View More View Less
 • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The historical work of Miklós Oláh, the Hungarian humanist, was first published in Latin in Basel in 1568. In 1574 it was already translated into Polish by Cyprian Bazylik and published in Cracow. The only existing copy of this edition is a defective one with 4 pages missing at the beginning and 4 at the end of the book. Fortunately, in 1580 an Old-Belorussian manuscript translation was made which closely follows the Polish text. In our study we reconstruct the missing parts of Cyprian Bazylik's Polish translation by using the original Latin and Old-Belorussian texts. The importance of this reconstruction for the reception of the work in Poland is that Cyprian Bazylik translated the ethnonym Hunni (Huns), used in the Latin original, with the Polish word Wegrowie (Hungarians) and in this way in the Polish text “Attila the King of the Huns” is transferred to “the King of the Hungarians”.

 • Kraków 1929. Polonica Typographica XI - Polonica Typographica saeculi sedecimi - Tlocznie polskie XVI

 • stulecia. Monografie i podobizny zasobów drukarskich. Fasc. XI: Maciej i Pawel Wirzbietowie,

 • Kraków 1557/7-1609. Opracowala Alodia KAWECKA-GRYCZOWA. Wroclaw-Warszawa-

 • Atylja 1580 - Исторъия 0) Атъ1ли короли ^горъсколчъ. - Bibliotéka Raczynskich w Poznaniu,

 • Rekopis nr 94, s. 173-224. Bazylik 1574 - "Karta tytulowa:] |>tótotta ápmro ЭДе Sbolí Жфр/№те. 3 EactMtego ím na

 • 'PofóM ptjtíojoná рцц £t)pttaná ЭЗедйМ. [Na ostatniej karcie:] «tóítorote II S>tuítoroa{ ЭДшср

 • mm^íx ii Typograph 3c° SL ж to»m умто, и 1574.

 • Brückner 1886 - A. BRüCKNER, Ein weissrassischer Codex miscellaneus der Graflich-Raczyn-

 • Redigit Ladislaus JUHáSZ, Saeculum XVI). Budapest. Piekarski I - Kazimierz PIEKARSKI, Katalog Bibljoteki Kórnickiej. Tom I: Polonica XVI-go wieku.

 • Kraków-Gdanskl981. Reczek 1968 - Stefan RECZEK, Podre_czny slownik dawnej polszczyzny. Wroclaw-Warszawa-

 • Kraków. SlXVIw. - Slownik polszczyzny XVI wieku pod red. M. R. MAYENOWEJ I-. Wroclaw-Warszawa-

 • Kraków-Gdansk 1966-. Slaski 1977 -Jan SLASKI, Literatura staropolska a literatura starowe_gierska: Literatura staropolska

 • w kontekácie europejskim. Wroclaw, 169-199. Veselovskij 1888 - A. H. Веселовскш, Изъ исторти романа и повЪсти (= Сборникъ

 • III. Kraków 1889-1994. Zoltán 1996 -András ZOLTáN, Z wejpersko-polsko-bialoraskich zwia^ków kulturalnych (,Athila"

 • Литовского эпохи Ренессанса (Athila M. Олаха в польском и старобелорусском пере-

 • воде): Мартинас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского

 • XVI века. Ред. коллегия: Ю. Будрайтис, С. Жукас, Д. Куолис, Ю. Лабьшцев, В. Топо-

 • ров, Л. ЬЦавинская. Вильнюс-Москва, 72-92.

 • dawniejszych az do roku 1830 I-III. Kraków 1851-1852. Olahus 1938 -Nicolaus OLAHUS, Hungária - Athila. Ediderunt Colomannus EPERJESSYet Ladislaus

 • JUHáSZ (= Bibliotheca Scriptoram Medii Recentisque Aevoram IOSEPHO FóGEL Moderante.

 • Kraków "= Prace Historyczno-Literackie 25]. Krzyzanowski 1962 - Julián KRZYZANOWSKI, Romans polski wieku XVI. Warszawa. Maciejowski I-III - Waclaw Aleksander MACIEJOWSKI, Pismiennictwo polskie od czasów naj-

 • M. Oláha w przekladzie polskim i bialoraskim): Acta Polono-Ruthenica I. Olsztyn, 427-435. Zoltán 1999 - A. Золтан, Венгерский вклад в книжную культуру Великого княжества

 • ski'schen Bibliothek in Posen: Archív für slavische Philologie 9, 345-391. Estreicher XIV - Karol ESTREICHER, Bibliográfia polska XIV. Kraków 1896. Graciotti 1973 - Sante GRACIOTTI, L'«Athila» di Miklós Oláh fia la tradizione italiana e le filiazioni

 • slave: Venezia e Ungheria nel Rinascimento. A cura di VITTORE BRANCA. Firenze, 275-316. Krzyzanowski 1926 - Julián KRZYZANOWSKI, Romans pseudohistoryczny w Polsce wieku XVI.

 • Отд*лен1я русскаго язнка и словесности, т. 44, № 3). Санктъ-Петербургъ. Wierzbowski I-III - Teodor WIERZBOWSKI, Bibliographia Polonica XV ac XVI saeculoram. T. I-

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zágráb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prága)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lvov)
 • FRIED István (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Krakkó)
 • KOCSIS Mihály (Szeged)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Michael MOSER (Bécs–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Bécs)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Szkopje)
 • Ivana TARANENKOVA (Pozsony)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moszkva)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minszk)
 • ZOLTÁN András (Budapest)
 • VIG István (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 0 0 0
Nov 2021 2 0 0
Dec 2021 0 0 0