjai. SOTE, Budapest.

 • Karasek, R. A. (1979): Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24: 285-308.

  'Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign ' () 24 Administrative Science Quarterly : 285 -308.

  • Search Google Scholar
 • Karasek, R., Theorell, T. (1990): Healthy Work. Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. Basic Books, Harper Collins Publishers.

 • Kohan, A., O'Connor, B. P. (2002): Police officer job satisfaction in relation to mood, well-being, and alcohol consumption. The Journal of Psychology, 136 (3): 307-318.

  'Police officer job satisfaction in relation to mood, well-being, and alcohol consumption ' () 136 The Journal of Psychology : 307 -318.

  • Search Google Scholar
 • Kopp M., Skrabski Á., Székely A. (2006a): Az áletminőség nemi, áletkor szerinti és területi jellemzői a magyar népesség körében. In Kopp M., Kovács M. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 84-105.

  Az áletminőség nemi, áletkor szerinti és területi jellemzői a magyar népesség körében , () 84 -105.

  • Search Google Scholar
 • Kopp M., Székely A., Skrabski A. (2006b): Társadalmi-gazdasági helyzet, aktivitás és életminőség. In Kopp M., Kovács M. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 273-287.

  Társadalmi-gazdasági helyzet, aktivitás és életminőség , () 273 -287.

 • Lee, S., Colditz, G.A., Berkman, L. F., Kawachi I. (2004): Prospective study of job insecurity and coronary heart disease in US women. Ann. Epidemiol., 14 (1): 24-30.

  'Prospective study of job insecurity and coronary heart disease in US women ' () 14 Ann. Epidemiol. : 24 -30.

  • Search Google Scholar
 • Li, J., Yang, W., Cho, S. (2006): Gender differences in job strain, effort-reward imbalance, and health functioning among Chinese physicians. Social Science & Medicine, 62 (5): 1066-1077.

  'Gender differences in job strain, effort-reward imbalance, and health functioning among Chinese physicians ' () 62 Social Science & Medicine : 1066 -1077.

  • Search Google Scholar
 • Macintyre, S., Hunt, K., Sweeting, H. (1996): Gender differences in health: Are things really as simple as they seem? Social Science & Medicine, 42 (4): 617-624.

  'Gender differences in health: Are things really as simple as they seem? ' () 42 Social Science & Medicine : 617 -624.

  • Search Google Scholar
 • Kristensen, T. S. (1995): The demand-control-support model: methodological challenges for future research. Stress Medicine, 11 (1): 17-26.

  'The demand-control-support model: methodological challenges for future research ' () 11 Stress Medicine : 17 -26.

  • Search Google Scholar
 • Van der Doef, M., Maes, S. (1999): The job demand-control (-support) model and psychological well-being: a review of 20 years of empirical research. Work & Stress, 13 (2): 87-114.

  'The job demand-control (-support) model and psychological well-being: a review of 20 years of empirical research ' () 13 Work & Stress : 87 -114.

  • Search Google Scholar
 • Williams, K., Kurina, L. (2002): The social structure, stress and women's health. Clinical Obstetrics and Gynecology, 45 (4): 1099-1118.

  'The social structure, stress and women's health ' () 45 Clinical Obstetrics and Gynecology : 1099 -1118.

  • Search Google Scholar
 • Kopp, M, Falger, P., Appels, A., Szedmák S. (1998): Depression and vital exhaustion are differentially related to behavioural risk factors for coronary heart disease. Psychosomatic Medicine, 60 (6): 752-758.

  'Depression and vital exhaustion are differentially related to behavioural risk factors for coronary heart disease ' () 60 Psychosomatic Medicine : 752 -758.

  • Search Google Scholar
 • Lahelma, E., Martikainen, P., Rahkonen, O., Silventoinen, K. (1999): Gender differences in illhealth in Finland: patterns, magnitude and change. Social Science & Medicine, 48 (1): 7-19.

  'Gender differences in illhealth in Finland: patterns, magnitude and change ' () 48 Social Science & Medicine : 7 -19.

  • Search Google Scholar
 • Petróczi E., Fazekas M., Tombácz Zs., Zimányi M. (1999): A kiégás jelensége pedagógu-soknál. Magyar Pszichológiai Szemle, 3: 429-441.

  'A kiégás jelensége pedagógu-soknál ' () 3 Magyar Pszichológiai Szemle : 429 -441.

 • Mohren, D., Swaen, G., Van Amelsvoort, L., Borm, P. J., Galama, J., M. (2003): Job insecurity as a risk factor for common infections and health complaints. J. Occup. Environ. Med., 45 (2): 123-129.

  'Job insecurity as a risk factor for common infections and health complaints ' () 45 J. Occup. Environ. Med. : 123 -129.

  • Search Google Scholar
 • Sasváriné Bojtor A., Kóczán Gy. (2001): Munkahelyi terhelés az ápolók körében Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 3 (3-4): 66-71.

  'Munkahelyi terhelés az ápolók körében ' () 3 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 66 -71.

  • Search Google Scholar
 • Schnall, P. L., Landsbergis, P. A., Baker, D. (1994): Job strain and cardiovascular disease. Annual Review of Public Health, 15: 381-411.

  'Job strain and cardiovascular disease ' () 15 Annual Review of Public Health : 381 -411.

 • Piko, B. F. (1999): Work-related stress among nurses: A challenge for health care institutions. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 119 (3): 156-162.

  'Work-related stress among nurses: A challenge for health care institutions ' () 119 Journal of the Royal Society for the Promotion of Health : 156 -162.

  • Search Google Scholar
 • Pikó B. F. (2001): A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata: Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás. Lege Artis Medicine11 (4): 318-325.

  'A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata: Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás ' () 11 Lege Artis Medicine : 318 -325.

  • Search Google Scholar
 • Piko, B. F. (2003): Psychosocial work environment and psychosomatic health of nurses in Hungary. Work & Stress, 17 (1): 93-100.

  'Psychosocial work environment and psychosomatic health of nurses in Hungary ' () 17 Work & Stress : 93 -100.

  • Search Google Scholar
 • Sverke, M., Hellgren, J., Näswall, K. (2002): No security: a meta-analysis and review of job insecurity and its consequences. Journal of Occupational Health Psychology, 7 (3): 242-264.

  'No security: a meta-analysis and review of job insecurity and its consequences ' () 7 Journal of Occupational Health Psychology : 242 -264.

  • Search Google Scholar
 • Pikó, B. (2006): Burnout, role conflict, job satisfaction and psychological health among Hungarian health care staff: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 43 (3): 311-318.

  'Burnout, role conflict, job satisfaction and psychological health among Hungarian health care staff: A questionnaire survey ' () 43 International Journal of Nursing Studies : 311 -318.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Szádóczky E., Föredi J. (2001): A Beck Depresszió kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16 (4): 384-402.

  'A Beck Depresszió kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán ' () 16 Psychiatria Hungarica : 384 -402.

  • Search Google Scholar
 • Rahe, R. H., Tolles, R. L. (2002): The Brief Stress and Coping Inventory: A useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9 (2): 61-70.

  'The Brief Stress and Coping Inventory: A useful stress management instrument ' () 9 International Journal of Stress Management : 61 -70.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Ráthelyi J., Stauder A., Susánszky É., Mászáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2006): A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmárás tervezáse, statisztikai módszerei, a minta leíró jellemzői és az alkalmazott kérdőívek. In Kopp M., Kovács M. (szerk.): A magyar népesség életminősege az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 70-82.

  A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmárás tervezáse, statisztikai módszerei, a minta leíró jellemzői és az alkalmazott kérdőívek , () 70 -82.

  • Search Google Scholar
 • Roxburgh, S. (1996): Gender differences in work and well-being: Effects of exposure and vulnerability. Journal of Health and Social Behaviour, 37 (3): 265-277.

  'Gender differences in work and well-being: Effects of exposure and vulnerability ' () 37 Journal of Health and Social Behaviour : 265 -277.

  • Search Google Scholar
 • Swaen, G., Bültmann, U., Kant, I., van Amelsvoort, L. G. (2004): Effects of job insecurity from a workplace closure threat on fatigue and psychological distress. J. Occup. Environ. Med., 46 (5): 443-449.

  'Effects of job insecurity from a workplace closure threat on fatigue and psychological distress ' () 46 J. Occup. Environ. Med. : 443 -449.

  • Search Google Scholar
 • Theorell, T., Karasek, R. A. (1996): Current issues relating to psychosocial job strain and cardiovascular disease research. Journal of Occupational Health Psychology, 1 (1): 9-26.

  'Current issues relating to psychosocial job strain and cardiovascular disease research ' () 1 Journal of Occupational Health Psychology : 9 -26.

  • Search Google Scholar
 • Zigmond, A. S., Snaith, R. P. (1983): The Hospital Anxiety and Depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67 (6): 361-370.

  'The Hospital Anxiety and Depression scale ' () 67 Acta Psychiatrica Scandinavica : 361 -370.

  • Search Google Scholar

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 19 1 1
Sep 2021 4 3 1
Oct 2021 10 0 0
Nov 2021 11 2 2
Dec 2021 18 2 0
Jan 2022 7 5 2
Feb 2022 0 0 0