View More View Less
 • 1 Budapest Németvölgyi út 72/c H-1124
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The monastery of Csorna (modern Western Hungary), which belonged to the Premonstratensian order and was established circa 1180, received the gift including the copies of the valuable charters from the archive of the Benedictine monastery of Hradisko ( Monasterium Gradicense ) in the vicinity of Olmütz/Olomouc. The earliest original of these charters dates from 1078. There are some documents written in Czech in this collection. The author of the article presents the textual and linguistic analysis of the oldest Czech charter dating from 1398.

 • Péter Király , Stredoveké české listiny. Slovanské jazykové pamiatky z Maďarska, I. Red. Štefan Kniezsa. Listiny publikovali a historickými poznámkami opatrili: Belo Bottló, Erik Fügedi. Redigovali a jazykovednými poznámkami opatrili: Št. Kniezsa, P. Király. Technický redaktor: P. Király. Budapest 1952. 207 p.,12 t.;– P. Király , Ostřihomský zlomek staročeské Alexandreidy: Studia Slavica Hung. [=StSlH] 2 (1956) 157–184; A prágai négynyelvű sóhajtás [Čtyřjazyčné pražské vzdychání]: Filológiai Közlöny 4 (1958) 333–336; Budapeštský zlomek latinské legendy o sv. Václavu: StSlH 6 (1960) 199–203, 2 t.; Budapeštský rukopis staročeských duchovních písní: StSlH 8 (1962) 63–68; České a maďarské prvky v písomných pamiatkach Slovenského Komloša: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 5. Warszawa 1965. 327–333; Poznámky k etymologickému slovníku jazyka českého a slovenského: Slavica Pragensia 8 (1966) 135–141; Maďarsko a slavistika. Aktuální otázky slovanské filologie a Šafaříkův vědecký odkaz: Slavia 35 (1966) 29–31; J. A. Komenský felfogása a nyelvről [Názor J. A. Komenského o jazyku]: Hungaro-Slavica 1997. Red. J. Bańczerowski. Budapest 1997, 146–149; České publikácie Univerzitnej tlačiarne v Budíne: Zborník Filologickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica 45. Bratislava 1997. 65–71; Zur Frage der osteuropäischen Schriftsprachen und Rechtschreibungen im Lichte der Druckwerke der Universitätsdruckerei in Ofen. Discussion: Typographia Universitatis Hungaricae Budae 1777–1848. Publié par P. Király. Budapest 1983. 35–43 (passim); A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A budai Egyetemi nyomda kiadványainak tanulságai 1777–1888. Budapest–Nyíregyháza 2003, 156–159 (Cseh nyelvű kiadványok); Recense: P. Király , Prof. Bohuslav Havránek über die Herkunft des Wortes tábor : ALH 5 (1955) 225–226; V. Machek, Česká a slovenská jména rostlin. Praha 1954: StSlH 3 (1957) 437–441; A. Škarka, Roudnický plankt: Filológiai Közlöny 4 (1958) 423–424; Hodinka Antal, cseh források [České pramene]: Hodinka Antal emlékkönyv. Nyíregyháza 1993, 223–232.

 • Chartularium (Du Cange): tabularium in claustro, scrinium, levéltár, levélgyűjtemény: Antonius Bartal, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis Regni Hungariæ. Lipsiæ–Budapestini 1901. 122.

 • Meyers Hand-Lexikon … in einem Band. Hildburghausen 1873. 1161, 1293, 1727.

 • Ottův slovník náučný, XI. V Praze: Nakladatelství J. Otto a Spol. 1897. 748.

 • TESz I. 1967. 342.

 • Révai Nagy Lexikona, V. Budapest 1912. 151: az Osli grófi család; – Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal, VI. Pest 1860. 292–295.

 • Ottův slovník náučný, XXI. 1904. 822.

 • Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Urkunden-Sammlung zur Geschichte Mährens, I–XV. Brünn 1836–1903 (Bd. VIII–XIV. Hrsg. Von Vincenz Brandl. Brünn 1874–1903).

 • Statistický lexikon obcí ČSSR, 1965, Podle správního rozdělení 1. ledna 1965, sčítání lidu, domů a bytů 1. března 1961. Praha 1966.

 • Stredoveké české listiny. Red. Št. Kniezsa . Budapest 1952.

 • František Ryšánek, Slovník k Žilinské knize. Bratislava 1954.

 • František Trávníček, Historická mluvnice československá. V Praze 1935.

 • Ján Stanislav, Československá mluvnica pre odborných učiteľov a vysokoškolákov. Praha–Prešov 1938.

 • Václav Vážný, Glossarium bohemoslavicum. V Bratislave 1937.

 • V. Flajšhans, Písemníctví české slovem i obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy. V Praze 1901. 70–71.

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Honorary Editor

 • István NYOMÁRKAY (Budapest)

 

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zágráb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prága)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lvov)
 • FRIED István (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Krakkó)
 • KOCSIS Mihály (Szeged)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Michael MOSER (Bécs–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Bécs)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Szkopje)
 • Ivana TARANENKOVA (Pozsony)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moszkva)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minszk)
 • ZOLTÁN András (Budapest)
 • VIG István (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)