View More View Less
 • 1 ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/D.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The author’s monograph published in Hungarian in 2001 was the first attempt to give an overview of the theme of King Matthias Corvinus in Slovenian folk tradition and literature. This study provides some further details on this subject, suggesting a new interpretation of traditional folk texts about King Matthias Corvinus as texts of collective memory, collective narrative and collective identity. The myth of King Matthias Corvinus as a saviour strongly condenses how this exceptional soldier and possible crusade leader, who vanquishes the unbelievers and heretics, liberated this part of Europe from barbarism and instilled in it the spirit of humanism and the Renaissance.

 • Assmann 1999 = Assmann Jan: A kulturális emlékezet: írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Budapest, 1999.

 • BerkBogatajPukšič 1993 = Berk Edi, Bogataj Janez, Pukšič Janez: Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana, 1993.

 • Cankar 1959 = Cankar Ivan: Zbrano delo 10. Ljubljana, 1959.

 • Cankar 1973 = Cankar Ivan: Potepuh Marko in kralj Matjaž. In: Cankar Ivan: Zbrano delo 13. Ljubljana, 1973. 7–96.

 • Fried 1997 = Fried István: Utak a komparatisztikában: bevezető helyett. In: Fried István (szerk.): Utak a komparatisztikában: az összehasonlító irodalomtudomány új-régi kérdései. Szeged, 1997. 1–6.

 • Frye 1998 = Frye Northrop: Az irodalom archetípusai. In: Bókay Antal, Vilcsek Béla: A modern irodalomtudomány kialakulása. Budapest, 1998. 440–448.

 • Gnilšak 1992 = Gnilšak Ida: Pripovedi s panjev. Radovljica, 1992.

 • Grafenauer 1951 = Grafenauer Ivan: Slovenske pripovedke o kralju Matjažu. Ljubljana, 1951.

 • Gyáni 1999 = Gyáni Gábor: Kollektív emlékezet és nemzeti identitás. 2000 – Irodalmi és társadalmi havi lap 1999/3: 12–17.

  Gyáni G. , 'Kollektív emlékezet és nemzeti identitás ' (1999 ) 3 2000 – Irodalmi és társadalmi havi lap : 12 -17.

  • Search Google Scholar
 • Jung 1993 = Jung Carl Gustav: Múlt és jövő a tudattalanban. In: Jung C. G. Az ember és szimbólumai. Budapest, 1993. 30–37.

 • Juvan 1989 = Juvan Marko: Med identifikacijo in negacijo: pripovedkovni intertekst v Cankarjevi povesti Potepuh Marko in kralj Matjaž. Slavistična revija 37 (1989): 471–487.

  Juvan M. , 'Med identifikacijo in negacijo: pripovedkovni intertekst v Cankarjevi povesti Potepuh Marko in kralj Matjaž ' (1989 ) 37 Slavistična revija : 471 -487.

  • Search Google Scholar
 • Kerényi 1977 = Kerényi Károly: Görög mitológia. Budapest, 1977.

 • Klaniczay 1976 = Klaniczay Tibor: A kereszteshad eszméje és a Mátyás-mítosz. In: Klaniczay Tibor: Hagyományok ébresztése. Budapest, 1976. 166–190.

 • Kmecl 1979 = Kmecl Matjaž: Zakladi Slovenije. Ljubljana, 1979.

 • Kos 1955 = Kos Milko: Zgodovina Slovencev: od naselitve do petnajstega stoletja. Ljubljana, 1955.

 • Kubinyi 2001 = Kubinyi András: Mátyás király. Budapest, 2001.

 • Lukács 2001 = Lukács István: A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban. Budapest, 2001.

 • Makarovič 1962 = Makarovič Gorazd: Poslikane panjske končnice. Ljubljana, 1962.

 • Matičetov 1958 = Matičetov Milko: Kralj Matjaž v luči novega slovenskega gradiva in novih raziskovanj. Ljubljana, 1958. 1–56.

 • Meletyinszkij 1985 = Meletyinszkij Jeleazar: A mítosz poétikája. Budapest, 1985.

 • Nartnik 1996 = Nartnik Vlado: Od kvarnerskega zmaja Negotina do koroškega kralja Matjaža. In: Riječ 2. Rijeka, 1996. 150–156.

 • Novak 1967 = Novak Vilko (ured.): Slovenske ljudske pesmi – Szlovén népdalok. Murska Sobota, 1967.

 • Pataki 2003 = Pataki Ferenc: Együttes élmény – kollektív emlékezet. Magyar Tudomány 2003/1: 26–35.

  Pataki F. , 'Együttes élmény – kollektív emlékezet ' (2003 ) 1 Magyar Tudomány : 26 -35.

  • Search Google Scholar
 • Pável 1976 = Pável Ágoston: Az Orpheusz-monda rokonai a délszláv népköltészetben In: Simonné Pável Judit, Rózsa Béla (szerk.): Pável Ágoston válogatott tanulmányai és cikkei. Szombathely, 1976. 7–29.

 • Prém 1902 = Prém József: Mátyás király a krajnai népköltészetben. In: Márki Sándor (szerk.): Mátyás király emlékkönyv kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára. Budapest, 1902. 237–241.

 • RázsóV. Molnár 1990 = Rázsó Gyula, V. Molnár László (szerk.): Hunyadi Mátyás: emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Budapest, 1990.

 • ŠtihSimoniti 1996 = Štih Peter, Simoniti Vasko: Slovenska zgodovina do razsvetljenstva. Ljubljana–Celovec, 1996.

 • VargaMolnár 1991 = Varga József, Molnár Zoltán (szerk.): Corvin Mátyás-konferencia: tudományos tanácskozás Mátyás király halálának 500. évfordulóján. Maribor, 1990. november 8–9. Maribor, 1991.

 • White 1997 = White Hayden: A történelem terhe. Budapest, 1997.

 • Zadravec 1980 = Zadravec Franc: Cankarjevi folklorni junaki. Slavistična revija 28 (1980): 153–165.

  Zadravec F. , 'Cankarjevi folklorni junaki ' (1980 ) 28 Slavistična revija : 153 -165.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 1 1
Jul 2020 3 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 4 0 0
Nov 2020 2 0 0
Dec 2020 0 0 0