View More View Less
 • 1 ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/A.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The study deals with the phonetic, grammatical and lexical changes of the Hungarian language since the transition of the political and economic system in Hungary in 1990. The author believes that three causes are responsible for the changes: information technology, globalism and linguistic economy. The changes are examined along the dimensions of quality, quantity and society.

 • Balázs 2001 = Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia Budapest, MTA, 2001.

  Balázs G. , '', in Magyar nyelvstratégia , (2001 ) -.

 • Bańczerowski 2005 = Bańczerowski Janusz: Nyelvi helyzetkép – 2005. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről(2000–2005) Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005. 117–141.

  Bańczerowski J. , '', in Jelentés a magyar nyelvről (2000–2005) , (2005 ) -.

 • Bańczerowski 2008 = Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban Budapest, Tinta, 2008.

  Bańczerowski J. , '', in A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban , (2008 ) -.

 • Bańczerowski 2010 = Bańczerowski Janusz: Mi fenyegeti a jövő nemzedék nyelvi kultúráját? (Néhány megjegyzés). Magyar Nyelvőr 134 (2010): 16–21.

  Bańczerowski J. , 'Mi fenyegeti a jövő nemzedék nyelvi kultúráját? (Néhány megjegyzés) ' (2010 ) 134 Magyar Nyelvőr : 16 -21.

  • Search Google Scholar
 • Bolla 2003 = Bolla Kálmán: A zárt és nyílt <e> problematikája tágabb összefüggésekben vizsgálva. In: Buvári Márta (szerk.): Köznyelvi kiejtésünkért (Bárczi Füzetek I.) Budapest: Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2003. 14–27.

  Bolla K. , '', in Köznyelvi kiejtésünkért (Bárczi Füzetek I.) , (2003 ) -.

 • Horváth 2010 = Horváth Péter: Fordítási eredetű változások a mai magyar nyelvben. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről (2006–2010) Budapest: Inter – Magyar Szemiotikai Társaság, 2010. 105–130.

  Horváth P. , '', in Jelentés a magyar nyelvről (2006–2010) , (2010 ) -.

 • Ladányi 2004 = Ladányi Mária: Rendszer – norma – nyelvhasználat: Igekötős neologizmusok „helyi értéke”. In: Büky László (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI Szeged: SZTE BTK, 2004. 96–116.

  Ladányi M. , '', in A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI , (2004 ) -.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jul 2020 6 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 1 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0