View More View Less
 • 1 Magatartástudományi Intézet Semmelweis Egyetem Budapest Hungary
 • 2 Magatartástudományi Intézet Semmelweis Egyetem 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A pályakezdő fiatalok (18–30 évesek) egészségi állapotát, pszichés kondícióját, egészség-magatartását, valamint életérzését és jövőképét a foglalkoztatottság dimenziójában vizsgáltuk egy 2002-ben készült országos lakossági egészségfelmérés adatai alapján. Az elemzés során kiemelt figyelmet fordítottunk a hátrányos munkaerő-piaci pozícióban lévő fiatalok jellemzésére. A hátrányos munkaerő-piaci helyzet három kategóriáját különítettük el: alkalmi munkások, tényleges és latens munkanélküliek. Ez utóbbi csoportba az eltartot-takat és háztartásbelieket soroltuk be. A gazdaságilag aktív pályakezdő fiatalok körében a hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévők aránya a vizsgált korosztálynak kb. az egyötöde (19%). A hátrányos helyzetű fiatalok különböző csoportjai — bár demográfiai és társadalmi összetételük különböző (pl. az alkalmi munkások inkább férfiak, a latens munkanélküliek inkább nők) — az egészséggel kapcsolatos életminőségük szempontjából homogénnek tekinthetőek. A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű és a foglalkoztatott fiatalok speciális egészségi állapot mutatói (tünetek, panaszok, betegségek előfordulása) alig térnek el egymástól, különbségek az allergia, illetve nők esetében a spontán vetélések előfordulási gyakoriságában mutatkoztak. Markáns különbség a közérzetet tükröző általános egészségi állapot megítélésében és a pszichés kondícióban mutatkozott. A hátrányos helyzetű fiatalok hajlamosabbak a depresszióra, nehéz élethelyzetben többen foglalkoznak az öngyilkosság gondolatával, és közülük többen is kísérelnek meg öngyilkosságot. pszichés labilitásuk jóval nagyobb, mint korosztályuk foglalkoztatott tagjaié. Jövőképüket a foglalkoztatottakéhoz képest inkább a reménytelenség jellemzi. A hátrányos munkapiaci helyzet rontja az egyén lelki és fizikai egészségi állapotát, a rossz egészségi állapot pedig negatívan befolyásolja az elhelyezkedési lehetőségeket. Ezáltal létrejön az okok és okozatok kölcsönhatása, az úgynevezett cirkuláris okság hatásmechanizmusa.

 • Bech, P., Staehr-Johannsen, K., Gudex, C. (1996): The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychother. Psychosom , 65: 183–190.

  Gudex C. , 'The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes ' (1996 ) 65 Psychother. Psychosom : 183 -190.

  • Search Google Scholar
 • Creed, P. A., Machin, M. A., Hicks, R. (1996): Neuroticism and mental health outcomes for long-term unemployed youth attending occupational skills training programs. Personality and Individual Differences , 21: 537–544.

  Hicks R. , 'Neuroticism and mental health outcomes for long-term unemployed youth attending occupational skills training programs ' (1996 ) 21 Personality and Individual Differences : 537 -544.

  • Search Google Scholar
 • Kopp, M., Skrabski, A., Szedmák, S. (1995): Socioeconomic factors, severity of depressive sympthomatology and sickness absence rate int he Hungarian population. J. Psychosom. Res , 39: 1019–1029.

  Szedmák S. , 'Socioeconomic factors, severity of depressive sympthomatology and sickness absence rate int he Hungarian population ' (1995 ) 39 J. Psychosom. Res : 1019 -1029.

  • Search Google Scholar
 • Köllő J., Nacsa B. (2006): Rugalmasság ás biztonság a munkaeropiacon: magyarországi tapasztalatok. http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/download/empl/flexibility_hungary_hungarian.pdf

 • Perczel Forintos D., Sallai J., Rózsa S. (2001): A Beck-fále Remánytelenság Skála pszichometriai vizsgálata. Psychiatria Hungarica , 16: 632–643.

  Rózsa S. , 'A Beck-fále Remánytelenság Skála pszichometriai vizsgálata ' (2001 ) 16 Psychiatria Hungarica : 632 -643.

  • Search Google Scholar
 • Proudfoot, J., Guest, D., Carson, J., Dunn, G., Gray, J. (1997): Effect of cognitive-behavioural training on job-finding among long-term unemployed people. Lancet , 350: 86–100.

  Gray J. , 'Effect of cognitive-behavioural training on job-finding among long-term unemployed people ' (1997 ) 350 Lancet : 86 -100.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Ráthelyi J., Stauder A., Susánszky á., Mászáros E. (2003): A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmárás általános módszertana ás a felhasznált tesztbattária pszichometriai jellemzői. Psychiat. Hung , 18: 83–94.

  Mászáros E. , 'A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmárás általános módszertana ás a felhasznált tesztbattária pszichometriai jellemzői ' (2003 ) 18 Psychiat. Hung : 83 -94.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kárdőív rövidített változatának jellemzoi a hazai mintán. Psychiat. Hung , 16 (4): 379–397.

  Füredi J. , 'A Beck Depresszió Kárdőív rövidített változatának jellemzoi a hazai mintán ' (2001 ) 16 Psychiat. Hung : 379 -397.

  • Search Google Scholar
 • Snaith, R. P. Zigmond, A. S., Snaith, R. P. (1983): The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr. Scand , 67: 361–370.

  Snaith R. P. , 'The Hospital Anxiety and Depression Scale ' (1983 ) 67 Acta Psychiatr. Scand : 361 -370.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 3 0
Jul 2020 1 0 0
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 1 4 1
Dec 2020 0 0 0