View More View Less
 • 1 Slovak Academy of Sciences
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $408.00

The much-cited theorist of autobiography, Philippe Lejeune, uses the term autobiographical pact to describe the silent contract between the author and reader, in which textual (and extra-textual) signals about referential and autobiographical nature of a narrative are understood as coming from the author and are accepted by the reader (Lejeune, 1989, 3–30). Autobiographical themes, connections and concrete allusions have always been present in Péter Esterházy’s fiction (e.g., Termelési regény, 1979; Helping Verbs of the Heart—A szív segédigéi, 1985; The Book of Hrabal—Hrabal könyve, 1990; Celestial Harmonies—Harmonia cælestis, 2000; Not Art—Semmi művészet, 2008). In this context, the text Revised Edition (Javított kiadás, 2002), written in the form of a diary, which describes a real event in the form of one of the most authentic autobiographical genres, signifies not only a change in the author’s understanding of the relationship between autobiography and literature, but also changes the reader’s expectations, i.e. the aforementioned silent covenant between him and the author. I will attempt to explicate the character of Esterházy’s autobiographical writing (understood on the one hand as autobiographical referentiality and on the other as an autobiographical way of writing) on the basis of the texts Celestial Harmonies and Revised Edition.

 • ABBOTT, H. Porter. 1988. Autobiography, Autography, Fiction: Groundwork for a Taxonomy of Textual Categories. In: New Literary History, Vol. 19., No. 3 (Spring,), pp. 597615.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ANGYALOSI, Gergely. 2003. A kritikus oszintesége. In: BÖHM, G. (ed.): Másodfokon. Írások Esterházy Péter Harmonia cælestis és Javított kiadás címu muveirol. Budapest: Kijárat Kiadó, pp. 155178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BALASSA, Péter. 2003. Apádnak rendületlenül- In: BÖHM, G. (ed.), pp. 3360.

 • BEDNÁROVÁ, Katarína. 2011. Ku genéze autobiografického gesta v literárnom diskurze. In: World Literature Studies, Vol. 3., No. 2, pp. 1927.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOJTÁR, Endre. 2005. Kis Ešterházy. In: 2000, Vol. 17., No. 12, pp. 6165.

 • ECO, Umberto. 1989. The Open Work. Transl. Anna Cancogni. Cambridge: Harvard University Press.

 • ESTERHÁZY, Pál. 1989. Mars Hungaricus. Ed., transl. from the Latin by Emma IVÁNYI. Budapest: Zrínyi.

 • ESTERHÁZY, Péter. 2002. Javított kiadás. Budapest: Magveto.

 • ESTERHÁZY, Péter. 2003. Der Ich-Erzähler als Provokazion des Mimetischen im Diskurs der Phantastik. In: Harmonia Caelestis Marginalienband. Berlin: Berlin Verlag, pp. 2834.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ESTERHÁZY, Péter. 2005. Celestial Harmonies. Transl. Judith Sollosy. New York: Harper Collins Publishers.

 • ESTERHÁZY, Péter. 2009. Revised edition: author’s preface. Transl. Judith Sollosy. In: The Wall in My Head. Words without Borders Anthology, Words and Images from the Fall of the Iron Curtain. University of Rochester.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GECSÉNYI, Lajos. 1990. Die Lebenserinnerungen von Moritz Graf Esterházy. In: Ungarn-Jahrbuch. München: Ungarisches Institut, pp. 179204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GOETHE, Johann Wolfgang. 1848. Truth and Poetry: From My Own Life. Transl. from the German by John OXENFOKD. London: Henry G. Bohn, York Street, Covent Garden.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GÖRÖZDI, Judit. 2012. Citovat nie je jednoduché. Rozhovor s Péterom Esterházym. In: Romboid, Vol. 47., No. 1, pp. 2122.

 • GÖRÖZDI, Judit. 2014. Történetiség és emlékezet Esterházy Péter Harmoniájában. In: Magyar Lettre International, Vol. 24., No. 94, pp. 6769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JÁNOSSY, Lajos. 2006-2007. Az aparegények szabadulási kísérletek. In: Magyar Lettre Internationale, Vol. 16., No. 63, pp. 1719.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KULCSÁR-SZABÓ, Zoltán. 2011. Idézet vége. In: Alföld, Vol. 62., No. 7, pp. 6983.

 • LADÁNYI, István. 2006. Amikor a hóhért akasztják. Egy posztmodern gesztus és fordítói utóélete. In: Jelenkor, Vol. 49., No. 4, pp. 383386

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEJEUNE, Philippe. 1989. On Autobiography. Transl. Paul John Eakin. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 • LEJEUNE, Philippe. 2002. Az önéletírás meghatározása. (Orig.: Définir láutobiographie.) Transl. Zoltán Z. Varga. In: Helikon, Vol. 48, No. 3, pp. 272285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAN, Paul de. 1979. Autobiography as De-Facement. In: Modern Language Notes, Vol. 94., No. 5, Comparative Literature (Dec.), pp. 919930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MEKIS, D. János. 2002. Referencialitás és végtelen szemiózis. In: Helikon, Vol. 48., No. 3, pp. 258271.

 • MOLNÁR, Gábor Tamás. 2007. Az önmegértés szövegisége. In: SZEGEDY-MASZÁK, M.VERES, A. (eds.): A magyar irodalom történetei. Volume III. Budapest: Gondolat Kiadó, pp. 863873.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHEIN, Gábor. 2010. Baleseti jegyzokönyv. In: PÉCZELI, D.PALKÓ, G. (eds.) Találunk szavakat. Válogatott írások Esterházy Péter muveirol 1974-2008. Budapest: Magveto, pp. 208215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. 2010. A történelem elképzelt hitele. In: PÉCZELI, D.PALKÓ, G. (eds.), pp. 191201.

 • SZIRÁK, Péter. 2003. Nyelv által lesz. In: BÖHM, G. (ed.), pp. 135148.

 • Z. VARGA, Zoltán. 2002. Az önéletírás-kutatások néhány elméleti kérdése. In: Helikon, Vol. 48, No. 3, pp. 247257.