Author:
Anikó N. TóthFaculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher in Nitra, Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, Slovakia

Search for other papers by Anikó N. Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0003-1780-7241
View More View Less
Restricted access

Abstract

The present study showcases the achievements of Slovakian Hungarian prose in the past three decades. It shows the changes in the literary institutional system brought about by the change of regime in 1989. It devotes detailed attention to the careers of Lajos Grendel and Alfonz Talamon; furthermore, it highlights some characteristic poetics and uses of language which resulted in intriguing works by Gábor Farnbauer, Attila Győry, Daniel Levicky Archleb, Zsófia Bárczi, József Gazdag, Norbert György, and Péter Hunčík. It also touches upon the experiments of the younger generation of prose writers such as Zoltán Szalay and Pál Száz.

 • Bányai, János (2007). Az eszméjét elfelejtett város. Mítosz- és hagyományvesztés New Hontban. [The City that Forgot its Idea. Loss of Myth and Tradition in New Hont]. Forrás, 39(4): 4450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárczi, Z. (2011a). A “szlovákiai magyar irodalom” fogalmáról [On the Concept of “Slovakian Hungarian Literature”]. In: Bárczi, Z. (Ed.), Mezsgye [Borderline]. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, pp. 916.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárczi, Z. (2011b). Magyar irodalom Szlovákiában az 1980-as évekig. [Hungarian Literature in Slovakia until the 1980s]. In: Bárczi, Z. (Ed.), Mezsgye [Borderline]. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, pp. 1730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárczi, Z. (2014). A másság reprezentációja. Magyar regények Szlovenszkón [Representation of Otherness. Hungarian Novels in Slovensko]. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, S. 229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bazsányi, S. (2011). Csinyált világak. Száz Pál: Arcadia [Made Worlds.Pál Száz: Arcadia]. Élet és Irodalom, 55(22). https://www.es.hu/cikk/2011-06-05/bazsanyi-sandor/csinyalt-vilagak.html[Accessed: 7 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beke, Z. (2004). Uroborosz és spirál [Uroboros and the Spire]. In: Péter, H. N. (Ed.), Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról [Between Disputes. Studies, Essays, Critiques of Contemporary (Slovakian) Hungarian Literature]. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Kiadó, Somorja–Dunaszerdahely, pp. 8190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benyovszky, K. (2004a). Illatfelhők. Farnbauer Gábor Az ibolya illata című könyvéről [Fragrances Clouds. About the Book the Scent of Violet by Gábor Farnbauer]. In: Péter, H. N. (Ed.), Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról [Between Disputes. Studies, Essays, Critiques of Contemporary (Slovakian) Hungarian Literature]. Fórum KisebbségkutatóIntézet, Lilium Aurum Kiadó, Somorja–Dunaszerdahely, pp. 6980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benyovszky, K. (2004b). Csodás derű. Bárczi Zsófia novelláit olvasva [Wonderful Serenity. Reading Short Stories by Zsófia Bárczi]. In: Péter, H. N. (Ed.), Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról [Between Disputes. Studies, Essays, Critiques of Contemporary (Slovakian) Hungarian Literature]. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Kiadó, Somorja–Dunaszerdahely, pp. 223230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csanda, G. (19 June 2019). Zeng az ének. [The Singing Sounds] dunszt.sk. https://dunszt.sk/2019/06/19/zeng-az-enek/[Accessed: 19 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csehy, Z. (2008). Nekünk nyolc?, [We don´t Care]. Irodalmi Szemle, 50(9). https://irodalmiszemle.sk/2008/09/csehy-zoltan-neskuenk-nyolc/[Accessed: 11 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csehy, Z. (2016). Arc, arcrongálás, maszkos játék. (Az ún. szlovákiai magyar irodalom nyelveiről – vázlat). [Face, Facilation, Masked Game. On Languages of so-called Slovakian Hungarian Literature]. In: Misad, K. and Csehy, Z. (Eds.), Nova Posoniensia VI. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve [The Yearbook of the Hungarian Department in Bratislava]. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, pp. 166190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elek, T. (2006). Abszurdisztán kitartó fogságában. Grendel Lajos “New Hont regényeiről” [In the Persistent Captivity of Absurdistan. About Novels of New Hont by Lajos Grendel], Jelenkor, 49(9). http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1071/abszurdisztan-kitarto-fogsagaban[Accessed: 16 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hangácsi, Z. (2017). A (Cseh)szlovákiában születő magyar irodalom elnevezéseiről [On the Names of Hungarian Literature born in (Czecho)slovakia]. In: Domokos, G., Káli, A., Major, Á., and Szabó, P. K. (Eds.), Nyom-követés 2. A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály I. közös konferenciájának tanulmánykötete [Traking 2. Study Volume of the 1st Joint Conference of the Organization of Hungarian Doctoral Students and Researches of Vojvodina and the National Association of Doctoral Students, Department of Literary Studies]. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály, Budapest–Újvidék, pp. 3744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, H. (1998). Péter, Az irónia beszéde. Talamon Alfonz: Samuel Borkopf: Barátaimnak, egy Trianon előtti kocsmából [The Speach of Irony. Alfonz Talamon: Samuel Borkopf: To My Fiends from a Pub before Trianon]. Alföld, 49(8). https://epa.oszk.hu/00000/00002/00032/hnagy.html. [Accessed: 20 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, C. (2012). A múltat végképp elviselni. Grendel Lajos: Négy hét az élet [To Endure the Past forever. Lajos Grendel: Life is but Four Weeks] Kortárs 55/12. http://epa.hu/00300/00381/00176/EPA00381_kortars_2012_12_13839.htm[Accessed: 16 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keresztesi, J. (2004). Kész. Gazdag József: Kilátás az ezüstfenyőkre [Ready. József Gazdag: A View of the Silver Firs]. Jelenkor 47(12): 12971299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keresztesová, M. (2016). Rozhovor s prekladateľom Karolom Wlachovským [Interview with Translator Karol Wlachovský]. Mladá veda-Young Science, 2: 127. http://www.mladaveda.sk/casopisy/09/09_2016_01.pdf[Accessed: 16 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keserű, J. (2000a). Hagyomány és nyelviség. Talamon Alfonz írásművészetéről [Tradition and Linguistics. About the Writing Art of Alfonz Talamon], Kalligram, 9(3). http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2000/IX.-evf.-2000.-marcius/Hagyomany-es-nyelviseg[Accessed: 20 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keserű, J. (2000b). “Megvallom nektek, barátaim…“ (Talamon Alfonz: Samuel Borkopf: Barátaimnak, egy Trianon előtti kocsmából) [I confess to You, My Friends. Alfonz Talamon: To My Friends from a Pub before Trianon]. Kalligram, 9(7–8). http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2000/IX.-evf.-2000.-julius-augusztus/Megvallom-nektek-barataim[Accessed: 20 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keserű, J. (2004). Nietzsche, Rousseau, Schwarzenegger. Daniel Levicky Archleb – Upor Tonuzaba: Aua és Atua [Nietzsche, Rousseau,Schwarzenegger. Daniel Levicky Archleb – Upor Tonuzaba: Aua and Atua]. In: Péter, H. N. (Ed.), Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról [Between Disputes. Studies, Essays, Critiques of Contemporary (Slovakian) Hungarian Literature]. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Kiadó, Somorja–Dunaszerdahely, pp. 231244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keserű, J. (2010). Kisebbségi irodalom? [Minority Literature?]. Partitúra 5(1): 7784.

 • Keserű, J. (2017). Határesetek. Ironikus történelemszemlélet és mágikus realizmus Grendel Lajos Nálunk, New Hontban és Hunčík Péter Határeset című regényeiben [Borderline Cases. Ironic View of History and Magical Realism in Lajos Grendel´s Novel In Our New Hont and Péter Hunčík´s novel Borderline]. Hungarológiai Közlemények, 18(3): 7689.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocur, L. (1999). Szemléletvált(oz)ás Győry Attila írásművészetében [Change of Attitude in Attila Győry´s Writing Art]. Kalligram, 8(1–2). http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/1999/VIII.-evf.-januar-februar/Szemleletvalt-oz-as-Gyory-Attila-irasmuveszeteben[Accessed: 21 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár Szabó, E. (1993). A magyar irodalom története 1945–1991 [History of Hungarian Literature 1945–1991]. Argumentum Kiadó, Budapest, S 189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Márton, L. (2019). Megírni az angyalok szótárát. Szalay Zoltán: Faustus kisöccse [To Write a Dictionary of Angels. Zoltán Szalay: Faustus´ Little Brother]. Műút, 65(4). http://www.muut.hu/archivum/33242[Accessed: 20 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melhardt, G. (2020). Mi az ördög. Szalay Zoltán: Faustus kisöccse [What the Hell. Zoltán Szalay: Faustus´ Little Brother]. Jelenkor, 63(5): 569571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mellár, D. (2018). Séta a kertben: Gyökerek (Száz Pál Fűje sarjad mezőknek: Phytolegendárium című kötetéről) [Walking in the Garden: Roots. About Pál Száz Novel: Grass Grows on Meadows]. Irodalmi Szemle, 60(7). https://irodalmiszemle.sk/2018/07/mellar-david-seta-a-kertben-gyokerek-szaz-pal-fuje-sarjad-mezoknek-phytolegendarium-cimu-koteterol/[Accessed: 21 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2000a). Előkészületek a korrekcióra. Grendel Lajos: És eljőn az ő országa [Preparations for Correction. Lajos Grendel: And His Kingdom Shall Come]. In: Németh, Z. (Ed.), Olvasáserotika. Esszék, kritikák, tanulmányok – az élvezet szövegei [Reading Erotica. Essays, Critiques, Studies – Texts of Pleasure]. Kalligram, Pozsony, pp. 127144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2000b). Minimalista a penetráns szélcsendben. Grendel Lajos: Tömegsír [Minimalist in Penetrating Wind Silence. Lajos Grendel: Mass Grave]. In: Németh, Z. (Ed.), Olvasáserotika. Esszék, kritikák, tanulmányok – az élvezet szövegei [Reading Erotica. Essays, Critiques, Studies – Texts of Pleasure]. Kalligram, Pozsony, pp. 145160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2001). Talamon Alfonz. Kalligram, Pozsony, S. 285.

 • Németh, Z. (2004a). Szlovákiai magyar irodalom: létezik-e vagy sem? [Slovakian Hungarian Literature: does is exist or not?]. In: Péter, H. N. (Ed.), Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról [Between Disputes. Studies, Essays, Critiques of Contemporary (Slovakian) Hungarian Literature]. Fórum Kisebbségkutató Intézet–LiliumAurum Kiadó, Somorja–Dunaszerdahely, pp. 1127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2004b). Sex'n drugs: pszichedelikus történetek Pozsonyban [Sex'n Drugs: Psychedelic Stories in Bratislava]. In: Németh, Z. (Eds.), A széttartás alakzatai. Bevezetés a “fiatal irodalom” olvasásába [Shapes of Disintegration. An Introduction to Reading “Young Literature”]. Kalligram, Pozsony, pp. 280286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2005a). A széttartás alakzatai. Kánonok a 90-es évek “fiatal” “szlovákiai magyar” irodalmában [Shapes of Disintegration. Canons in the “Young” “Slovakian Hungarian” Literature of the 90s]. In: Németh, Z. (Ed.), A bevégezhetetlen feladat. Bevezetés a “szlovákiai magyar irodalom” olvasásába [The Unfinished Task. An Introduction to Reading “Slovakian Hungarian Literature”]. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, pp. 3546.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2005b). A terep/munka kellemetlenségei. Grendel Lajos: Nálunk, New Hontban [Inconveniences of Field/Work. Lajos Grendel: In Our New Hont]. In: Németh, Z. (Ed.), A bevégezhetetlen feladat. Bevezetés a “szlovákiai magyar irodalom” olvasásába [The Unfinished Task. An Introduction to Reading “Slovakian Hungarian Literature”]. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, pp. 7487.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2005c). A határ fogsora: a szöveg mint túlzás. Farnbauer Gábor: Az ibolya illata [The Denture of the Border: the Text as an Exaggeration. Gábor Farnbauer: The Scent of Violet]. In: Németh, Z. (Ed.), A bevégezhetetlen feladat. Bevezetés a “szlovákiai magyar irodalom” olvasásába [The Unfinished Task. An Introduction to Reading “Slovakian Hungarian Literature”]. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, pp. 109124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2009). Íráslehetőségek, nőknek [Writing Opportunities for Women], Irodalmi Szemle, 51(3). https://irodalmiszemle.sk/2009/03/nemeth-zoltan-iraslehetosegek-noknek/[Acessed: 22 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2010). A szlovákiai magyar irodalom “önreprezentációja” [Self-representation of Slovakian Hungarian Literature]. Partitúra, 5(1). http://www.partitura.fss.ukf.sk/wp-content/uploads/2010/partitura-2010-01-097-104.pdf[Accessed: 10 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2012). A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája [The Triple Strategy of Postmodern Hungarian Literature]. Kalligram, Pozsony, S 133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2013). A kisebbségi irodalom provokációja [Provocation of Minority Literature]. In: Balázs, I. J. (Ed.), Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Posztkolonializmus, genderstudies, littérature mineure [Contemporary Hungarian Minority Literatures. Postcolonialism, Gender Studies, Littérature Mineure]. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 1624.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2015). A szlovákiai magyar irodalom és a posztmodern fordulat [Slovakian Hungarian Literature and the Postmodern Turn]. In: Uő: Itinerárium. MEDIA NOVA N a Nap Kiadó – Dunaszerdahely közreműködésével, Dunaszerdahely, pp. 8289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2018). A Kalligram-sztori [The Kalligram Story]. In: Németh, Z. (Ed.), Hálózatelmélet és irodalomtudomány [Network Theory and Literary Studies]. Nap Kiadó, Dunaszedahely, pp. 98110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petres Csizmadia, G. (2018). “Hijábo beszíll így vagy úgy a embër, akkor is csak a magájjét mongya.” Száz Pál Fűje sarjad mezőknek című műve nyelvhasználatáról [Even if one speaks one way or another, he still only says his own. About Language Use of Pál Száz´s Novel Grass grows on Meadows]…. In: Németh, Z. and Roguska, M. (Eds.), Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban [Transculturalism and Bilingualism in Central European Literatures]. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, pp. 8594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz, I. P. (1999). Hedonista szabadkőművesek rémtettei. Talamon Alfonz: Samuel Borkopf: Barátaimnak, egy Trianon előtti kocsmából [Horrors of Hedonistic Freemasons. Alfonz Talamon: Samuel Borkopf: To My Friends from a Pub before Trianon]. Jelenkor, 42(2): 221224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szirák, P. (1998). Folytonosság és változás. A nyolcvanas évek magyar elbeszélő prózája [Continuity and Change. The Hungarian Narrator´s Prose of the Eighties]. Csokonai, Debrecen, S. 153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szirák, P. (1999). Regionalitás a huszadik századi magyar irodalomban [Regionalism in Twentieth-century Hungarian Literature], Literatura 35(4): 403.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, P. L. (2017). Olvasni a futballt [Reading Football], tiszatájonline, 18 August. http://tiszatajonline.hu/?p=107189[Accessed: 20 June 2020].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, G. (2004). Én és az “ő” műve. Másság és szubjektum kérdésköre Az ibolya illatában [Me and “his” Work. The Issue of Otherness and Subject in the Scent of Violet]. In: Péter, H. N. (Ed.), Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról [Between Disputes. Studies, Essays, Critiques of Contemporary (Slovakian) Hungarian Literature]. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Kiadó, Somorja–Dunaszerdahely, pp. 9199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri
 • Áron Orbán

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4)
Social Sciences (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
General Arts and Humanities 143/158 (Q4)
General Social Sciences 259/264 (Q4)
Scopus
SNIP
0,167

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 378 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 420 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)