View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • 2 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • 3 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Kutatásunk célja a halálról alkotott elképzelések generációs értékítélet-különbségeinek összehasonlító vizsgálata a magyar társadalomban. A halállal kapcsolatos, leginkább félelmet keltő dimenziók mérésére kérdőíves vizsgálatot végeztünk, 178 fős célpopuláción. A felméréshez a Nei­meyer és Moore-féle Multidimenzionális Halálfélelem Skálát (MFODS, 42 tétel, 8 faktorba rendezve) használtuk. A skálát Lester Halál Iránti Attitűd Skálájával, a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívvel és a STAI-T skálával validáltuk és bemértük. A statisztikai elemzés alapján a skála valid, jól mér a magyar populáción, a skálák egymással jól korrelálnak. Az MFODS eredeti faktorstruktúrája kirajzolódott a magyar mintán, az 5. faktor kivételével. A kapott eredmények - mint a fiatalok és a nők magasabb halálfélelme és szorongása - alátámasztják a szakirodalomban korábban közölt kutatási eredményeket.

 • Cicirelli, V. G. (2001): Personal meanings of death in older adults and young adults in relation to their fears of death. Death Studies, 25 (8): 663-683.

  'Personal meanings of death in older adults and young adults in relation to their fears of death ' () 25 Death Studies : 663 -683.

  • Search Google Scholar
 • Hegedűs K., Pilling J., Kolosai N., Bognár T. (2001): Ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdje. Lege Artis Medicinae, 11 (6-7): 492-499.

  'Ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdje ' () 11 Lege Artis Medicinae : 492 -499.

  • Search Google Scholar
 • Hoelter, J. W. (1979): Multidimensional treatment of fear of death. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47 (5): 996-999.

  'Multidimensional treatment of fear of death ' () 47 Journal of Consulting and Clinical Psychology : 996 -999.

  • Search Google Scholar
 • Kastenbaum, R., Costa, P. (1977): Psychological perspectives on death. American Review of Psychology, 28: 225-249.

  'Psychological perspectives on death ' () 28 American Review of Psychology : 225 -249.

 • Kulcsár Zs. (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 140.

 • Lester, D. (1991): The Lester Attitude Toward Death Scale. Omega, 23 (1): 67-75.

  'The Lester Attitude Toward Death Scale ' () 23 Omega : 67 -75.

 • Long, D. D. (1986): A cross-cultural examination of fears of death among Saudi Arabians. Omega, 16 (1): 43-50.

  'A cross-cultural examination of fears of death among Saudi Arabians ' () 16 Omega : 43 -50.

  • Search Google Scholar
 • Neimeyer, R. A., Moore, M. K. (1994): Validity and reliability of the Multidimensional Fear of Death Scale. In: Neimeyer, R. A. (ed.): Death Anxiety Handbook. Research, Instrumentation, and Application. Taylor and Francis, Washington, 61-102.

  Validity and reliability of the Multidimensional Fear of Death Scale , () 61 -102.

 • Neimeyer, R. A., Wittkowski, J., Moser, R. P. (2004): Psychological research on death attitudes: an overview and evaluation. Death Studies, 28 (4): 309-340.

  'Psychological research on death attitudes: an overview and evaluation ' () 28 Death Studies : 309 -340.

  • Search Google Scholar
 • Roff, L. L., Butkeviciene, R., Klemmack, D. L. (2002): Death anxiety and religiosity among Lithuanian health and social service professionals. Death Studies, 26 (9): 731-742

  'Death anxiety and religiosity among Lithuanian health and social service professionals ' () 26 Death Studies : 731 -742.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É., Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003:) A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2): 83-94.

  'A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői ' () 18 Psychiatria Hungarica : 83 -94.

  • Search Google Scholar
 • Walkey, F. H. (1982): The Multidimensional Fear of Death Scale: an independent analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50: 466-467.

  'The Multidimensional Fear of Death Scale: an independent analysis ' () 50 Journal of Consulting and Clinical Psychology : 466 -467.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 2 0 0
Sep 2020 3 1 1
Oct 2020 6 0 0
Nov 2020 5 0 0
Dec 2020 8 0 0
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 0 0 0