View More View Less
 • 1 Indiana University Bloomington, IN, USA
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $408.00

This article argues that Gyulai Pál, the first completed novel by Zsigmond Kemény, constitutes a new genre in the Hungarian literature of the 19th

 • Kemény, Zsigmond. A rajongók. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969.

  A rajongók , ().

 • Németh, Béla G. Türelmetlen és késlekedő félszázad. Budapest: Szépírodalmi Könyvkiadó, 1971.

  Türelmetlen és késlekedő félszázad. , ().

 • Kemény, Zsigmond. Özvegy és leánya. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967.

  Özvegy és leánya , ().

 • Kölcsey, Ferenc. Ferenc Kölcsey összes művei. Budapest, 1943.

  Ferenc Kölcsey összes művei. , ().

 • Montaigne, Michel de. The Complete Essays of Montaigne. Translated by Donald Frame. Stanford: Stanford University Press, 1957.

  The Complete Essays of Montaigne. , ().

 • Kemény, Zsigmond. "Eszmék a regény és a dráma körül." In: Munkáiból. Edited by Pál Gyulai. Budapest: Franklin-Társulat, 1905.

  Eszmék a regény és a dráma körül , ().

 • Papp, Ferencz. Báró Kemény Zsigmond. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1922.

  Báró Kemény Zsigmond. , ().

 • Reed, Walter. "The Problem with a Poetics of the Novel." In Towards a Poetics of Fiction, ed. Mark Spilka. Bloomington and London: Indiana University Press, 1977.

  The Problem with a Poetics of the Novel , ().

 • Kemény, Zsigmond. Gyulai Pál. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967.

  Gyulai Pál. , ().

 • Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. "Discourse in the Novel." In The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. Edited by Michael Holquist. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981.

  Discourse in the Novel , ().

 • Sőtér. Aspects et parallelismes de la littératures hongroise. 232-233. ("Cette critique, cependent, n'est pas directe, elle se manifeste par des transpositions, quelquefois de [sic] façon énigmatique et ironique ou dissimulée sous les couleurs sereines d'un humour indulgent en apparence.")

 • Bakhtin. "Epic and Novel." In: The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. 6.

 • Ibid. 7.

 • Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. "Epic and Novel." In The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. Edited by Michael Holquist. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press. 1981.

  Epic and Novel , ().

 • Cervantes, Miguel de. Don Quixote. Translated by J. M Cohen. New York: Penguin Books, 1950.

  Don Quixote. , ().

 • Czigány, Lóránt. The Oxford History of Hungarian Literature. Oxford: Clarendon Press, 1984.

  The Oxford History of Hungarian Literature. , ().

 • Erdélyi, János. Válogatott művei. Budapest, 1961.

  Válogatott művei. , ().

 • Guillén, Claudio. "A Note on Influences and Conventions." In Literature as System: Essays toward the Theory of Literary History. Princeton: Princeton University Press, 1971.

  A Note on Influences and Conventions , ().

 • von Hardenberg, Friedrich (Novalis). "Fragmente." In: Deutsche Kunstanschauung der Frühromantik. Edited by Andreas Müller. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966.

  Fragmente. , ().

 • Schelling, Friedrich Wilhelm. "Philosophie der Kunst." In Deutsche Kunstanschauung der Frühromantik, ed. Andreas Müller. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966.

  Philosophie der Kunst , ().

 • Schlegel, August W. "Über dramatische Kunst und Literatur." In Deutsche Kunstanschauung der Frühromantik, ed. Andreas Müller. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966.

  Über dramatische Kunst und Literatur , ().

 • Schlegel, Friedrich. "Brief über den Roman." In Werke in Zwei Bänden. Berlin and Weimar: Aufbau-Verlag, 1980.

  Brief über den Roman , ().

 • Schlegel, Friedrich. "Kritische Fragmente." In Werke in Zwei Bänden. Berlin and Weimar: Aufbau-Verlag, 1980.

  Kritische Fragmente , ().

 • Schlegel, Friedrich. "Literatur." In Werke in Zwei Bänden. Berlin and Weimar: Aufbau -Verlag, 1980.

  Literatur , ().

 • Schlegel, Friedrich. "Tiecks Don Quixote Übersetzung". In Werke in Zwei Bänden, Berlin and Weimar: Aufbau-Verlag, 1980.

  Tiecks Don Quixote Übersetzung , ().

 • Sőtér, István. Aspects et parallelismes de la littératures hongroise. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1966.

  Aspects et parallelismes de la littératures hongroise , ().

 • Sőtér, István. "Kemény Zsigmond." In A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig, ed. István Sőtér. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965. V. IV.

  Kemény Zsigmond , ().

 • Szalay, László. "Észrevételek." Cited in A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. [The Historical and Etymological Dictionary of the Hungarian Language]. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976.

  Észrevételek , ().

 • Szegedy-Maszák, Mihály. Kemény Zsigmond. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989.

  Kemény Zsigmond. , ().

 • For example, Lóránt Czigány, author of The Oxford History of Hungarian Literature from the Earliest Times to the Present, makes the vague assertion, in the few pages devoted to Kemény, that he "learned from Walter Scott." (The Oxford History of Hungarian Literature. Oxford: Clarendon Press, 1984. 209) István Sőtér, chief editor of the six volume History of Hungarian Literature, claims that in Kemény's first unfinished novel one feels the influence of Victor Hugo and Walter Scott. ("Kemény Zsigmond." In: A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. Ed. Sőtér, István. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965. Vol. IV. 244. "Regényén érezhető Hugo, Scott […] hatása.") In his book Aspects et parallelismes de la littératures hongroise, Sőtér describes Kemény's novel Férj és nő (Husband and Wife, 1852) as "an imitation of the French social novel of the time." (Aspects et parallélismes de la littérature hongroise. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1966. 118. "… une imitation du roman social français du temps.") Béla G. Németh, a prominent scholar of Hungarian literary history, notes that Kemény's characters have often been compared with those of Dostoyevsky and adds that "One could, with no less justification, liken Kemény to the great demonic eccentric of German romanticism, Heinrich von Kleist." (Türelmetlen és késlekedő félszázad. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. 132. "Alakjait és őt magát is tőbbször hasonlitották Dosztojevszkij figuráihoz. Nem alap nélkül. De nem kevesebb joggal lehetne hasonlítani a német romantika nagy démoni különcéhez, Heinrich von Kleisthoz.")

 • Claudio Guillén. "A Note on Influences and Conventions." In: Literature as System: Essays toward the Theory of Literary History. Princeton University Press, 1971. 61

 • "Gyulai Pál" is the name of the protagonist of the novel. This could be translated into English as "Paul Julius." In Hungarian the family name "Gyulai" is given first, before the Christian name "Pál." The protagonist of the novel, Pál Gyulai, is not to be confused with the author and critic Pál Gyulai, who was one of Kemény's contemporaries and admirers.

 • Reed, Walter, "The Problem with a poetics of the Novel." In: Towards a Poetics of Fiction. Ed. Mark Spilka. Bloomington and London: Indiana University Press, 1977. 64

 • Kemény, Zsigmond. "Eszmék a regény és a dráma körül." In: Munkáiból. Ed. Pál Gyulai. Budapest: Franklin-Társulat, 1905. 131. ("… a mi korunk gondolkodásában vizsgáló és kétkedő.")

 • Papp, Ferencz. Báró Kemény Zsigmond. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1922. Vol. 1. 345. ("Jósika István valójában eposi hős, ki […] minden tévedése ellenére emelt fővel siet végzete felé.")

 • Kemény, Zsigmond. Gyulai Pál. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. 93. ("Gyulai jobbjában óriás lándzsát hordozott sőtét lobogóval, míg balját nehéz paizs terhelte.")

 • Ibid. Vol. 1. 93. ("Hollószín méneikről sőtét uszály folyt le, csókdosva a szeplőtlen fehér havat[.])

 • Ibid. Vol. 1. 107. ("Az ifjú év rózsapártában jár; a rétekről illatvegyet szív; a folyam tükrén mosolygó képleteket, az egen sötétkék zománcot és ezüstszín párafátyolt lát; az erdők zöld járdai közt minden lombról szerelmes madárzenét és a szirtok megöl vidor légajkakat hall.")

 • Ibid. Vol. 1. 108. ("Erős lovaglás után lágy olasz költőket olvasott. Békessit […] ebédre hivatá, hol hárfás nők énekeltek, arany serlegek üríttettek, és elménckedés folyt.")

 • Kemény, Gyulai Pál. Vol. 1. 110. ("Sajnálom, hogy e regény terve csak a mutatványok készületeire és a színköri függöny felvonataláig engedi olvasóimat elvezetni.")

 • Ibid. V. 1. 110. ("Ez rám nézve kedvetlen körülmény; de némi vigasztalásul szolgál, hogy vitézi játékokat Turpin püspök óta James úrig elegen irtak már le.")

 • Ibid. 112-13. "Charles' Wain" refers to the constellation otherwise known as the Big Dipper. The Hungarian text of this exchange is as follows: Guzman: Bennem hidalgók vére foly: szeplőtlen vér és tett-szomjas. Ha a balladákat s krónikát részrehajlatlanul írnák, akkor rólam énekelne Cecil, és csodát beszélne a jővő század. De a lant és toll grófoknak, márkiknak, hercegeknek van zsoldjában. Csak őket dicsérik, míg Guzman, a híres, hős és kalandor … Pierro: Észre nem vétetve a súgólyukba búvik. Battista: (Pierrohoz) Csúszó-mászó próza! Hogy mersz a lelkesedés útjába állani? (Guzmanhoz) Nemes lovag! Nyújtson ön vázlatokat regényes életéből. Én jó lábon állok Gergely diákkal, ki egy nagy költőnek, Tinódi Sebestyén uramnak két esztendeig volt … Pierro: Csizmatakarítója. Battista: Igen ám, de gazdája havi fizetés helyett bevezette a tizenkét lábú versek készítésének titkaiba. Guzman: (sóhajt) Ez mit használ engem? Battista: S ön nem veszi észre, hová nézek?! Pierro (színlett hévvel) Ön túl szerény, s nem akarja látni, miként Battista barátom egyenesen az égnek azon tájékára néz, hol Gergely diák félre fogja döfni Göncöl szekerének rúdját, hogy a csillagok közt helyet készítsen vítézlő don Guzmannak[.]

 • Ibid. Vol. 1. 114. The Hungarian text of this exchange is as follows: Guzman: Ah, a fiatalkor, a kalandorélet! Most is gyönyőrrel emlékezem azon fényes napokra, midőn sőtét éjjel pengettük a gitárt s fütyöröltünk. A hercegleány, a duenna epedeztek. Mi fölmásztunk az ablakerkélyre, és megállottunk a kapu sarkánál. A szemérmes éj százszor hallá e sóhajtást: Inéz! Katica! Battista: Engedelmével vitéz don Guzman, itt valami kuruzslatnak kellett közbejönni, mert hogy képzeljek én valakit egyszerre az ablakerkélyre és a kapusarok mögött? Aztán miért legyen egy némber hol hercegleány, hol duenna, hol Inez, hol Katica? Nem is említve, hogy a fütyülés gitárkísérettel nem szerenádra való. Guzman: Tatárt, kuruzslat! Képzelje ön mellettem don Alvarezt: gitárunk csak egy volt, tehát … én fütyörésztem […] S minthogy ő történetesen örökké Inezzel beszélt, én a duennát választám. Azonban mindketten lovagok voltunk és szegények, mint a templomegér.

 • Guillén. 65-66.

 • Kemény. Gyulai Pál. Vol. 1. 122. The Hungarian text is as follows: Sofronia: Melyikért ver szivem? Achán-e vagy Khimat, Kiért föláldozom hitemet s hazámat? Kiért dőlnek romba Jerikó falai, S tűnnek keblemből a jobb érzés romjai? Habzó vér, küzdő ész fejtsd meg kételyidet: Szeretsz örjöngön, de kettőt-e vagy egyet? Cecil: ki észrevetlen lépett be, s Sofronia monologját kihallgatta, énekli: Guadalquivir partjain Két lovag csatangolt: Egyiknek lába sántít, A másik püpos volt. S mely botrány! Minő csoda!! Egész tájék hirdeti, Hogy a kecses Florinda Egyiket sem szereti.

 • Ibid. Vol. 1. 122. The Hungarian text is as follows: Lány! Ha szűd eszménye két hüvelybe szállott, Két alakhoz csábít hasonló ámulat, S ikertökélyekért ver benned minden ér: Ki mondja meg neked, hű vagy-e, vagy ledér?

 • Ibid. Vol. 1. 218.

 • Szalay, László. "Észrevételek." Cited in: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. (The Historical and Etymological Dictionary of the Hungarian Language.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976. Vol. III. 362. ("regénybe illő; romanhaft.")

 • Kemény. Gyulai Pál. Vol. 1. 218. ("Az ingerült lég nem sepré viharszárnyakkal az utcát, nem tépte le a boltcímert és a korcsmacégért, nem csikorgatta [a] széles eszterhák homlokfáit[.])

 • Ibid. Vol. I. 149. ("Az éjnek az a rejtélyes zsivaja kezdődött, mely szellemsuttogáshoz hasonlít, s melyről nem tudhatni: halljuk-e vagy képzeljük?)

 • Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. "Discourse in the Novel." In: The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. Ed. Michael Holquist. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981. 261.

 • Ibid. 262.

 • Kölcsey, Ferenc. Ferenc Kölcsey összes művei. Budapest. 1943. Vol. 1. 369. (" … a való nemzeti poézis eredeti szíkráját a köznépi dalokban kell nyomozni.")

 • Erdélyi, János. Válogatott művei. Budapest, 1961. 202-203. (az idegen műveltség befolyásának igáját […] nyakunkról[.]")

 • Szegedy-Maszák, Mihály. Kemény Zsigmond. Budapest: Szépirodalmi Kónyvkiadó, 1989. 98. ("feszültséget teremt az írásmód szándékoltan mesterkélt rétegével.")

 • Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. "Epic and Novel." In: The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. 5.

 • Friedrich Wilhelm Schelling. "Philosophie der Kunst." In: Deutsche Kunstanschauung der Frühromantik. Ed. Andreas Müller. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966. 257. (" … man [könnte] den Roman auch als eine Mischung des Epos und des Drama beschreiben[.]")

 • Ibid. 260. ("… das höchste Tragische ist ihm [dem Roman] erlaubt wie das komische, nur daβ der Dichter selbst von beiden unberührt bleibe.")

 • Friedrich von Hardenberg (Novalis). "Fragmente." In: Deutsche Kunstanschauung der Frühromantik. 233. ("Sollte der Roman alle Gattungen des Stils in einer […] gebundenen Folge begreifen?")

 • August W. Schlegel. "Über dramatische Kunst und Literatur." In: Deutsche Kunstanschauung der Frühromantik. 303-304. ("Die antike Kunst und Poesie geht auf strenge Sonderung des Ungleichartigen, die romantische gefällt sich in unauflöslichen Mischungen; alle Entgegen-gesetzten: Nartur und Kunst, Poesie und Prosa, Ernst und Scherz, Erinnerung und Ahndung, Geistigkeit und Sinnlichkeit, das Erdische und Göttliche, Leben und Tod, verschmelzt sie auf das innigste miteinander.")

 • Cited in Papp, Ferencz. Vol. I. 358-359. ("Én most annyi bősz szenvedély légkörében élek, hogy a sok köd mián nem láthatom azon szelíd jellemü tájékot, hol a classikai költészet fényalakjai mozognak halkan, szabályosan, méltósággal s mindenek fölött korszakaihoz illő öltözetben, szokásokkal és kedélylyel.")

 • Ibid. Vol. 1. 359. ("… pontosan megjelöli képzeletének romantikus irányát.")

 • Schlegel, Friedrich. "Brief über den Roman." In: Werke in Zwei Bänden. Berlin and Weimar: Aufbau-Verlag, 1980. Vol. II. 179-180. ("… ich kann mir einen Roman kaum anders denken als gemischt aus Erzählung, Gesang und andern Formen. Anders hat Cervantes nie gedichtet, und selbst der sonst so prosaische Boccaccio schmückt seine Sammlung mit einer Einfassung von Liedern. Gibt es [page break] einen Roman, in dem dies nicht stattfindet und nicht stattfinden kann, so liegt es nur in der Individualität des Werks, nicht im Charakter der Gattung, sondern es ist eine Ausnahme von diesem.")

 • Schlegel, Friedrich. "Literatur." In: Werke in Zwei Bänden. Vol. II. 258. (" … das der Poesie entgegengesetzte Element des gemeinen Lebens zu poetisieren und sein Entgegenstrenen zu besiegen[.]")

 • Schlegel, Friedrich. "Kritische Fragmente." In: Werke in Zwei Bänden. Vol. I. 167. ("Die Romane sind die sokratischen Dialoge unserer Zeit. In diese liberale Form hat sich die Lebensweisheit vor der Schulweisheit geflüchtet.")

 • Schlegel, Friedrich. "Tiecks Don Quixote Übersetzung." In: Werke in Zwei Bänden. Vol. I. 316. ("Laβt uns die populäre Schreiberei der Franzosen und Engländer vergessen and diesen Vorbildern nachstreben.")

 • Kölesey, Ferenc. Cited in Czigány. 113.

 • Kemény, Zsigmond. "Eszmék a regény és a dráma körül." In Munkáiból. 131-132. (" … azon felvilágosodott és engedékeny érzület […], mely senkire a kárhoztatás kövét nem szereti dobni, mely tárgyilagos sokoldalusággal kiván a más szivébe tekinteni, mely a lélek minden mozzanatainak indokait felfogni, eredményeit […] megbocsátani tudja[.]")

 • Ibid. 132. ("… hallgattassék ki a másik fél is. Mert hátha az is szintén képes magát igazolni?")

 • Ibid. 132. ("Korunk e tulajdonainak leginkább bir a szépirodalom minden nemei közt a legkétségesebb aesthetikai becsű, a legformátlanabb alaku, tudniillik a regény, eleget tenni.")

 • Cervantes, Miguel de. Don Quixote. Translated by J. M Cohen. Penguin Books, 1950. 78

 • Reed. 68.

 • Kemény. "Eszmék a regény és a dráma körül." In: Munkáiból. 130. ("Az egész épületen repedések látszanak s tartósága iránt szivünkben kételyek fészkeltek. Mi azonban köver kő után feszítünk le, s rettegve az összeroskadáséstól, előmozditjuk azt. Kiváncsiak vagyunk társadalmi viszonyaink hibáinak kikeresésében, fürgék nevetségessé tételében, majdnem oly mértékig, mint a mennyi újságvágygyal fogadjuk az új társadalmi eszméket és a mennyi elmeéllel állunk készen azok kigunyolására.")

 • Ibid. 130. ("Egyik irány felöl sincs mély hitünk. Mindeniknek kémleljük gyengeségeit.")

 • Montaigne, Michel. The Complete Essays of Montaigne. Translated by Donald Frame. Stanford: Stanford University Press, 1957. 239.

 • Ibid. 244.

 • Kemény. "Eszmék a regény és a dráma körül." In: Munkáiból. 143-144. ("A valódi életben, a mi hétköznapi viszonyaink közt, az egyenesnek rémlő, bár folyvást változó utvonalhoz hasonlít az emberek óriás többségének jelleme. Szorosan véve senki nem marad multjához következetes; […] Nem saját tetteink kényszerei miatt távozunk multunktól, kedélyvilágunk-, gondolkodá-sunk-, és akaratunkra nézve. Oh nem! Másokká csak azért leszünk, mert láttunk, mert tapasztaltunk, mert éltünk. Fogékonyságunk a napok haladása és az apró élemények által veszt vagy nyer, és izleteinkkel, vágyainkkal, tanulmányainkkal, sőt a körrel együtt, melybe lépünk, egész lényünkbe lassanként idegen sajátságok mennek át, hogy a jellem organikus részeivé váljanak, mint a testben a táplálék.")

 • Ibid. 144. ("Az ily átalakulás, melynek minden magyarázata csak a lefolyt időből áll, épen nem a könnyelműség bélyege, nem a változékonyság tulajdona, hanem jellemünknek oly természetes processusa, mint egy fa organikus életében a növés, vastagodás, […] s utóbb a […] rothadás.")

 • Ibid. 144. ("És a regényiró - ki a művészetet legközelebb hozhatja a valódi élethez - […] visszatükrözteti eme természetes fejlődést[.]")

 • Kemény Zsigmond. A rajongók. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969. 7. ("De minek ily elégiai hang a tények helyett, melyekre vissza kell gondolnunk.")

 • Kemény, Zsigmond. Özvegy és leánya. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. 10. ("A zsoltárokat gyönyörűen énekelte; de, fájdalom, világi nótákat is danolt.")

 • Bakhtin. "Discourse in the Novel." In: The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. 324.

 • Reed. 64.

 • Guillén. 65.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

 • Social Sciences (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Arts and Humanities (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.11
 • SJR Hirsch-Index (2018): 3

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 340 EUR / 424 USD
Print + online subscription: 394 EUR / 492 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 348 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 402 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Publication
Programme
2020 Volume 34
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)