View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A munkahelyi stressz egészségkárosító hatását egyre több szakirodalmi adat támasztja alá. Kutatásunk céljai: a pedagógusok lelki egészsége és a munkahelyi stressz közti kapcsolat feltárása, valamint az énhatékony­ság és a túlvállalás lelki egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Módszerek: Kérdőíves, keresztmetszeti vizsgálatunk általános iskolai peda­gógu­sok körében folyt. A vizsgálati mintát 87 pedagógus alkotta, mindegyikük nő. A munkahelyi stresszt a Siegrist-féle modell keretein belül értelmeztük, mérésére az Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanságának kérdőívét alkalmaztuk. Az énhatékonyság mérésére a Schwarzer-féle énhatékonyság kérdőívet, a mentális egészségi állapot felméréséhez pedig a Maslach-féle kiégés kérdőívet, a Beck depresszió kérdőív rövidített változatát és a Maastricht vitális kimerültség kérdőív rövidített változatát használtuk fel. Az adatok elemzését lineáris regressziós eljárás segítségével végeztük. Eredmények: A vizsgálat eredményei szerint a pedagógusok lelki egészségének fontos meghatározó tényezője az erőfeszítés-jutalom egyensúlytalansága. A túlvállaló magatartás és az énhatékonyság mind a kiégés, mind a vitális kimerültség prediktorának bizonyult, viszont a depressziós tünetek egyik egyéni jellemzője sem mutatkozott szignifikáns magyarázó tényezőnek. A túlvállalás és a munkahelyi stressz közötti interakció szignifikánsnak bizonyult a vitális kimerültség tekintetében, míg az énhatékonyság a munkahelyi stressz és a kiégés kapcsolatának volt moderáló tényezője. Következtetések: A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a különböző mentális egészségi változókra eltérő módon és mértékben hatnak a munkahelyi stressz káros hatásait is befolyásoló egyéni jellemzők. A lelki egészség megőrzését célul kitűző intervenciós programok megtervezésénél a jelen tanulmányhoz hasonló vizsgálatok eredményeit is érdemes lenne figyelembe venni.

 • Appels, A., Bar, F., Lasker, J., Flamm, U., Kop, W. (1997): The effect of a psychological intervention program on the risk of a new coronary event after angioplasty: a feasibility study. Journal Psychosomatic Research, 43: 209-21.

  'The effect of a psychological intervention program on the risk of a new coronary event after angioplasty: a feasibility study ' () 43 Journal Psychosomatic Research : 209 -21.

  • Search Google Scholar
 • Aust, B., Peter, R., Siegrist, J. (1997): Stress management in bus drivers: a pilot study based on the model of effort-reward imbalance. International Journal of Stress Management, 4 (4): 297-305.

  'Stress management in bus drivers: a pilot study based on the model of effort-reward imbalance ' () 4 International Journal of Stress Management : 297 -305.

  • Search Google Scholar
 • Beck, A. T., Beck, R. W. (1972): Shortened version of BDI. Post. Grad. Med.52: 81-85.

  'Shortened version of BDI ' () 52 Post. Grad. Med. : 81 -85.

 • Brenninkmeyer, N. W., Bram, P. B. (2001): Burnout and depression are not identical twins: is decline of superiority a distinguishing feature? Personality and Individual Differences, 30: 873-880.

  'Burnout and depression are not identical twins: is decline of superiority a distinguishing feature? ' () 30 Personality and Individual Differences : 873 -880.

  • Search Google Scholar
 • De Jonge, J., Bosma, H., Peter, R., Siegrist, J. (2000): Job strain, effort-reward imbalance and employee well-being: a large-scale cross-sectional study. Social Science and Medicine, 50: 1317-1327

  'Job strain, effort-reward imbalance and employee well-being: a large-scale cross-sectional study ' () 50 Social Science and Medicine : 1317 -1327.

  • Search Google Scholar
 • Falger, P., Appels, A. (1982): Psychological risk factors over the life course of myocardial infarction patients. Advances in Cardiology, 29: 132-139.

  'Psychological risk factors over the life course of myocardial infarction patients ' () 29 Advances in Cardiology : 132 -139.

  • Search Google Scholar
 • Farber, B. A. (1991): Crisis in education: Stress and burnout in the American teacher. Jossey-Bass, San Francisco.

  Crisis in education: Stress and burnout in the American teacher , ().

 • Fekete S. (1991): Segítő foglalkozások kockázatai - helfer szindróma és burnout jelenség. Psychiatria Hungarica, 6 (1): 17-29.

  'Segítő foglalkozások kockázatai - helfer szindróma és burnout jelenség ' () 6 Psychiatria Hungarica : 17 -29.

  • Search Google Scholar
 • Landsbergis, P. A., Schnall, P. L., Belkic, K. L., Baker, D., Scwartz, J., Pickering, T. G. (2001): Work stressors and cardiovascular disease. Work, 17 (3): 191-208.

  'Work stressors and cardiovascular disease ' () 17 Work : 191 -208.

 • Maslach, C., Jackson, S. E. (1981): The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2: 99-113.

  'The measurement of experienced burnout ' () 2 Journal of Occupational Behaviour : 99 -113.

  • Search Google Scholar
 • Kopp M., Skrabski Á., Czakó L. (1990): Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan. Végeken1 (2): 4-24.

  'Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan ' () 1 Végeken : 4 -24.

  • Search Google Scholar
 • Garson, G. D. (2006): Multiple regression. http://www2.chass.ncsu.edu/garson/PA765/regress.htm

 • Kristensen, T. (1996): Job stress and cardiovascular disease: a theoretic critical review. Journal of Occupational Health Psychology, 1 (3): 246-260.

  'Job stress and cardiovascular disease: a theoretic critical review ' () 1 Journal of Occupational Health Psychology : 246 -260.

  • Search Google Scholar
 • Kuper, H., Singh-Manoux, S., Siegrist, J., Marmot, M. (2002): When reciprocity fails: Effort-reward imbalance in relation to coronary heart disease and health functioning within the Whitehal II study. Occupational and Environmental Medicine, 59: 777-784.

  'When reciprocity fails: Effort-reward imbalance in relation to coronary heart disease and health functioning within the Whitehal II study ' () 59 Occupational and Environmental Medicine : 777 -784.

  • Search Google Scholar
 • Petróczi E. (2004): A munkahelyi kiégés és kezelése szupervíziós csoportban pedagógusoknál. Szupervízió. 2. (2): 15-36.

  'A munkahelyi kiégés és kezelése szupervíziós csoportban pedagógusoknál ' () 2 Szupervízió : 15 -36.

  • Search Google Scholar
 • Peter, R., Siegrist, J. Hallqvist, J. Renterwall, C. Theorell, T., SHEEP Study Group (2002): Psychosocial work environment and myocardial infarction, improving risk estimation by combining two complementary job stress model. Journal of Epidemiology and Community Health, 56: 294-300.

  'SHEEP Study Group 2002 Psychosocial work environment and myocardial infarction, improving risk estimation by combining two complementary job stress model ' () 56 Journal of Epidemiology and Community Health : 294 -300.

  • Search Google Scholar
 • Petróczi E. (1999): A kiégés jelensége pedagógusoknál. Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (3): 429-441.

  'A kiégés jelensége pedagógusoknál ' () 54 Magyar Pszichológiai Szemle : 429 -441.

 • Schwarzer, R., Jerusalem, M. (1995): Generalized Self-Efficacy scale. In Weinman, J., Whright, S., Johnston, M.: Measures in Health Psychology: A User's Portfolio. Causal and control beliefs. NFER-NELSON. Windsor UK. 35-37.

  Generalized Self-Efficacy scale , () 35 -37.

 • Schnall, P. L., Belkic, K., Landsbergis, P., Baker, D. (2000): The workplace and cardiovascular disease. Occupational Medicine, 15 (1): 24-68.

  'The workplace and cardiovascular disease ' () 15 Occupational Medicine : 24 -68.

 • Schnall, P., Landsbergis, P., Baker, D. (1994): Job strain and cardiovascular disease. Annual Review of Public Health, 15: 381-411.

  'Job strain and cardiovascular disease ' () 15 Annual Review of Public Health : 381 -411.

 • Schwarzer, R., Schmitz, G. S., Daytner, G. T. (1999): The Teacher Self-Efficacy Scale. http://www.fu-berlin.de/gesund/skalen/t_se.htm

 • Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I., Peter, R. (2004), The measurement of Effort-Reward Imbalance at work: European comparisons. Social Science & Medicine, 58 (8): 1483-1499.

  'The measurement of Effort-Reward Imbalance at work: European comparisons ' () 58 Social Science & Medicine : 1483 -1499.

  • Search Google Scholar
 • Székelyi M., Barna I. (2002): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest.

  Túlélőkészlet az SPSS-hez , ().

 • Van der Doaf, M., Maes, S. (1999) The job demand-control (-support) model and psychological well-being: a review of 20 years of empirical research. Work and Stress, 13 (2): 87-114.

  'The job demand-control (-support) model and psychological well-being: a review of 20 years of empirical research ' () 13 Work and Stress : 87 -114.

  • Search Google Scholar
 • Van der Klink, J. L., Blonk, R. W. B., Schene, A. H., Van Dijk, Frank J. H. (2001) The benefits of interventions for work-related stress. American Journal Public Health, 91 (2): 270-276.

  'The benefits of interventions for work-related stress ' () 91 American Journal Public Health : 270 -276.

  • Search Google Scholar
 • Van Dick, R., Wagner, U. (2001): Stress and strain in teaching: a structural equation approach. British Journal of Educational Psychology, 71 (2): 243-259.

  'Stress and strain in teaching: a structural equation approach ' () 71 British Journal of Educational Psychology : 243 -259.

  • Search Google Scholar
 • Van Vegchel, N., De Jonge, J., Schaufeli, W. (2005): Reviewing the effort-reward imbalance model: drawing up the balance of 45 empirical studies. Social Science and Medicine60: 1117-1131.

  'Reviewing the effort-reward imbalance model: drawing up the balance of 45 empirical studies ' () 60 Social Science and Medicine : 1117 -1131.

  • Search Google Scholar
 • The World Health Report (2001): Mental Health: New Understanding, New Hope. WHO

 • Theorell, T., Karasek, R. (1996): Current issues relating to psychological job strain and cardiovascular disease research. Journal of Occupational Health Psychology, 1 (1): 9-26.

  'Current issues relating to psychological job strain and cardiovascular disease research ' () 1 Journal of Occupational Health Psychology : 9 -26.

  • Search Google Scholar
 • Tsutsumi, A., Kawakami, N. (2004): A review of empirical studies on the model of effort-reward imbalance at work: reducing occupational stress by implementing a new theory. Social Science and Medicine, 59: 2335-2359.

  'A review of empirical studies on the model of effort-reward imbalance at work: reducing occupational stress by implementing a new theory ' () 59 Social Science and Medicine : 2335 -2359.

  • Search Google Scholar
 • Siegrist, J. (1996): Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational Health Psychology, 1 (1): 27-41.

  'Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions ' () 1 Journal of Occupational Health Psychology : 27 -41.

  • Search Google Scholar
 • Sava, F. (2004): Analiza datelor în cercetarea psihologicã. Metode statistice complementare. Editura ASCR, Cluj-Napoca.

  Analiza datelor în cercetarea psihologicã. Metode statistice complementare , ().

  • Search Google Scholar
 • Grau, R., Salanova, M., Peiró, J. M. (2001): Moderator effects of self-efficacy on occupational stress. Psychology in Spain, 5 (1): 63-74.

  'Moderator effects of self-efficacy on occupational stress ' () 5 Psychology in Spain : 63 -74.

  • Search Google Scholar
 • Greenglass, E. R., Burke, R. (2000): Hospital downsizing, individual resources, and occupational stressors in nurses. Anxiety, Stress and Coping, 13 (4): 371-390.

  'Hospital downsizing, individual resources, and occupational stressors in nurses ' () 13 Anxiety, Stress and Coping : 371 -390.

  • Search Google Scholar
 • Greenglass, E. R., Burke, R. (2002): Reactions to increased workload: effects on professional efficacy of nurses. Applied Psychology: An International Review, 52 (4): 580-597.

  'Reactions to increased workload: effects on professional efficacy of nurses ' () 52 Applied Psychology: An International Review : 580 -597.

  • Search Google Scholar
 • Hanson, E. K. S., Schaufeli, W., Vrijkotte, T., Plomp, N. H., Godaert, G. L. R. (2000): The validity and reliability of the Dutch effort-reward imbalance questionnaire. Journal of Occupational Health Psychology, 5 (1): 142-155.

  'The validity and reliability of the Dutch effort-reward imbalance questionnaire ' () 5 Journal of Occupational Health Psychology : 142 -155.

  • Search Google Scholar
 • Ivancevich, J. M., Konopaske, R., DeFrank, R. S. (2003): Business travel stress: a model, propositions and managerial implications. Work & Stress, 17 (2): 138-157.

  'Business travel stress: a model, propositions and managerial implications ' () 17 Work & Stress : 138 -157.

  • Search Google Scholar
 • Jakab E., Neculai K., Komáromi J., Lázár I. (in press): Munkahelyi stresszdiagnózis a munkahelyi stresszmenedzsmentben. Alkalmazott pszichológia (közlésre elfogadva).

  Munkahelyi stresszdiagnózis a munkahelyi stresszmenedzsmentben , ().

 • Jimmieson, N. L. (2000): Employee reactions to behavioural control under conditions of stress: the moderating role of self-efficacy. Work & Stress, 14 (3): 262-280.

  'Employee reactions to behavioural control under conditions of stress: the moderating role of self-efficacy ' () 14 Work & Stress : 262 -280.

  • Search Google Scholar
 • Kopp, M., Skrabski, Á., Szántó, Zs., Siegrist, J. (in press): Psychosocial determinants of premature cardiovascular mortality differences within Hungary. Journal Epidemiology and Community Health (accepted for publication)

 • Belkic, K., Landsbergis, P.A., Schnall, P. L., Baker, D. (2004): Is job strain a major source of cardiovascular disease risk? Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 30 (2): 85-128.

  'Is job strain a major source of cardiovascular disease risk? ' () 30 Scandinavian Journal of Work, Environment & Health : 85 -128.

  • Search Google Scholar
 • Jimmieson, N. L., Terry, D. J., Callan, V. J. (2004): A longitudinal study of employee adaptation to organizational change: the role of changed-related information and change-related self-efficacy. Journal of Occupational Health Psychology, 9 (1): 11-27.

  'A longitudinal study of employee adaptation to organizational change: the role of changed-related information and change-related self-efficacy ' () 9 Journal of Occupational Health Psychology : 11 -27.

  • Search Google Scholar
 • Bakker, A. B., Killmer, C. H., Siegrist, J., Schaufeli, W. B. (2000): Effort-reward imbalance and burnout among nurses. Journal of Advanced Nursing, 31 (4): 884-891.

  'Effort-reward imbalance and burnout among nurses ' () 31 Journal of Advanced Nursing : 884 -891.

  • Search Google Scholar
 • Bandura, A. (1994): Self-efficacy. In Ramachaudran, V. S.: Encyclopedia of Human Behaviour. Academic Press, New York, 71-81.

  Self-efficacy , () 71 -81.

 • Bandura, A. (1997): Self-efficacy: The Exercise of Control. Freeman, New York.

  Self-efficacy: The Exercise of Control , ().

 • Karasek, R. A. (1979): Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24: 285-308.

  'Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign ' () 24 Administrative Science Quarterly : 285 -308.

  • Search Google Scholar
 • Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelsohn, M. (1961): An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry4: 561-571.

  'An inventory for measuring depression ' () 4 Archives of General Psychiatry : 561 -571.

 • Kopp, M, Falger, P, Appels, A., Szedmák, S. (1998): Depression and Vital Exhaustion are differentially related to behavioural risk factors for coronary heart disease. Psychosomatic Medicine, 60: 752-758.

  'Depression and Vital Exhaustion are differentially related to behavioural risk factors for coronary heart disease ' () 60 Psychosomatic Medicine : 752 -758.

  • Search Google Scholar
 • Kopp, M. S., Schwarzer, R., Jerusalem, M. (1993): Hungarian Questionnaire in Psychometric Scales for Cross-Cultural Self-Efficacy Research. Zentrale Universitäts Druckerei der FU Berlin, Berlin.

  Hungarian Questionnaire in Psychometric Scales for Cross-Cultural Self-Efficacy Research , ().

  • Search Google Scholar

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 18 1 1
Sep 2021 12 6 4
Oct 2021 48 15 19
Nov 2021 99 10 10
Dec 2021 52 4 5
Jan 2022 23 11 11
Feb 2022 0 0 0