Author:
Szilárd Sebők Comenius University in Bratislava, Slovakia

Search for other papers by Szilárd Sebők in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0003-4538-7387
Restricted access

Abstract

The present paper provides an overview of the ways in which Hungarian language issues in Slovakia have been handled from the 1990s to the present, discussing language cultivation, language planning and language management, and summarizing, on the basis of contemporary articles and studies, how the theoretical principles of these directions of research are implemented in the Slovakia Hungarian practices of handling language issues, and, on the other hand, how practical actions of problem handling contribute to theoretical frameworks of shaping language. These results are viewed in their historical contexts throughout the paper, and, at the end, the continuation of earlier processes is also traced in today’s linguistic research.

 • Barát, Erzsébet , Studer, Patrick , and Nekvapil, Jiří (Eds.), (2013). Ideological conceptualizations of language. Frankfurt am Main etc., Peter Lang.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárczi, Géza and Országh, László (Gen. Ed.) (1959–1962). A magyar nyelv értelmező szótára I– VII [A defining dictionary of Hungarian, vols. 1–7]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bilász, Boglárka (2017). Nyelv és ideológia. Iskolai metanyelvi diskurzus szlovákiai magyar középiskolákban [Language and ideology: metalinguistic discourse in Slovakian Hungarian high schools]. Univerzita Komenského v Bratislave, Pozsony, Available at: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kgn/Nyelv_es_ideologia_TLAC.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clyne, Michael (1992). Introduction & epilogue. In: Clyne, Michael (Ed.), Pluricentric languages: different norms in different countries. Moutonde Gruyter, Berlin–New York, pp. 455465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cúth, Csaba , Horony, Ákos , Kamoncza, Márta , and Szabómihály, Gizella (2012). Slovenskomad’arský terminologický slovník [Slovak–Hungarian terminological dictionary]. A szlovák kormány kisebbségi kormánybiztosának hivatala, Pozsony, Available at: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/5956_slovensko-madarsky-odbornyterminologicky-slovnik.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deme, László (1994/1998). Kétség és remény közt [Between doubts and hope]. In: Kontra, Miklós and Saly, Noémi (Eds.), Nyelvmentés vagy nyelvárulás: Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról [Language rescue or language treason? A debate about minority language use of Hungarian]. Osiris, Budapest, pp. 144149, Available at: http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf11071.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fishman, Joshua A. (1974). Language modernization and planning in comparison with other types of national modernization and planning. In: Fishman, Joshua A. (Ed.), Advances in language planning. The Hague, Mouton, pp. 79102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grétsy, László and Kovalovszky, Miklós (Eds.), (1985). Nyelvművelő kézikönyv II [A handbook of language cultivation, vol. 2]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haugen, Einar (1966). Linguistics and language planning. In: The ecology of language. Stanford University Press, Stanford, pp. 159186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herman, József and Imre, Samu (1987). Nyelvi változás – nyelvi tervezés Magyarországon [Language change and language planning in Hungary]. Magyar Tudomány 32(7–8): 513531.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, Kinga , Németh, András , Strédl, Terézia , Szabóová, Edita , and Tóth-Bakos, Anita (2015). Szlovák-magyar [sic!] pedagógiai terminológiai kézikönyv. Slovensko-maďarská pedagogická terminologická príručka [A Slovak–Hungarian Handbook of Pedagogical Terminology]. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárno.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab, István (1983). Nyelvünk és mi [We and our language]. Pozsony: Madách.

 • Jakab, István (1992/1998). A köznyelv fejlesztéséről nem mondhatunk le: a nemzeti nyelvművelés „liberalizmusának” és a kisebbségi nyelvművelés „radikalizmusának” okai, gondjai [We cannot give up improving the standard: the reasons for and problems of the “liberalism” of national language cultivation and the “radicalism” of minority language cultivation]. In: Kontra, Miklós and Saly, Noémi (Eds.), Nyelvmentés vagy nyelvárulás. Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról [Rescuring the language or betraying the language? A debate about the use of the Hungarian language by minority speakers]. Osiris, Budapest, pp. 3436, Available at: http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf11059.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab, István (1994/1998). Nyelvművelésünk múltja, jelene, jövője [The past, present, and future of language cultivation]. In: Kontra, Miklós and Saly, Noémi (Eds.), Nyelvmentés vagy nyelvárulás. Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról [Rescuring the language or betraying the language? A debate about the use of the Hungarian language by minority speakers]. Osiris, Budapest, pp. 150165, Available at: http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf11072.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab, István (1995). Értsünk szót egymással! [Let’s find a common language]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.

 • Kálmán, László (2004). A nyelvművelés mint áltudomány [Language cultivation as pseudoscience]. In: Büky, László (Ed.), A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika [New methods of describing modern Hungarian, vol. 6: language description, language cultivation, language use, and stylistics]. JATEPress, Szeged, pp. 6382, Available at: http://web.unideb.hu/∼tkis/altudomany.htm (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontra, Miklós (1995). “No CARE-packages, please – we’re Hungarians”: the climate before, during, and after the birth of the Budapest Sociolinguistic Interview. In: Harling, Jeffrey and Pléh, Csaba (Eds.), When East met West: Sociolinguistics in the former socialist Bloc. Mouton de Gruyter, Berlin–New York, pp. 143164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontra, Miklós (1997). Hungarian linguistic traitors champion the cause of contact dialects. In: Wölck, Wolfgang and Houwer, Annick de (Eds.), Recent studies in contact linguistics. Dummler, Bonn, pp. 181187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontra, Miklós (1993/1998). Hogyan válasszunk le ötmillió magyart a nemzet testéről? [How to separate 5 million Hungarians from the body of the nation?]. In: Kontra, Miklós and Saly, Noémi (Eds.), Nyelvmentés vagy nyelvárulás. Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról [Language rescue or language treason? A debate about minority language use of Hungarian]. Osiris, Budapest, pp. 5968, Available at: http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf11066.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontra, Miklós (2006). Hungary: language situation. In: Brown, Keith (Ed.), Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontra, Miklós (2006). Sustainable linguicism. In: Hinskens, Frans (Ed.), Language variation – European perspectives. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, pp. 97126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontra, Miklós (2003/2010). Felcserélő anyanyelvi nevelés vagy hozzáadó? (Papp István igaza) [Subtractive or additive mother tongue education? István Papp’s point]. In: Kontra, Miklós (Ed.), Hasznos nyelvészet [Useful linguistics]. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, pp. 5760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontra, Miklós and Saly, Noémi (Eds.), (1998). Nyelvmentés vagy nyelvárulás. Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról [Language rescue or language treason? A debate about minority language use of Hungarian]. Osiris, Budapest, Available at: http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1324.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (1993/1998). Nyelvművelésünk vétségei és kétségei [The sins and doubts of Hungarian language cultivation]. In: Kontra, Miklós and Saly, Noémi (Eds.), Nyelvmentés vagy nyelvárulás. Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról [Language rescue or language treason? A debate about minority language use of Hungarian]. Osiris, Budapest, pp. 74101, Available at: http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf11068.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (1995/1998). A magyar nyelv központjai [The centers of the Hungarian language]. In: Kontra, Miklós and Saly, Noémi (Eds.), Nyelvmentés vagy nyelvárulás. Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról [Language rescue or language treason? A debate about minority language use of Hungarian]. Osiris, Budapest, pp. 326344, Available at: http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf11088.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (1998). Nyelvünkben – otthon [At home in our language]. Nap Kiadó, Dunaszerdahely.

 • Lanstyák, István (2000). A magyar nyelv Szlovákiában [The Hungarian language in Slovakia]. Osiris Kiadó–Kalligram Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest–Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (1998/2002). Magyar nyelvtervezés a Kárpát-medencében a 21. században [Hungarian language planning in the Carpathian Basin in the 21st century]. In: Lanstyák, István and Szabómihály, Gizella (Eds.), Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok [Hungarian language planning in Slovakia: studies and documents]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 127141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2002). A magyar nyelv szlovákiai változatainak jellemzői [The features of Varieties of Hungarian in Slovakia]. In: Lanstyák, István and Szabómihály, Gizella (Eds.), Magyar nyelvtervezés Szlovákiában [Hungarian language planning in Slovakia]. Kalligram Kiadó, Pozsony, pp. 84108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2004). Szlovákiai magyar vonatkozású szócikkek a Magyar értelmező kéziszótár átdolgozott kiadásában [Entries of Slovakia Hungarian relevance in the revised edition of the Concise defining dictionary of Hungarian]. In: Lanstyák, István , and Menyhárt, József (Eds.), Tanulmányok a kétnyelvűségről II [Studies on bilingualism, vol. 2]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 166211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2006a). Nyelvi változatosság a határon túli magyar szókincsben [Variation in the Vocabulary of Hungarian in the Countries Neighbouring Hungary]. In: Kisebbségkutatás, 15/1, Available at: http://epa.oszk.hu/00400/00462/00029/cikk8825.html (Accessed: April 15, 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2006b). Határtalanítás [Defragmentation of the Hungarian language]. In: Mártonfi, Attila , Papp, Kornélia , and Slíz, Mariann (Eds.), 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére [101 papers in honor of Ferenc Pusztai]. Argumentum, Budapest, pp. 179186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2007). A nyelvhelyesség mint nyelvi probléma [Correctness as a language issue]. Kisebbségkutatás 16(2): 199213, Available at: https://epa.oszk.hu/00400/00462/00034/cikk14fc.html (Accessed: April 15, 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2008). Nyelvművelés és nyelvalakítás. (A létező magyar nyelvművelés néhány jellegadó sajátosságáról) [Language cultivation and language shaping: on some characteristic features of existing language cultivation]. In: Fazekas, József (Ed.), Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára [Festschrift for László Zeman’s 80th birthday]. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 4668.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2010). A nyelvi problémák típusai [Types of language problems]. Fórum Társadalomtudományi Szemle 12(1): 2348, Available at: http://epa.oszk.hu/00000/00033/00040/pdf/szemle_2010_1_lanstyak-istvan.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2011). Nyelvi problémák és nyelvi ideológiák [Language problems and language ideologies]. In: Hires-László, Kornélia , Karmacsi, Zoltán , and Márku, Anita (Eds.), Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok KözépEurópában elméletben és gyakorlatban [Language myths, ideologies, language policy, and linguistic human rights in Central Europe in theory and in practice]. Tinta Könyvkiadó–II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Budapest – Beregszász, pp. 4858.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2014a). A kusza problémák néhány kérdéséről [Questions relating to complicated problems]. In: Gróf, Annamária , Ildikó, N. Császi , and Szoták, Szilvia (Eds.), Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére [Multicolored linguistics and linguistic diversity: papers in honour of Anna Kolláth]. Tinta Könyvkiadó–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet, Budapest–Alsóőr, pp. 211216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2014b). A nyelvmenedzselés-elmélet két kérdéséről [On two issues of language management theory]. In: Misad, Katalin and Csehy, Zoltán (Eds.), Speculum Varietetis. Nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg [Speculum Varietetis: language and literature management, multicultural spaces, (pseudo)identity, and text]. Univerzita Komenského v Bratislave, Pozsony, pp. 738.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2014c). On the process of language problem management. Slovo a slovesnost 75(4): 325351.

 • Lanstyák, István (2015). Záludné jazykové problémy: čo s nimi? In: Ondrejovič, Slavomír , Jana, Wachtarczyková , and Satinská, Lucia (Eds.), Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Veda, Pozsony, pp. 177193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István (2018). Nyelvalakítás és nyelvi problémák [Shaping language and language problems]. Fórum Kisebbségkutató Intézet–Gramma Nyelvi Iroda, Somorja.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István and Szabómihály, Gizella (1995). Contact varieties of Hungarian in Slovakia: a contribution to their description. International Journal of the Sociology of Language 120: 111130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István and Szabómihály, Gizella (1997). In: Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség [Hungarian language use, school, and bilingualism]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István and Szabómihály, Gizella (Eds.), (1998/2002). Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok [Hungarian language planning in Slovakia: studies and documents]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István and Szabómihály, Gizella (2000/2002). Nyelvi jogaink érvényesítésének nyelvi feltételei [The linguistic conditions of implementing our language rights]. In: Lanstyák, István and Szabómihály, Gizella (Eds.), Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok [Hungarian language planning in Slovakia: studies and documents]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 117126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István and Szabómihály, Gizella (2005). Hungarian in Slovakia. In: Fenyvesi, Anna (Ed.), Hungarian language contact outside Hungary: studies on Hungarian as a minority language. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, pp. 4788.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István and Szabómihály, Gizella (2009). Hungarian in Slovakia: language management in a bilingual minority community. In: Nekvapil, Jiří and Sherman, Tamah (Eds.), Language management in contact situations: perspectives from three continents. Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 4973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, István , Benő, Attila , and Juhász, Tihamér (2010). A Termini magyar–magyar szótár és adatbázis [The Termini Hungarian–Hungarian dictionary and database]. Regio 16(3): 3758, Available at: http://www.epa.uz.ua/00000/00036/00079/pdf/Regio_2010_03_037-058.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2007). A szlovák nyelv oktatásának helyzete alap- és középiskoláinkban [The state of the teaching of the Slovak language in our primary and secondary schools]. Fórum Társadalomtudományi Szemle 9(2): 115126, Available at: http://epa.oszk.hu/00000/00033/00029/pdf/forum_EPA00033_2007_02_115-126.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2009a). Az MTA határon túli kutatóállomásai nyelvi szolgáltató tevékenységének összefoglaló áttekintése, különös tekintettel a Gramma Nyelvi Irodára (2001–2005) [A summary overview of the language services activities of the research stations of the HAS outside Hungary, with special attention to the Gramma Language Office, 2001–2005]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok [Language contacts: Slovakia Hungarian applied linguistic studies]. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 213247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2009b). A magyar mint kisebbségi nyelv használatának gyakorlata a hivatalos érintkezésben [The practice of using Hungarian as a minority language in official discourse]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok [Language contacts: Slovakia Hungarian applied linguistic studies]. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 7191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2009c). A szaknyelvi regiszterek fejlesztésének szemantikai és pragmatikai összefüggései szlovákiai magyar viszonylatban [Semantic and pragmatic aspects of the development of special registers in the Slovakia Hungarian context]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok [Language contacts: Slovakia Hungarian applied linguistic studies]. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 1127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2009d). Az anyanyelvi nevelés problémái a szlovákiai magyar tannyelvű oktatási intézményekben [Issues of mother tongue education in educational institutions using Hungarian as a language of instruction in Slovakia]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok [Language contacts: Slovakia Hungarian applied linguistic studies]. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 139158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2009e). A szlovák nyelv oktatásának helyzete a szlovákiai magyar tannyelvű alap- és középiskolákban [The state of the teaching of the Slovak language in primary and secondary schools using Hungarian as a language of instruction in Slovakia]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok [Language contacts: Slovakia Hungarian applied linguistic studies]. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 159175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2009f). Terminológiai problémák a szlovák–magyar, illetve magyar–szlovák vonatkozású szakszótárakban és szakkifejezés-gyűjteményekben [Problems of terminology in Slovak–Hungarian and Hungarian–Slovak specialized dictionaries and terminology collections]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok [Language contacts: Slovakia Hungarian applied linguistic studies]. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 2970.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2011). Intézménynév-standardizálás kisebbségi helyzetben. A szlovák iskolatípusok magyar nevének megállapítása [Standardizing institution names in the minority context: establishing the Hungarian names of Slovak school types]. In: Misad, Katalin and Csehy, Zoltán (Eds.), Nova Posoniensia. Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó, Pozsony, pp. 5873, Available at: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kmjl/Nova_Posoniensia_1.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2012a). A magyar szaknyelvek és a magyar nyelvű terminológia tendenciái kisebbségi helyzetben, különös tekintettel Szlovákiára [Hungarian specialized terminologies and their characteristics, with special focus on Slovakia]. In: Misad, Katalin and Csehy, Zoltán (Eds.), Nova Posoniensia II. Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó, Pozsony, pp. 86111, Available at: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kmjl/Nova_Posoniensia_2.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2012b). A szlovákiai intézmények magyar nevének standardizálásáról [The standardization of the Hungarian names of Slovakia institutions]. Fórum Társadalomtudományi Szemle 14(3): 5167, Available at: https://forumszemle.eu/2012/09/06/a-szlovakiai-intezmenyek-magyar-nevenekstandardizalasarol-1/ (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2019a). Fordítási és terminológiai problémák szlovákiai magyar jogiközigazgatási szövegekben [Issues of translation and terminology in Hungarian language legal and administrative texts in Slovakia]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben [Language use in a bilingual context]. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, Somorja, pp. 107120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2019b). Helyzetjelentés a szlovák–magyar/magyar–szlovák szótárakról, különös tekintettel a szlovák–magyar párúakra (2000–) [A status report on Slovak– Hungarian and Hungarian–Slovak dictionaries, with special focus on the former, since 2000]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben [Language use in a bilingual context]. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, Somorja, pp. 87106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2019c). A nyelvváltozatok szemléltetése a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák anyanyelvtankönyveiben [Illustrations of language varieties in Hungarian as mother tongue textbooks of Slovakia schools using Hungarian as a language of instruction]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben [Language use in a bilingual context]. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, Somorja, pp. 177188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2019d). Nyelvhasználati sajátosságok szlovákból fordított magyar nyelvű tankönyvekben [Characteristics of Hungarian language use in textbooks translated from Slovak]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben [Language use in a bilingual context]. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, Somorja, pp. 201212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin (2019e). Kisebbségi nyelvi jogok érvényesítése a dél-szlovákiai helyi önkormányzati hivatalokban [The use of minority language rights in local government offices in Southern Slovakia]. In: Misad, Katalin (Ed.), Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben [Language use in a bilingual context]. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, Somorja, pp. 2339.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, Katalin , Simon, Szabolcs , and Szabómihály, Gizella (2009). Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 1. osztálya számára [Hungarian language for the first grade of grammar schools and technical high schools]. Slovenské pedagogické nakladateľstvo–Mladé letá, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nekvapil, Jiří (2011). The history and theory of language planning. In: Hinkel, Eli (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning, Vol. II. Routledge, New York–London, pp. 871887.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neustupný, Jiří V. (2002). Sociolingvistika a jazykový manažment [Sociolinguistics and language management]. Sociologický časopis 38(4): 429442, https://esreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2002/04/03.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztai, Ferenc (gen. ed.) 2003. Magyar értelmező kéziszótár [Concise defining dictionary of Hungarian]. 2nd, revised edition. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, Klára (2001). Nyelvművelés és ideológia [Language cultivation and ideology]. In: Sándor, Klára (Ed.), Nyelv, nyelvi jogok, oktatás [Language, language rights, and education]. JGyF Kiadó, Szeged, pp. 153216, http://web.unideb.hu/∼tkis/ideolog.htm (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sebők, Szilárd (2015a). Nyelvről és nyelvet érintő kérdésekről alkotott elképzelések az Új Szó lapjain 1949 és 1999 között [Ideas about language and language related issues in the newspaper Új Szó between 1949 and 1999]. Fórum Társadalomtudományi Szemle 17(4): 87110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sebők, Szilárd (2015b). Jazykovo-politické problémy ako „záludné“ problémy [Language political problems as “insidious” problems]. In: Ondrejovič, Slavomír , Wachtarczyková, Jana , and Satinská, Lucia (Eds.), Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzt’ahoch [Language in political, ideological, and intercultural relations]. Veda, Pozsony, pp. 194210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sebők, Szilárd (2016). Language cultivation vs. pluricentricity: the debate on Hungarian language use outside of Hungary. In: Muhr, Rudolf , Fonyuy, Kelen Ernesta , Ibrahim, Zeinab , and Miller, Corey (Eds.), Pluricentric languages and non-dominant varieties worldwide: pluricentric languages across continents – features and usage. Peter Lang Verlag, pp. 359369, Wien et. al.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sebők, Szilárd (2017). Meta és nyelv. Kísérletek a nyelvleírás nyelvének leírására [Meta and language: attempts at describing the language of language descriptions]. Univerzita Komenského v Bratislave, Pozsony, Available at: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kgn/META_ES_NYELV__TLA C_Sebok_Szilard.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sebők, Szilárd (2019). A magyar vonatkozású nyelvi problémák kutatástörténete Szlovákiában. [An overview of Hungarian language problems research in Slovakia]. In: Katalin, Misad and Zoltán, Csehy (Eds.), Nova Posoniensia IX. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, pp. 5983, Available at: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kmjl/NOVA_POSONIENSIA_n yomda_IX.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sherman, Tamah (2007). Language management on the front lines: a report from Dunajská Streda language management workshop. In: Muraoka, H. (Ed.), Interdisciplinary studies of language management in contact situations. Chiba University, Chiba, pp. 6777.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, Gizella (2002). A szlovákiai kisebbségek nyelvi jogai és a kisebbségi nyelvhasználat színterei, különös tekintettel a magyar közösségre [The language rights of Slovakia’s minorities and the domains of minority language use, with special focus on the Hungarian minority]. In: István, Lanstyák and Szabómihály, Gizella (Eds.), Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok [Hungarian language planning in Slovakia: studies and documents]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 1940.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, Gizella (1999/2002). A magyar nyelvtervezés, nyelvművelés és anyanyelvápolás lehetőségei és feladatai Szlovákiában [The possibilities and tasks of Hungarian language planning, language cultivation, and mother tongue nurturing in Slovakia]. In: István, Lanstyák and Szabómihály, Gizella (Eds.), Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok [Hungarian language planning in Slovakia: studies and documents]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 142150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, Gizella (2005). Nyelvművelés – nyelvtervezés – nyelvi menedzselés [Language cultivation, language planning, and language management]. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 7(4): 6775, Available at: http://www.epa.hu/00000/00033/00023/pdf/szemle_2005_4_szabomihaly.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, Gizella (2007). A nyelvi menedzselés és lehetséges szerepe a magyar nyelvalakításban [Language management and its possible role in shaping the Hungarian language. In: Ágnes, Domonkosi , István, Lanstyák , and Ildikó, Posgay (Eds.), Műhelytanulmányok a nyelvművelésről [Studies on language cultivation]. Dunaszerdahely–Budapest. Gramma Nyelvi Iroda–Tinta Könyvkiadó, pp. 5267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, Gizella (2008). A tankönyvfordításról és a tankönyvek értékeléséről [On the translation and evaluation of textbooks]. In: József, Fazekas (Ed.), Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára [Festschrift for László Zeman on the occasion of his 80th birthday]. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 84101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Tamás Péter (2012). „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos.” A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében [“We put up signs that you shouldn’t cuss”: correction as practice and as a topic in the meta-language of students and teachers]. Gramma, Dunaszerdahely, Available at: http://mek.oszk.hu/10900/10947/10947.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szépe, György (2002). Előszó [Foreword]. In: István, Lanstyák and Szabómihály, Gizella (Eds.), Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok [Hungarian language planning in Slovakia: studies and documents]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 911.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Henrietta (2019). A kétnyelvűség gyakorlata a dunaszerdahelyi önkormányzati hivatalban [The practice of bilingualism in the office of the Dunajska Streda/Dunaszerdahely local government]. In: Misad, Katalin and Csehy, Zoltán (Eds.), Nova Posoniensia IX. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve [Nova Posoniensia 9: the yearbook of the Hungarian Department of Comenius University]. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Bratislava, pp. 99119, Available at: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kmjl/NOVA_POSONIENSIA_n yomda_IX.pdf (Accessed: 15 April 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tankó, László (2000). Szlovák–magyar/magyar–szlovák pedagógiai kisszótár. Slovenskomad’arský/mad’arsko-slovenský pedagogický slovník [A Slovak–Hungarian and Hungarian–Slovak pedagogical dictionary]. Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tolcsvai Nagy, Gábor (Ed.), (1998). Nyelvi tervezés [Language planning]. Universitas Kiadó, Budapest.

 • Tolcsvai Nagy, Gábor (2005). Nyelvi tervezés. Problémavázlat [Language planning: an outline of issues]. In: Lanstyák, István and Ildikó, Vančoné Kremmer (Eds.), Nyelvészetről – változatosan [On linguistics, in a variety of approaches]. Gramma Nyelvi Iroda, Dunaszerdahely, pp. 233255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vančo, Ildikó and Kozmács, István (Eds.), (2014). A kisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején [Challenges of teaching Hungarian in minority situations in the early 21st century]. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara–Arany A. László Polgári Társulás.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri
 • Áron Orbán

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

Scopus

2023  
Scopus  
CiteScore 0.1
CiteScore rank Q4 (General Arts and Humanities)
SNIP 0.03
Scimago  
SJR index 0.101
SJR Q rank Q4

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 426 EUR / 468 USD
Print + online subscription: 474 EUR / 522 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)