View More View Less
 • 1 Corvinus Egyetem Budapest
 • 2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az evéssel kapcsolatos civilizációs zavarok gyakoribbá válásának hátterében a kulturális hatások lényegesek. Ezek között a nemzeti identitásvesztés fontos lehet. A nemzeti identitás kialakulásában az ételekkel és étkezéssel kapcsolatos hagyományok szerepe alapvető. A nemzeti szimbólumok között számos étel található, amelyeket gyakran használunk a nemzetek jellemzésében. Az ételek fontos szerepet töltenek be a kulturális emlékezetben is. A közös emlékezet jelentősége nagy az identitásban, s az ételekre, ételkészítésre való emlékezés a kultúrákban fontos etnikai összetartó erő. Ezt segíti az ételek és az étkezés időt strukturáló hatása is. A globalizáció korában a nemzeti ételek segítik a speciális nemzeti karakter megőrzését, de az európai szokásokhoz való alkalmazkodás megkívánja az ételkészítés átalakulását is. A jövő kérdése, hogy ez a hatás mennyire jár a nemzeti identitás csökkenésével, és fokozza-e az evéssel kapcsolatos patológiás megnyilvánulások gyakoriságát.

 • Anderson, B. (2006): Elképzelt közösségek. L’Harmattan, Budapest.

 • Assmann, J. (1999): A kulturális emlékezet. Atlantisz, Budapest.

 • Balla Zs. (2001): Szerelmes vineta, avagy a padlizsán átváltozása. In Brody, A. (szerk.): Evés-ivás. Alibi, Budapest, 14–17.

 • Bell, D., Valentine, G. (1997): Consuming geographies. Routledge, London.

 • Billig, M. (1995): Banal nationalism. Sage, London.

 • Cinotto, S. (2001): Vasárnapi ebéd? Ott kell lenned! Aetas, Budapest.

 • Counihan, C. (2007): Bread as world. In Counihan, C., van Esterik (ed.): Food and culture. Routledge, London, 283–295.

 • Delamont, S. (1995): Appetites and identities. An introduction to the social anthropology of Western Europe. Routledge, London.

 • Douglas, M. (1984): Food in the social order: studies of food and festivities in three American communities. Russell Sage Foundation, New York.

 • Eliade, M. (1987): A szent és a profán. Európa, Budapest.

 • Forgács A. (2004): Az evés lélektana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Goodall, J. (2005): A remény gyümölcsei. Atheneum, Budapest.

 • Hill, R. (1999): Mi, európaiak. Geomédia Szakkönyvek, Budapest.

 • Hobsbawm, E., Ranger, T. (1983): The invention of tradition. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Holtzman, J. (2006): Food and memory. Annual Review of Anthropology, 35: 361–378.

 • Hoppál M. (1995): Etnikus jelképek egy amerikai magyar közösségben. Jelbeszéd az életünk. A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. In Kapitány Á., Kapitány G. (szerk.): „Jelbeszéd az életünk” (A szimbolizáció története és kutatásának módszerei). Osiris–Századvég, Budapest, 408–422.

 • Jamal, A. (1998): Food consumption among ethnic minorities: the case of British-Pakistanis in Bradford, UK. British Food Journal, 100: 221–227.

 • Kundera, M. (1996): Lassúság. Európa, Budapest.

 • Leersen, J. (2006): From whiskey to famine. In Wilson, T. M. (ed.): Food, drink and identity in Europe, 22. Rodopi, Amsterdam.

 • Lupton, D. (1994): Food, memory, and meaning: the symbolic and social nature of food events. Sociological Review, 42: 665–685.

 • Nasser, M., Katzman, M., Gordon, R. A. (2001): Eating disorders and cultures in transition. Taylor and Francis, Andover.

 • Niedermüller P. (1999): Etnicitás és politika a későmodern nagyvárosokban. Replika, 38: 105–120.

 • Nora, P. (1998): From lieux de memoire to realms of memory. In Nora, P. (ed.): Realms of memory. Columbia University Press, New York.

 • Polcz A. (2003): Főzzünk örömmel! Kalligram, Budapest.

 • Seremetakis, N. (1994): The senses still. Perception and memory as material culture in modernity. The University of Chicago Press, Chicago.

 • Sheraton, M. (2006): The Bialy eaters. In Scher, R. (ed.): Food politics. CEU, 150–173.

 • Sutton, D. (2001): Remembrance of repasts. Berg, Oxford.

 • Túry F., Lukács L., Rácz O., Horváth K. (2003): Az evés- és a testképzavarok újabb megnyilvánulásai. Lege Artis Medicinae, 13: 642–647.

 • Wright, L. T. (2001): Food taste preferences and cultural influences on consumption. British Food Journal, 103: 348–357.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 3 0
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 2 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 2 4 1
Dec 2020 0 0 0