Author:
Károly PresinszkyInstitute of Hungarian Language and Literature, Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University, Nitra/Nyitra, Slovakia

Search for other papers by Károly Presinszky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0003-3097-911X
View More View Less
Restricted access

Abstract

This study overviews the most recent digital methods used in Slovakia Hungarian dialectology. Slovakia Hungarian dialectology started out by using the most modern digital methods in 2010 at Nitra/Nyitra university, creating regional dialect databases, first for the Žitný ostrov/Csallóköz region and then for the whole Slovakia Hungarian dialect region. Recording and processing data has been carried out with the help of the Bihalbocs software developed by Domokos Vékás and Fruzsina Sára Vargha in Hungary. The present paper first provides an overview of digital methods in dialectology and its results for Hungarian dialects, and then summarizes the results of the Nitra/Nyitra team so far, illustrating the diversity of digitized dialectological data. It discusses the findings of publications reporting on the results of this research, including maps showing the geographical and social distribution of linguistic phenomena and acoustic phonetic analyses of data aligned with sound files. Important output of this research also includes recently published audiobooks of Slovakia Hungarian dialects. The paper outlines further avenues of research based on the most recent findings.

 • Balogh, L. and Kiss, G. (1992). A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépes feldolgozása [The digitization of the Hungarian dialect atlas]. In: Kontra, M. (Ed.), Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben [Social and regional varieties of the Hungarian language]. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest, pp. 517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodó, C. and Vargha, F.S. (2008). Régi nyelvatlaszok – új módszerek: Nyelvtechnológiai eljárások a nyelvföldrajzban [Old linguistic atlases and new methods: Language technological methods in dialect geography]. Magyar Nyelv, 104(3): 335351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cs Nagy, L. (2011). Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza [The Hungarian dialect atlas of Podmedvedie/Medvesalja]. Luminosus n.o. Kiadó, Nagykapos.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deme, L. and Imre, S. (Eds.) (1968–1977). A magyar nyelvjarasok atlasza. 1–6 [Hungarian dialect atlas, vols. 1–6]. Akademiai Kiado, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gál, N. and Hochbauer, M. (2011). Vöő István dialektológiai kutatásainak digitális feldolgozási lehetőségeiről [On the possibilities of digitizing István Vöő’s studies on dialectology]. In: János, B.M. and Vargha, F.S (Eds.), Hangok – helyek: Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról [Sounds and places: Studies on the digitization of dialectological and place name databases]. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 8794.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gósy, M. (2004). Fonetika, a beszéd tudománya [Phonetics, the science of speech]. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Juhász, D. (2014). A dialektológia számítógépes támogatása: Rövid hazai körkép [Digital support for dialectology: A brief overview of Hungarian resources]. Magyar Nyelvjárások, 52: 5764.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, J. (Ed.) (2001). Magyar dialektológia [Hungarian dialectology]. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Kontra, M. (Ed.) (2003). Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon [Language and society in Hungary at the time of regime change]. Osiris Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Menyhárt, J. (2012). Kis kácsa fürdik: Egy csallóközi nyelvjárási jelenség vizsgálata [A little duck is swimming: Investigating a regional dialect feature of the Žitný ostrov/Csallóköz dialect]. In: Simon, S. and Török, T. (Eds.), A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére [Attracted to scholarship: Festschrift for Ottó Vörös on the occasion of his 70th birthday]. Selye János Egyetem, Komárom, pp. 131144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Menyhárt, J. and Presinszky, K. (2013). A szórványos ö-zés vizsgálata a Csallóközben generációk és iskolázottság szerint [Investigating dialect islands of ö pronunciation in the Žitný ostrov/Csallóköz dialect by generation and education]. In: Kontra, M., Németh, M., and Balázs, S. (Eds.), Elmélet és empíria a szociolingvisztikában: Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. - szeptember 1. – előadásaiból [Theory and empirical methods in sociolinguistics: Selected papers from the 17th Conference of Hungarian Sociolinguistics, August 30–September 1, 2012, in Szeged]. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 444458.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Menyhárt, J., Presinszky, K., and Sándor, A. (2009). Szlovákiai magyar nyelvjárások [Slovakia Hungarian regional dialects]. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Presinszky, K. (2012). A csallóközi kȧlács: Az á előtti asszociatív illabiális ȧ-zás nyelvföldrajzi jellemzői a Csallóközben [Language geographic characteristics of the use of assimilative ȧ before á in the Žitný ostrov/Csallóköz region]. In: Simon, S. and Török, T. (Eds.), A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére [Attracted to scholarship: Festschrift for Ottó Vörös on the occasion of his 70th birthday]. Selye János Egyetem, Komárom, pp. 111129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Presinszky, K. (2016a). A magánhangzó-rövidülés vizsgálata a Csallóközben [Vowel shortening in the Žitný ostrov/Csallóköz region]. In: Kozmács, I. and Vančo, I. (Eds.), Sztenderd – nem sztenderd: Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia (Nyitra, 2014. szeptember 18–20.) előadásaiból [Standard vs. nonstands: Variation on variations in a language. Selected papers from the 18th Conference of Hungarian Sociolinguistics, September 18–20, 2014, Nitra/Nyitra]. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 189199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Presinszky, K. (2016b). Az á előtti illabiális ȧ-zás a Csallóközben [Using unrounded ȧ before á in the Žitný ostrov/Csallóköz region]. Magyar Nyelv, 112(2): 218227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Presinszky, K. (2018). Nyelvjárási hangoskönyv a nyelvtanórán [The use of Hungarian dialect recordings in teaching Hungarian]. Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja, 25(9): 1213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, A. (2004). A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza [A dialect atlas of Hungarian regional dialects of the Nitra/Nyitra region]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, F.S. (2007). A magyar nyelvjárási hangoskönyv és elemzési lehetőségei [Recordings of Hungarian regional dialects and possibilities of researching them]. In: Zelliger, E. (Ed.), Nyelv, területiség, társadalom: A 14. Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai [Language, geography, and society: Papers from the 14th Conference of Hungarian Sociolinguistics, October 9–11, 2006, Bük]. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, Budapest, pp. 429443.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, F.S. (2011). Beszélő térképlapok A magyar nyelvjárások atlaszából [Maps speak: The Hungarian dialect atlas]. In: János, B.M. and Vargha, F.S. (Eds.), Hangok – helyek: Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról [Sounds and places: Studies on the digitization of dialectological and place name databases]. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 151169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, F.S. (2017). A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai: Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése [Geographic patterns of linguistic similarity: A dialectometric analysis of Hungarian dialects]. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vékás, D. (2007). Számítógépes dialektológia [Digital dialectology]. In: Guttmann, M. and Molnár, Z. (Eds.), V. Dialektológiai Szimpozion [5th Dialectology Symposion]. Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, pp. 289293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri
 • Áron Orbán

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4)
Social Sciences (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
General Arts and Humanities 143/158 (Q4)
General Social Sciences 259/264 (Q4)
Scopus
SNIP
0,167

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 378 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 420 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)