View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az Észlelt Stressz Kérdőív (Perceived Stress Scale - PSS) magyar változatának jellemzőit vizsgáltuk 217, stresszkezelő programra jelentkező egyén válaszai alapján. A kérdőív három változata (PSS14, PSS10, PSS4) szorosan korrelál (r = 0,99 és 0,93), mindhárom belső megbízhatósága igen jó (a Cronbach-alfa rendre 0,88; 0,85; 0,79), és a teszt-reteszt megbízhatósága is kiváló (r = 0,90). A nem, az életkor és az iskolai végzettség nem befolyásolta szignifikánsan az összpontszámot, ugyanakkor mintánk egyes alcsoportjainak átlagpontszámai különböztek: a szakemberek (orvos, szakápoló, pszichológus) átlagértékei alacsonyabbak voltak, mint a „normál” és diák csoport értékei, a szomatikus betegcsoport magasabb pontszámot ért el, míg a legmagasabb a pszichiátriai kezelés alatt álló (szorongó) csoport pontszáma volt. A kérdőív validitását más, ismert pszichológiai skálákkal összehasonlítva is igazoltuk. Közepesen szoros összefüggést találtunk a PSS és a szubjektív testi tünetek (PHQ), a WHO Jól-lét Skála, a rövidített Cook-Medley Ellenségesség pontszámok között; szorosabb volt az összefüggés a depresszió (Rövidített Beck Depresszió Kérdőív - BDI) és a szorongás (Spielberger Vonásszorongás Skála - STAI-T) pontszámokkal: a korrelációs együtthatók 0,52-0,85 között voltak. A fentiek jelzik, hogy bár van összefüggés az észlelt stressz és a különböző testi és lelki tünetek között, a PSS által mért változó egy független konstruktum, mely alkalmas a krónikus stressz mint rizikófaktor becslésére.

 • Bech, P., Staehr-Johansen, K., Gudex, C. (1996): The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65: 183-190.

  'The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes ' () 65 Psychotherapy and Psychosomatics : 183 -190.

  • Search Google Scholar
 • Boone, J. L., Christensen, J. F. (1998): Stress and disease. In Feldman, M. D., Christensen, J. F. (eds.): Behavioural Medicine in Primary Care. A Practical Guide. Appleton and Lange, Stamford, 265-276.

  Stress and disease , () 265 -276.

 • Cobb, J. M. T., Steptoe, A. (1996): Psychosocial stress and susceptibility to upper respiratory tract illness in an adult population sample. Psychosomatic Medicine, 58: 404-412.

  'Psychosocial stress and susceptibility to upper respiratory tract illness in an adult population sample ' () 58 Psychosomatic Medicine : 404 -412.

  • Search Google Scholar
 • Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983): A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behaviour, 24: 385-396.

  'A global measure of perceived stress ' () 24 Journal of Health and Social Behaviour : 385 -396.

  • Search Google Scholar
 • Cohen, S., Kessler, R., Underwood Gordon, L. (eds.) (1995): Measuring Stress: a Guide for Health and Social Scientists. Oxford University Press, New York.

  Measuring Stress: a Guide for Health and Social Scientists , ().

 • Cohen, S., Tyrrell, D. A. J., Smith, A. P. (1993): Negative life events, perceived stress, negative affect, and susceptibility to the common cold. Journal of Personality and Social Psychology, 64: 131-140.

  'Negative life events, perceived stress, negative affect, and susceptibility to the common cold ' () 64 Journal of Personality and Social Psychology : 131 -140.

  • Search Google Scholar
 • Cohen, S., Williamson, G. M. (1988) Perceived stress in a probability sample of the United States. In Spacapan, S., Oskamp, S. (eds.): The Social Psychology of Health. Newbury Park, CA: Sage, 31-67.

  Perceived stress in a probability sample of the United States , () 31 -67.

 • Cook, W., Medley, D. (1954): Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for MMPI. Journal of Applied Psychology, 38: 414-418.

  'Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for MMPI ' () 38 Journal of Applied Psychology : 414 -418.

  • Search Google Scholar
 • Cruess, D. G., Antoni, M. H., Kumar, M., Ironson, G., McCabe, P., Fernandez, J. B., Fletcher, M., Schneiderman, N. (1999): Cognitive-behavioral stress management buffers decreases in dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) and increases in the cortisol/DHEA-S ratio and reduces mood disturbance and perceived stress among HIV-seropositive men. Psychoneuroendocrinology, 24: 537-549.

  'Cognitive-behavioral stress management buffers decreases in dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) and increases in the cortisol/DHEA-S ratio and reduces mood disturbance and perceived stress among HIV-seropositive men ' () 24 Psychoneuroendocrinology : 537 -549.

  • Search Google Scholar
 • Dyck, D. G., Short, R., Vitaliano, P. P. (1999): Predictors of burden and infectious illness in schizophrenia caregivers. Psychosomatic Medicine, 61: 411-419.

  'Predictors of burden and infectious illness in schizophrenia caregivers ' () 61 Psychosomatic Medicine : 411 -419.

  • Search Google Scholar
 • Glaser, R., Kiecolt-Glaser, J. K., Marucha, P. T., MacCallum, R. C., Laskowski, B. F., Malarkey, W. B. (1999): Stress-related changes in proinflammatory cytokine production in wounds. Archives of General Psychiatry, 56: 450-456.

  'Stress-related changes in proinflammatory cytokine production in wounds ' () 56 Archives of General Psychiatry : 450 -456.

  • Search Google Scholar
 • Holmes, T. H., Rahe, R. H. (1967): The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 11: 213-218.

  'The social readjustment rating scale ' () 11 Journal of Psychosomatic Research : 213 -218.

  • Search Google Scholar
 • Kopp, M., Réthelyi, J. (2004) Where psychology meets physiology: chronic stress and premature mortality - the Central-Eastern European health paradox. Brain Research Bulletin, 62: 351-367.

  'Where psychology meets physiology: chronic stress and premature mortality - the Central-Eastern European health paradox ' () 62 Brain Research Bulletin : 351 -367.

  • Search Google Scholar
 • Kopp M., Skrabski Á., Székely A. (2006): Az életminőség nemi, életkor szerinti és területi jellemzői a magyar népesség körében. In Kopp M., Kovács M. E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 84-105.

  Az életminőség nemi, életkor szerinti és területi jellemzői a magyar népesség körében , () 84 -105.

  • Search Google Scholar
 • Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W. (2002): The PHQ-15: Validity of a New Measure for Evaluating the Severity of Somatic Symptoms. Psychosomatic Medicine, 64: 258-266.

  'The PHQ-15: Validity of a New Measure for Evaluating the Severity of Somatic Symptoms ' () 64 Psychosomatic Medicine : 258 -266.

  • Search Google Scholar
 • Lazarus, R. S. (1966): Psychological Stress and the Coping Process. McGraw-Hill, New York.

  Psychological Stress and the Coping Process , ().

 • Remor, E. (2006): Psychometric properties of a European Spanish Version of the Perceived Stress Scale (PSS). The Spanish Journal of Psychology, 9 (1): 86-93.

  'Psychometric properties of a European Spanish Version of the Perceived Stress Scale (PSS) ' () 9 The Spanish Journal of Psychology : 86 -93.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16 (4): 384-402.

  'A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán ' () 16 Psychiatria Hungarica : 384 -402.

  • Search Google Scholar
 • Sipos K., Sipos M., Spielberger, C. D. (1994): A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.): Pszichodiagnosztikai vademecum 1/2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,123-148.

  A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata , () 123 -148.

 • Spielberger, C. D. (1983): Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Consulting Psychologists Press, PaloAlto, CA.

  Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) , ().

 • Stone, A. A., Mezzacappa, E. S., Donatone, B. A., Gonder, M. (1999): Psychosocial stress and social support are associated with prostate-specific antigen levels in men: Results from a community screening program. Health Psychology, 18: 482-486.

  'Psychosocial stress and social support are associated with prostate-specific antigen levels in men: Results from a community screening program ' () 18 Health Psychology : 482 -486.

  • Search Google Scholar
 • Stowell, J. R., Kiecolt-Glaser, J., Glaser, R. (2001): Perceived stress and cellular immunity: When coping counts. Journal of Behavioral Medicine, 24: 323-339.

  'Perceived stress and cellular immunity: When coping counts ' () 24 Journal of Behavioral Medicine : 323 -339.

  • Search Google Scholar
 • Ursin, H., Eriksen, H. R. (2004) The cognitive activation theory of stress. Review. Psychoneuroendocrinology, 29 (5): 567-92.

  'The cognitive activation theory of stress. Review ' () 29 Psychoneuroendocrinology : 567 -92.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 104 8 11
Jun 2021 48 3 3
Jul 2021 49 0 0
Aug 2021 46 5 6
Sep 2021 49 14 10
Oct 2021 38 6 7
Nov 2021 0 0 0