View More View Less
 • 1 Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék H-4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The paper deals with the history of investigation of Ukrainian dialects in Hungary. The authors present the scientific achievements of V. Dóhovics, L. Csopey, L. Dezső, E. Baleczky, I. Udvari, A. Zoltán, and M. Kocsis in the field of Ukrainian dialectology in chronological order. It is stressed that historical dialectology has been in the centre of attention of Hungarian Slavists for a long time.

 • Bonkáló 1910 = Bonkáló Sándor: A rahói kisorosz nyelvjárás leíró hangtana. Gyöngyös, 1910.

 • Bonkáló 1916 = Bonkáló Sándor: Beiträge zur ukrainischen Wortforschung. Archiv für slavische Philologie 36 (1916): 464–475.

  Bonkáló S. , 'Beiträge zur ukrainischen Wortforschung ' (1916 ) 36 Archiv für slavische Philologie : 464 -475.

  • Search Google Scholar
 • Bonkáló 1934 = Bonkáló Sándor: Magyar elemek a rutén irodalomban. In: Emlékkönyv Balassa Józsefnek. Budapest, 1934. 42–45.

 • Csopey 1881 = Csopey László: Magyar szók a rutén nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 16 (1881): 270–294.

  Csopey L. , 'Magyar szók a rutén nyelvben ' (1881 ) 16 Nyelvtudományi Közlemények : 270 -294.

  • Search Google Scholar
 • Dóhovics 2003 = Dóhovics Bazil: Kijegyzése azon szóknak, amellyek hason hangzatuak v[agy] és érteményűek is mind a magyar, mind az orosz nyelvben. In: Штернберг Я., Дзендзелівський Й., Сак Ю. Василь Довгович – зачинатель досліджень угорсько-українських та угорсько-російських лексичних сходжень. Ужгород, 2003.

 • Hodinka 1991 = Hodinka Antal: Ruszin–magyar igetár. Редагував, до видання підготував Іштван Удварі. Nyíregyháza, 1991.

 • Kocsis 1994 = Kocsis Mihály: К вопросу об удлинении полногласных [о] и [е] в украинском языке. Bibliotheca Slavica Savariensis 2. Szombathely–Szeged, (1994): 33–36.

  Kocsis M. , 'К вопросу об удлинении полногласных [о] и [е] в украинском языке ' (1994 ) 2. Bibliotheca Slavica Savariensis Szombathely–Szeged : 33 -36.

  • Search Google Scholar
 • Kocsis 1999 = Kocsis Mihály: К изучению истории украинских говоров. Studia Russica XVII. Budapest, (1999): 40–42.

  Kocsis M. , 'К изучению истории украинских говоров ' (1999 ) XVII. Studia Russica, Budapest : 40 -42.

  • Search Google Scholar
 • Kocsis 1999–2001 = The Szeged Minea. A Cyrillic Manuscript from the Late 16th Century. A text edition by Mihály Kocsis. (Bibliotheca Slavica Savariensis VI/1–3.) Szombathely, 1999–2001.

 • Kocsis 2000 = Kocsis Mihály: До вивчення iменникових форм староукраїнської мови. Studia Russica XVIII. Budapest, (2000): 107–114.

  Kocsis M. , 'До вивчення iменникових форм староукраїнської мови ' (2000 ) XVIII. Studia Russica Budapest, : 107 -114.

  • Search Google Scholar
 • Kocsis 2008 = Kocsis Mihály: Tizenhatodik századi ukrán egyházi kéziratainak és helyesírásuk. Szombathely, 2008.

 • Zaicz 2006 = Zaicz Gábor (szerk.): Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Budapest, 2006.

 • Балецкий 1942 = Балецкий Э.: Самозвукъ ö въ бережскомъ говорь. Литературная недьля 1942/2: 222–224.

  Балецкий Э. , 'Самозвукъ ö въ бережскомъ говорь ' (1942 ) 1942/2 Литературная недьля : 222 -224.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1956a = Балецкий Э.: О языковой принадлежности и заселении села Комлошка в Венгрии. Studia Slavica Hung 2. (1956): 345–363., карта: 364.

  Балецкий Э. , 'О языковой принадлежности и заселении села Комлошка в Венгрии ' (1956 ) 2. Studia Slavica Hung : 345 -363.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1956b = Балецкий Э.: Памятник украинского делового языка XVII века. Studia Slavica Hung 2 (1956): 373–381.

  Балецкий Э. , 'Памятник украинского делового языка XVII века ' (1956 ) 2 Studia Slavica Hung : 373 -381.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1957 = Балецкий Э.: Из наблюдений над значением и распространением слова d’ug. Studia Slavica Hung 3 (1957): 223–233.

  Балецкий Э. , 'Из наблюдений над значением и распространением слова d’ug ' (1957 ) 3 Studia Slavica Hung : 223 -233.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1958a = Балецкий Э.: Венгерские заимствования в лемковском говоре села Комлошка в Венгрии. Studia Slavica Hung 4 (1958): 23–46.

  Балецкий Э. , 'Венгерские заимствования в лемковском говоре села Комлошка в Венгрии ' (1958 ) 4 Studia Slavica Hung : 23 -46.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1958b = Балецкий Э.: Из словарного состава украинских карпатских говоров. Studia Slavica Hung 4 (1958): 399–404.

  Балецкий Э. , 'Из словарного состава украинских карпатских говоров ' (1958 ) 4 Studia Slavica Hung : 399 -404.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1959 = Балецкий Э.: Из словарного состава карпатских (украинских) говоров. Studia Slavica Hung 5 (1959): 181–192.

  Балецкий Э. , 'Из словарного состава карпатских (украинских) говоров ' (1959 ) 5 Studia Slavica Hung : 181 -192.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1960 = Балецкий Э.: Венгерское kert в закарпатских украинских говорах. Из наблюдений над морфологическим оформлением венгерских имен существительных в закарпатских украинских говорах. Studia Slavica Hung 6 (1960): 247–265.

  Балецкий Э. , 'Венгерское kert в закарпатских украинских говорах. Из наблюдений над морфологическим оформлением венгерских имен существительных в закарпатских украинских говорах ' (1960 ) 6 Studia Slavica Hung : 247 -265.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1961 = Балецкий Э.: Венгерское csulka ~ csurka. Studia Slavica Hung 7. (1961): 367–371.

  Балецкий Э. , 'Венгерское csulka ~ csurka ' (1961 ) 7. Studia Slavica Hung : 367 -371.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1962a = Балецкий Э.: Новый этап в исследовании говоров Закарпатья. Диалектологические сборники Ужгородского университета. Studia Slavica Hung 8 (1962): 1–27.

  Балецкий Э. , 'Новый этап в исследовании говоров Закарпатья. Диалектологические сборники Ужгородского университета ' (1962 ) 8 Studia Slavica Hung : 1 -27.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1962b = Балецкий Э.: О путях заимствования украинским языком термина antal. Studia Slavica Hung 8 (1962): 437–442.

  Балецкий Э. , 'О путях заимствования украинским языком термина antal ' (1962 ) 8 Studia Slavica Hung : 437 -442.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1963 = Балецкий Э.: О некоторых венгерских заимствованиях в украинском языке. Венгерские заимствования в произведениях Н. Л. Устияновича. Studia Slavica Hung 9 (1963): 337–386.

  Балецкий Э. , 'О некоторых венгерских заимствованиях в украинском языке. Венгерские заимствования в произведениях Н. Л. Устияновича ' (1963 ) 9 Studia Slavica Hung : 337 -386.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1965 = Балецкий Э.: Урик, урюк, орек в украинском языке. К вопросу о сохранении заимствований. Studia Slavica Hung 11 (1965): 44–70.

  Балецкий Э. , 'Урик, урюк, орек в украинском языке. К вопросу о сохранении заимствований ' (1965 ) 11 Studia Slavica Hung : 44 -70.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1966 = Балецкий Э.: К вопросу о некоторых названиях профессий. На материале карпатских украинских говоров. Studia Slavica Hung 12 (1966): 23–33.

  Балецкий Э. , 'К вопросу о некоторых названиях профессий. На материале карпатских украинских говоров ' (1966 ) 12 Studia Slavica Hung : 23 -33.

  • Search Google Scholar
 • Балецкий 1980 = Балецкий Э.: Диалектные записи из Комлошки. Studia Slavica Hung 26 (1980): 97–138.

  Балецкий Э. , 'Диалектные записи из Комлошки ' (1980 ) 26 Studia Slavica Hung : 97 -138.

  • Search Google Scholar
 • Бевка 2004 = Бевка Олекса: Словник-пам’ятник: діалектний словник села Поляна Мараморошського комітату. Nyíregyháza–Veszprém, 2004.

 • Дэжё 1957 = Дэжё Ласло: Урбариальные записи с Мараморошской Верховины. Материалы к исторической диалектологии закарпатских украинских говоров. Studia Slavica Hung 3. (1957): 235–257. фотокопии: 258–260.

  Дэжё Л. , 'Урбариальные записи с Мараморошской Верховины. Материалы к исторической диалектологии закарпатских украинских говоров ' (1957 ) 3 Studia Slavica Hung : 235 -257.

  • Search Google Scholar
 • Дэжё 1958a = Дэжё Ласло:: К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI–XVIII вв. I. Studia Slavica Hung 4 (1958): 71–96.

  Дэжё Л. , 'К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI–XVIII вв. I ' (1958 ) 4 Studia Slavica Hung : 71 -96.

  • Search Google Scholar
 • Дэжё 1958b = Дэжё Ласло: Материалы к развитию южно-мараморошского укающего говора XVI–XVIII вв. [Рукопись.] Budapest, 1958.

 • Дэжё 1961 = Дэжё Ласло:: К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI–XVIII вв. II. Studia Slavica Hung 7 (1961): 139–176.

  Дэжё Л. , 'К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI–XVIII вв. II ' (1961 ) 7 Studia Slavica Hung : 139 -176.

  • Search Google Scholar
 • Дэжё 1965 = Дэжё Ласло: О лексике закарпатской (украинской) литературы XVI–XVIII вв. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philologica. Budapest, 1965. 117–135.

 • Дэжё 1969 = Дэжё Ласло:: Материалы к исторической диалектологии закарпатских говоров. Studia Slavica Hung 15 (1969): 45–72.

  Дэжё Л. , 'Материалы к исторической диалектологии закарпатских говоров ' (1969 ) 15 Studia Slavica Hung : 45 -72.

  • Search Google Scholar
 • Дэжё 1981 = Дэжё Ласло:: О языке украинского полемиста М. Андреллы и закарпатской «народной литературы» XVII в. Studia Slavica Hung 27 (1981): 19–52.

  Дэжё Л. , 'О языке украинского полемиста М. Андреллы и закарпатской «народной литературы» XVII в ' (1981 ) 27 Studia Slavica Hung : 19 -52.

  • Search Google Scholar
 • Дэжё 1985 = Дэжё Ласло: Украинская лексика середины XVI века. Няговские Поучения. Словарь и анализ. Debrecen, 1985.

 • Золтан 1984 = Золтан А. Западнорусско-великорусские языковые контакты в области лексики в XV веке. К вопросу о западной традиции в деловой письменности Московской Руси. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. [Рукопись.] Москва: МГУ, 1984.

 • Золтан 1988 = Золтан А.: Пути проникновения западнорусской лексики в великорусский деловой язык в XV в. Studia Slavica Hung 34 (1988): 81–124.

  Золтан А. , 'Пути проникновения западнорусской лексики в великорусский деловой язык в XV в ' (1988 ) 34 Studia Slavica Hung : 81 -124.

  • Search Google Scholar
 • Золтан 1993 = Золтан А. О значении староукраинской лексики для исследования межславянской миграции слов. В кн.: Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22–28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Мовознавство. Львів, 1993. 22–24.

 • Золтан 2006 = Золтан А. (ред.): Няговские Поучения. Факсимильное воспроизведение текста по изданию А. Л. Петрова с вводной статьей Ласло Дэжё. Nyíregyháza, 2006.

 • Золтан 2008 = Золтан А. Про мову «Газеты для народныхъ учителей» (Пештъ-Будинъ, 1868–1872). In: Moser Michael, Zoltán András (Hg.): Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn und ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest. Münster–Hamburg–Berlin–Wien–London, 2008. 101–110.

 • Ковтюк 2007 = Ковтюк Иштван: Украинские заимствования в ужанском венгерском говоре. Nyíregyháza, 2007.

 • Кочиш 1993 = Кочиш М. Описание Украинского гомилиария 1588 года. В кн.: Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22–28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Мовознавство. Львів, 1993. 26–28.

 • Кочиш 1997 = Скотарське учительне євангеліє – український гоміліар 1588 року. Текст рукопису підготував і видав Мігай Кочіш. З передмовою проф. Василя Німчука. (Bibliotheca Slavica Savariensis 4.) Szombathely, 1997.

 • Кочиш 2003 = Кочиш М. Спостереження за правописом у Скотарському учительному євангелiї. Studia Russica XX. Budapest, 2003. 209–213.

 • Кочиш 2008 = Кочіш Мігай: Опис українських церковних книг, якi зберiгаються в Будапештi та Сегедi. In: Moser Michael, Zoltán András (Hg.): Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn und ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest. Münster–Hamburg–Berlin–Wien–London, 2008. 173–185.

 • Сабадош 1993 = Сабадош Іван: Розвиток лексикографії на Закарпатті в загальноукраїнському контексті. В кн.: Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22–28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Мовознавство. Львів, 1993. 252–256.

 • Удвари 1991–1992 = Удвари И.: Памяти Ласло Чопеи. Studia Slavica Hung 37 (1991–1992): 469.

  Удвари И. , 'Памяти Ласло Чопеи ' (1991 ) 37 Studia Slavica Hung : 469 -.

  • Search Google Scholar
 • Удвари 1996 = Удварі І. Морфологічний аналіз рукописів єпископа Михайла Мануела Ольшавського (бл. 1700–1743–1767). In: Мовознавство. Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. Харків, 1996. 146–154.

 • Удвари 1997a = Удвари И.: Языковое отражение русинско-венгерского сожительства. На основе поэтического тома «Наші співанкы». Studia Slavica Hung 42 (1997): 425–434.

  Удвари И. , 'Языковое отражение русинско-венгерского сожительства. На основе поэтического тома «Наші співанкы» ' (1997 ) 42 Studia Slavica Hung : 425 -434.

  • Search Google Scholar
 • Удвари 1997b = Удвари И.: Языковое отражение русинско-венгерского сожительства. На основе тома «Госундрагоши». Slavica 28. Debrecen,(1997): 185–197.

  Удвари И. , 'Языковое отражение русинско-венгерского сожительства. На основе тома «Госундрагоши» ' (1997 ) 28. Slavica (Debrecen) : 185 -197.

  • Search Google Scholar
 • Удвари 2002 = Удварі І. Збирька жерел про студії русинського писемства І. Кириличні уббіжникы мукачовського єпископа Андрія Бачинського. Nyíregyháza, 2002.

 • Удвари 2005 = Удварі І. Собрание источников для изучения русинской письменности ІІ. Епископы Гавриил Блажовский, Мануил Ольшавский, Иоанн Брадач и их время. Nyíregyháza, 2005.

 • Удвари 2007 = Удварі І. Збирька жерел про студії русинского писемства ІІІ. Гіадор Стрипськый, народописник, бібліоґраф, языкознатель, товмач. Nyíregyháza, 2007.

 • Холлош 2004 = Холлош А. Жизнь и труды Ласло Чопея. Nyíregyháza–Veszprém, 2004.