View More View Less
 • 1 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології, ім. М. Т. Рильського НАНУ, вул. Грушевського, 4, UA-02002 Київ
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

This paper deals with the publication and research of Ukrainian folklore on the pages of Ukrainian periodicals in Slovakia in the period from the mid-40’s of the 19th century to the present time. It presents the basic topics and issues under review as well as the names of the authors. It also reveals the importance of Ukrainian periodicals for the development and preservation of national and cultural identity of the Ukrainian minority in Slovakia.

 • БАЧА 1998

  БАЧА Ю. Зісторіїукраїнськоїлітератури Закарпаття та Чехословач-чини. Пряшів, 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • БАЧА 2008

  БАЧА Ю. Чому, колиі як? Запитання й відповіді з історії культури ру-синів-українців Чехословаччини. Ужгород, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • БОБАК 1976

  БОБАК М. Українська молодіжна преса в ЧССР. В кн.: Науковийзбір-ник музею української культури у Свиднику 7. Пряшів, 1976. 93135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ВАРХОЛ 2009

  ВАРХОЛ Н. Звідкиі коли… Томопонійні перекази про заснуваннясіл та виникнення їх назв. Пряшів, 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ГИРЯК 1965

  ГИРЯК М. Українськінародні казкиСхідної Словаччини 1. Пряшів, 1965.

 • ГОЛЕНА 1987

  ГОЛЕНА Й. Художня література на сторінках «Колокольчика-Дзвіноч-ка». До 40-річчя з дня виходу в світ першого номера журналу. Дукля 5. Прящів, 1987. 5358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ГОНДОР 1963

  ГОНДОР Ф. «Дуклі» 10 років. Дукля 1. Прящів, 1963. 510.

 • КАВУН 2006

  КАВУН О. ПресаукраїнцівСхідної Словаччини (повоєннийперіод). Оде-са, 2006.

 • КОВАЧ 1973

  КОВАЧ Ф. Деякі проблеми розвитку українськоїлітератури в Чехосло-ваччині(післявоєннийперіод). Пряшів, 1973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • КУНДРАТ 2011

  КУНДРАТ Ю. Культура східнословацьких українців: здобутки і втра-ти. В кн.: Науковийзбірник музеюукраїнської культури у Свиднику 26. Пряшів, 2011. 276289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • РОМАН 1979

  РОМАН М. Умовиітенденції розвиткуукраїнськоїлітератури в Чехо-словаччиніпісля 1945 року. Пряшів, 1979.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • РОМАН 1985

  РОМАН М. Роль «Пряшевщини» у розвитку української літератури. Дукля 3. Прящів, 1985. 4751.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • РУДЛОВЧАК 1981

  РУДЛОВЧАК О. Шляхами слова. РозвитокжурналістикиукраїнцівСхідної Словаччини. Розвідки, статті, нариси. Пряшів, 1981.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • СОПОЛИГА 2001

  СОПОЛИГА М. До питань етнічної ідентифікації та сучасних етніч-них процесів українців Пряшівщини. В кн.: Науковийзбірник Музеюукраїнськокультури у Свиднику 22. Пряшів, 2001. 208237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • СОПОЛИГА 2008

  СОПОЛИГА М. Скансен у Свиднику. Путівник поЕтнографічній екс-позиціїпідвідкритим небом СНМ – Музеюукраїнської культури. Свидник, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ФОЛЛРІХ 1985

  ФОЛЛРІХ М. Факти з історії української журналістики в Чехословач-чині. В кн.: Наукові записки 11. Пряшів, 1985. 11131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ФРАНКО 1954

  ФРАНКО З. Український альманах в Чехословаччині. Дружно вперед 2. Прящів, 1954. 3031.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation