View More View Less
 • 1 Vasútegészségügyi KHT Egészségügyi Központ 3527 Miskolc Bajcsy-Zs. u. 45.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Cross Mark

A tanulmány áttekinti a szomatizáció jelenségkörét övező fogalmi bizonytalanságot és felvázolja megszületésének episztemológiai és ontológiai előfeltételeit. A hisztéria történetének rövid felidézése után ismerteti a közelmúltban mostohán kezelt konverzió fenomenológiáját, modern elméleteit és a lehetséges patomechanizmusra utaló kutatásokat. Végül beszámol a szóban forgó klinikai jelenségek új felosztási javaslatáról, a DSM-V előkészítésével megbízott kutatócsoport előzetes közleménye alapján.

 • Barsky, A. J., Borus, J. F. (1999): Functional somatic syndromes. American Internal Medicine, 130: 910–921.

 • Binzer, N., Kullgren, G. (1997): Clinical characteristics of patients with motor disability due to conversion disorder: a prospective control group study. Journal of Neurology, Neurosurgery and Clinical Psychiatry, 63: 83–88.

 • Binzer, N., Kullgren, G. (1998): Motor conversion disorder. Psychosomatics, 39: 519–527.

 • Black, D. N., Seritan, A. L., Taber, K. H., Hurley, R. A. (2004): Conversion hysteria: Lessons from functional imaging. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, 16: 245–251.

 • Breuer, J., Freud, S. (1955): Studies on hysteria. Hogart Press, London

 • Csabai M (2006): A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete. Pszichológia, (26), 4: 289–304.

 • Csabai M. (2007): Tünetvándorlás. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest

 • De Gucht, V., Fischler, B. (2002): Somatization: a critical review of conceptual and methodological issues. Psychosomatics, 43: 1–9.

 • Engel, G. L. (1970): Conversion symptoms. In MacBryde, C. M. (ed.): Signs and symptoms. Lippincott, Philadelphia, 650–658.

 • Fabrega, H. (1990): The concept of somatization as a cultural and historical product of Western medicine. Psychosomatic Medicine, 52: 653–672.

 • Flor-Henry, P., Fromm-Auch, D., Tapper, M., Schopflocher D. (1981): A neuropsychological study of the stable syndrome of hysteria. Biological Psychiatry, 16: 601–626.

 • Ford, C. V., Folks, D. G. (1986): Conversion disorders: an overview. Psychosomatics, 26: 371–382.

 • Garrabé, J. (ed.) (1999): Anthology of French psychiatric texts. Institut Synthelabo, Le Plessis-Robinson

 • Gilman, S. L., King, H., Porter, R., Rousseau, G. S. Showalter E. (1993): Hysteria beyond Freud. University of California Press, Berkeley.

 • Graham, D. T. (1961): Health, disease, and the mind-body problem: linguistic parallelism. Psychosomatic Medicine, 1: 52–71.

 • Guze, S. B. (1983): Studies in hysteria. Canadian Journal of Psychiatry, 28: 434–437.

 • Guze, S. B., Perley, M. J. (1963): Observation on the natural history of hysteria. American Journal of Psychiatry, 119: 960–965.

 • Halligan, P. W. Athwal B. S., Oakley D. A., Frackowiak R. S. (2000): Imaging hypnotic paralysis: implications for conversion hysteria. The Lancet, 335: 986–987.

 • Horner, A. (Ed.) (1985): Treating the Oedipel patient in brief psychotherapy. Jason Aronson, New York.

 • Hurwitz, T. A. (2003): Somatization and conversion disorder. Canadian Journal of Psychiatry, 49: 172–178.

 • Kende A., Szili K., Csabai M. (2005): Laikusok és gyakorló orvosok nézetei a szomatizációról. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 1: 53–69.

 • Kirmayer, L. J. (1984): Culture, affect, and somatization. Transcultural Psychiatric Review, 21: 159–188.

 • Kirmayer, L. J., Young, A. (1998): Culture and somatization: clinical, epidemiological and ethnographic perspective. Psychosomatic Medicine, 60: 420–430.

 • Kulcsár Zs. (2004): A szomatizáció problémája a családorvosi gyakorlatban IV. [r.], Családorvosi Fórum, 10: 42–46.

 • Kulcsár Zs. (2005): A szomatizáció problémája a családorvosi gyakorlatban. VI. [r.], 4: 63.

 • Kulcsár Zs., Kapusi Gy. (2004): A szomatizáció problémája a családorvosi gyakorlatban. I. [r.], Családorvosi Fórum, 6: 54–58.

 • Kulcsár Zs., Kökönyei Gy., Kapusi Gy. (2004): A szomatizáció problémája a családorvosi gyakorlatban. II. [r.], Családorvosi Fórum, 7: 39–43.

 • Kulcsár Zs., Kökönyei Gy., Rózsa P. (2004): A szomatizáció problémája a családorvosi gyakorlatban. III. [r.], Családorvosi Fórum, 8: 44–48.

 • Kulcsár Zs., Nagy H. (2005): A szomatizáció problémája a családorvosi gyakorlatban. V. [r.], Családorvosi Fórum, 1: 44–45.

 • Leary, P. M. (2003): Conversion disorder in childhood – diagnosed too late, investigated too much? Journal of the Royal Society of Medicine, 96: 436–438.

 • Lipowski, Z. J. (1984): What does the world „psychosomatic” really mean? A historical and semantic inquiry. Psychosomatic Medicine, 2: 153–171.

 • Lipowski, Z. J. (1987): Somatization: medicine’s unsolved problem. Psychosomatics, 28: 294–297.

 • Lipowski, Z. J. (1988): Somatization: the concept and its clinical application. American Journal of Psychiatry, 145: 1358–1368.

 • Mace, C. J. (1992a): Hysterical conversion I.: a history. British Journal of Psychiatry, 161: 369–377.

 • Mace, C. J. (1992b): Hysterical conversion II.: a critique. British Journal of Psychiatry, 162: 378–389.

 • Mace, C. J., Trimble, M. R. (1991): „Hysteria”, „functional” or „psychogenic”? A survey of British neurologists’ preference. Journal of the Royal Society of Medicine, 84: 471–475.

 • Marin, C., Carron, R. (2002): The origin of the concept of somatization. Psychosomatics, 43: 249–250.

 • Marshall J. C.; Halligan P. W.; Fink G. R.; Wade D. T.; Frackowiak R. S. J. (1997): The functional anatomy of a hysterical paralysis. Cognition, 64 (1): 1–8.

 • Mayou, R., KIrmayer, L. J., Simon, G., Kroenke, K., Sharpe, M. (2005): Somatoform disorders: time for a new approach. American Journal of Psychiatry, 162: 847–855.

 • McKegney, P. (1967): The incidence and characteristics of patients with conversion reaction. American Journal of Psychiatry, 124: 542–545.

 • McWhinney, I. R., Epstein, R. M., Freeman, T. R. (1997): Lingua medica: rethinking somatization. Annals of Internal Medicine, 126 (9): 747–750.

 • Mentzos, S. (2005): A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest

 • Micale, M. S. (2002): Approaching hysteria: disease and interpretation. Princeton University Press

 • Perley, M. J., Guze, S. B. (1971): A study of conversion symptoms in psychiatric outpatients. American Journal of Psychiatry, 128: 135–138.

 • Purtell, J., Robins, E., Cohen, M. E. (1951): Observations on clinical aspects of hysteria. Journal of the American Medicine Association, 146: 902–909.

 • Slater, E. (1965a): Diagnosis of hysteria. British Medical Journal, 34: 1399–1411.

 • Slater, E. (1965b): A follow up of patients diagnosed as suffering from „hysteria”. Journal of Psychosomatic Research, 9: 9–13.

 • Spence, S. A. (2006): Hysteria: a new look. Psychiatry, 5: 56–60.

 • Stone, J., Smith, R., Carson, A., Lewis, F., Prescott, R., Warlow, Ch., Sharpe, M. (2005): Systematic review of misdiagnosis of conversion symptoms and „hysteria”. British Medical Journal, 331: 989–994.

 • Szendi G. (2004): A konverziós hisztéria fogalmának rövid története és neurobiológiai modellje. Psychiatria Hungarica, 19, 4: 276–309.

 • Veith, I. (1965): Hysteria: The history of a disease. University Press, Chicago.

 • Viederman, M. (1995): Metaphor and meaning in conversion disorder: a brief active therapy. Psychosomatic Medicine, 57: 403–409.

 • Vuilleumier, P., Chicherio, C., Assal, F., Schwartz, S., Slosman, D., Landis, T. (2001): Functional neuroanatomical correlates of hysterical sensorimotor loss. Brain, 6: 1077–1090.

 • Webster, R. (2002): Miben tévedett Freud? Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Wooley, S. C., Blackwell, B., Winget, C. (1978): A learning theory model of chronic illness behavior: theory, treatment, and research. Psychosomatic Medicine, 5: 379–401.

 • Woolfolk, R. L., Allen, A. (2007): Treating somatization: a cognitive-behavioral approach. Guilford Publication

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 48 48 1
Full Text Views 11 10 0
PDF Downloads 9 7 0