View More View Less
 • 1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Języka Polskiego ul. Podmurna 74 PL-87-100 Toruń
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The purpose of this analysis is to present the manner of translating the titles of holy books from Hebrew, Greek, and Arabic by Polish and Lithuanian Tartars and by Polish translators of the Bible and the Quran. It also attempts to define the scope and the nature of relations between the translations of the Bible and the Quran and to present the picture of the books in question on the basis of selected source texts. The source texts vary in terms of form and origin and the vocabulary was excerpted from such materials as historical writings of the Polish and Lithuanian Tartars (the texts were written in Arabic and required transcription and transliteration) as well as translations of the Quran into Polish. The words were also selected from the translations of the Bible (16th-century, 17th-century, and contemporary versions).

 • Akiner 1973 = Akiner S.: The Byelorussian Tatars and their Writings. The Journal of Byelorussian Studies 1973/2: 55–84.

  Akiner S. , 'The Byelorussian Tatars and their Writings ' (1973 ) 1973/2 The Journal of Byelorussian Studies : 55 -84.

  • Search Google Scholar
 • Bieńkowska 1999 = Bieńkowska D. Słownictwo i frazeologia w Psałterzu przełożonym przez ks. Jakuba Wujka (1594). Łódź, 1999.

 • Długosz-Kurczabowa 2007 = Długosz-Kurczabowa K. Szkice z dziejów języka religijnego. Warszawa, 2007.

 • Jankowski–Łapicz 2000 = Jankowski H., Łapicz Cz. Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku. Warszawa, 2000.

 • Kwilecka 2003 = Kwilecka I. Studia nad staropolskimi przekładami Biblii. Poznań, 2003.

 • Łapicz 1986 = Łapicz Cz. Kitab Tatarów litewsko-polskich. Toruń, 1986.

 • Łapicz 2007 = Łapicz Cz. Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii modlitewnej na język polski i białoruski. In: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie. Toruń, 2007. 99–117.

 • Meredith-Owens–Nadson 1970 = Meredith-Owens G. M., Nadson A.: The Byelorussian Tatars and their Writings. The Journal of Byelorussian Studies 1970/2: 141–176.

  Nadson A. , 'The Byelorussian Tatars and their Writings ' (1970 ) 1970/2 The Journal of Byelorussian Studies : 141 -176.

  • Search Google Scholar
 • Miškinienė 2001 = Miškinienė G. Sieniausi lietuvos totorių rankrašciai. Grafika. Transliteracija. Vertimas. Tekstų struktūra ir turinys. Vilnius, 2001.

 • Sobotka 2006 = Sobotka P. Od predykacji do nominacji: próba rekonstrukcji żydowskiej wizji Boga na przykładzie Jego biblijnych i talmudycznych określeń. In: Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej. Warszawa, 2006. 295–305.

 • SPolXVI = Słownik polszczyzny XVI wieku. T. I–XXXII. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1966–2004.

 • Stankievič 1933–1934 = Stankievič J. Přispěvky k dějinám běloruskeho jazyka na zakladě rukopisu „Al-Kitab”. Slavia 12 (1933–1934): 357–390.

  Stankievič J. , 'Přispěvky k dějinám běloruskeho jazyka na zakladě rukopisu „Al-Kitab” ' (1933 ) 12 Slavia : 357 -390.

  • Search Google Scholar
 • SWil = Słownik języka polskiego. T. I–II. Wilno, 1861.

 • Woronowicz 1935 = Woronowicz A. Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość. Rocznik Tatarski 2 (1935): 376–394.

  Woronowicz A. , 'Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość ' (1935 ) 2 Rocznik Tatarski : 376 -394.

  • Search Google Scholar
 • Woźniak 2002 = Woźniak E. Słownictwo i frazeologia Psałterza Krakowskiego (1532) na tle ówczesnych przekładów biblijnych. Łódź, 2002.

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Honorary Editor

 • István NYOMÁRKAY (Budapest)

 

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zágráb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prága)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lvov)
 • FRIED István (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Krakkó)
 • KOCSIS Mihály (Szeged)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Michael MOSER (Bécs–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Bécs)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Szkopje)
 • Ivana TARANENKOVA (Pozsony)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moszkva)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minszk)
 • ZOLTÁN András (Budapest)
 • VIG István (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)