View More View Less
 • 1 Bethánia Rehabilitációs Otthon Siklós-Máriagyűd Tenkes u. 9.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Pécsett a hajléktalanok ellátása 16 éve a Pécsi Gondozási Központ feladata. A hajléktalan emberek növekvő száma sürgetővé teszi egy átfogó módszer kidolgozását, amely magában foglalja a szociálpolitikai, a szociológiai, és a pszichológiai gondolkodásmódot egyaránt. A hajléktalanság, az otthontalanság a nélkülözés maximuma, mely sok tényező összhatásának a végeredménye. A korai traumák és a velük együttjáró viselkedési és emocionális problémák olyan diszfunkciókat hoznak létre és hozzájárulnak a hajléktalanság előidézéséhez és rögzüléséhez. Ez az életmód azonban nagyfokú identitás- és személyiségváltozással is jár. A hajléktalanság természeténél fogva a társadalmi intézményektől és a személyes kapcsolathálózatoktól való elszigetelődést eredményezi. A hajléknélküliség gátolja a családtagokkal és a barátokkal való a tartós kommunikációt a kapcsolatok ápolását. Az elszigeteltség oka és következménye is a hajléktalan állapotnak.

 • Albert F., Dávid B. (2001): Ha elszakad a háló… Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

 • Angelusz R., Tardos R. (1991): Társadalmak rejtett hálózata . MKI, Budapest

 • Breitner P. (1999): A hajléktalanná válás lépcsőfokai . Esély, 1: 84-108.

 • Cassel, J. (1974): Psychosocial processes and „stress”: theoretical formulations. International Journal of Health, 64: 471-482.

 • Cassel, J. (1976): The contribution of the social environment to host resistance. American Journal of Epidemiology, 141: 798-814.

 • Cohen, C. J., Sokolovsky (1983): Toward a concept of homelessness. Journal of Gerontology, 38: 81-89.

 • Duval, S. and Wicklung, R. A. (1972): A Theory of Objective Self-awareness . Academic Press, New York.

 • Erős F. (1993): A válság szociálpszichológiája . Budapest. T-Twins.

 • Feitel, B., Margetson, N., Chamas, J., Lipman, C. (1992): Psychosocial background and behavioral and emotional disorders of domeless and runaway youth. Hospital and Community Psychiatry, 43: 155-159.

 • Fischer, C. S., Jackson, R. M., Stueve, C. A., Gerson, K., Jones, L. M., Baldassare, M. (1981): Networks and places. American Journal of Sociology , 87 (3): 764–767

 • Festinger, L., Pepitone, A., Newcomb, T. M. (1973): Egyéniségvesztés a csoportban. In Hunyady György (szerk.): Szociálpszichológia. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 251-268.

 • Goodmann, L., Saxe, L. (1991): Homelessness as psychological trauma. American Psychologist, 46 (11): 18-23.

 • Győri P. (1990): Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon, 1990. In Andorka R., Kolosi T., Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi riport . TÁRKI, Budapest, 430–446.

 • Gyuris T. (2003): Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban. Kapocs, 2 (5): 32-37.

 • Kállai J., Karádi K., Tényi T. (1998): A térélmény kultúrtörténete és pszichopatológiája . Tertia Kiadó, Budapest

 • Komáromi Éva (1994): A hajléktalanság mentálhigiénéje. Szenvedélybetegségek . 1 (5): 381-390.

 • LeBon, G. (1913): A tömegek lélektana . Franklin Társulat, Budapest

 • Levendel L. (1993): A hajléktalan ember. Liget. 2: 106-113.

 • McChesney, kay Young (1986): Families: the new homeless. Family Professional, 1 (1): 13-14.

 • Milburn, N. G., Watts, R. J. (1986): Methodological issues in research of the homeless and the homeless mentally ill . International Journal of Mental Health, 14 (4): 42-60.

 • Pataki F. (1987): Identitás, személyiség, társadalom. Az identitáselmélet vitatott kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Pataki F. (1998): A tömegek évszázada. Osiris Kiadó, Budapest 114-169.

 • Sarason, I. G., Barbara R. S. (1985): Social Support: Theory, Research and Applications. Dordrecht, Netherlands.

 • Sarbin Th. R., Scheibe K. E. (1983): Studies in Social Identity. Praeger, New York.

 • Snow, D. A., Anderson, L. (1993): Down on Their Luck. A study of Homeless Street People. University of California press.

 • Wellman, B., Wortley, S. (1990): Different strokes from different folks: community ties and social support. American Journal of Sociology, 96 (3): 558-588.

 • Willmott, P. (1986): Social Networks, Informal Care and Public Policy. Research Report 655. Policy Studies Institute, London.28. Zimbardo, P. (1969): The human choice: individuation, reason and order versus deindividuation, impulse and chaos. In. Arnold, W. J., Levine, D (eds.): Nebraska Symposium on Motivation. Lincoln.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 25 25 4
Full Text Views 11 7 1
PDF Downloads 7 2 2