View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézet 2087 Piliscsaba Egyetem u. 1.
 • 2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
 • 3 ELTE PPK, Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Tanulmányunkban bemutatjuk az Aspirációs Index rövidített, 14 tételes változatát. A kérdőív a hosszú távú, általános célok felmérésére szolgáló mérőeszköz, mely az intrinzik (fejlődés, kapcsolatok, közösségi elkötelezettség), az extrinzik (gazdagság, hírnév és jó megjelenés), illetve az egészséggel kapcsolatos motivációkat térképezi fel. A rövidített kérdőív megbízhatóságát és érvényességét egy 518 fős és egy 341 fős mintán ellenőriztük. A validáláshoz a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívet, az Életcél Kérdőívet, az Élettel Való Elégedettség Skálát alkalmaztuk, valamint az Életcél és Kapcsolatok alskálát a Rahe-féle Stressz és Megküzdés Kérdőívből. Az extrinzik és intrinzik célok egymástól nagy mértékben független változóknak bizonyultak, s különböző módon viszonyulnak az egészségmagatartás és lelki egészség mutatóihoz is. Az intrinzik célok fontossága pozitívan járt együtt az élet értelmességének érzésével, illetve az élettel való elégedettséggel, és negatívan a depresszív tünetek gyakoriságával, az extrinzik célok fontossága viszont nem mutatott összefüggést ezekkel a változókkal. Az egészséggel kapcsolatos célok nem képeztek független faktort, de nem is voltak egyértelműen besorolhatók az extrinzik illetve intrinzik célok közé. Az adatokból kiderül továbbá, hogy a célok fontosságának értékelése összefügg olyan szociodemográfiai változókkal, mint a nem, a kor, a képzettség és a vallásosság. Ez arra utal, hogy a mérőeszközzel folytatott vizsgálatokban ezeknek a tényezőknek a szerepét érdemes figyelembe venni. Eredményeink megerősítik, hogy a Rövidített Aspirációs Index megfelelő mérőeszköz, mely jól használható akár nagy mintán végzett adatfelvételek során is. Segítségével feltérképezhetők az általános, gyakran előforduló célokhoz kapcsolódó személyes viszonyulások, melyek a mindennapi magatartást, és így a testi és lelki egészséget is befolyásolják.

 • Brunstein, J. C., Schultheiss, O. C., Grässmann, R. (1998): Personal goals and emotional well-being: The moderating role of motive dispositions. Journal of Personality and Social Psychology, 75: 494–508.

 • Carver, C. S., Scheier, M. F. (2002): Self-regulatory perspectives on personality. In Millon, Th., Lerner, M. J. (ed.) Handbook of Psychology. Volume 5: Personality and Social Psychology. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 185–208.

 • Crumbaugh, J. C., Maholick, L. T. (1964): An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20: 200–207.

 • Deci, E. L., Ryan, R. M. (1985): Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior. Plenum, New York.

 • Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000): The „what” and „why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11: 227–268.

 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985): The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71–75.

 • Grouzet, F. M. E., Kasser, T., Ahuvia, A., Dols, J. M. F., Kim, Y., Lau, S., Ryan, R. M., Saunders, S., Scmuck, P., Sheldon, K. M. (2005): The structure of goal contents across 15 cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 89: 800–816.

 • Kasser, T. (2005) Az anyagiasság súlyos ára . Ursus Libris, Budapest.

 • Kasser, T., Ryan, R. M. (1993): A dark side of the American dream: correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65: 410–422.

 • Kasser, T., Ryan, R. M. (1996): Further examining the American dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin , 22: 280–287.

 • Kasser, T., Ryan, R. M. (2001): Be careful what you wish for: optimal functioning and the relative attainment of intrinsic and extrinsic goals. in: Schmuck, P., Sheldon, K. (ed.) Life-goals and Well-being. Towards a positive psychology of human striving. Hogrefe and Huber, Göttingen, 116–131.

 • Kim, Y., Kasser, T., Lee, H. (2003): Self-concept, aspirations and well-being in South-Korea and United States. The Journal of Social Psychology, 14: 277–290.

 • Klonowitz, T., Cieslak, R., Eliasz, A. (2004): Subjective well-being in a Polish national sample: the roles of demographic factors, Type A and goals. Polish Psychological Bulletin, 35, 35–43.

 • V. Komlósi, A., Rózsa, S., Bérdi, M., Móricz, É., Horváth, D. (megjelenés alatt): Az Aspirációs Index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichológiai Szemle

 • Konkolÿ-Thege B., Martos T. (2006) Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3):

 • Rahe, R. H., Tolles, R. L. (2002): The Brief Stress and Coping Inventory: a useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9, 61–70.

 • Rózsa S., Kő N., Csoboth Cs., Purebl Gy., Beöthy-Molnár A., Szebik I., Berghammer R., Skrabski Á., Kopp M. (2005): Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6: 275–294.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É. Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003): A középkorú magyar népesség egészségi állapota: a Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Psychiatria Hungarica , 18: 2, 83–94.

 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16 (4): 379–397.

 • Ryan, R. M., Chirkov, V. I., Little, T. D., Sheldon, K. M., Timoshina, E., Deci, E. L. (1999): The American Dream in Russia: extrinsic aspirations and well-being in two cultures. Personality and Social Psychology Bulletin , 25: 1509–1524.

 • Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Kasser, T., Deci, E. L. (1996): All goals are not created equal: An organismic perspective on the nature of goals and their regulation. In Gollwitzer, P. M., Bargh J. A. (ed.) The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation to Behavior. Guilford, New York. 7–26.

 • Schmuck, P. (2001): Intrinsic and extrinsic life-goals preferences as measured via inventories and via priming methodologies: mean differences and relations to well-being. In Schmuck, P., Sheldon, K. (ed.): Life-goals and Well-being. Towards a Positive Psychology of Human Striving. Hogrefe and Huber, Göttingen. 132–147.

 • Schwarzer, R. (1999): Self-regulatory processes in the adoption and maintenance of health behaviors. The role of optimism, goals and threats. Journal of Health Psychology, 4: 115–117.

 • Sheldon, K. M., Kasser, T. (1995): Coherence and congruence: Two aspects of personality integration. Journal of Personality and Social Psychology, 68: 531–543.

 • Sheldon, K. M., Kasser, T. (1998): Pursuing personal goals: skills enable progress but not all progress is beneficial. Personality and Social Psychology Bulletin, 24: 1319–1331.

 • Sheldon, K. M., Sheldon, M. S., Osbaldiston, R. (2000): Prosocial values, assortation and group selection in an N-person prisoner’s dilemma. Human Nature, 11: 387–404.

 • Skrabski, Á., Kopp, M., Rózsa, S., Réthelyi, J., Rahe, R.H. (2005): Life Meaning: An Important Correlate of Perceived Health in the Hungarian Population. International Journal of Behavioral Medicine, 12 (2): 78–85.

 • Szondy, M. (2004): A szubjektív jóllét és a törekvések kapcsolata késő serdülőkorban. Alkalmazott Pszichológia, 4: 53–72.

 • Williams, G. C., Cox, E. M., Hedberg, V., Deci, E. L. (2000): Extrinsic life goals and health risk behaviors in adolescents. Journal of Applied Social Psychology, 30: 1756–1771.