View More View Less
  • 1 PTE BTK Horvát Tanszék H-7624 Pécs Ifjúság útja 6.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

This paper analyzes the status of minority languages in the Central European region in the Post-Transition period.

  • Barić 2001 = Barić Ernest: Pitanje jezičnog standarda narodnih manjina (na primjeru Hrvata u Mađarskoj). In: Slowianszczyzna w kontekscie przemian Europy konca XX wieku . Katowice, 2001. 115–120.

  • Barić 2002 = Barics Ernő: Kisebbség-kétnyelvűség a társadalmi változások tükrében – különös tekintettel a magyarországi horvát kisebbségre. Közép-Európa: egység és sokszínűség. In: Gadányi Károly, Pusztay János (szerk.): A Nyelvek Európai Éve 2001 zárókonferenciájának előadásai . Szombathely, 2002. 137–144.

  • Barić 2003 = Barić Ernest: Hrvatsko-mađarski rječnik za hrvatske (manjinske) samouprave u Mađarskoj. Magyar–horvát szótár horvát (kisebbségi) önkormányzatok számára . Pécs, 2003.

  • Minya 2003 = Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás . Budapest, 2003.

  • Nyomárkay 2004 = Nyomárkay István: Nyelveink múltja és jelene . Budapest, 2004.

  • NyomárkayVíg 2004 = Nyomárkay István, Víg István (szerk.): Kis szláv lexikográfia . Budapest, 2004.

  • SamardžijaPranjković 2006 = Samardžija Marko, Pranjković Ivo (ured.): Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa . Zagreb, 2006.