View More View Less
 • 1 Институт философии РАН, д. 12/1, RU-109240 Москва
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

Abstract

The history of the works composed by Jesuits Fulvio Androzzi (1523–1575) and Marcin Śmiglecki (1563/1564–1618) and their translations into Church Slavonic as well as the so-called “prostaâ mova” are considered as an interesting example of the spread of Catholic works among adherents of Orthodoxy in the Polish–Lithuanian Commonwealth. Androzzi’s Della frequenza della communione (1579) was originally an essay on the preparation for frequent communion. Its two Polish-language editions by Stanisław Grochowski (Scieszka poboznego chrześcianina, 1600) and Szymon Wysocki (Skarbnica duchowna, 1600) served as a source for a concise funerary sample-sermon written in “prostaâ mova” which is found in the Vilna’s Orthodox Ritual (1621). An essay on theological and legal aspects of money-lending (usury) by Marcin Śmiglecki (O lichwie i trzech przedniejszych kontraktach, 1596) was partly used for drawing up a treatise on moral theology Mir s Bogom čeloveku (1669) published in the Kiev Monastery of the Caves. Both sample-sermons and treatises on moral theology were new literary genres for Orthodox tradition; their origin in the 17th century can be associated with Catholic influences. In both cases, the question of a translator from Polish into Church Slavonic and “prostaâ mova” remains open.

 • BackerSommervogel 1890 =

  de Backer d’Alois, Sommervogel Charles: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus I. Bruxelles–Paris, 1890.

 • BogeBogner 1999 =

  Boge B. , Bogner R. G. (Hg.) Oratio funebris. Die katholische Leichenpredigt der frühen Neuzeit. Amsterdam, 1999.

 • BrogiBercoff 1992–1993 =

  Brogi Bercoff Giovanna : The Letopisec of Dimitrij Tuptalo, the Metropolitan of Rostov, in the Context of Western European Culture. Ricerche Slavistiche 39–40 (1992–1993): 293364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Charipova 2006 =

  Charipova Ludmila V. Latin Books and the Eastern Orthodox Clerical Elite in Kiev (1632–1780). Manchester–New York, 2006.

 • Darowski 1993–1994 =

  Darowski Roman : Marcina Śmigleckiego SJ traktat „O Lichwie” (1596). Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 5 (1993–1994): 209228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drzymała 1981 =

  Drzymała Kazimierz : Ks. Marcin Śmiglecki TJ. Kraków, 1981.

 • Hansen 1964 =

  Hansen Klaus : Petrus Canisius’s Stand on Usury. An Example of Jesuit Tactics in the German Counter Reformation. Archiv für Reformationsgeschichte 55 (1964): 192203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Healey 2011 =

  Healey Robin : Italian Literature before 1900 in English Translation. An Annotated Bibliography (1929–2008). Toronto, 2011.

 • Kapuścińska 2016 =

  Kapuścińska Anna : Theatrum meditationis. Ignacjanizm i jezuityzm w duchowej i literackiej kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej – źródła, inspiracje, idee. In: Nowicka-Jeżowa Alina (red.): Drogi duchowe Katolicyzmu polskiego XVII wieku. Warszawa, 2016. 119229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korzo 2012 =

  Korzo Margarita A. Dzieła Mikołaja z Mościsk OP i teologów zachodnich źródłem pierwszego manuale dla spowiedników w języku cerkiewnosłowiańskim. Przegląd Tomistyczny 18 (2012): 241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lipiński 1975 =

  Lipiński Edward : Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do końca XVIII wieku. Wrocław–Warszawa, 1975.

 • Niedźwiedź 2012 =

  Niedźwiedź Jakub : Kultura literacka Wilna (1323–1655). Retoryczna organizacja miasta. Kraków, 2012.

 • O’Malley 1999 =

  O’Malley John W. Pierwsi jezuici. Kraków, 1999.

 • Possevino 1606 =

  Possevino Antonio : Apparatus Sacer ad scriptores veteris et novi Testamenti I. Venetiis, 1606.

 • Schottroff 2012 =

  Schottroff Luise : Die Bereitung zum Sterben. Studien zu den frühen reformatorischen Sterbebüchern. Göttingen, 2012.

 • Schröder 2001 =

  Schröder Bianca-Jeanette : Materia. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Bd. 5. Tübingen, 2001. 990996.

 • Scieszka 1600 =

  Scieszka poboznego chrześcianina to iest Nauki y przestrogi co potrzebnieysze na poratowanie wszytkich zbawienia pragnących. Kraków, 1600.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skarbnica duchowna 1600 =

  Skarbnica duchowna rozmaite książeczki nabożne z drogimi naukami w sobie zamykająca. Wilno, 1600.

 • Skwara 1999 =

  Skwara Marek : O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. Szczecin, 1999.

 • Skwara 2009 =

  Skwara Marek : Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia. Gdańsk, 2009.

 • Śmiglecki 1596 =

  Śmiglecki Marcin : O lichwie i trzech przednieyszych kontraktach: wyderkowym, czynszowym y towarzystwa kupieckiego nauka krótka. Wilno, 1596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Topolska 1984 =

  Topolska Maria : Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku. Wrocław, 1984.

 • Winkler 1967 =

  Winkler Eberhard : Die Leichenpredigt im deutschen Luthertum bis Spener. München, 1967.

 • Iсаєвич 2002 =

  Iсаєвич Ярослав : Украïнське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львiв, 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Корзо 2011 =

  Корзо М. А. Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века. Москва, 2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • МБ 1669 =

  Мир с Богом человеку. Киев, 1669.

 • Требник 1621 =

  Требник сиречь Молитовникъ. Вильно, 1621.

 • Чистякова 2017 =

  Чистякова М. В. Рукописные Прологи Великого княжества Литовского и Польского королевства. Kraków, 2017.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Чуба 2011 =

  Чуба Галина : Украïнськi рукописнi учительнi Євангелiя. Дослiдження, каталог, описи. Киïв–Львiв, 2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Шустова 2009 =

  Шустова Ю. Э. Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586–1788). Источниковедческое исследование. Москва, 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Яковенко 2017 =

  Яковенко Наталя : У пошуках Нового неба. Життя i тексти Йоаникiя Ґалятовського. Киïв, 2017.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Яременко 2007 =

  Яременко Максим : Киïвське чернецтво XVIII cт. Киïв, 2007.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 8 7
Jul 2020 11 2 2
Aug 2020 92 0 0
Sep 2020 70 0 0
Oct 2020 25 1 2
Nov 2020 24 0 0
Dec 2020 0 0 0