View More View Less
 • 1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Języka Polskiego ul. Podmurna 74 PL-87-100 Toruń
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The purpose of this analysis is to present the manner of translating the titles of holy books from Hebrew, Greek, and Arabic by Polish and Lithuanian Tartars and by Polish translators of the Bible and the Quran. It also attempts to define the scope and the nature of relations between the translations of the Bible and the Quran and to present the picture of the books in question on the basis of selected source texts. The source texts vary in terms of form and origin and the vocabulary was excerpted from such materials as historical writings of the Polish and Lithuanian Tartars (the texts were written in Arabic and required transcription and transliteration) as well as translations of the Quran into Polish. The words were also selected from the translations of the Bible (16th-century, 17th-century, and contemporary versions).

 • Akiner 1973 = Akiner S.: The Byelorussian Tatars and their Writings. The Journal of Byelorussian Studies 1973/2: 55–84.

  Akiner S. , 'The Byelorussian Tatars and their Writings ' (1973 ) 1973/2 The Journal of Byelorussian Studies : 55 -84.

  • Search Google Scholar
 • Bieńkowska 1999 = Bieńkowska D. Słownictwo i frazeologia w Psałterzu przełożonym przez ks. Jakuba Wujka (1594). Łódź, 1999.

 • Długosz-Kurczabowa 2007 = Długosz-Kurczabowa K. Szkice z dziejów języka religijnego. Warszawa, 2007.

 • Jankowski–Łapicz 2000 = Jankowski H., Łapicz Cz. Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku. Warszawa, 2000.

 • Kwilecka 2003 = Kwilecka I. Studia nad staropolskimi przekładami Biblii. Poznań, 2003.

 • Łapicz 1986 = Łapicz Cz. Kitab Tatarów litewsko-polskich. Toruń, 1986.

 • Łapicz 2007 = Łapicz Cz. Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii modlitewnej na język polski i białoruski. In: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie. Toruń, 2007. 99–117.

 • Meredith-Owens–Nadson 1970 = Meredith-Owens G. M., Nadson A.: The Byelorussian Tatars and their Writings. The Journal of Byelorussian Studies 1970/2: 141–176.

  Nadson A. , 'The Byelorussian Tatars and their Writings ' (1970 ) 1970/2 The Journal of Byelorussian Studies : 141 -176.

  • Search Google Scholar
 • Miškinienė 2001 = Miškinienė G. Sieniausi lietuvos totorių rankrašciai. Grafika. Transliteracija. Vertimas. Tekstų struktūra ir turinys. Vilnius, 2001.

 • Sobotka 2006 = Sobotka P. Od predykacji do nominacji: próba rekonstrukcji żydowskiej wizji Boga na przykładzie Jego biblijnych i talmudycznych określeń. In: Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej. Warszawa, 2006. 295–305.

 • SPolXVI = Słownik polszczyzny XVI wieku. T. I–XXXII. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1966–2004.

 • Stankievič 1933–1934 = Stankievič J. Přispěvky k dějinám běloruskeho jazyka na zakladě rukopisu „Al-Kitab”. Slavia 12 (1933–1934): 357–390.

  Stankievič J. , 'Přispěvky k dějinám běloruskeho jazyka na zakladě rukopisu „Al-Kitab” ' (1933 ) 12 Slavia : 357 -390.

  • Search Google Scholar
 • SWil = Słownik języka polskiego. T. I–II. Wilno, 1861.

 • Woronowicz 1935 = Woronowicz A. Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość. Rocznik Tatarski 2 (1935): 376–394.

  Woronowicz A. , 'Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość ' (1935 ) 2 Rocznik Tatarski : 376 -394.

  • Search Google Scholar
 • Woźniak 2002 = Woźniak E. Słownictwo i frazeologia Psałterza Krakowskiego (1532) na tle ówczesnych przekładów biblijnych. Łódź, 2002.