View More View Less
 • 1 Uniwersytet Warszawski Katedra Ukrainistyki Szturmowa 4 PL-02-678 Warszawa
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

Cross Mark

The proposed research project explores the structure of nicknames functioning in a microcommunity of young people connected with academic environment. It also aims to present and describe multiple ways of creating nicknames, the influence of media and mass culture promoted by it. It also touches the subject of foreign elements, mainly English, penet¬rating the everyday language of young people.

 • Ananiewa 1998 = Ananiewa N. Miejsce i funkcje przezwisk w słowiańskich systemach onomastycznych (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego). In: Warchoł S. (red.) Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich I. (Rozprawy Slawistyczne 14.) Lublin, 1998. 27–37.

 • Biolik 1997 = Biolik M.: Przezwiska nauczycieli i uczniów o przejrzystej motywacji semantycznej. Onomastica 42 (1997): 195–210.

  Biolik M. , 'Przezwiska nauczycieli i uczniów o przejrzystej motywacji semantycznej ' (1997 ) 42 Onomastica : 195 -210.

  • Search Google Scholar
 • Bizior 2005 = Bizior R. Imiennictwo Częstochowy i okolic w latach 1998–2003 w kontekście mediatyzacji kultury. In: Ignatowicz-Skowrońska J. (red.) Nazewnictwo na pograniczach. Szczecin, 2005. 81–96.

 • Cieślikowa 1998a = Czy istniały przezwiska w antroponimii prasłowiańskiej? In: Boryś J., Rusek J. (red.) Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Warszawa, 1998. 295–303.

 • Cieślikowa 1998b = Cieślikowa A. Przezwiska. In: Rzetelska-Feleszko E. (red.) Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków, 1998. 119–134.

 • Długosz 1997 = Długosz K.: Współczesne hybrydalne composita przezwiskowe. Onomastica 42 (1997): 171–194.

  Długosz K. , 'Współczesne hybrydalne composita przezwiskowe ' (1997 ) 42 Onomastica : 171 -194.

  • Search Google Scholar
 • Długosz 1998 = Długosz K. Elementy obce w strukturze współczesnego przezwiska polskiego. In: Warchoł S. (red.) Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich I. (Rozprawy Slawistyczne 14.) Lublin, 1998. 103–119.

 • Długosz 2005 = Długosz K. Hybrydalność przezwiska jako wykładnik „europejskości” nazwy. In: Ignatowicz-Skowrońska J. (red.) Nazewnictwo na pograniczach. Szczecin, 2005. 121–133.

 • Kosyl 1988 = Kosyl Cz. Typy motywacyjne przezwisk ludowych. In: Homa E. (red.) Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. Szczecin, 1988. 205–213.

 • Kosyl 1998 = Kosyl Cz. Przezwiska ludowe określające wzrost i tuszę (próba analizy semantycznej). In: Warchoł S. (red.) Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich I. (Rozprawy Slawistyczne 14.) Lublin, 1998. 189–209.

 • Łobodzińska–Tomczak 1988 = Łobodzińska R., Tomczak L. Współczesne przezwiska polskie. Analiza formalna i znaczeniowa. Warszawa–Wrocław, 1988.

 • Mrózek 1975 = Mrózek R.: Z problematyki przezwisk beskidzkich. Onomastica 20 (1975): 261–274.

  Mrózek R. , 'Z problematyki przezwisk beskidzkich ' (1975 ) 20 Onomastica : 261 -274.

 • Nowowiejski 2006 = Nowowiejski B. Inspiracje kulturowe we współczesnym nazewnictwie polskim. In: Abramowicz Z., Bogdanowicz E. (red.) Onimizacja i apelatywizacja. Białystok, 2006. 309–316.

 • Skulina 1974 = Skulina T.: Funkcje przezwiska w systemie antroponimicznym. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 13. (1974): 213–234.

  Skulina T. , 'Funkcje przezwiska w systemie antroponimicznym ' (1974 ) 13 Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 213 -234.

  • Search Google Scholar
 • Warchoł 1998 = Warchoł S. W sprawie genezy i sposobów funkcjonowania przezwisk i przydomków w mikrosystemie gwarowym Frampola w województwie zamojskim. In: Warchoł S. (red.) Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich II. (Rozprawy Slawistyczne 15.) Lublin, 1998. 255–276.