View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • 2 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az Észlelt Stressz Kérdőív (Perceived Stress Scale - PSS) magyar változatának jellemzőit vizsgáltuk 217, stresszkezelő programra jelentkező egyén válaszai alapján. A kérdőív három változata (PSS14, PSS10, PSS4) szorosan korrelál (r = 0,99 és 0,93), mindhárom belső megbízhatósága igen jó (a Cronbach-alfa rendre 0,88; 0,85; 0,79), és a teszt-reteszt megbízhatósága is kiváló (r = 0,90). A nem, az életkor és az iskolai végzettség nem befolyásolta szignifikánsan az összpontszámot, ugyanakkor mintánk egyes alcsoportjainak átlagpontszámai különböztek: a szakemberek (orvos, szakápoló, pszichológus) átlagértékei alacsonyabbak voltak, mint a „normál” és diák csoport értékei, a szomatikus betegcsoport magasabb pontszámot ért el, míg a legmagasabb a pszichiátriai kezelés alatt álló (szorongó) csoport pontszáma volt. A kérdőív validitását más, ismert pszichológiai skálákkal összehasonlítva is igazoltuk. Közepesen szoros összefüggést találtunk a PSS és a szubjektív testi tünetek (PHQ), a WHO Jól-lét Skála, a rövidített Cook-Medley Ellenségesség pontszámok között; szorosabb volt az összefüggés a depresszió (Rövidített Beck Depresszió Kérdőív - BDI) és a szorongás (Spielberger Vonásszorongás Skála - STAI-T) pontszámokkal: a korrelációs együtthatók 0,52-0,85 között voltak. A fentiek jelzik, hogy bár van összefüggés az észlelt stressz és a különböző testi és lelki tünetek között, a PSS által mért változó egy független konstruktum, mely alkalmas a krónikus stressz mint rizikófaktor becslésére.

 • Bech, P., Staehr-Johansen, K., Gudex, C. (1996): The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65: 183-190.

  'The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes ' () 65 Psychotherapy and Psychosomatics : 183 -190.

  • Search Google Scholar
 • Boone, J. L., Christensen, J. F. (1998): Stress and disease. In Feldman, M. D., Christensen, J. F. (eds.): Behavioural Medicine in Primary Care. A Practical Guide. Appleton and Lange, Stamford, 265-276.

  Stress and disease , () 265 -276.

 • Cobb, J. M. T., Steptoe, A. (1996): Psychosocial stress and susceptibility to upper respiratory tract illness in an adult population sample. Psychosomatic Medicine, 58: 404-412.

  'Psychosocial stress and susceptibility to upper respiratory tract illness in an adult population sample ' () 58 Psychosomatic Medicine : 404 -412.

  • Search Google Scholar
 • Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983): A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behaviour, 24: 385-396.

  'A global measure of perceived stress ' () 24 Journal of Health and Social Behaviour : 385 -396.

  • Search Google Scholar
 • Cohen, S., Kessler, R., Underwood Gordon, L. (eds.) (1995): Measuring Stress: a Guide for Health and Social Scientists. Oxford University Press, New York.

  Measuring Stress: a Guide for Health and Social Scientists , ().

 • Cohen, S., Tyrrell, D. A. J., Smith, A. P. (1993): Negative life events, perceived stress, negative affect, and susceptibility to the common cold. Journal of Personality and Social Psychology, 64: 131-140.

  'Negative life events, perceived stress, negative affect, and susceptibility to the common cold ' () 64 Journal of Personality and Social Psychology : 131 -140.

  • Search Google Scholar
 • Cohen, S., Williamson, G. M. (1988) Perceived stress in a probability sample of the United States. In Spacapan, S., Oskamp, S. (eds.): The Social Psychology of Health. Newbury Park, CA: Sage, 31-67.

  Perceived stress in a probability sample of the United States , () 31 -67.

 • Cook, W., Medley, D. (1954): Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for MMPI. Journal of Applied Psychology, 38: 414-418.

  'Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for MMPI ' () 38 Journal of Applied Psychology : 414 -418.

  • Search Google Scholar
 • Cruess, D. G., Antoni, M. H., Kumar, M., Ironson, G., McCabe, P., Fernandez, J. B., Fletcher, M., Schneiderman, N. (1999): Cognitive-behavioral stress management buffers decreases in dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) and increases in the cortisol/DHEA-S ratio and reduces mood disturbance and perceived stress among HIV-seropositive men. Psychoneuroendocrinology, 24: 537-549.

  'Cognitive-behavioral stress management buffers decreases in dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) and increases in the cortisol/DHEA-S ratio and reduces mood disturbance and perceived stress among HIV-seropositive men ' () 24 Psychoneuroendocrinology : 537 -549.

  • Search Google Scholar
 • Dyck, D. G., Short, R., Vitaliano, P. P. (1999): Predictors of burden and infectious illness in schizophrenia caregivers. Psychosomatic Medicine, 61: 411-419.

  'Predictors of burden and infectious illness in schizophrenia caregivers ' () 61 Psychosomatic Medicine : 411 -419.

  • Search Google Scholar
 • Glaser, R., Kiecolt-Glaser, J. K., Marucha, P. T., MacCallum, R. C., Laskowski, B. F., Malarkey, W. B. (1999): Stress-related changes in proinflammatory cytokine production in wounds. Archives of General Psychiatry, 56: 450-456.

  'Stress-related changes in proinflammatory cytokine production in wounds ' () 56 Archives of General Psychiatry : 450 -456.

  • Search Google Scholar
 • Holmes, T. H., Rahe, R. H. (1967): The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 11: 213-218.

  'The social readjustment rating scale ' () 11 Journal of Psychosomatic Research : 213 -218.

  • Search Google Scholar
 • Kopp, M., Réthelyi, J. (2004) Where psychology meets physiology: chronic stress and premature mortality - the Central-Eastern European health paradox. Brain Research Bulletin, 62: 351-367.

  'Where psychology meets physiology: chronic stress and premature mortality - the Central-Eastern European health paradox ' () 62 Brain Research Bulletin : 351 -367.

  • Search Google Scholar
 • Kopp M., Skrabski Á., Székely A. (2006): Az életminőség nemi, életkor szerinti és területi jellemzői a magyar népesség körében. In Kopp M., Kovács M. E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 84-105.

  Az életminőség nemi, életkor szerinti és területi jellemzői a magyar népesség körében , () 84 -105.

  • Search Google Scholar
 • Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W. (2002): The PHQ-15: Validity of a New Measure for Evaluating the Severity of Somatic Symptoms. Psychosomatic Medicine, 64: 258-266.

  'The PHQ-15: Validity of a New Measure for Evaluating the Severity of Somatic Symptoms ' () 64 Psychosomatic Medicine : 258 -266.

  • Search Google Scholar
 • Lazarus, R. S. (1966): Psychological Stress and the Coping Process. McGraw-Hill, New York.

  Psychological Stress and the Coping Process , ().

 • Remor, E. (2006): Psychometric properties of a European Spanish Version of the Perceived Stress Scale (PSS). The Spanish Journal of Psychology, 9 (1): 86-93.

  'Psychometric properties of a European Spanish Version of the Perceived Stress Scale (PSS) ' () 9 The Spanish Journal of Psychology : 86 -93.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16 (4): 384-402.

  'A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán ' () 16 Psychiatria Hungarica : 384 -402.

  • Search Google Scholar
 • Sipos K., Sipos M., Spielberger, C. D. (1994): A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.): Pszichodiagnosztikai vademecum 1/2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,123-148.

  A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata , () 123 -148.

 • Spielberger, C. D. (1983): Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Consulting Psychologists Press, PaloAlto, CA.

  Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) , ().

 • Stone, A. A., Mezzacappa, E. S., Donatone, B. A., Gonder, M. (1999): Psychosocial stress and social support are associated with prostate-specific antigen levels in men: Results from a community screening program. Health Psychology, 18: 482-486.

  'Psychosocial stress and social support are associated with prostate-specific antigen levels in men: Results from a community screening program ' () 18 Health Psychology : 482 -486.

  • Search Google Scholar
 • Stowell, J. R., Kiecolt-Glaser, J., Glaser, R. (2001): Perceived stress and cellular immunity: When coping counts. Journal of Behavioral Medicine, 24: 323-339.

  'Perceived stress and cellular immunity: When coping counts ' () 24 Journal of Behavioral Medicine : 323 -339.

  • Search Google Scholar
 • Ursin, H., Eriksen, H. R. (2004) The cognitive activation theory of stress. Review. Psychoneuroendocrinology, 29 (5): 567-92.

  'The cognitive activation theory of stress. Review ' () 29 Psychoneuroendocrinology : 567 -92.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 36 42
Jul 2020 22 3 2
Aug 2020 23 4 4
Sep 2020 49 4 5
Oct 2020 117 21 24
Nov 2020 75 9 14
Dec 2020 0 0 0