View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézet Piliscsaba
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Tanulmányunkban a Crumbaugh és Maholick-féle Életcél Kérdőív (Purpose in Life Test – PIL) magyarországi adaptációjának eredményeit mutatjuk be. A vizsgálatban 343 fő vett részt, átlagéletkoruk 33 év volt. A validáláshoz a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívet, a Rövidített Aspirációs Indexet, az Élettel Való Elégedettség Skálát, és egy további, az adaptálni kívánt kérdőívvel azonos konstruktumot mérni hivatott, de hazánkban még nem validált mérőeszközt, az Egzisztencia-skála rövidített verzióját használtuk. Az Életcél Kérdőív belső megbízhatósága igen jónak bizonyult. Noha a pusztán statisztikai szempontból értelmezett főkomponens-elemzés 4 faktort is kimutatott, az eredmények gyakorlati szempontból mégis inkább a kérdőív unidimenzionalitásának irányába mutatnak. A kérdőív az elvárásoknak megfelelő irányú, közepes erősségű kapcsolatot mutatott az összes, validáláshoz használt mérőeszközzel. A kérdőív magyar változata a külföldi adatokkal összevetve is megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult az élet – Viktor Frankl fogalmának megfelelően értelmezett – értelmességének mérésében.

 • Chamberlain, K., Zika, S. (1988a): Measuring meaning in life: an examination of three scales. Personality and Individual Differences, 9 (3): 589–596.

 • Chamberlain, K., Zika, S. (1988b): Religiosity, life meaning and wellbeing: some relationships in a sample of women. Journal for the Scientific Study of Religion, 27 (3): 411–420.

 • Crumbaugh, J. C. (1968): Cross validation of Purpose-in-Life test based on Frankl’s concepts. Journal of Individual Psychology, 24 (1): 74–81.

 • Crumbaugh, J. C., Henrion, R. (1988): The PIL Test: administration, interpretation, uses theory and critique . International Forum for Logotherapy, 11 (2) 76–88.

 • Crumbaugh, J. C., Maholick, L. T. (1964): An experimental study in existentialism: the psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20, 200–207.

 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985): The satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49 (1): 71–75.

 • Dyck, M. J. (1987): Assessing logotherapeutic constructs: conceptual and psychometric status of the Purpose in Life and Seeking of Noetic Goals tests .Clinical Psychology Review, 7 (4): 439–447.

 • Edwards M. J., Holden R. R. (2003): Coping, meaning in life, and suicidal manifestations: examining gender differences. Journal of Clinical Psychology, 59 (10): 1133–1150.

 • Frankl, V. E. (1996): Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben . Kötet Kiadó, Budapest

 • Garfield, C. A. (1973): A psychometric and clinical investigation of Frankl’s concept of existential vacuum and of anomia. Psychiatry, 36 (4): 396–408.

 • Gruner, L. (1984): Heroin, hashish, and hallelujah: the search for meaning. Review of Religious Research, 26 (2): 176–186.

 • Harlow, L. L., Newcomb, M. D. (1990): Towards a general hierarchical model of meaning and satisfaction in life. Multivariate Behavioral Research, 25 (3): 387–405.

 • Harlow, L. L., Newcomb, M. D., Bentler, P. M. (1986): Depression, self-derogation, substance use, and suicide ideation: lack of purpose in life as a mediational factor. Journal of Clinical Psychology, 42 (1): 5–21.

 • Harlow, L. L., Newcomb, M. D., Bentler, P. M. (1987): Purpose in Life test assessment using latent variable methods. The British Journal Of Clinical Psychology, 26 (3): 235–236.

 • Hutzell, R. R. (1986): Meaning and purpose in life: assessment techniques of logotherapy. The Hospice Journal, 2 (4): 37–50.

 • Hutzell, R. R. (1988): A review of the Purpose in Life test. International Forum for Logotherapy, 11 (2): 89–101.

 • Kasser, T., Ryan, R. M. (1996): Further examining the American dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–287.

 • Kinnier, R. T., Metha, A. T., Keim, J., Okey J. L., Adler-Tabia, R. L., Berry, M. A., Mulvenon, S. W. (1994): Depression, meaninglessness, and substance abuse in “normal” and hospitalized adolescents. Journal of Alcohol and Drug Education, 39 (2): 101–111.

 • Konkolÿ Thege B. (2005): Az élet értelmessége és az egészségmagatartás. In: Sárkány, P. (szerk.) Az értelemkérdés sodrában. Viktor Frankl születésének centenáriumán. Jel Kiadó, Budapest, 161–175.

 • Kopp, M., Falger, P., Appels, A., Szedmák, S. (1998): Depression and vital exhaustion are differentially related to behavioural risk factors for coronary heart disease. Psychosomatic Medicine, 60, 752–758.

 • Kopp M., Kovács M. E. (szerk.) (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón . Semmelweis Kiadó, Budapest

 • Kopp M., Skrabski Á. (1992): Magyar lelkiállapot . Végeken Alapítvány, Budapest

 • Längle, A, Orgler, Ch., Kundi, M. (2003): The Existence Scale. A new approach to assess the ability to find personal meaning in life and to reach existential fulfilment. European Psychotherapy, 4 (1): 135–151.

 • Leath, C. (1999): The experience of meaning in life from a psychological perspective. http://purl.oclc.org/net/cleath/writings/meaning.htm (hozzáférés: 2004. X. 12.)

 • Marsh, A. Smith, L., Piek, J., Saunders, B. (2003): The Purpose in Life scale: Psychometric properties for social drinkers and drinkers in alcohol treatment. Educational and Psychological Measurement, 63 (5): 859–871.

 • Martos, T., Szabó, G., Rózsa, S. (2006): Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7 (3):

 • Meier, A., Edwards, H. (1974): Purpose-In-Life test: age and sex differences. Journal of Clinical Psychology, 30, 384–386.

 • Nicholson, Th., Higgins, W., Turner, P., James, S., Stickle, F., Pruitt, T. (1994): The relation between meaning in life and the occurrence of drug abuse: a retrospective study. Psychology of Addictive Behaviors, 8 (1): 24–28.

 • Noblejas de la Flor, M. A. (1997): Meaning levels and drug-abuse therapy: an empirical study. The International Forum for Logotherapy, 20 (1): 46–52.

 • Padelford, B. L. (1974): Relationship between drug involvement and purpose in life. Journal of Clinical Psychology, 30 (3): 303–305.

 • Rahman, T (2001): Mental health and purpose in life of drug addicts in Bangladesh. International Forum for Logotherapy, 24 (2): 83–87.

 • Reker, G. T. (1977): The Purpose-in-Life test in an inmate population: an empirical investigation. Journal of Clinical Psychology, 33 (9): 688–693.

 • Reker, G. T., Cousins, J. B. (1979): Factor structure, construct validity and reliability of the Seeking of Noetic Goals (SONG) and Purpose in Life (PIL) tests. Journal of Clinical Psychology, 35 (1): 85–91.

 • Reker, G. T., Fry, P. S. (2003): Factor structure and invariance of personal meaning measures in cohorts of younger and older adults .Personality and Individual Differences, 35 (5): 977–993.

 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16 (4): 379–397.

 • Shek D. T. L. (1988): Reliability and factorial structure of the Chinese version of the Purpose- in-Life questionnaire. Journal of Clinical Psychology, 44 (3): 384–392.

 • Thompson, N. J., Coker, J., Krause, J. S., Henry, E. (2003): Purpose in life as a mediator of adjustment after spinal cord injury. Rehabilitation Psychology, 48 (2): 100–108.

 • Wells, J. N. B., Bush, H. A., Marshall, D. (2002): Purpose-In-Life and breast health behavior in Hispanic and Anglo women. Journal of Holistic Nursing, 20 (3): 232–249.

 • Yarnell, T. (1971): Purpose-in-Life test: further correlates. Journal of Individual Psychology, 27 (1): 76–79.

 • Zika, S., Chamberlain, K. (1992): On the relation between meaning in life and psychological well-being. British Journal of Psychology, 83 (Pt1): 133–145

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 6 2 4
Jun 2021 1 3 2
Jul 2021 5 0 0
Aug 2021 7 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 0 0 0