View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszék Debrecen Egyetem tér 1 H-4010
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

We class among the Calvinist writers, who are treated in detail by the volumes of the new great polish literary history. Calvinists as a religious minority had relatively many belletrists in the 16–17th centuries: M. Bielski, A. Frycz Modrzewski, M. Rej, D. Naborowski as well as Anonim-Protestant, J. Cedrowski, S. Dunin Karwicki, J. Rybiński, A. Trzecieski Jr. P. Hulka-Laskowski was the only significant Calvinist writer in the 20th century.

 • Takie są rozprawy: numer tematyczny, 3 z r. 1998 czasopisma Helikon (Budapest); Kulcsár-Szabó Z. , Irodalom/történet(i) kánonok. In idem , Hagyomány és kontextus. Budapest 1998; Szegedy-Maszák M. , Irodalmi kánonok. Debrecen 1998; idem , A kánon mibenléte: remekmű és fejlődéstörténet: Alföld 12 (2001) 37–48; Rohonyi Z. (red.), Irodalmi kánon és kanonizáció. Budapest 2001, 165–186.

 • H. Bloom (red.), The Western Canon. New York 1994. Fragment książki w języku węgierskim: Rohonyi Z. , op. cit., 185–200.

 • Takács J. (red.), A magyar irodalmi kánon a XIX. században. Budapest 2000.

 • Szegedy-Maszák M ., Irodalmi kánonok, 77.

 • G. Buck , Irodalmi kánon és történetiség: Rohonyi Z ., op. cit. 204.

 • Takács J ., op. cit. 10.

 • ibidem, 12.

 • Kálmán C. Gy. , A kis népek kánonjainak vizsgálata: Helikon 3 (1998) 253.

  Kálmán C. Gy. , 'A kis népek kánonjainak vizsgálata ' (1998 ) 3 Helikon : 253 -.

 • F. Kermode , Kánonok és elméletek: Rohonyi Z. , op. cit. 137.

 • Kálmán C. Gy. , op. cit., 256.

 • J. Tazbir , Reformacja – kontrreformacja – tolerancja. Wrocław 1996, 11.

 • Wojciech Węgierski wymienia (Kronika Zboru Ewangelickiego Krakowskiego… Roku Pańskiego 1651. Kraków, 1817, V–VII, 47–48, 79.) następujących: krakowski diakon Kałai, mieszczanin Janus Kalai i P. Kałai. Potomkiem któregoś z nich był Daniel Kałaj († ok. 1681), krakowski, potem gdański pastor i poeta. O nim patrz hasło w: J. Szturc , Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny. Bielsko-Biała 1998; patrz jeszcze: E. Kotarski , Muza gdańska Janowi Sobieskiemu 1673–1796. Wrocław 1985, 8; K. Gorczyca (Żychlin pod Koninem. Warszawa 1997, 110, 166.) oraz W. Kriegseisen (Zbór ewangelicki w Zelowie w latach 1803–1939. Warszawa 1994, 9, 31.) podają, że Węgier (pochodzący z Węgier?) Krystian Gerson Tobian na przełomie XVII–XVIII wieku w Wielkopolsce, Jan Fabry zaś w latach 10. XIX wieku w czeskim zborze Zelowa (Polska Środkowa) służyli jako pasterze. W latach 1711–1719 jako emigrant żył na ziemi polskiej kalwinista Ádám Vay, dyplomata księcia Franciszka II Rakoczego. O tym: J. Kochanowski , Węgierski przyjaciel Gdańska, Egy magyar szabadsághős Gdańskban: Głos Polonii (Budapest) 38 (1994) 13, 20.

 • W. Benedyktowicz , Polscy pisarze ewangelicko–reformowani XVI i XVII wieku: Jednota 2 (Warszawa 1958) 13–18.

  Benedyktowicz W. , 'Polscy pisarze ewangelicko–reformowani XVI i XVII wieku ' (1958 ) 2 Jednota (Warszawa ) : 13 -18.

  • Search Google Scholar
 • G. Pianko , Ewangelicy reformowani w kulturze polskiej: Jednota 7–8 (1973) 20–25.

  Pianko G. , 'Ewangelicy reformowani w kulturze polskiej ' (1973 ) 7–8 Jednota : 20 -25.

 • J. Ziomek , Polska literatura i europejska reformacja: Jednota 3 (1993) 14–16 oraz 4 (1993) 15–17. Ponowna publikacja: Jednota 8–9 (2001) 13–18.

 • idem , Renesans. Warszawa 1996. (Seria Wielka historia literatury polskiej.)

 • ibidem, 366–368.

 • Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski, 4. Warszawa 2003. 113.

 • J. Ziomek , Renesans, 51, 130, 178, 187, 195, 363, 378, 399 oraz 57–58, 64, 72, 363 i 57, 64, 309.

 • ibidem, 209–252.

 • ibidem, 227–228.

 • ibidem, 236.

 • Utwory i ich fragmenty przytoczyliśmy z tomu: J. Ziomek , Renesans, 239–241.

 • ibidem, 241–242.

 • ibidem, 170–171.

 • ibidem, 369–372.

 • ibidem, 354–356 oraz 346–347, 364–365, 400.

 • ibidem, 115–117, 153–154, 162–165, 360–363.

 • ibidem, 171, 176; podrozdziały o Fryczu Modrzewskim: 168–196.

 • ibidem, 181–182.

 • ibidem, 185, 188.

 • A. Z. Makowiecki et al. , „Pamiętajcie o ogrodach…” I. Podręcznik dla liceum… Warszawa 2002. 130, 189, 232, 242–253, 271, 273, 279, 362, 130, 277–278, 309, 325–327, 336, 361.

 • Cz. Hernas , Barok. Warszawa 5 1998. 267–271.

 • ibidem, 268.

 • ibidem, 582, 612–614.

 • W. Kriegseisen , Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej. Warszawa 1996. 58–59.

 • Cz. Hernas , op. cit. 243.

 • Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, 1. Warszawa 1984. 29.

 • Cz. Hernas , op. cit. 158–160.

 • H. Markiewicz , Pozytywizm. Warszawa 3 1999. 361.

 • Dawni pisarze polscy od średniowiecza do Młodej Polski, 4. Warszawa 2003. 266–267.

 • T. Tripplin , Wycieczki po stokach galicyjskich i węgierskich Tatrów. Warszawa 1856. T. 1, rozdziały V–VII, T. 2, rozdziały VIII–XI; idem , Wspomnienia z ostatnich podróży. Warszawa 1878. T. IV, rozdziały VI–VII, IX–XV.

 • G. Pianko , op. cit. 22.

 • J. Kwiatkowski , Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa 2000. 31; Literatura polska 1918–1975. T. 1. 1918–1932. Wyd. 2. Warszawa 1991: 4 wzmianki; T. 2. 1933–1944. Warszawa 1993: 12 wzmianek; patrz Indeks osób.

 • Por. K. Dybczak , Chrześcijaństwo a literatura: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, 115–122.

 • Szegedy-Maszák M. , A kánon mibenléte…, 137.

 • J. Gorak , A modern kánon létrehozása. In Rohonyi Z. , op. cit. 85.

 • C. Gy. Kálmán , op. cit. 259.

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: Lukács, István (Budapest)

Editorial Board

 • Fedoszov, Oleg (Budapest)
 • Janurik, Szabolcs (Budapest)
 • Kiss Szemán, Róbert (Budapest)
 • Pátrovics Péter (Budapest)

 

Honorary Editor

 • Nyomárkay, István (Budapest)

 

Advisory Board

 • Bańczerowski, Janusz (Budapest)
 • Dubisz, Stanisław (Warszawa)
 • Fried, István (Szeged)
 • Gadányi, Károly (Szombathely)
 • Hollós, Attila (Budapest)
 • Jesenšek, Marko (Maribor)
 • Kiss Gy., Csaba (Budapest)
 • Moser, Michael (Wien–Piliscsaba)
 • Neweklowsky, Gerhard (Wien)
 • Ressel, Gerhard (Trier)
 • Užarević, Josip (Zagreb)
 • Zoltán, András (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 1 0 0
Mar 2021 3 0 0
Apr 2021 1 0 0
May 2021 1 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0