Author:
Zoltán NémethWarsaw University, Poland

Search for other papers by Zoltán Németh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-5804-4423
Restricted access

Abstract

This study focuses on literary mystification, which has become extremely common in Central European postmodern literature in recent decades. Mystification is essentially a game related to the authorial name, to pseudonyms, masks and various alter egos. The paper attempts to separate three procedures of postmodern text creation by considering the aspect of mystification: early postmodern text creation, based on the principle of imitation; areferential postmodernism, based on simulation, and the anthropological postmodern, which is present through a transitive strategy. The study analyses the pseudonymised works, among others, of István Baka, Árpád Tőzsér, Péter Esterházy, Lajos Parti Nagy, András Ferenc Kovács and Zoltán Csehy.

 • Barthes, R. (1996). A szerző halála. Transl. Babarczy Eszter. In: Barthes, R. (Ed.), A szöveg öröme. Osiris, Budapest, pp. 5055.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Derrida, J. (1993). No apocalypse, not now. In: Derrida, J. and Kant, I. (Eds.), Minden dolgok vége. Transl. Angyalosi, G., Mesterházi M., Nyizsnyánszky F. Századvég – Gond, Budapest, pp. 112147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Derrida, J. (2005). Esszé a névről. Szenvedések. Kivéve a név. Khóra. Transl. Boros, J., Csordás, G., Orbán, J. Jelenkor, Pécs, p. 160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foucault, M. (2000). Mi a szerző? In: Foucault, M. (Ed.), Nyelv a végtelenhez. Transl. Kicsák L., Angyalosi, G., Erős, F. Latin Betűk, Budapest, pp. 119146, .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foucault, M. (2001). A tudás archeológiája. Transl. Perczel, I. Atlantisz, Budapest, pp. 311.

 • Foucault, M. (2002). A szubjektum és a hatalom. Transl. Kiss, A. A. In: Bókay, A., Vilcsek, B., Szamosi, G., and Sári, L. (Eds.), A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Osiris, Budapest, pp. 396409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Genette, G. (1992). A szerzői név. Transl. Saly, N. Helikon, 38(3–4): 523535.

 • Gács, A. (2002). A profi és a dilettáns. In: Gács, A. (Ed.), Miért nem elég nekünk a könyv. A szerző az értelmezésben, szerzőségkoncepciók a kortárs magyar irodalomban. Kijárat Kiadó, Budapest, pp. 167176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hock, B. (2002). „Makacs és zavarbaejtő történelmi újrakezdés”. A Psyché és a Tizenhét hattyúk (újabb) lehetséges feminista olvasatai. Palimpszeszt, Available at: http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/ (Accessed 7 June 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, Gy. (1998). Tapasztalás, hitelesség, referencialitás – a Psychét és a Csokonai Lilit ért kritikáról. Literatura, 24(4): 423425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jastrzębska, J. (1991). Archaizálás és intertextualitás. Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk. Irodalomtörténeti Közlemények, 95(1): 4862.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár Szabó, E. (1993). A szimmetria felbomlása? – a posztmodern intertextualitás kérdéséhez. Irodalomtörténet, 74(4): 655683.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Machala, L. (2011). Mystifikace a pseudonymy v české literatuře po roce 1989 (s přihlédnutím k historickému kontextu). In: Bohemica Olomucensia 1 – Symposiana. Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, pp. 188197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molenkamp-Wiltink, I (1994). A női perspektíva szerepe Weöres Sándor és Esterházy Péter műveiben. Jelenkor, 37(6): 533543.

 • Németh, Z. (2016). Rosmer János leleplezése II. Kalligram, 25(10): 6369.

 • Pořízková, L. (2014). Přátelský podvod. Mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století. Academia, Praha, p. 276.

 • Schein, G. (2010). A megtartott név. Híd, 72(12): 2230.

 • Šrank, J. (2009). Pseudonym a mystifikácia v súčasnej slovenskej poézii. In: Šrank, J. (Ed.), Nesamozrejmá poézia. Literárne informačné centrum, Bratislava, pp. 145228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsadányi, E. (2003). A test angyala (Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolánt ír). In: Egytucat. Kortárs magyar írók női szemmel. Kijárat, Budapest, pp. 221234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri
 • Áron Orbán

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4)
Social Sciences (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
General Arts and Humanities 143/158 (Q4)
General Social Sciences 259/264 (Q4)
Scopus
SNIP
0,167

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 378 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 420 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)