View More View Less
 • 1 Institut für Slawistik der Universität Wien Spitalgasse 2–4, Hof 3 A-1090 Wien
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The interwar period was crucial for the development of Polish–Ukrainian relations in the following decades. Political commentaries, studies in linguistics, social sciences, and legislative acts from this period reflect the changes of Polish attitudes towards the Ukrainian minority. In the late 1920s and 1930s, the traditional and exonymic terminology Rusin and ruski was gradually replaced by the new forms Ukrainiec and ukraiński.

 • Austin 1962 = Austin J. L. How to do Things With Words. Oxford: Clarendon, 1962.

  Austin J. L. , '', in How to do Things With Words , (1962 ) -.

 • Baran 1938 = Baran S. Słowa ruski, rusiński, ukraiński na tle ustawodawstwa polskiego. Biuletyn Polsko-Ukraiński 1938/21: 233–236.

  Baran S. , 'Słowa ruski, rusiński, ukraiński na tle ustawodawstwa polskiego ' (1938 ) 1938/21 Biuletyn Polsko-Ukraiński : 233 -236.

  • Search Google Scholar
 • Bartoszewicz 1922 = Bartoszewicz J. Podręczny słownik polityczny do użytku posłów, urzędników państwowych, członków ciał samorządowych i wyborców. Warszawa, 1922.

 • Bartoszuk 1939 = Bartoszuk A. Łemkowie. Zapomniani Polacy. Warszawa, 1939.

 • Baudouin de Courtenay 1925 = Baudouin de Courtenay J. Kilka ogólników o obiektywnej i subiektywnej odrębności „Ukrainy” pod względem językowym, narodowym i państwowym. Leopolis, 1925.

 • Baudouin de Courtenay 1926 = Baudouin de Courtenay J. W kwestii narodowościowej. Warszawa, 1926.

 • Baudouin de Courtenay 1927 = Baudouin de Courtenay J. Do artykułu profesora K. Nitscha „Rusini” czy „Ukraińcy”? Język Polski 12 (1927): 116–118.

  Baudouin de Courtenay J. , 'Do artykułu profesora K. Nitscha „Rusini” czy „Ukraińcy”? ' (1927 ) 12 Język Polski : 116 -118.

  • Search Google Scholar
 • Bocheński 1938 = Bocheński A. Problem polityczny Ziemi Czerwieńskiej. In: Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej. Warszawa, 1938. 5–190.

 • Bossowski 1934 = Bossowski F. Sprawa narodowościowa a sprawa języka. Nasza przyszłość 38 (1934): 8–9.

  Bossowski F. , 'Sprawa narodowościowa a sprawa języka. Nasza przyszłość ' (1934 ) 38 Nasza przyszłość : 8 -9.

  • Search Google Scholar
 • Buławski 1932 = Buławski R. Kwestia narodowościowa w programie drugiego powszechnego spisu ludności Rzeczpospolitej Polskiej. Wywiad z Generalnym Komisarzem Spisowym p. Dr Rajmundem Buławskim. Sprawy Narodowościowe 1932/1: 1–54.

  Buławski R. , 'Kwestia narodowościowa w programie drugiego powszechnego spisu ludności Rzeczpospolitej Polskiej. Wywiad z Generalnym Komisarzem Spisowym p. Dr Rajmundem Buławskim ' (1932 ) 1932/1 Sprawy Narodowościowe : 1 -54.

  • Search Google Scholar
 • Dunin-Kozicka 1929 = Dunin-Kozicka M. Burza od Wschodu. Wspomnienia z Kijowszczyzny (1918–1920). Warszawa, 1929.

 • Feliński 1931 = Feliński M. Ukraińcy w Polsce Odrodzonej. Warszawa, 1931.

 • Figura 2001 = Figura M. Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918–1923. Poznań, 2001.

 • Grabski 1989 = Grabski S. Pamiętniki. T. 2. Warszawa, 1989.

 • Handelsman 1923 = Handelsman M. Rozwój narodowości nowoczesnej. Warszawa, 1923.

 • Hrycak 2000 = Hrycak J. Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego państwa. Lublin, 2000.

 • J. A. 1931 = J. A. Rusin jest Polakiem obrządku greckiego. Rzeszów, 1931.

 • Jakobson 1989 = Jakobson R. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1–2. Warszawa, 1989.

 • Kedryn 1935 = Kedryn I. Bigos terminologiczny. Biuletyn Polsko-Ukraiński 1935/28.

 • Kierski 1936 = Kierski K. Dlaczego Rusini a nie Ukraińcy. Ilustrowany Kurier Codzienny, 23.12.1936.

 • Korduba 1937 = Korduba M. Dlaczego Rusini a nie Ukraińcy. Biuletyn Polsko-Ukraiński 1937/2: 1–3.

  Korduba M. , 'Dlaczego Rusini a nie Ukraińcy ' (1937 ) 1937/2 Biuletyn Polsko-Ukraiński : 1 -3.

  • Search Google Scholar
 • Kossak-Szczucka 1922 = Kossak-Szczucka Z. Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919. Warszawa, 1922.

 • Kryński 1910 = Kryński A. A. Gramatyka języka polskiego. Warszawa, 1910.

 • Krysiński 1937a = Krysiński A. Struktura narodowościowa miast polskich. Warszawa, 1937.

 • Krysiński 1937b = Krysiński A. Ludność ukraińska (ruska) w Polsce w świetle spisu 1931 r. Sprawy Narodowościowe 1937/6: 567–636.

  Krysiński A. , 'Ludność ukraińska (ruska) w Polsce w świetle spisu 1931 r. ' (1937 ) 1937/6 Sprawy Narodowościowe : 567 -636.

  • Search Google Scholar
 • Lanckorońska 2008 = Lanckorońska K. Wspomnienia wojenne. 22.IX.1939–5.IV.1945. Kraków, 2008.

 • Lehr-Spławiński 1922 = Lehr-Spławiński T. Zarys gramatyki języka starocerkiewno-słowiańskiego. Poznań, 1922.

 • Lehr-Spławiński–Kubiński 1928 = Lehr-Spławiński T., Kubiński R. Gramatyka języka polskiego. Lwów–Warszawa–Kraków, 1928.

 • Maliszewski 1923 = Maliszewski E. Stosunki narodowościowe w Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 1923.

 • Mydlarski 1938 = Mydlarski J. Szkic antropologiczny ludności Karpat Wschodnich. Warszawa, 1938.

 • Nałkowska 1988 = Nałkowska Z. Dzienniki. 1930–1939. T. 4. Cz. 2. Warszawa, 1988.

 • Nitsch 1920 = Nitsch K. O języku polskim. Kraków–Warszawa, 1920.

 • Nitsch 1927 = Nitsch K. O nazwy naszych słowiańskich sąsiadów („Rusini” czy „Ukraińcy”). Język Polski 12 (1927): 65–72.

  Nitsch K. , 'O nazwy naszych słowiańskich sąsiadów („Rusini” czy „Ukraińcy”) ' (1927 ) 12 Język Polski : 65 -72.

  • Search Google Scholar
 • Obrębski 2007 = Obrębski J. Problem etniczny Polesia. In: Obrębski J. Polesie. Warszawa, 2007.

 • Ogonowski 2000 = Ogonowski J. Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939. Warszawa, 2000.

 • Okopień-Sławińska 1984 = Okopień-Sławińska A. Ironia. In: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa, 1984.

 • Ossowski 1967 = Ossowski S. Dzieła. O nauce. T. 4. Warszawa, 1967.

 • Pszczółkowski 1924 = Pszczółkowski M. Polska dla Polaków czy Polska dla wszystkich obywateli polskich. Warszawa, 1924.

 • Rozwadowski 1914 = Rozwadowski J. Stosunek języka polskiego do innych słowiańskich. In: Encyklopedia polska. Kraków, 1914.

 • Searle 1987 = Searle J. Czynności mowy: rozważania z filozofii języka. Warszawa, 1987.

 • Sojka-Masztalerz 2004 = Sojka-Masztalerz H. Rusini czy Ukraińcy. Językowy obraz nacji ukraińskiej w prasie polskiej 1918–1939. Wrocław, 2004.

 • Stein–Zawiliński 1907 = Stein I., Zawiliński R. Gramatyka języka polskiego. Kraków–Warszawa, 1907.

 • Szober 1926 = Szober S. Podręcznik do nauki języka polskiego. Warszawa, 1926.

 • Tomaszewski 1928 = Tomaszewski S. Rusini czy Ukraińcy (Zamknięcie). Język Polski 13 (1928): 146–153.

  Tomaszewski S. , 'Rusini czy Ukraińcy (Zamknięcie) ' (1928 ) 13 Język Polski : 146 -153.

 • Tomaszewski 1991 = Tomaszewski J. Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku. Warszawa, 1991.

 • Ułaszyn 1930 = Ułaszyn H. Język małoruski, ukraiński czy ruski, rusiński. (Odbitka z „Prac Filologicznych”, T. XIV.) Warszawa, 1930. 623–634.

 • Ułaszyn 1934 = Ułaszyn H. Nauka a p. Wł. Świrski („Ukraiński” czy „ruski”). Biuletyn Polsko-Ukraiński 1934/45: 3–4.

  Ułaszyn H. , 'Nauka a p. Wł. Świrski („Ukraiński” czy „ruski”) ' (1934 ) 1934/45 Biuletyn Polsko-Ukraiński : 3 -4.

  • Search Google Scholar
 • Ułaszyn 1938 = Ułaszyn H. Pochodzenie etniczne nazwy Ukrainiec. Poznań, 1938.

 • Wasilewski 1911 = Wasilewski L. Ukraina i sprawa ukraińska. Kraków–Lwów–Warszawa, 1911.

 • Wasilewski 1927 = Wasilewski L. Ruski, rusiński czy ukraiński. Sprawy Narodowościowe 1927/4: 388–392.

  Wasilewski L. , 'Ruski, rusiński czy ukraiński ' (1927 ) 1927/4 Sprawy Narodowościowe : 388 -392.

  • Search Google Scholar
 • Watowa 1990 = Watowa O. Wszystko, co najważniejsze. Warszawa, 1990.

 • Włodarski 1936 = Włodarski P. Zagadnienie narodowościowe w Polsce Odrodzonej. Warszawa, 1936.

 • Волошин 1928 = Волошин M. Права української мови. Життя і право 1928/1: 28–35.

  Волошин M. , 'Права української мови ' (1928 ) 1928/1 Життя і право : 28 -35.

  • Search Google Scholar
 • ЕУ = Енциклопедія українознавства. T. 7–9. Lwów, 1998–2000.

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zágráb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prága)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lvov)
 • FRIED István (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Krakkó)
 • KOCSIS Mihály (Szeged)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Michael MOSER (Bécs–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Bécs)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Szkopje)
 • Ivana TARANENKOVA (Pozsony)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moszkva)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minszk)
 • ZOLTÁN András (Budapest)
 • VIG István (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)