View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Egészségügyi Kultúrtörténeti Tanszék 1088 Budapest Vas utca 17.
 • | 2 Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Győr
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az orvosi és ápolói hivatást gyakorló személyeknek számos problémával kell szembesülniük: magas munkahelyi elvárások, nem kielégítő munkakörülmények, a hivatást terhelő pszichés nehézségek, sokirányú szerepkötelezettségek. Jelen tanulmányunk hallgatónők, valamint végzett orvosnők és diplomás ápolónők szubjektív egészségi állapotát, pszichoszomatikus tüneteit vizsgálja, összefüggésben egészségmagatartásukkal, életmódjukkal. Módszer: keresztmetszeti vizsgálatainkat egészségügyi felsőoktatásban tanuló diplomás ápoló- (N = 226) és orvostanhallgatónők (N = 117) körében, valamint fekvőbeteg-ellátásban dolgozó diplomás ápolónők és orvosnők (N = 409) körében készítettük. Eredmények: megközelítőleg a dolgozók 60%-a legalább egy egészségi problémát jelölt meg. A szubjektív alapú egészségi állapot meghatározás statisztikai összefüggést mutatott a pszichoszomatikus tünetekkel (p<0,001), a pesszimista jövőképpel (p<0,001), a jelenlegi partnerkapcsolat miatt megélt problémákkal (p<0,001), a fizikai aktivitással (p<0,001). Megközelítőleg 40%-uk (a hallgatói felmérésben 47%) sportol hetente legalább egyszer vagy annál gyakrabban. A dohányzók aránya 16,7% (a hallgatói felmérésekben 22,9%) volt. Következtetések: eredményeink alapján megállapítható, hogy az egészségügyi felsőoktatásban tanuló hallgatónők és a magyar egészségügyi viszonyok között dolgozók számára az egészség nem jelenik meg számottevő értékként, egészségmegőrző magatartásuk kifejezetten alacsony szintű. Egészségmegőrző társadalmi szerepük hatékonysága egyértelműen megkérdőjelezhető.

 • Artazcoz, L., Artieda, L., Borrell, C., Cortes, I., Benach, J., Garcia, V. (2004): Combining job and family demands and being healthy. Eur. J. Public Health, 14: 43–48.

 • Baldwin, P. J., Dodd, M., Wrate, R. M. (1997): Young doctors’ health – II. Health and health behaviour. Soc. Sci. Med., 45: 41–44.

 • Benjamins, M. R., Hummer, R. A., Eberstein, I. W., Nam, C. B. (2004): Self-reported health and adult mortality risk: an analyses of cause-specific mortality. Soc. Sci. Med., 59: 1297–1306.

 • Bergman, B., Ahmad, F., Stewart, D. E. (2003): Physician health stress and gender at a university hospital. J. Psychosom. Res., 54: 171–178.

 • Boccoli, E., Federici, A., Trianni, G. L., Melani, A. S. (1997): Changes of smoking habits and beliefs during nurse training: a longitudinal study. Eur. J. Epidemiol., 13: 899–902.

 • Bognár T., Kolosai N., Hegedűs K., Pilling J. (2001): „Kellene, aki megfogná a haldokló kezét!” Orvosokkal készült mélyinterjúk elemzése a haldoklógondozás nehézségeiről. Lege Artis Med., 11: 154–162.

 • Boland, M., Fitzpatrick, P., Scallan, E., Daly, L., Herity, B., Horgan, J., Bourle, G. (2006): Trend sin medical student use of tobacco, alcohol, and drugs in an Irish university, 1973–2002. Drug Alcohol Depend., 85: 123–128.

 • Bourbonnais, R., Comeau, M., Vezina, M. (1999): Job strain and evolution of mental health among nurses. J. Occupational Health Psychol., 4: 95–107.

 • Chalmers, K., Seguire, M., Brown, J. (2002): Tobacco use and baccalaureate nursing students: a study of their attitudes, beliefs and personal behaviours. J. Adv. Nurs., 40: 17–25.

 • Chen, M., Wang, E.K., Jeng, Y. (2006): Adequate sleep among adolescents is positively associated with health status and health-related behaviours. http://www.biomedcentral.com/1471–2458/6/59

 • Coomber, B., Barriball, K. L. (2007): Impact of job satisfaction components on intent to leave and turnover for hospital-based nurses: A review of the research literature. Int. J. Nurs. Stud., 44: 297–314.

 • Csoboth Cs. (2006): Dohányzás összefüggése az életminőséggel a magyar lakosság körében. In Kopp M., Kovács M.: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis, Budapest, 204.

 • Durand, M. A., Randhawa, G. (2002): Nurses’ views about returning to practise after career break. Br. J. Nurs., 11: 477–485.

 • Firth-Cozens, J. (2003): Doctors, their well-being, and their stress. BMJ, 326: 670–671.

 • Gémes K. (2006): Sport és életminőség. In Kopp M., Kovács M.: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis, Budapest, 167–180.

 • Győrffy Zs., Ádám Sz., Csoboth Cs., Kopp M. (2005): Az öngyilkossági gondolatok előfordulása és pszichoszociális háttértényezői az orvostársadalomban. Psychiatr. Hung., 20: 370–379.

 • Győrffy Zs., Mészáros E., Ádám Sz., Kopp M. (2004): Az egészségügyben dolgozó nők gyermekvállalással és terhességgel kapcsolatos mutatói országos reprezentatív minta alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5: 321–333.

 • Hegedűs K., Mészáros E., Riskó Á. (2004) A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelkiállapota. Lege Artis Med., 14: 786-793.

 • John, U., Hanke, M. (2003): Tobacco-smoking prevalence among physicians and nurses in countries with different tobacco-control activities. Eur. J. Cancer Prev., 12: 235–237.

 • Kinnunen, U., Mauno, S. (1998): Antecedents and outcomes of work family conflict among employed women and men in Finland. Human Relat. , 51: 157–177.

 • Kipping, C. J. (2000): Stress in mental health nursing. Int. J. Nurs. Stud., 37: 207–218.

 • Knesebeck, O., Verde, P. E., Dragano, N. (2006): Education and health in 22 European countries. Soc. Sci. Med., 63: 1344–1351.

 • Knudsen, H. K., Ducharme, L. J., Roman, P. M. (2007): Job stress and poor sleep quality: Data from an American sample of full-time workers. Soc. Sci. Med., 64: 1997–2007.

 • Kopp M., Csoboth Cs., Purebl Gy. (1999): Egészségmegőrzés – mit jelent ma Magyarországon a fiatal nők „egész”-sége? Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10: 5–15.

 • Korkeila, J. A., Töyry, S., Kumpulainen, K., Toivola, J. M., Rasanen, K., Kalimo, R. (2003): Burnout and self-perceived health among Finnish psychiatrists and child psychiatrists: a national survey. Scand. J. Public Health, 31: 85–91.

 • Lambert, V. A., Lambert, C. E., Ito, M. (2004): Workplace stressors, ways of coping and demographic characteristics as predictors of physical and mental health of Japanese hospital nurses. Int. J. Nurs. Stud., 41: 85–97.

 • Mackenbach, J. P., Kunst, A. E., Cavelaars, A., Groenhof, F., Guerts, J. J. M. (1997): Socioeconomic inequalities in morbidity and mortality in Western Europe. Lancet, 349: 1655–1659.

 • Magyar Gallup Intézet (2000): Gallup felmérés a dohányzási szokásokról. http://www.gallup.hu/Gallup/release/dohany2000.htm

 • McGrath, A., Reid, N., Boore, J. (2003): Occupational stress in nursing. Int. J. Nurs. Stud., 40: 555–565.

 • Miller, M. G., Berry, D. C. (2000): Health-related physical fitness knowledge of student allied health professions. Eval. Health Prof., 23: 305–317.

 • Molnár R., Feith H. (2000): Szerepkonfliktusok megnyilvánulásai orvosnők körében. Lege Artis Med., 10: 810–818.

 • Morrison, W. E., Haas, E. C., Shaffner, D. H., Garrett, E. S., Fackler, J. C. (2003): Noise, stress, and annoyance in a paediatric intensive care unit. Crit. Care Med., 31: 113–119.

 • Nowak, M. (2006): Factors determining physical fitness self-evaluation and health self-evaluation in physically active women. New Med., 9: 19–25.

 • Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF 2000) http://www.antsz.hu/oek

 • Payne, S. (2006): The health of men and women. Polity Press, Cambridge, 53–64.

 • Pikó B. (2001): A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata. Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás. Lege Artis Med., 11: 318–325.

 • Pikó B., Piczil M. (2000): „És rajtunk ki segít…?” Kvalitatív egészségszociológiai elemzés a nővéri hivatásról. Esély, 11: 110–120.

 • Pikó B., Barabás K., Markos J. (1996): Health risk behaviour of a medical student population. J. R. Soc. Promot. Health , 116: 97–100.

 • Réthelyi J. (2006): A középkorú magyar lakosság egészségi állapota és életminősége – A gazdasági aktivitás összefüggése az életminőség csökkenésével. In Kopp M., Kovács M.: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis, Budapest, 127–133.

 • Roos, E., Lahelma, E., Rahkonen, O. (2006): Work-family conflicts and drinking behaviours among employed women and men. Drug Alcohol Depend., 83: 49–56.

 • Rowe, M. C. J. (2000): The incidence of smoking amongst nurses: a review of the literature. J. Adv. Nurs., 31: 1046–1053.

 • Sjögren, K., Fochsen, G., Josephson, M., Lagerström, M. (2005): Reasons for leaving nursing care and improvements needed for considering a return: a study among Swedish nursing personnel. Int. J. Nurs. Stud., 42: 751–758.

 • Stack, S. (2004): Suicide Risk Among Physicians: A Multivariate Analysis. Arch. Suicide Res., 8: 287–292.

 • Stewart, D. E., Ahmad, F., Cheung, A. M., Bergman, B., Dell, D. L. (2000): Women physicians and stress. J. Womens Health, 9: 185–189.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jul 2021 4 0 0
Aug 2021 8 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 4 0 0
Nov 2021 0 0 0
Dec 2021 9 0 0
Jan 2022 1 0 0