View More View Less
 • 1 Hungarian Academy of Sciences Institute of History, Research Centre for the Humanities Budapest Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $408.00

This study offers a brief survey of the Transylvanian state and the administrative structure of the Principality of Transylvania. First, it reveals the changes taking place in the operation of the Transylvanian diet after the fall of Buda (1541) — this authority developed from a partial diet into a general assembly. The formula used until 1690 by the assembly of the Transylvanian estates for naming itself had settled by the mid-16th century: states and orders of the three nations of Transylvania and of the Joined Parts of Hungary (status et ordines trium nationum regni Transylvaniae Partiumque Hungariae eidem annexarum). The author describes the unique legal status of the new state, the Principality of Transylvania as a “dual dependence”. On the one hand, as a vassal state, the Transylvanian state depended upon the Ottoman Empire, and on the other, in theory, it remained part of the Kingdom of Hungary — as was proclaimed in several public or secret agreements between the princes and the kings. The study shows how the estates could practice their right of free election of the prince and the difficulties of the method, it also discusses the peculiarities of the division of power between the estates and the prince, and it considers the union (treaty of alliance) of the Transylvanian estates as the constitution of the new state.

 • Approbatae, 1815. Approbatae Constitutiones Pars III. Tit. I. In: Erdély Országának Három Könyvekre osztatott Törvényes Könyve. Kolozsváratt.

  Approbatae , '', in Erdély Országának Három Könyvekre osztatott Törvényes Könyve , (1815 ) -.

 • Barta, Gábor, 1979. Az Erdélyi Fejedelemség születése [The Birth of the Transylvanian Principality]. Budapest: Gondolat (Magyar História).

 • Benkő, Josephus, 1791. Diaetae sive rectius comitia Transsilvanica eorumque decreta, quae vulgo appellantur articuli diaetales. Cibinii et Claudiopoli.

  Benkő J , '', in Diaetae sive rectius comitia Transsilvanica eorumque decreta, quae vulgo appellantur articuli diaetales , (1791 ) -.

 • Bethlen, Farkas, 2002. Erdély története II. A váradi békekötéstől János Zsigmond haláláig (1538–1571), II–V. könyv [History of Transylvania, vol. 2. From the Treaty of Nagyvárad to the Death of Zsigmond János (1538–1571), II–V]. Translated by András Bodor, with annotations by Tamás Kruppa. Budapest-Kolozsvár: Enciklopédia Kiadó - Erdélyi Múzeum-Egyesület.

  Bethlen F , '', in Erdély története II. A váradi békekötéstől János Zsigmond haláláig (1538–1571), II–V. könyv , (2002 ) -.

 • Bethlen, Farkas, 2004. Erdély története III. Báthory István trónra lépésétől Báthory Zsigmond uralkodásáig (1571–1594), VI–VII. Könyv [History of Transylvania, vol. 3. From the Ascent of István Báthory to the Throne to the Rule of Zsigmond Báthory (1671-1594)]. Translated by András Bodor, with annotations by Tamás Kruppa. Budapest-Kolozsvár: Enciklopédia Kiadó — Erdélyi Múzeum-Egyesület.

  Bethlen F , '', in Erdély története III. Báthory István trónra lépésétől Báthory Zsigmond uralkodásáig (1571–1594), VI–VII. Könyv , (2004 ) -.

 • Bíró, Vencel, 1917. Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése 1541–1690 [The Evolution of the Power of the Transylvanian Prince, 1541–1690]. Budapest: Stief Jenő.

  Bíró V , '', in Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése 1541–1690 , (1917 ) -.

 • B. Szabó, János, 1996. Insignia of the Transylvanian Princes. Majestas, 4, 85–105.

  B. Szabó J , 'Insignia of the Transylvanian Princes ' (1996 ) 4 Majestas : 85 -105.

 • B. Szabó János and Erdősi, Péter, 2003. Ceremonies Marking the Transfer of Power in the Principality of Transylvania in East European context. Majestas, 11, 111–160.

  Erdősi P , 'Ceremonies Marking the Transfer of Power in the Principality of Transylvania in East European context ' (2003 ) 11 Majestas : 111 -160.

  • Search Google Scholar
 • Gooss, Roderich, 1911. Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürger (1526–1690). Wien.

  Gooss R , '', in Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürger (1526–1690) , (1911 ) -.

 • Horn, Ildikó, 2005. Politikusportrék János Zsigmond udvarából [Political Portraits from the Court of Zsigmond János]. In: Idem, Tündérország útvesztői. Tanulmányok Erdély történetéhez [Fairland Labyrinths. Essays on the History of Transylvania]. Budapest (TDI Könyvek 1). 23–32.

  Horn I , '', in Tündérország útvesztői. Tanulmányok Erdély történetéhez , (2005 ) -.

 • Horn, Ildikó, 2011. A fejedelmi tanács Bethlen Gábor korában [The Prince’s Council in the Era of Gábor Bethlen]. Századok, 145, 4, 997–1027.

  Horn I , 'A fejedelmi tanács Bethlen Gábor korában ' (2011 ) 145 Századok : 997 -1027.

 • Jakó, Zsigmond, 1943. Újkori román települések Erdélyben és a Partiumban [Early Modern Romanian Settlements in Transylvania and Partium]. In: József Deér, László Gáldi, eds. Magyarok és románok I [Hungarians and Romanians], Budapest: Athenaeum, 508–571.

  Jakó Z , '', in Magyarok és románok I , (1943 ) -.

 • Jakó, Zsigmond, 1997. Csáky Mihály (1492–1572) erdélyi kancellár származásáról [On the Ancestry of Transylvanian Chancellor Mihály Csáky, (1492–1572)]. In: Idem, Társadalom, egyház, művelődés [Society, Church and Education]. Budapest: METEM, 91–6.

  Jakó Z , '', in Társadalom, egyház, művelődés , (1997 ) -.

 • Köpeczy, Béla, Makkai, László, Mócsy, András, eds. 1986. Erdély története I. A kezdetektől 1606-ig. Budapest. [László Makkai and András Mócsy, eds. 2001. History of Transylvania, vol. 1, From the Beginning to 1606, Boulder, CO.]

  Mócsy A , '', in Erdély története I. A kezdetektől 1606-ig , (1986 ) -.

 • Lukinich, Imre, 1918. Erdély területi változásai a török hódoltság korában (1540–1711) [Territorial Changes of Transylvania in the Era of the Turkish Occupation (1540–1711)]. Budapest: MTA.

  Lukinich I , '', in Erdély területi változásai a török hódoltság korában (1540–1711) , (1918 ) -.

 • Makkai, László, 1944. Erdély története [History of Transylvania]. Budapest: Renaissance Könyvkiadó-vállalat.

  Makkai L , '', in Erdély története , (1944 ) -.

 • Makkai, László, 1991. The Crown and the Diets of Hungary and Transylvania in the Sixteenth Century. In: Robert J. W. Evans and V. Thomas Trevor, eds. Crown, Church and Estates: Central European Politics in the Sixteenth an Seventeenth Centuries. Basingstoke, 80–91.

  Makkai L , '', in Crown, Church and Estates: Central European Politics in the Sixteenth an Seventeenth Centuries , (1991 ) -.

 • Mezey, Barna, 1980. Az erdélyi fejedelemség kormányzata Bethlen Gábor korában [The Government of the Transylvanian Principality in the era of Gábor Bethlen]. In: Kálmán Kovács, ed. Bethlen Gábor állama és kora [The State and Time of Gábor Bethlen]. Budapest: ELTE, 3–19.

  Mezey B , '', in Bethlen Gábor állama és kora , (1980 ) -.

 • Mikó, Imre, MDCCCLX. Erdély különválása Magyarországtól [The Disunion of Transylvania from Hungary]. Buda.

 • Miskolczy, Ambrus, 2005. Románok a történeti Magyarországon [Romanians in Historical Hungary]. Budapest: Lucidus Kiadó (Kisebbségkutatás könyvek).

 • Oborni, Teréz, 2002. Erdély közjogi helyzete a speyeri szerződés után (1571–1575) [The Legal Status of Transylvania after the Treaty of Speyer]. In: Pál Fodor, Géza Pálffy, István György Tóth, eds. Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére [Studies for the Memory of Ferenc Szakály]. Budapest: MTA TKI Gazdaság-és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 291–304.

  Oborni T , '', in Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére , (2002 ) -.

 • Oborni, Teréz, 2004. From Province to Principality: Continuity and Change in Transylvania in the First Half of the Sixteenth Century. In: István Zombori, ed. Fight Against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16 th Century. Budapest: METEM, 165–180.

  Oborni T , '', in Fight Against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century , (2004 ) -.

 • Oborni, Teréz, 2007. Kettős függésben: Erdély államisága a 16. században [Dual Subjection: Transylvanian Statehood in the Sixteenth Century]. Korunk, Harmadik folyam, XVII/7, 33–40.

  Oborni T , 'Kettős függésben: Erdély államisága a 16. században ' (2007 ) XVII Korunk, Harmadik folyam : 33 -40.

  • Search Google Scholar
 • Oborni, Teréz, 2011. Bethlen Gábor és a nagyszombati szerződés (1615) [Gábor Bethlen and the Treaty of Nagyszombat]. Századok, 145, 4, 877–914.

  Oborni T , 'Bethlen Gábor és a nagyszombati szerződés (1615) ' (2011 ) 145 Századok : 877 -914.

  • Search Google Scholar
 • Oborni, Teréz, 2013. Between Vienna and Constantinople: Notes on the Legal Status of the Principality of Transylvania. In: Gábor Kármán and Lovro Kuncevih, eds. The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteens and Seventeenth Centuries. Leiden-Boston: Brill (The Ottoman Empire and its Heritage Vol. 53) 67–90.

  Oborni T , '', in The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteens and Seventeenth Centuries , (2013 ) -.

 • Papp, Sándor, 2003. Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen. Eine quellenkritische Untersuchung. Wien (Schriften der Balkan- Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Nr. 42).

  Papp S , '', in Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen. Eine quellenkritische Untersuchung , (2003 ) -.

 • Papp, Sándor, 2011. Bethlen Gábor, a Magyar Királyság és a Porta (1619–1621) [Gábor Bethlen, the Hungarian Kingdom, and the Porte]. Századok, 145, 4, 915–973.

  Papp S , 'Bethlen Gábor, a Magyar Királyság és a Porta (1619–1621) ' (2011 ) 145 Századok : 915 -973.

  • Search Google Scholar
 • Péter, Katalin, 1987. Az erdélyi országgyűlés a kora újkori magyar fejlődésben [The Transylvanian Assembly in Early Modern Hungarian Development]. In: Kálmán Benda and Katalin Péter, Az országgyûlések a kora újkori magyar történelemben [The National Assemblies in Hungarian Early Modern History]. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 13–23 (Előadások a Történettudományi Intézetben 6).

  Péter K , '', in Az országgyûlések a kora újkori magyar történelemben , (1987 ) -.

 • Ropu, Felicia, 2009. Contractual Majesty: Electoral Politics in Transylvania and Poland-Lithuania (1571–1586), PhD Dissertation, Washington DC: Georgetown University.

  Ropu F , '', in Contractual Majesty: Electoral Politics in Transylvania and Poland-Lithuania (1571–1586) , (2009 ) -.

 • Szilágyi, Sándor, ed. 1875. Erdélyi Országgyûlési Emlékek. (Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae) I. 1540–1556 [Records of the Transylvanian National Assembly. (Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae) I. 1540–1556]. Budapest: A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó hivatala (Magyar Történelmi Emlékek/Monumenta Hungariae Historica III/b Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae). [EOE I.]

  Szilágyi S , '', in Erdélyi Országgyûlési Emlékek. (Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae) I. 1540–1556 , (1875 ) -.

 • Szilágyi, Sándor, ed. 1876. Erdélyi Országgyűlési Emlékek. (Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae) II. 1556–1576 [Records of the Transylvanian National Assembly. (Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae) I. 1556–1576]. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó hivatala (Magyar Történelmi Emlékek/Monumenta Hungariae Historica III/b Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae). [EOE II.]

  Szilágyi S , '', in Erdélyi Országgyűlési Emlékek. (Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae) II. 1556–1576 , (1876 ) -.

 • Szilágyi, Sándor and Szilády, Áron, eds. 1868–1874. Török-magyarkori Államokmánytár I-VII [Turkish-Hungarian Repository of State Documents]. Pest: Eggenberger. [TMÁO]

  Szilády Á , '', in Török-magyarkori Államokmánytár I-VII , (1868 ) -.

 • Trócsányi, Zsolt, 1976. Az erdélyi fejedelemség korának országgyűlései (Adalékok az erdélyi rendiség történetéhez) [Diets in the age of the Principality of Transylvania: Contributions to the History of the Transylvanian System of Estates]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Trócsányi, Zsolt, 1980. Erdély központi kormányzata 1540–1690 [Transylvanian Central Government, 1540–1690]. Budapest: Akadémiai Kiadó (A Magyar Országos Levéltár kiadványai III. Hatóság-és hivataltörténet 6).

 • Trócsányi, Zsolt, 2005. Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben [Legislation in the Transylvania Principality]. Budapest: Gondolat Kiadó.

  Trócsányi Z , '', in Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben , (2005 ) -.