Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00
 • Kojder Marcin: Uwagi o nazewnictwie kobiet w starostwie hrubieszowskim (XVII– XVIII wiek). In: Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Ste- fanowi Warchołowi. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011. 113122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kojder Marcin: Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014.

 • Mytnik Irena: Polsko-ukraińskie kontakty językowe w antroponimii historycznej. In: Ukraina. Teksty i konteksty. Symbolae in honorem Stefan Kozak. Warszawa: Tyrsa, 2007. 171176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mytnik Irena: Polish–Ukrainian language contacts in old anthroponymy of the class society–an overview. Language and Society. Мова і суспільство 1 (2010): 5359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mytnik Irena: Odbicie stosunków językowych polsko-ukraińskich w imiennictwie dawnego województwa wołyńskiego (XVI–XVIII w.). Studia Slovakistica 11 (2011): 1219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mytnik Irena: Środki i sposoby identyfikacji szlachty polskiej w ziemi chełmskiej w XVII wieku. Studia Ucrainica Varsoviensia 2 (2014): 113120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mytnik Irena: Antroponimia szlachty ukraińskiej ziemi wołyńskiej i chełmskiej w XVI wieku. Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 8 (2015): 113124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mytnik Irena: Identyfikacja mieszkanek pogranicza polsko-ukraińskiego w XVI– XVII wieku. In: Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Poly- slav). Band 18. Wiesbaden: Harrassowitz, 2015. 177185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mytnik Irena: Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku. Warszawa: Katedra Ukrainistyki UW, 2017.

 • Mytnik Irena: Antroponimia mieszczańska na obszarach kontaktowych polsko-uk-raińskich w XVI–XVII wieku. Studia Ucrainica Varsoviensia 6 (2018): 225236.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mytnik Irena: Badania imiennictwa wyznawców Kościoła unickiego w diecezji chełmskiej. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie 8 (2019): 156161.

 • Olejnik Marek: Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVIXVIII w.). Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2019.

 • Rieger Janusz: Imiennictwo ludności wiejskiej w ziemi sanockiej i przemyskiej w XV w. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szulowska Wanda: Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej. Warszawa: SOW, 1992.

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zágráb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prága)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lvov)
 • FRIED István (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Krakkó)
 • KOCSIS Mihály (Szeged)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Michael MOSER (Bécs–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Bécs)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Szkopje)
 • Ivana TARANENKOVA (Pozsony)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moszkva)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minszk)
 • ZOLTÁN András (Budapest)
 • VIG István (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 9 0 0
Aug 2021 7 0 0
Sep 2021 8 0 0
Oct 2021 8 0 0
Nov 2021 1 0 0
Dec 2021 0 1 1