Authors:
János Csapó Dr. habil, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, Department of Tourism

Search for other papers by János Csapó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-5545-2026
,
András Törzsök Vocational Training Centre Zalaegerszeg – Vocational Grammar School in Keszthely, Hungary

Search for other papers by András Törzsök in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
 PhD
, and
István Galambos Nemzeti Emlékezet Bizottság, Kutatási Osztály

Search for other papers by István Galambos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

In 1920 the Treaty of Trianon concluding WWI caused the Hungarian Kingdom to lose not only two-thirds of its area and population, but the country’s most important tourism destinations as well. This is the reason why the “domestic values” of the country were valorised in the following period in terms of tourism. Both the remaining tourism supply and the demand had to face significant changes; for instance, the paying guest system was introduced in Hungary at the time in question. Some new investments were made from 1922 onwards in these destinations, such as the establishment of holiday camps and hotels, but the development of tourism was primarily supported through government regulations and the creation of national and regional tourism authorities. Due to these investments and innovations the interwar period became a flourishing era for domestic tourism.

 • Abonyiné Palotás J. 2007: Infrastruktúra. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 184. p.

 • A magyar idegenforgalom évkönyve 1935. Idegenforgalmi Újságírók Szindikátusa, s. a., s.l.

 • A magyar idegenforgalom évkönyve 1936. Idegenforgalmi Újságírók Szindikátusa, s. a., s.l.

 • Az idegenforgalom jelentősége az egyes államok fizetési mérlegében. Magyar Statisztikai Szemle 2/1938 pp. 153-154.

 • Bangha, G. 1941: Az Országos Idegenforgalmi Hivatal szervezete. In: Markos, B. (ed.): Az idegenforgalom. Az 1941. évi idegenforgalmi közigazgatási szaktanfolyam előadásai. Idegenforgalmi Újságírók Egyesülete, Budapest, pp. 61-66.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bársony, O. 1929: Tallózás az idegenforgalom körül. Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége, Budapest, 1929. 16. p.

 • Bársony, O. 1933: Idegenforgalom és itthoni nyaralás. s.n., s.l., 1933. 15. p.

 • Bencsik, P. 2007: A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok között 1898-1941. Rendvédelem-történeti Füzetek 16/2007 pp. 14-24.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bud, J. 1943: Idegenforgalom és közgazdaság. Idegenforgalmi Propaganda Munkaközösség, Budapest, 15 p.

 • Fellner, F. 1930: Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme. Magyar Statisztikai Szemle 11-12/1930 pp. 999-1008.

 • Gál, L. 1941: Idegenforgalmi közigazgatás Magyarországon. In: Markos B. (ed.): Az idegenforgalom. Az 1941. évi idegenforgalmi közigazgatási szaktanfolyam előadásai. Idegenforgalmi Újságírók Egyesülete, Budapest, pp. 57-60.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gergely, J.Pritz, P. 1998: A Trianoni Magyarország 1918-1945. Vince Kiadó, Budapest, 189.p.

 • Gundel, E. 1937: Az idegenforgalom elmélete és gyakorlata. Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége, Budapest, 151. p.

 • Gyuricza, L. 2008: A turizmus nemzetközi földrajza. Dialóg – Campus, Budapest – Pécs, 319. p.

 • Jobst, Á. 2001: A magyar fürdőprogram felkarolása. Lege Artis Medicinae 6-7/2001 pp. 512-516.

 • Jusztin, M. 2006: „Utazgassunk hazánk földjén!” A belföldi turizmus problémái a két világháború között Magyarországon. Korall, 7(26), pp. 185-208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jusztin, M. 2012: “Tetszik, de nem tudják?” – A marketing kérdései a turizmusban a két világháború között Magyarországon. In: Aubert, A.Gyuricza, L.Huszti Zs. 2012: A kultúra turizmusa a turizmus kultúrája. Pécsi Tudományegyetem, pp. 411-426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kallós, I. 1934: A magyar idegenforgalom új útjai. Magyar Cobden Szövetség, Budapest, 16 p.

 • Kanyar, J. 1983: A dél-balatoni fürdőkultúra kialakulása. História 3/1983 pp. 23-25.

 • Keményffi, J.Vezér, I. 1938: A magyar idegenforgalom alakulása 1927– 1937. Budapest.

 • Kollega Tarsoly, I.Püski, L.Barta, R.Gyarmati, Gy.(eds.) 2000: Magyarország a XX. században I-V .Babits Kiadó, Szekszárd, 3266 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kudar, L. 2003: Turizmusunk története dióhéjban. Tinta Könyvkiadó, Budapest, p.71.

 • Lóczy, L. 1920: A Balaton földrajzi és társadalmi állapotának leírása. Hornyánszky, Budapest, 194. p.

 • Marton, B. 1940: Szabadidőmozgalom, idegenforgalom, munkásnyaraltatás. s.n., Budapest, 79. p.

 • Pöltzel, J. 1941: A Magyar Királyi Balatoni Intéző Bizottság működése. In: Markos, B. (szerk.): Az idegenforgalom. Az 1941. évi idegenforgalmi közigazgatási szaktanfolyam előadásai. Idegenforgalmi Újságírók Egyesülete, Budapest, pp. 81-88.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Romsics, I. (2010): Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest. 688 p.

 • Statistical Yearbook, year, number = A magyar királyi kormány … évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv 1900 és 1910, illetve 1919 és 1941. közötti számai, Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1901-1911; 1923-1942.; 1900 p. 64.; 1901 p. 66.; 1902 86. p.; 1903 p. 81.; 1904 p. 83.; 1905 p. 70; 1906 p. 81.; 1907 p. 84.; 1908 p. 84.; 1909 p. 84.; 1910. p. 72.; 1919-1922 p. 38.; 1923-1925 pp.45-46.; 1926 p. 45; 1927 p. 36.; 1928 p. 37.; 1929 p. 32.; 1930 p. 29.; 1931 p. 37.; 1932 p. 40.; 1933 p. 43.; 1934 p. 40.; 1935 p. 43.; 1936 p. 39.; 1937 p. 42.; 1938 p. 43.; 1939 p. 45.; 1940 p. 46.; 1941 p. 50.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tausz, B. 1942: A magyar idegenforgalom története és jövő elképzelései. Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége, Budapest, 24. p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thirring, G. 1929: Az idegenforgalmi statisztika problémái. Magyar Statisztikai Szemle 11/1929 pp. 1131-1146.

 • Tihanyi, J. 1983: A magyar-német idegenforgalom történetéhez (1933-1944). Századok 1/1983. pp. 124-151.

 • Tihanyi, J. 1986: Idegenforgalmunk történetéből. A vizek vonzása. Élet és Tudomány 12/1986 pp. 361-363.

 • Tihanyi, J. 1988a: Az idegenforgalom története. „Hét betegséget gyógyítanak”. Élet és Tudomány 32/1988 pp. 1002-1003.

 • Törzsök, A. 2015: Keszthely turizmusfejlődésének száz éve balatoni és országos kitekintéssel 18801980 .Pécs, PhD értekezés, 152. p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várszeghy, J. 1928a: Magyarország légiforgalma. Magyar Statisztikai Szemle 1/1928 pp. 81-89.

 • Várszeghy, J. 1928b: Magyarország hajózási viszonyai 1927-ben. Magyar Statisztikai Szemle 5/1928 pp. 503-508.

 • Várszeghy, J. 1928c: Az autóbusz- és teherautóvállalatok 1927. évi forgalma. Magyar Statisztikai Szemle 6/1928 pp. 592-602.

 • Veress, G. 1941: Az IBUSZ szervezete. In: Markos, B. (szerk.): Az idegenforgalom. Az 1941. évi idegenforgalmi közigazgatási szaktanfolyam előadásai. Idegenforgalmi Újságírók Egyesülete, Budapest, pp. 69-72.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2580/1928 M.E. (miniszterelnöki) rendelet az „Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács” szervezéséről. In: Magyarországi Rendeletek Tára 1928 .Budapest, 1929. p. 822.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 1929

  évi XVI. tc. „Fürdőtörvény” Forrás: In: Corpus Juris Hungarici 1929.XVI. tc. Forrás: http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7780 (accessed: 4th August, 2014).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2820/1931. M.E. (miniszterelnöki) az „a balatoni gyógyhelyekről és üdülőhelyekről” In: Magyarországi Rendeletek Tára 1931 .Budapest, 1932. pp. 438-445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6720/1931 M.E. (miniszterelnöki) rendelet az „Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács szervezetének és ügyvitelének módosításáról” In: Magyarországi Rendeletek Tára 1931 .Budapest, 1932. pp. 1536-1537.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5800/1934 K.M. (kereskedelmi miniszteri) rendelet az „Országos Magyar Idegenvezetői Tanfolyam szervezeti, és az Idegenvezetői Vizsgájának szabályzatáról” In: Magyarországi Rendeletek Tára 1934 .Budapest, 1934. pp. 266-274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11001/1936 M.E. (miniszterelnöki) rendelet „az idegenforgalmi ügyek szabályozásáról” In: Magyarországi Rendeletek Tára 1936 .Budapest, 1937. pp. 1-3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri
 • Áron Orbán

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4)
Social Sciences (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.1
Scopus
CIte Score Rank
General Arts and Humanities 143/163 (12th PCTL)
General Social Sciences 252/262 (4th PCTL)
Scopus
SNIP
0.230

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4)
Social Sciences (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
General Arts and Humanities 143/158 (Q4)
General Social Sciences 259/264 (Q4)
Scopus
SNIP
0,167

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 378 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 420 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)