View More View Less
 • 1 University of Warsaw, , Poland
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $408.00

Abstract

The phenomenon of transculturalism is capable of activating and generating meaning within various spaces, levels and layers of literature. The study discusses different levels of transculturalism through certain authors and texts in Slovakian Hungarian literature, along with transcultural authorial identity, the transcultural meaning-making machinery of texts, transcultural practices of the social context, and transcultural directions and gaps in reception. The purpose of the paper is to classify some of the transcultural phenomena we encounter and to unravel the relevant conceptual and interpretative levels.

 • Alabán, F. (2017). A valóság irodalmi motívumai (Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról I.) – Literárne motívy skutočnosti (Štúdie o maďarskej literatúre na Slovensku I.). Selye János Egyetem Tanárképző Kar – Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Komárom – Komárno.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csehy, Z. (2011). ‘Nem jártunk a szavak közé, mert féltünk a szavaktól’. Antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák kisebbségi kontextusban I. (1920–1930). In: Misad, K. and Csehy, Z. (Eds.), Nova Posoniensia. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve – Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Szenczi Molnár Albert Egyesület – Kalligram Kiadó, Pozsony, pp. 127166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csehy, Z. (2012). ‘Kis életem körül szeges palánk’. Antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák kisebbségi kontextusban II. (1930–1937). In: Misad, K. and Csehy, Z. (Eds.), Nova Posoniensia II. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve – Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry. Szenczi Molnár Albert Egyesület – Kalligram Kiadó, Pozsony, pp. 249288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csehy, Z. (2016). Arc, arcronglás, maszkos játék (Az ún. szlovákiai magyar irodalom nyelveiről – vázlat). In: Misad, K. and Csehy, Z. (Eds.), Nova Posoniensia VI., A pozsonyi magyar tanszék évkönyve – Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry. FiF UK – Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, pp. 166190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dagnino, A. (2015). Transcultural Writers and Novels in the Age of global mobility. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana.

 • Dällenbach, L. (1980). A német kutatás időszerűsége, transl. G. Gaál, Zsuzsanna. Helikon, 79(1–2): 129131.

 • Jablonczay, T. (2015). Transznacionalizmus a gyakorlatban: migrációs praxisok a könyvek, az írásmódok, a műfajok és a fordítási stratégiák geográfiájában. Helikon, 61(2): 137156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2005). Az identitás és kánon problematikája a szlovákiai magyar irodalomban. In: A bevégezhetetlen feladat. Bevezetés a „szlovákiai magyar” irodalom olvasásába. NAP Kiadó, Dunaszerdahely, pp. 2434.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. (2013). A kisebbségi irodalom provokációja. In: Balázs, I.J. (Ed.), Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Posztkolonializmus, gender studies, litt érature mineure. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.). Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 1624.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. and Roguska, M. (Eds.) (2018a). Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban – Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúre. UKF, Nyitra, p. 296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, Z. and Roguska, M. (Eds.) (2018b). Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban – Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúrach strednej Európy. UKF, Nyitra, p. 128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petres Csizmadia, G. (2018a). „A kétnyelvűség komplikációi”. Mila Haugová Zrkadlo dovnútra (Belső tükör) c. önéletrajzáról. In: Németh, Z. and Roguska, M. (Eds.), Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban – Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúre. UKF, Nyitra, pp. 165174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petres Csizmadia. G. (2018b). „Hijábo beszíll így vagy úgy a embër, akkor is csak a magájjét mongya.” Száz Pál Fűje sarjad mezőknek című műve nyelvhasználatáról. In: Németh, Z. and Roguska, M. (Eds.), Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban – Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúrach strednej Európy. UKF, Nyitra, pp. 8594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thomka, B. (2018). Regénytapasztalat. Korélmény, hovatartozás, nyelvváltás. Kijárat Kiadó, Budapest.

 • N Tóth, A. (2017). Tér határolta tudat. Marakéš és Jasná Horka a mítosz és valóság határán. Irodalmi Szemle, 60(6): 3344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • N Tóth, A. (2018). Pluricentrikus nyelv és transzkulturális jelenségek Norbert György Klára című regényében. In: Németh, Z. and Roguska, M. (Eds.), Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban – Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúrach strednej Európy. UKF, Nyitra, pp. 7384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Welsch, W. (1999). Transculturality – the puzzling form of cultures today. In: Featherstone, M. and Lash, S. (Eds.), Spaces of culture: City, nation, world. Sage, London, pp. 194213.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri
 • Áron Orbán

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

 • Social Sciences (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Arts and Humanities (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.11
 • SJR Hirsch-Index (2018): 3

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 348 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 402 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)