View More View Less
 • 1 BÁRÁNY Erzsébet, Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute, UA-90202 Beregszász, Kossuth tér 6
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The aim of the present paper is to describe Sándor Bonkáló’s research in the field of Ukrainian language and dialectology, to emphasize the importance of his approach to the definition of the place of Ukrainian among other East Slavic languages, to outline the characteristic features of Bonkáló’s investigations in the field of Hutsul dialects and ethnography as well as to focus on the role of Bonkáló’s research in the development of Carpathian Ruthenian literature and culture.

 • Герасимова 2003 =

  Герасимова Г. П. Бонкало Шандор . В кн.: Енциклопедія історії України. Т. 1. Київ, 2003. 338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Дзендзелівський 2007 =

  Дзенделівський Й. О. Бонкало Олександр Олександрович. В кн. : Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007. 56.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Кубійович 1993 =

  Кубійович В. Бонкало Олександер. В кн. : Кубійович В. (ред.). Енциклопедія українознавства. Т. 1. Львів, 1993. 157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Лелекачъ–Гарайда 1944 =

  Лелекачъ Н. , Гарайда И. Загальна библіографія Подкарпатя І. / LELEKÁCS Miklós, HARAJDA János: Kárpátalja általános bibliográfiája 1. Ungvár, 1944. [Факсимільне видання: Ужгород, 2000.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Поп 2001 =

  Поп Иван : Бонкало Александр. В кн.: ПОП Иван (ред.): Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001. 101102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Рахівський 1919 =

  Рахівський О. Виімки из угро-руського письменства XVII–XVIII вв. Budapest, 1919.

 • Чопей 1883 =

  Csopey László : Rutén–magyar szótár / Русько-мадярский словарь. Budapest, 1883.

 • Яворскій 1930 =

  Яворскiй Ю. А. Литературные отгoлоски «русько-краинского» періода въ Закарпатской Руси 1919 года. В кн.: Карпаторусскій сборникъ. Подкарпатская Русь. Въ честь президента Т. Г. Масарика (1850–1930). Ужгородъ, 1930. 7987.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Asbóth 1911 =

  Asbóth Oszkár : Bonkáló Sándor: A rahói kisorosz nyelvjárás leíró hangtana [Описова фонетика рахівської малоруської говірки]. Gyöngyös, 1910. Nyelvtudomány 3 (1910–1911): 224240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonkáló 1910 =

  Bonkáló Sándor : A rahói kisorosz nyelvjárás leíró hangtana [Описова фонетика рахівської малоруської говірки]. Gyöngyös, 1910.

 • Bonkáló 1911 =

  Bonkáló Sándor : Huczul népmese [Гуцульська народна казка]. Nyelvtudomány 3 (1910–1911): 197201.

 • Bonkáló 1912 =

  Bonkáló Sándor : A sę refl. a huczul-kisoroszban [Зворотний займенник sę в гуцульському говорі малоруської мови]. Nyelvtudomány 4 (1912–1913): 4143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonkáló 1914 =

  BONKÁLÓ Sándor : Az orosz (nagyorosz) és a rutén (kisorosz vagy ukrajnai) irodalmi nyelv kérdéséhez [До питання руської (великоруської) та рутенської (малоруської або української) літературної мови]. Nyelvtudomány 5 (1914–1915): 81110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonkáló 1915 =

  Bonkáló Sándor : A szlávok [Слов’яни]. Budapest, 1915.

 • Bonkáló 1916 =

  Bonkáló Sándor : Beiträge zur ukrainischen Wortforschung [Дані до дослідження української лексики]. Archiv für Slavische Philologie 36 (1916): 464475.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonkáló 1934 =

  BONKÁLÓ Sándor : Magyar elemek a rutén irodalomban [Угорські елементи в рутенській літературі]. In: BEKE Ödön, Benedek Marcell, Turóczi-Trostler József (szerk.): Emlékkönyv Balassa Józsefnek. Budapest, 1934. 4245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonkáló 1935 =

  Bonkáló Sándor : A kárpátalji rutén irodalom és művelődés [Підкар-патська рутенська література і культура]. Pécs, 1935.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonkáló 1940 =

  Bonkáló Sándor : A rutének (ruszinok) [Рутени (русини)]. Budapest, 1940.

 • Bonkáló 1996 =

  Bonkáló Ervin : Bonkáló Sándor életrajza [Життя Шандора Бонкала]. In: BONKÁLÓ Sándor: A rutének (ruszinok). 2. bőv. kiad. Basel–Budapest, 1996. 712.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss 1995 =

  Kiss Kálmán : A magyarországi orosznyelv-oktatás első korszaka (1849–1949) [Перший етап у вивченні російської мови в Угорщині]. Debrecen, 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lebovics 2009 =

  Lebovics Viktória : История украинистики в Будапештском университете. Studia Russica XXIII. Budapest, 2009. 156169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lebovics 2017 =

  Lebovics Viktória : Bonkáló Sándor és az ukrán szak története Budapesten [Шандор Бонкало та історія української філології в Будапешті]. In: Csehily József, Végvári Valentyina, Wołosz Robert (szerk.): „A magyar–szláv kapcsolatok: múlt és jelen” című nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete (Pécs, 2016. október 13–14.). Pécs, 2017. 129136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salga 1975 =

  Salga Attila : Bonkáló Sándor és a keleti szlávok [Шандор Бонкало і східні слов’яни]. Bölcsészdoktori disszertáció. Eger, 1975.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salga 1996 =

  Salga Attila : Utószó. Bonkáló Sándor munkásságáról [Післямова. Про діяльність Шандора Бонкала]. In: Bonkáló Sándor: A rutének (ruszinok). 2. bőv. kiad. Basel–Budapest, 1996. 131169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smal-Stockyj–Gartner 1913 =

  Smal-Stockyj Stephan von , Gartner Theodor: Grammatik der ruthenischen (ukraïnischen) Sprache. Wien, 1913.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 5 3
Jul 2020 11 1 1
Aug 2020 98 0 0
Sep 2020 77 0 0
Oct 2020 26 0 0
Nov 2020 19 3 1
Dec 2020 0 0 0