View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 KSH Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Tanulmányunkban a magyar lakosság életminőségét és a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések lefolyását, kialakulásuk bio-pszicho-szociális okait vizsgáló követéses egészségfelmérés (Hungarostudy Egészség Panel) általános módszertanát mutatjuk be. Ismertetjük az egészségpanel népegészségügyi fontosságát, áttekintést adunk az egészségi állapottal kapcsolatos nemzetközi és hazai panelvizsgálatokról, bemutatjuk a kutatás vizsgálati elrendezését, a felmérés előkészítését és lebonyolítását, a súlyozási eljárás menetét, a kérdőívfejlesztés folyamatát és az újonnan alkalmazott tesztbattériát. Összesítve a követéses vizsgálat eredményét: a panelminta 91,5 százalékát (7321 fő) a felmérés és a pótfelmérés során megtaláltuk, közülük 4524-en vettek részt az újabb vizsgálatban. A panel két hulláma közt a becsült halálozási arány 4,3 százalék, a visszautasítási arány 23,7 százalék volt, valamivel magasabb, mint a Hungarostudy 2002-es felmérés idején. A súlyozási eljárással biztosítottuk a minta korra, nemre, régiókra vonatkozó reprezentativitását. A felmérés adataira épülő kutatási eredmények kiterjeszthetők a felnőtt magyar népességre, lehetőséget nyújtanak a betegségek prognózisának vizsgálatára, valamint az egészségi állapot és a társadalmi, gazdasági és pszicho-szociális háttértényezők közötti ok-okozati összefüggések feltárására.

 • Bartholomew, K., Horowitz, L. M. (1991): Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61: 226–244.

 • BHPS (British Household Panel Study): http://www.iser.essex.ac.uk/ulsc/bhps/

 • Bijleveld, C. C. J., van der Kamp, L., Mooijaart, A., van der Kloot, W., van der Leeden, R., van der Burg, E. (1998): Longitudinal data analysis: designs, models and methods. Sage Publications, London.

 • Cloninger, C. R. (1994): Temperament and personality. Current Opinion in Neurobiology, 4: 266–273.

 • Eisler, R. M., Skidmore J. R. (1987): Masculine Gender Role Stress (MGRS): scale development and component factors in the appraisal of stressful situations. Behavior Modification, 11: 123-136.

 • GSOEP (German Socio-Economic Panel): http://www.diw.de/english/sop/uebersicht/index.html

 • Hofstede, G. (1998) Attitudes, values and organizational culture: disentangling the concepts, Organization Studies, 19: 477–492.

 • Hofstede, G. (2001): Cultures consequences. Sage Publications, London.

 • HRS (Health and Retirement Study): http://hrsonline.isr.umich.edu/index.html

 • Hubbard R. W., McIntosh, J. L. (1992): Integrating suicidology into abnormal psychology classes: the revised facts on Suicide Quiz. Teaching of Psychology,19 (3): 163–166.

 • Jeges S., Tahin T., Csanaky A. (1996): Az egészségi állapot változása pécsi követéses vizsgálat alapján. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 34 (5): 389–404.

 • Jeges S., Tahin T., Tóth Á. (1997): Az egészségi állapot változása 1989–1996 között Baranya megyei falvakban és Pécsett követéses egészségszociológiai vizsgálat alapján. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 35, 207–217.

 • Kapitány Zs., Keszthelyiné Rédei M., Molnár Gy. (1999): A „rejtőzködő” panel. Statisztikai Szemle, 77 (10-11): 833–843.

 • Kasser, T, Ryan, R. M. (1993): A dark side of the American dream: correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65: 410–422.

 • Kasser T, Ryan R. M. (1996): Further examining the American dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22: 280–287.

 • Kopp, M. S, Skrabski, Á., Kawachi, I., Adler, N. E (2005): Low socioeconomic status of the opposite gender is a risk factor for middle aged mortality. Journal of Epidemiology & Community Health, 59: 675–678.

 • Kopp M., Kovács M. E. (szerk.) (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest.

 • Kovács M. E., Mészáros E. (2006): Életminőség és betegségteher a magyar lakosságot érintő leggyakoribb betegségekben a Hungarostudy 2002 adatai alapján. In Kopp M., Kovács M. E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 412-419.

 • Kroenke, K, Spitzer, R. L., Williams, J. B. (2002): The PHQ-15: Validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosomatic Medicine, 64: 258–266.

 • Lazarsfeld, P. F., Fiske, M. (1938): The panel as a new tool for measuring opinion. Public Opinion Quarterly, 2: 596-612.

 • Lazarsfeld, P. F. (1940): Panel studies. Public Opinion Quarterly, 4: 122–128.

 • Manitoba Follow-up Study: http://www.mfus.ca/

 • Martos T., Szabó G., Rózsa S. (2006): Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3): 171–191.

 • NLS (National Longitudinal Surveys): http://www.nlsinfo.org/web-investigator/

 • PSID (Panel Survey of Income Dynamics): http://psidonline.isr.umich.edu/

 • Réthelyi J, Kopp M. (2002): A védőnői hálózat részvétele egy országos egészségfelmérésben: a hatékony prevenciós munka egyik jövőbeli formája? Praxis, 11 (7): 66.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É., Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003): A HUNGAROSTUDY 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2): 83–94.

 • Rózsa, S., Kő, N., Somogyi, E., Faludi, G., Dezső, L., Degrell, I., Kállai, J., Osváth, A., Trixler, M., Bánki, M. Cs. (2004): A személyiségzavarok mérésének dimenzionális modellje: a Temperamentum és Karakter Kérdőív klinikai alkalmazása. Psychiatria Hungarica, 19 (1): 25–44.

 • Salavecz Gy., Neculai K., Rózsa S., Kopp M. (2006): Az Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3): 231-246.

 • Siegrist, J. (1996): Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational Health Psychology, 1: 27–41.

 • Siegrist, J., (2002): Adverse health effects of effort-reward imbalance: applying the model to Eastern Europe. In Weidner, G., Kopp M., Kristenson, M. (eds.): Heart disease: environment, stress and gender. NATO Science Series, IOS Press, vol. 327: 26-38.

 • Skrabski, Á, Kopp, M. S, Rózsa, S., Réthelyi, J., Rahe, R. H (2005): Life meaning: an important correlate of health in the Hungarian population. International Journal of Behavioral Medicine, 12 (2): 78–85.

 • Terman, L.M. & Oden, M.H. (1959): The gifted group at mid-life: thirty-five years’ follow-up of the superior child. Stanford University Press, Stanford CA.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 32 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 10 0 0
Nov 2021 2 1 1
Dec 2021 1 2 0
Jan 2022 0 2 2
Feb 2022 0 0 0