View More View Less
 • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The present article is dedicated to the study of interlingual contacts based on the facts given by the history of the Hungarian personal suffix -as. This suffix is used in modern Serbian, Croatian, Yugoslav-Ruthenian, Slovenian and Slovak literary languages and dialects. People speaking these dialects have been living for a long time in these territories that used to be a part of the Hungarian kingdom. The history of this suffix, its functioning and its present status is demonstrated on the basis of Carpathian and Ruthenian written old and new texts. The productivity of the borrowed personal suffix -?? (-??) is considered to be a result of active interlingual contacts in the Carpathian region and also of the considerable influence of Hungarian on the language and culture in the  Southern Carpathian hills. There are many words in modern Carpatho-Rusyn texts which are borrowed from Hungarian, e.g.: ???????, ??????, ??????, ??????, ??????, ????????? etc. Some of them appear in word formation paradigms of the Carpatho-Rusyn motivated words, e.g.:????????, ????????????, ????????, ???????, ??????, ??????? and so on. The result of the Carpatho-Rusyn and Hungarian language contacts on word formation level testifies to a very intensive interaction. In modern Ruthenian the same tendency is to be observed: numerous lexical borrowings from Hungarian exist side by side with borrowings of units on a more abstract level. In our case the word formation suffix ?? (-??) with a personal meaning is of Hungarian origin and it is very productive in modern Carpatho-Rusyn.

 • тельства. На основе тома: Госундрагош!. Slavica 28 (Debrecen 1997) 185-197. ЧучкаПавло. Вичурки по-баранинсью. Баранинвд-Ужгород 1992. Шандор Петевфш. Убраш поезп. Потовмачив Славко Слободан. Ужгород 1998. Décsy Gyula. Die ungarischen Lehnwörter der bulgarischen Sprache. Wiesbaden 1959. HabovMaková K. Slová mad'arského povodu v slovencine: Studia Slavica Hung. 25 (1979) 169-176.

 • филологических наук, Киев 1962. Олбрахт И. Смутш 04Í Анц! Карадж1чово1. Пер. з чесько! Керча I. Ед1ц1я Пудкарпапя

 • Nyíregyháza 1996. ДэжёЛасло. Украинская лексика сер. XVI века: Няговские поучения. Словарь и анализ.

 • Дебрецен 1985. Кеминъ Михайло. Изянська Русалка. Християнська родина, №№ 18, 34, 37, 38, 40, 44, 49

 • 59, 62, 73, 74. КешеляДмитро. Госундрагогш (всякое-шшякое). Ужгород 1994. Кешеля Дмитро. ЯОванський CBíT. Роман Í3 народного життя у трьох сер1ях. Ужгород

 • 1997. КешеляДмитро. Збийв1ч, або ж Юна не буде. Ужгород 1999. Лизанец П. М. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья. Ужгород

 • 1976. НароднЪ пЬснЬ подкарпатскихъ русиновъ, I. Зобрали: Д. Задоръ, Ю. Костьо, П. Ми-

 • лославсский. Унгваръ 1944. Нимчук В. В. Словообразование именннх частей речи в закарпатских верхнеприбор-

 • жавских говорах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата

 • серб. — сербский язнк ю.-русин. — югославо-русинский язнк

 • Ungvár 1970. Priracna gramatika hrvatskoga knjizevnog jezika. Zagreb 1979. RiegerJanusz. Slownictwo i nazewnictwo lemkowskie. Warszawa 1995. ToporisicJoze. Slovenská slovnica. Ljubljana 1976. Wolosz Róbert. Wyrazy we.gierskiewje.zyku polskim: Studia Slavica Hung. 35 (1989) 215-237

 • Nyíregyháza 2000 "репринт]. Hodinka Antal válogatott kéziratai. Válogatta, szerkesztette és a bevezető életrajzot írta: Udvari

 • István. (Vasvári Pál Társaság Füzetei 11). Nyíregyháza 1992. Hollós Attila. Az orosz szókincs magyar elemei (Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai

 • 106). Budapest 1996. HoreckyJan. Slovenská lexikológia I. Tvorenie slov. Bratislava 1971. Lipták Stefan. Zo slovensko-mad'arskych jazykovych vzfahov (Podl'a lexikalneho materiálu zo

 • zemplínskychauzskychnáreci): Jazykovedné stúdieXXI. Dialektológia, Bratislava 1987. 106-

 • 111. Lizanec P. M. Magyar ukrán nyelvi kapcsolatok. A kárpátontúli ukrán nyelvjárások anyaga alapján.

 • 37 (1991-92) 3-27.

 • Принятме сокрашения

 • венг. — венгерский язмк слвц. — словацкий язмк

 • к. русин. — карпаторусинский язмк хорв. — хорватский язмк

 • Попович. Мукачово-Будапешт 1999. РотА. М. Венгерско-восточнославянскиеязнковнеконтактн. Будапешт 1973. Удвари Иштван. Даннне к истории венгеро-славянских межъязнковнх контактов: Studia Slavica Hung. 46 (2001) 143-148. УдвариИштван. Язнковое отражение русинско-(карпатоукраинско-)венгерского сожи-

 • 2.Ужгород2001. Петровцш 1ван. Д1алектар1й, або ж мила книжочка русинсько! бислдм у Bipmax. Ужго-

 • род 1993. Петровцш 1ван. Hámi сшванкм. Ужгород 1996.

 • СС — Шандор Петевфш. Убраш поезй. Потовмачив Славко Слободан

 • ХР — Християнська родина

 • Ч — Чучка Павло. Вичурки по-баранинськ!

 • HAVK — Hodinka Antal válogatott kéziratai

 • РУРС — Русинсько-украйинсько-руськьш словарь

 • Алмаиай М., Поп Д, о. Димитрш (Сидор). Русинсько-украйинсько-руськьш словарь.

 • Коло 7000 слов. Ужгород 2001. Балецкий Э. Венгерские заимствования в лемковском говоре села Комлошка в Венгрии:

 • Studia Slavica Hung. 4 (1958) 23-46. Великий сельско-господарский календарь Подкарпатского Обгцества Наукъ на рокъ

 • 1943. Зложив: Др. Иван Гарайда. Унгваръ 1942. ДэжёЛасло. Деловая письменность русинов в XVII-XVIII веках. Словарь, анализ, тек-

 • стм. Под обгцей ред. Иштвана Удвари (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 4).

 • Петровцш Иван. Hámi i нинагш сшванкн. Русинська поезия. Ужгород 1999. Поруналньш русинсько-мадярсько-русско-украинськьш словарьчик. Составив: Стефан

 • Hadrovics László. Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Budapest 1985.

 • Hodinka Antal. Утцюзнина, газдуство и прошлость южнокарпатськнхъ русинувъ —

 • A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk c. műve (Budapest 1923) ruszin nyelvű

 • változatának hasonmás kiadása. A művet kiadásra előkészítette, utószót írta: Udvari István.

 • ПННС — Петровцш Иван. Hámi и нинагш сшванкм

 • ПС — Поруналньш русинсько-мадярсько-русско-украинськьш словарьчик

 • РБ — Русинська бисвда

 • РМ — Руська Молодежь

 • слвн.— словенский язнк

 • ДДП —ДэжёЛасло. Деловая письменность русинов в XVII-XVIII веках

 • К — Великий сельско-господарский календарь

 • КГ — КешеляДмитро. Госундрагогш

 • КЖС — КешеляДмитро. Жшанський CBíT

 • КЗ — КешеляДмитро. Збийв1ч, або ж Юна не буде

 • ЛН — Литературна НедЪля

 • КМ — Кеминъ Михайло. Изянська Русалка

 • НЗ — Новини Закарпаття

 • НШ —НароднаШкола

 • ОК — Олбрахт Иван. Смутш 04Í Анц! Карадгачово!

 • ПД — Петровцш 1ван. Далектарш, або ж Мила книжочка русинсько! биодн у Bipmax

 • ПНС — Петровцш 1ван. Hámi сшванкн

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zágráb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prága)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lvov)
 • FRIED István (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Krakkó)
 • KOCSIS Mihály (Szeged)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Michael MOSER (Bécs–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Bécs)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Szkopje)
 • Ivana TARANENKOVA (Pozsony)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moszkva)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minszk)
 • ZOLTÁN András (Budapest)
 • VIG István (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 4 0 0
Nov 2021 3 0 0
Dec 2021 0 0 0