View More View Less
 • 1 Universitatea Babeş–Bolyai
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $408.00

Following the success of Eugène Sue's serial novel Les Mystères de Paris a pattern emerges in the era's literary market. Sue's works provide a narrative, politico-cultural and economic model with a worldwide impact. These works created a new way of presenting a city, while also developing a type of narrative that sometimes precedes the actual urbanization of an area, thus offering ready-made panels when talking about often unfinished processes. Several Hungarian works following the same literary model were published that used the panels introduced by Sue in relation to a city early in the process of urbanization and promote a distinctly national image of Budapest. The popularity of Sue's works helped the kindred Hungarian novels become successful projects. This piece of research attempts to identify the ways in which these transnational patterns became adapted and domesticated by the earliest Hungarian urban mysteries and helped the emergence of a specifically urban nationalist sentiment.

 • Armbruster, Carol, 2014.s Translating the Mysteries of Paris for the American Market. The Harpers vs the New World in Revue française d’études américaines, 2014/1, no. 138, 2539.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cândea, Monica Liana, 2008. Eugène Sue – creatorul romanului de mistere. Beiuş: Editura Buna Vestire.

 • Casanova, Pascale, 2004. The World Republic of Letters. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.

 • Charrière, Étienne, 2016. Borrowed Texts. Translation And The Rise Of The Greek-Ottoman Novel In The Nineteenth Century. Ankara: Bilkent University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Császtvay Tünde , 1997. A Hét bagoly esete a magyar irodalomban. Budapesti Negyed, 1997/23, 243264.

 • Gedeon Jolán , 1937. A „nyugatos” franciásság előzményei in Irodalomtörténet, 1937/34, 4965.

 • Gyáni Gábor , 2008. Budapest – túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat. Budapest: Napvilág Kiadó.

 • Hansági Ágnes , 2009. A mediális környezet hatása az elsődleges kanonizdációra. A Jókai-regények folytatásos közlése a Pesti Naplóban (1851–1857). Irodalomtörténet, 2009/1, 291317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hansági Ágnes , 2014. Tárca-regény-nyilvánossdg. Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei. Budapest: Ráció Kiadó.

 • Hites Sándor , 2011. A magyarországi irodalmak műfajtörténete a 19. században. Módszertani javaslat in Irodalomtörténet, 2011/1, 131149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Imre László , 1996. Műfajok létformája XIX. szdzadi epikánkban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

 • Josiowicz, Alejandra Judith, 2018. Juana Manso in Brazil: Education, Citizenship and Cosmopolitanism, Revista Brasileira de História da Educação, 2018/10.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kálai Sándor , 2015. „Mindent tudni és látni, mi az utcákon történik” (Nagy Ignác: Magyar titkok). Médias 19. Online: http://www.medias19.org/index.php?id=20047 (2018. 07. 01.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kálai Sándor , 2014. Médium, műfaj, medidció (Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek). Online: http://real.mtak.hu/26977/1/kalai_kuthy.pdf (2018. 07. 01.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keresztúrszki Ida , 2002. Felépült légvárak. In Eugène Sue, Párizs rejtelmei. Budapest: Pallas Stúdió – Attraktor Kft., 734762.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss József , 1874. Budapesti rejtelmek. Budapest: Deutsch Testvérek.

 • Kovács János , 1911. Sue hatása a magyar irodalomra. Kolozsvár: Kolozsvári Kő- és Könyvnyomda R.-T.

 • Kuthy Lajos , 1846. Hazai rejtelmek. Pest: Franklin Társulat.

 • Laczkó András , 2003. “Variációk egy témára” (Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek és Nagy Ignác: Magyar titkok című regényének viszonyáról). In Csányi Erzsébet ed. A Tudás Fája: az I. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatai. Szabadka, Újvidék: Vajdasági M. Felsőokt. Koll., TDK könyvtár, 438165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Landwer, Jonathan C., 2011. Les Trois Visionnaires: The Narrative of Balzac, Flaubert, and Zola. Master of Liberal Studies Theses, Rollins College, 13, 2011, Online: http://scholarship.rollins.edu/mls/13 (2019. 06. 20.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leerssen, Joep, 2011. Viral nationalism: romantic intellectuals on the move in nineteenth-century Europe in Nations and Nationalisms, (2011/2).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Ignác , 1845. Magyar Titkok. Pest: Hartleben Konrád Adolf sajátja.

 • Sue, Eugène, 1972. Páris rejtelmei. Budapest: Pfeifer Ferdinánd.

 • Sue, Eugène, 2002. Párizs rejtelmei. Budapest: Pallas Stúdió – Attraktor Kft.

 • Vörös Károly , 1973. Egy világváros születése. Budapest: Kossuth Kiadó (Népszerű történelem).