View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Debrecen
 • | 2 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 4012 Debrecen Pf. 2
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A magyar népesség kedvezőtlen egészségi állapota, azon belül is a mentális betegségek növekvő prevalenciája, valamint az ennek következményeként növekvő társadalmi terhek hazánkban is egyre sürgetőbbé teszik az egészségi állapotot meghatározó tényezők minél átfogóbb vizsgálatát. E tényezők feltárásához megfelelő eszközök, többek között egészségfelmérésekben alkalmazható kérdőívek magyar nyelven is elérhető, minél szélesebb tárházára van szükség. A jelen vizsgálat keretében az eddig 33 nyelvre lefordított, Antonovsky-féle rövidített koherencia-kérdőív magyar nyelvű változatának validálása történt meg. A validáláshoz a lelki egészség kérdőívnek (GHQ-12) és a vélt egészséget minősítő kérdésnek a 2003-as Országos Lakossági Egészségfelmérésben (OLEF) alkalmazott változatait, valamint a rövidített Beck-féle depresszióskálát alkalmaztuk. A kérdőív kipróbálására egy olyan 128 fős eseti mintán került sor, amelyet öt különböző korcsoportba tartozó, eltérő iskolázottságú és foglalkozású önkéntes válaszadó alkotott: középiskolai tanárok, felsőoktatásban tanulók, adminisztratív dolgozók, nyugdíjasok, valamint egy alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzetű csoport. Az Antonovsky-kérdőív kérdéseire adott válaszok belső konzisztenciáját jellemző Cronbach-alfa érték vizsgálatunkban 0,82 volt. Az egészséget jellemző koherencia-érzés, Beck-pontszám, GHQ-pontszám, valamint a vélt egészség kérdésre adott válaszok közötti összefüggést a változók típusától függően lineáris, illetve ordinális logisztikus regresszióval vizsgáltuk. A megbízhatóságot a kérdőív újrafelvételével (ún. test-retest módszerrel) ellenőriztük. Eredményeink szerint a koherencia-érzés kérdőívnek mind a kritérium-, mind a konstrukt validitása, valamint a megbízhatósága is nagyon jó. A koherencia-érzés a vélt egészséggel, a lelki egészséggel (GHQ12) és a Beck-depresszió-skálán mért értékkel is a várt irányú, szignifikáns összefüggést mutatta. A hiteles magyar nyelvű kérdőív bővíti az egészséget meghatározó tényezők vizsgálatára megbízhatóan alkalmas, magyarul is elérhető felmérési eszközök körét.

 • Ádány R. (szerk.) (2003): A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón. Medicina, Budapest.

 • Agardh E. E., Ahlbom A., Andersson T., Efendic S., Grill V., Hallqvist J., Norman A., Ostenson CG. (2003): Work stress and low sense of coherence is associated with type 2 diabetes in middle-aged Swedish women. Diabetes Care, 26 (3): 719–724.

 • Antonovsky A. (1987): Unraveling the mystery of health – How people manage stress and stay well. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

 • Antonovsky A. (1993): The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc. Sci. Med., 36:725–733.

 • de Bruin A, Picavet HSJ, Nossikov A. Health interview surveys towards international harmonization of methods and instruments. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe, 1996.

 • Eriksson M., Lindström B. (2005): Validity of Antonovsky’s sense of coherence scale: a systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health, 59: 460–466.

 • Eriksson M., Lindström B. (2006): Antonovsky’s sense of coherence scale and the relation with health: a systematic review. J. Epidemiol. Community Health, 60: 376–381.

 • Goldberg D. (1992): General Health Questionnaire (GHQ-12). NFER-Nelson, Windsor.

 • Goldberg DP, Blackwell B. (1970): Psychiatric illness in general practice. A detailed study using a new method of case identification. Br. Med. J., 1: 439–443.

 • Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, von Koch L, Widen Holmqvist L. (2006): A population-based study of depressive symptoms in multiple sclerosis in Stockholm County. Association with functioning and sense of coherence. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. http://jnnp.bmjjournals.com/cgi/rapidpdf/jnnp..090654v1 lekérve: 2006. szeptember

 • Hasson D, Arnetz B. B, Theorell T, Anderberg U. M. (2006): Predictors of self-rated health: a 12- month prospective study of IT and media workers. Popul. Health Metr., 31: 4–8.

 • Honkinen P. L, Suominen S, Rautava P, Hakanen J, Kalimo R. (2006): The adult sense of coherence scale is applicable to 12-year-old schoolchildren – an additional tool in health promotion. Acta Paediatr., 95 (8): 952–955.

 • Idler EL, Benyamini Y. (1997): Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J. Health Soc. Behav., 38 (1): 21–37.

 • Kopp M., Skrabski Á., Czakó L. (1990): Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan. Végeken, 1 (2): 4–24.

 • Kopp M.S., Skrabski A., Szedmak S. (2000): Psychosocial risk factors, inequality and self-rated morbidity in a changing society. Soc. Sci. Med., 51 (9): 1351–1361.

 • Krantz G., Ostergren P. O. (2004): Does it make sense in a coherent way? Determinants of sense of coherence in Swedish women 40-to 50 years of age. Int. J. Behav. Med., 11 (1): 18–26.

 • Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000. Kutatási jelentés. (2002): Országos Epidemiológiai Központ, Budapest. http://www.oek.hu/oek.web?to=8,722,711,712&nid=204&pid=1&xml:lang=hun_2005 lekérve 2005. szeptember

 • Országos Lakossági Egészségfelmérés 2003. Kutatási jelentés (2005): Országos Epidemiológiai Központ, Budapest. http://www.oek.hu/oek.web?to=8,722,711&nid=203&pid=1&xml:lang=hun_2006 lekérve 2006 január

 • Poppius E., Virkkunen H., Hakama M., Tenkanen L.(2006): The sense of coherence and incidence of cancer – role of follow-up time and age at baseline. J. Psychosom Res., 61 (2): 205–211.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É, Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M.(2003): A középkorú magyar népesség egészségi állapota: a Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2): 83–94.

 • Sagy S, Antonovsky H. (2000): The development of the sense of coherence: a retrospective study of early life experiences in the family. Int. J. Aging Hum. Dev., 51 (2): 155–166.

 • Sandell R., Blomberg J., Lazar A. (1998): The factor structure of Antonovsky’s sense of coherence scale in Swedish clinical and nonclinical samples. Personality and individual differences, 24: 701–711.

 • Skrabski Á., Kopp M., Rózsa S., Réthelyi J., Rahe R.(2005): Life meaning: an important correlate of health in the Hungarian population. Int. J. Behavioral Medicine, 12 (2): 78–85.

 • Skrabski Á., Kopp M., Rózsa S., Réthelyi J. (2004): A koherencia mint a lelki és testi egészség alapvető meghatározója. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5 (1): 7–26.

 • Suominen S., Gould R., Ahvenainen J., Vahtera J., Uutela A., Koskenvuo M (2005): Sense of coherence and disability pensions. A nationwide, register based prospective population study of 2196 adult Finns. J. Epidemiol. Community Health, 59 (6): 455–459.

 • Suominen S., Helenius H., Blomberg H., Uutela A., Koskenvuo M. (2001): Sense of coherence as a predictor of subjective state of health: results of 4 years of follow-up of adults. J. Psychosom. Res., 50 (2): 77–86.

 • Virtanen P, Koivisto AM.(2001): Wellbeing of professionals at entry into the labour market: a follow up survey of medicine and architecture students. J. Epidemiol. Community Health, 55 (11): 831–835.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 10 0 0
Aug 2021 10 0 0
Sep 2021 15 2 1
Oct 2021 13 0 0
Nov 2021 7 2 2
Dec 2021 1 0 0