View More View Less
 • 1 Szeged University
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $408.00

The “contextualizing” and “internationalizing” of the history of psychology is an ongoing project, however, Central Europe, as a coherent perspective, and the history of Hungarian psychology specifically, is acutely missing in current surveys of international psychology, and more broadly, in “western consciousness”. This paper is an attempt at presenting a comprehensive, socially and politically contextualized framework of the history of Hungarian psychology, from its beginnings until the fall of communism. The paper situates the history of psychology in the history of Hungary since without this broader background Hungarian psychology cannot be treated as a contextualized phenomenon. Reconstructing the history of Hungarian psychology is, at the same time, reclaiming the past, since continuity with, and remembrance of the past was once forcefully obstructed by the communist regime, and the effects proved to be long lasting. Hungarian psychology was, in part, a genuine “extension” of psychology as it developed in Germany and more broadly in Europe, but also a unique and remarkable phenomenon greatly shaped by specific socio-political context. Scholarship on the history of Hungarian psychology is growing fast, but the richness of this history has yet to be more fully explored and appreciated, inside and outside of Hungary.

 • Avineri, Shlomo. 2013. Herzl: Theodor Herzl and the Foundation of the Jewish State. London: Weidenfeld & Nicolson.

 • Bagdy, Emoke, Forgács, Pál and Pál, Mária (eds.). 1989. Mé rei Ferenc (1909–1986): Emlé kkönyv születé sé nek 80. é vforduló ja alkalmá bó l. Budapest: Neotyp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakan, David. 1958. Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition. Princeton: Van Nostrand.

 • Baker, David B. (ed.). 2012. The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives. Oxford, New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Békés, Vera. 2004. A „konstruktív pesszimizmus” forrásvidéke: A magyar tudományos muhelyek „utolsó polihisztorai” és „titkos klasszikusai” a 20. század elso felében. In: Békés, Vera (ed.) A kreativitás mintázatai: Magyar tudósok, magyar intézmények a modernitás kihívásában. Budapest: Áron Kiadó, 130177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Békés, Vera. 2008. A Polányi család és a pszichoanalízis. In: Eros, Ferenc, Lénárd, Kata and Bókay, Antal (eds.) Typus Budapestiensis: Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetérol és hatásáról. Budapest: Thalassa Alapítvány, 1552.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benjamin, Ludy T. and Baker, David B. 2012. The Internationalization of Psychology: A History. In: Baker, David B. (ed.) The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives. Oxford, New York: Oxford University Press, 110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergman, Martin S. 1996. The Tragic Encounter between Freud and Ferenczi and Its Impact on the History of Psychoanalysis. In: Rudnytsky, Peter L., Bókay, Antal and Giampieri-Deutsch, Patrizia (eds.) Ferenczi’s Turn in Psychoanalysis. New York: New York University Press, 145159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berman, Marshall. 1982. All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. Verso. New York: Simon and Schuster.

 • Blowers, Geoffrey. 2006. Origins of Scientific Psychology in China, 1899–2. In: Brock, Adrian C. (ed.) Internationalizing the History of Psychology. New York: New York University Press, 94111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borgos, Anna. 2009. Elhárító mechanizmusok: Pszichoanalízis és politika találkozásai Hajdu Lilly életútjának tükrében. Thalassa, 20 (1), 2146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borgos, Anna, Eros, Ferenc and Litván, György (eds.). 2006. Mérei élet-mu: Tanulmányok. Budapest: Új Mandátum.

 • Brabant, Eva, Falzeder, Ernst and Giampieri-Deutsch, Patrizia (eds.). 1993. The Correspondence of Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Vol. 1. 1908–1914. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buklijas, Tatjana and Lafferton, Emese. 2007. Science, Medicine and Nationalism in the Habsburg Empire from the 1840’s to 1918. Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 38 (4), 679686.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bürgi-Meyer, Karl. 1996. „A laboratórium egy lázasan dolgozó hangyatársadalom”. Thalassa, 7 (2), 83103.

 • Csomortáni, D. Zoltán. 2009. Egy reneszánsz egyéniség a XX. századi magyar pszichológiában: Várkonyi Hildebrand Dezso élete és munkássága. In: Szokolszky, Ágnes (ed.) A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen, 1929–2009. Szeged: JATEPress.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Curtis, Rebecca. 1996. A New World Symphony: Ferenczi and the Integration of Nonpsychoanalytic Techniques into Psychoanalytic Practice. In: Rudnytsky, Peter L., Bókay, Antal and Giampieri-Deutsch, Patrizia (eds.) Ferenczi’s Turn in Psychoanalysis. New York: New York University Press, 248265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deák, Gábor. 2000. A magyar gyermektanulmányi mozgalom története. 1. Budapest: Fovárosi Pedagógiai Intézet, Magyar Pedagógiai Társaság, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deri, Susan. 1990. Great Representatives of Hungarian Psychiatry: Balint, Ferenczi, Hermann and Szondi. Psychoanalytic Review, 77 (4), 491501.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dewsbury, Donald A. 1994. Paul Harkai Schiller. Psychological Record, 44, 307350.

 • Dewsbury, Donald A. 1996. Paul Harkai Schiller: The Influence of his Brief Career. In: Kimble, Gregory A., Boneau, C. Alan and Wertheimer, Michael (eds.) Portraits of Pioneers in Psychology. Vol. 2. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 281294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eros, Ferenc. 2005. Élmény és hálózat: Mérei Ferenc a magyar szociálpszichológia történetében. In: Borgos, Anna, Eros, Ferenc and Litván, György. (eds.) Mérei élet-mu: Tanulmányok. Budapest: Új Mandátum, 127159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eros, Ferenc. 2009. Ferenczi Sándor professzori kinevezése: Háttér és kronológia. Thalassa, 20 (4), 328.

 • Eros, Ferenc 2011. Pszichoanalízis és forradalom: Ferenczi Sándor és a budapesti egyetem 1918-19-ben: tanulmány és dokumentumok. Budapest: Jószöveg Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eros, Ferenc 2012. Some Social and Political Issues Related to Ferenczi and the Hungarian School. In: Szekacs-Weisz, Judit and Keve, Tom (eds.) Ferenczi and His World: Rekindling the Spirit of the Budapest School. London: Karnac, 3954.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eros, Ferenc 2015. A nemzetpolitikai lélektantól a tudományos fajelméletig: A magyar pszichológia történetének szürke zónája. socio.hu, (2), 6785. Available at: http://socio.hu/uploads/files/2015_2/eros.pdf [Accessed 8 March 2016].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Falzeder, Ernst, Brabant, Eva and Giampieri-Deutsch, Patrizia (eds.). 1996. The Correspondence of Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Vol. 2. 1914–1919. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, Katalin and Kós, Béla. 1995. Lechner Károly, a „psychophisiológia” kolozsvári muveloje. In: Kiss, György (ed.) Pszichológia Magyarországon. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2030.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frosh, Stephen. 2005. Hate and the ’Jewish science’: Anti-Semitism, Nazism and Psychoanalysis. New York: Palgrave MacMillan.

 • Furumoto, Laurel. 1989. The New History of Psychology. In: Cohen, Ira S. (ed.) The G. Stanley Hall Lecture Series. Vol. 9. Washington: American Psychological Association, 934.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gao, Zhipeng. 2012. The Emergence of Modern Psychology in China, 1876–2. Annual Review of Critical Psychology, 10, 293396.

 • Geykens, Tomas. 2003. Imre Hermann’s Freudian Theory of Attachment. Internatonal Journal of Psychoanalysis, 84 (6), 1517-1529.

 • Giampieri-Deutsch, Patrizia. 1996. The Influence of Ferenczi’s Ideas on Contemporary Standard Technique. In: Rudnytsky, Peter L., Bókay, Antal and Giampieri-Deutsch, Patrizia (eds.) Ferenczi’s Turn in Psychoanalysis. New York: New York University Press, 224247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gleimann, Anna, Harkai Schiller, Pál and Herman, Imre. 1945. A közelmúlt lelki tömegfertozései: A beteg néplélek és annak gyógyítása. Budapest: Pantheon.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Golnhofer, Erzsébet. 2006. Rendszerváltások a tudomány legitimációjában: Magyarország, 1945–2. In: Szabolcs, Éva (ed.) Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 928.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gordosné Szabó, Anna. 2013. Ranschburg Pál folyamatos jelenléte a 110 éves magyar gyógypedagógus képzésben –és „elmélkedés” a képzés jövojérol. In: Lányi, Gusztáv (ed.) Ranschburg Pál és a magyar pszichológia: Ranschburg Pál (1870–1945). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 89112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gülerce, Aydan. 2006. History of Psychology in Turkey as a Sign of Diverse Modernization and Global Psychologization. In: Brock, Adrian C. (ed.) Internationalizing the History of Psychology. New York: New York University Press, 7593.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyöngyösiné Kiss, Eniko. 1996. Szondi Lipót életmuvébol. Thalassa, 7 (2), 34.

 • Gyöngyösiné Kiss, Eniko. 2010. Personality and the Familial Unconscious in Szondi’s Fate Analysis. Empirical Text and Cultural Research, 4, 7080. Available at: http://www.szondi.pte.hu/ document/fate-analysis.pdf [Accessed 3 March 2016].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyurgyák, János. 2001. A zsidókérdés Magyarországon: politikai eszmetörténet. Budapest: Osiris.

 • Hargittai, István. 2006. The Martians of Science: Five Physicists Who Changed the Twentieth Century. Oxford, New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harmat, Pál. 1994. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis: A budapesti mélylélektani iskola története: 1908–1993. Budapest: Bethlen Gábor Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harmat, Pál. 1995. A budapesti pszichoanalitikus iskola. In: Kiss, György (ed.) Pszichológia Magyarországon. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 98113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harmatta, János. 2006. A Pszichoterápiás Hétvégek (1974–1986) története és hatása. 1. Pszichoterápia, 15 (1), 618.

 • Harris, Ben. 2009. What Critical Psychologists Should Know about the History of Psychology. In: Fox, Dennis, Prilleltensky, Isaac and Austin, Stephanie (eds.) Critical Psychology: An Introduction. London: Sage, 2035.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haynal, André E. 1996. Freud and His Intellectual Environment: The Case of Sándor Ferenczi. In: Rudnytsky, Peter L., Bókay, Antal and Giampieri-Deutsch, Patrizia (eds.) Ferenczi’s Turn in Psychoanalysis. New York: New York University Press, 2540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haynal, André E. 2012. Ferenczi Now and Then: An Introduction to His World. In: Szekacs-Weisz, Judit and Keve, Tom (eds.) Ferenczi and His World: Rekindling the Spirit of the Budapest School. London: Karnac, 6986.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heszen-Niejodek, Irena. 2004. Psychology in Poland: A Country in Transition. In: Stevens, Michael J. and Wedding, Danny (eds.) Handbook of International Psychology. New York: Brunner-Routledge, 273291.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hidas, György. 1998. Önéletrajz. In: Bodor, Péter, Pléh, Csaba and Lányi, Gusztáv (eds.) Önarckép háttérrel: Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai. Budapest: Pólya Kiadó, 107128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holowinsky, Ivan Z. 2008. Psychology in Ukraine: A Historical Perspective. Lanham: University Press of America.

 • Hoskovec, Jirí. 2012. Czech Republic. In: Baker, David B. (ed.) The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives. Oxford, New York: Oxford University Press, 138161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady, Orsolya. 2012. Herr Professor and His “Grand Vizir”: The Freud/Ferenczi Relationship in Its Social Context. Contemporary Psychoanalysis, 48 (2), 166182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iványi, János. 2008. Lechner Károly, a kolozsvári, majd a szegedi Elme- és Ideggyógyászati Klinika elso igazgatója. Orvostudományi Értesíto, 81 (2), 142144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakabffy, Éva. (n.d.) Dienes Valéria életmuve. Available at: http://web.archive.org/web/20121116112 753/http://evajakabffy.shp.hu/hpc/web.php-a=evajakabffy&o=hOE011KqOW [Accessed 3 March 2016].

 • Joravsky, David. 1989. Russian Psychology: A Critical History. Oxford, Cambridge: Blackwell.

 • Kahana, Michael Jacob and Jacobs, Joshua. 2000. Interresponse Times in Serial Recall: Effects of Intraserial Repetition. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 26 (5), 11881197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keve, Tom. 2012. Ferenczi Remembered. In: Szekacs-Weisz, Judit and Keve, Tom (eds.) Ferenczi and His World: Rekindling the Spirit of the Budapest School. London: Karnac, 130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kim, Uichol and Berry, John W. (eds.). 1993. Indigenous Psychologies: Experience and Research in Cultural Context. Newsbury Park: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, György. 1991. Az individuálpszichológia megjelenése Magyarországon. In: Arató, Ottó and Kiss, György (eds) Az individuálpszichológia és hatása Magyarországon. Budapest: Tankönyvkiadó, 4760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, György. 1995. A hazai pszichológiatörténeti kutatások eredményei. In: Kiss, György (ed.) Pszichológia Magyarországon. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 819.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koestler, Arthur. 1968. Darkness at Noon. London: Longmans.

 • Kontler, László. 2002. A History of Hungary: Millenium in Central Europe. Houndsmill, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • Kovai, Melinda. 2015. Lélektan és (köz)politika: Pszicho-tudományok a magyarországi államszocializmusban 1945–1970. Manuscript.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozulin, Alex. 1984. Psychology in Utopia: Toward a Social History of Soviet Psychology. Cambridge: MIT Press.

 • Kundera, Milan. 1984. The Tragedy of Central Europe. The New York Review of Books, 31 (7), 3338.

 • Lafferton, Emese. 2003. A History of Hungarian Psychiatry, 1850–1908. PhD Dissertation. Budapest: Central European University.

 • Lafferton, Emese. 2004. Magántébolydától az egyetemi klinikáig: A magyar pszichiátria történetének vázlata európai kontextusban, 1850–2. In: Békés, Vera (ed.) A kreativitás mintázatai: magyar tudósok, magyar intézmények a modernitás kihívásában. Budapest: Áron Kiadó, 3473.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lányi, Gusztáv. 1997. Lélekelemzés és politika: A pszichoanalitikus politikai pszichológiák Magyarországon. Valóság, 40 (3), 114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lányi, Gusztáv. 1999. Rejtozködés és (ön)rostálás: A pszichológia magyarországi viszonyairól a fordulat évétol (1948/49) 1956-ig. Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (2), 195203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lányi, Gusztáv. 2013a. Ranschburg Pál és a magyar pszichológiatörténet-írás. In: Lányi, Gusztáv (ed.) Ranschburg Pál és a magyar pszichológia: Ranschburg Pál (1870–1945). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 711.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lányi, Gusztáv (ed.). 2013b. Ranschburg Pál és a magyar pszichológia: Ranschburg Pál (1870–1945). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

 • László, János. 2014. Historical Tales and National Identity: An Introduction to Narrative Social Psychology. London, New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lénárt, András. 2012. Emigration from Hungary in 1956 and the Emigrants as Tourists to Hungary. Hungarian Historical Review, 1 (3–4), 368396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lendvai, Paul. 2014. The Hungarians: A Thousand Years of Victory in Defeat. Princeton: Princeton University Press.

 • Lisznyai, Sándor. 1999. A magyar individuálpszichológiai mozgalom 1945 utáni története. Magyar Pszichológia Szemle, 54 (2), 167178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Litván, György. 1999. Mérei és a „Krampusz”. Beszélo, 4 (2), 6070.

 • Lukacs, John. 1990. Budapest 1900: A Historical Portrait of a City and Its Culture. New York: Grove Press.

 • Mansbach, Steven E. 1994. Foreward. Hungarian Studies, 9 (1–2), 914.

 • Máriási, Dóra. 2015. Amikor a pszichológia a “kommunizmus általánosan kibontakozó építésének nagyszeru programjához” csatlakozott: Újraintézményesülés kritikai perspektívában. Alkalmazott Pszichológia. Manuscript.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton, Magda. 1996. Harkai Schiller tudományos szemlélete harminc év néhány felismerésének tükrében. Pszichológia, 16 (2), 115129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marx, George. 1994. The Voice of the Martians. Budapest: Roland Eötvös Physical Society.

 • Marx, György. 2000. A marslakók érkezése: magyar tudósok, akik Nyugaton alakították a 20. század történelmét. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei, Ferenc. 1949. Group Leadership and Institutionalization. Human Relations, 2 (1), 2329.

 • Mészáros, Judit. 1998. The Tragic Success of European Psychoanalysis: “The Budapest School”. International Forum of Psychoanalysis, 7 (4), 207214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, Judit. 2009. Sándor Ferenczi and the Budapest School of Psychoanalysis. Psychoanalytic Perspectives, 7 (1), 6989.

 • Mészáros, Judit. 2012. Effects of Dictatorial Regimes on the Psychoanalytic Movement in Hungary before and after World War II. In: Damousi, Joy and Plotkin, Mariano Ben (eds.) Psychoanalysis and Politics: Histories of Psychoanalysis under Conditions of Restricted Political Freedom. New York: Oxford University Press, 79112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Montgomery, John Flournoy. 1947. Hungary: The Unwilling Satellite. New York: Devin-Adair Co.

 • Moreau-Ricaud, Michelle. 1996. The Founding of the Budapest School. In: Rudnytsky, Peter L., Bókay, Antal and Giampieri-Deutsch, Patrizia (eds.) Ferenczi’s Turn in Psychoanalysis. New York: New York University Press, 4159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moreau-Ricaud, Michelle. 2012. Healing Boredom: Ferenczi and His Circle of Literary Friends. In: Szekacs-Weisz, Judit and Keve, Tom (eds.) Ferenczi and His World: Rekindling the Spirit of the Budapest School. London: Karnac, 8796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morton, Frederic. 1989. Thunder at Twilight: Vienna 1913/1914. New York: Scribner.

 • Nemes, Lívia. 1986. Psychoanalysis in Hungary: Its past and present situation. Psychoanalysis in Europe Bulletin, 26, 8392.

 • Nemes, Lívia. 1996. Az enfant terrible alakja a pszichoanalízisben. Thalassa, 7 (3), 4052.

 • Nye, Mary Jo. 2011. Michael Polanyi and His Generation: Origins of the Social Construction of Science. Chicago, London: The University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Palló, Gábor. 2000. The Hungarian Phenomenon in Israeli Science. Bulletin for the History of Chemistry, 25 (1), 3542.

 • Palló, Gábor. 2007. Klebelsberg Kuno: politikus kultuszminiszter. Magyar Tudomány, 168 (12), 16191628.

 • Palló, Gábor. (n.d.). The Rockefeller Foundation’s Activity in Hungary. Rockefeller Archive Center Research Reports Online. Available at: http://www.rockarch.org/publications/resrep/pallo2.pdf [Accessed 5 March 2016].

 • Paranjpe, Anand C. 2006. From Tradition through Colonialism to Globalization: Reflections on the History of Psychology in India. In: Brock, Adrian C. (ed.) Internationalizing the History of Psychology. New York: New York University Press, 5674.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patai, Raphael. 1996. The Jews of Hungary: History, Culture, Psychology. Detroit: Wayne State University Press.

 • Pataki, Ferenc. 2005. A Nékosz-legenda. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Pickren, Wade E. and Rutherford, Alexandra. 2010. A History of Modern Psychology in Context. Hoboken: Wiley.

 • Piéron, Henry. 1956. Géza Révész: 1878–1955. The American Journal of Psychology, 69 (1), 139141.

 • Pléh, Csaba. 1979. A magyar pszichológia fejlodésének néhány jellemzoje a publikációk mennyiségi elemzésének tükrében 1958–1975. Magyar Tudományos Akadémia Filozófia és Történettudományok Osztályának Közleményei, 28 (1–3), 209231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Csaba. 1984. Hagyomány és újítás a magyar pszichológiában, avagy a hagyományfelejtés mint pszichológiai hagyomány. Világosság, 25 (3), 153157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Csaba. 1997. Hungarian Contributions to Modern Psychology. Hungarian Studies, 12 (1–2), 4771.

 • Pléh, Csaba. 1999. The Symbolic of Psychology under a Totalitarian System: The case of Hungary in the 1960’s. In: Hacker, Winfried and Rinck, Mike (eds.) Schwerpunktthema “Zukunft gestalten”: Bericht über den 41. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Dresden 1998. Lengerich: Pabst Science Publishers, 109122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Csaba. 2008. History and Theories of the Mind. Budapest: Akadémiai Kiadó, 183194.)

 • Pléh, Csaba. 2005. The Catholic Tradition at the Beginnings of Hungarian Psychology: Harkai, Dienes, Schütz. Hungarian Studies, 19 (1), 187197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Csaba. 2009. A korai magyar kísérleti pszichológia és a nagyvilág: Révész Géza emlékére. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (3), 467495.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Csaba. 2011. A Magyar kísérleti pszichológia fejlodési íve 1950–2010 között. Magyar Pszichológiai Szemle, 66 (4), 669693.

 • Pléh, Csaba. 2014. Pszichológusok és történészek: A pszichológiatörténet muvelésének két célcsoportja és két mufaja. Magyar Pszichológia Szemle, 69 (3), 547565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Csaba, Bodor, Péter and Lányi, Gusztáv. 1998. Egy társadalomtudomány elnyomatása és újjászületése: A magyar pszichológia sorsa az egyéni sorsok tükrében, 1945-2. In: Bodor, Péter, Pléh, Csaba and Lányi, Gusztáv (eds.) Önarckép háttérrel: Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai. Budapest: Pólya Kiadó, 303310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pók, Attila. 1994. Modern Sociology and Modern Art in Early Twentieth Century Hungary. Hungarian Studies, 9 (1–2), 6571.

 • Ranschburg, Ágnes Hildegard. 2013. Elismerések és eloítéletek kereszttüzében: Ranschburg Pál életútja a családi dokumentumok tükrében. In: Lányi, Gusztáv (ed.) Ranschburg Pál és a magyar pszichológia: Ranschburg Pál (1870–1945). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 113144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Romsics, Ignác. 2010. Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris.

 • Rudnytsky, Peter L. 1996. Introduction. Ferenczi’s Turn in Psychoanalysis. In: Rudnytsky, Peter L, Bókay, Antal and Giampieri-Deutsch, Patrizia (eds.) Ferenczi’s Turn in Psychoanalysis. New York: New York University Press, 124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rudnytsky, Peter L, Bókay, Antal and Giampieri-Deutsch, Patrizia (eds.). 1996. Ferenczi’s Turn in Psychoanalysis. New York: New York University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sáska, Géza. 2008. Alkalmazott lélektan és reformpedagógia 1945 után. Beszélo, 13 (2), 2838.

 • Schwarcz, Vera. 1999. Strangers No More: Personal Memory in the Interstices of Public Commemoratin. In: Watson, Rubie S. (ed.) Memory, History and Opposition: Under State Socialism. Santa Fe: School of American Research Press, 4564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stevens, Michael J. and Wedding, Danny (eds.). 2004. Handbook of International Psychology. New York: Brunner-Routledge, 273291.

 • Sugár, Peter F., Hanák, Péter and Frank, Tibor (eds.). 1994. A History of Hungary. Bloomington: Indiana University Press.

 • Szabó, Júlia. 1994. European Art Centers and Hungarian Art (1890–1919). Hungarian Studies, 9 (1–2), 4164.

 • Szabolcs, Éva (eds.). 2006. Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szapor, Judith. 2013. The Generation of ‘Bright Winds’: A Generation Denied. In: Berghoff, Hartmut, Jensen, Uffa, Lubinski, Christina, and Weisbrod, Bernd (eds.) History by Generations: Generational Dynamics in Modern History. Göttingen: Wallstein Verlag, 239257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szegedy-Maszák, Mihály. 1994. Conservatism, Modernity, and Populism in Hungarian Culture. Hungarian Studies, 9 (1–2), 1540.

 • Szekacs-Weisz, Judit and Keve, Tom (eds.). 2012. Ferenczi and His World: Rekindling the Spirit of the Budapest School. London: Karnac.

 • Taiana, Cecilia. 2006. Transatlantic Migration of the Disciplines of the Mind: Examination of the Reception of Wundt’s and Freud’s Theories in Argentina. In: Brock, Adrian C. (ed.) Internationalizing the History of Psychology. New York: New York University Press, 3455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • The Brunswick Society. Available at: http://www.brunswik.org/index.html [Accessed 5 March 2016].

 • Torda, Ágnes. 1995. Egy tudományos muhely létrejötte a századfordulón. In: Kiss, György (ed.) Pszichológia Magyarországon. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 3155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ulam, Stanislaw. 1958. John von Neumann, 1903–2. Bulletin of the American Mathematical Society, 64 (3), 149.

 • Vajda, Zsuzsanna. 1995. A pszichoanalízis budapesti iskolája és a nevelés. Budapest: Sík Kiadó.

 • Valenstein, Elliot S. 2011. Behind the Iron Curtain: Psychology, Neuroscience, and Politics in the Soviet Union. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várdy, Steven Béla. 2012. Hungarian Immigrants. Available at: http://immigrationinamerica. org/560-hungarian-immigrants.html [Accessed 5 March 2016].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vikár, György. 1996. The Budapest School of Psychoanalysis. In: Rudnytsky, Peter L., Bókay, Antal and Giampieri-Deutsch, Patrizia (eds.) Ferenczi’s Turn in Psychoanalysis. New York: New York University Press, 6076.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Völgyesy, Pál. 1995. A pályaválasztási tanácsadás történetének áttekintése hazánkban. In: Kiss, György (ed.) Pszichológia Magyarországon. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 7397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yerushalmi, Yosef Hayim. 1991. Freud’s Moses: Judaism terminable and interminable. New Haven: Yale University Press.

 • Zborowski, Mark and Herzog, Elizabeth. 1995. Life is with People: The Culture of the Shtetl. New York: Schocken Books.