View More View Less
 • 1 Кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики, Черкаський національний університет ім, Черкаси
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • КОРНІЙ 2010

  = КОРНІЙ Дара: Гонихмарник. Харків: «Клуб сімейного дозвілля», 2010.

 • КОРНІЙ 2012

  = КОРНІЙ Дара: Зворотний бік світла. Харків: «Клуб сімейного дозвілля», 2012.

 • КОРНІЙ–ВЛАДМИРОВА 2015

  = КОРНІЙ Дара, ВЛАДМИРОВА Тала: Крила кольору хмар. Харків: «Клуб сімейного дозвілля», 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • АВКСЕНТЬЄВ 1988

  = АВКСЕНТЬЄВ Л. Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. Харків: «Вища школа», 1988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • АЛЕФІРЕНКО 1987

  = АЛЕФІРЕНКО М. Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків: «Вища школа», 1987.

 • БАРДУКОВА 2013

  = БАРДУКОВА Г. О. Способи порушення норми в українській фраземіці. Українська мова 2013/1: 5967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • БІЛОНОЖЕНКО–ГНАТЮК 1989

  = БІЛОНОЖЕНКО В. М., ГНАТЮК І. С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. Київ: «Наукова думка», 1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • БОНДАРЕНКО 2007

  = БОНДАРЕНКО Т. Г. Фразеологические трансформеры в фактуре медиадискурса (лингвистический опыт украинских СМИ). В кн.: Проблемы современной лингвистики (языковые контакты). II Международная научная конференция. Баку, 2007. 3135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ГРИГОРАШ 2001

  = ГРИГОРАШ А. М. Індивідуально-авторська інтерпретація фразеологізмів як джерело поповнення фразеології суспільно-політичного характеру (на матеріалі преси України 90-х років). Актуальні проблеми менталінгвістики 2. Черкаси, 2001. 106110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • КАПЕЛЮШНИЙ 2002

  = КАПЕЛЮШНИЙ А. О. Стилістика й редагування. Практичний словник-довідник журналіста. Львів: «ПІАС», 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • КОВАЛЕВ 1971

  = КОВАЛЕВ В. П. Основные индивидуально-авторские приемы экспрессивного использования фразеологизмов. В кн.: Вопросы семантики фразеологических единиц. Вып. 1. Новгород, 1971. 306307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • КОЛОЇЗ 2002

  = КОЛОЇЗ Ж. Оказіональні фраземні деривати. Мандрівець 6 (2002): 4247.

 • КОХТЕВ 1980

  = КОХТЕВ Н. Стилистическое использование фразеологических средств в языке газеты. В кн.: Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды. Москва: Издательство Московского университета, 1980. 3551.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ПОНОМАРЕНКО 2003

  = ПОНОМАРЕНКО А. «Чи закинути кругле слівце…» (про фразеологізми в художніх текстах). Урок української 2003/5–6: 31–32.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ПОНОМАРІВ 1999

  = ПОНОМАРІВ О. Д. Фразеологія. В кн.: Культура слова. Мовностилістичні поради. Київ: «Либідь», 1999. 138156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • СЕЛІВАНОВА 2004

  = СЕЛІВАНОВА О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспект). Київ–Черкаси: «Брама», 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • СИЗОНОВ 2018

  = СИЗОНОВ Д. Ю. Фразеологічні інновації української мови у медіалінгвістичному висвітленні. Studia Slavica Hung. 63 (2018): 333346.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • СКРИПНИК 1973

  = СКРИПНИК Л. Г. Фразеологія української мови. Київ: «Наукова думка», 1973.

 • УЖЧЕНКО–АВКСЕНТЬЄВ 1990

  = УЖЧЕНКО В. Д., АВКСЕНТЬЄВ Л. Г. Українська фразеологія. Харків: «Основа», 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ШЕВЧЕНКО 1983

  = ШЕВЧЕНКО Л. Ю. Трансформація фразеологічних одиниць у газетному тексті. В кн.: Особливості мови і стилю засобів масової інформації. Київ: «Вища школа», 1983. 7079.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ШЕВЧЕНКО–СИЗОНОВ

  = ШЕВЧЕНКО Л. І., СИЗОНОВ Д. Ю. Нові слова та фразеологізми в українських медіа. Словник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ШИТИК–НЕСТЕРЕНКО 2012

  = ШИТИК Л., НЕСТЕРЕНКО О. Функційно-стилістичний потенціал фразеологічних одиниць (на матеріалі роману «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко). Мовознавчий вісник 14–15. Черкаси, 2012. 312319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ШИТИК–НЕСТЕРЕНКО 2015

  = ШИТИК Л. В., НЕСТЕРЕНКО О. А. Способи уведення фразеологiчних одиниць у художнiй текст (на матеріалі роману «Гонихмарник» Дари Корній). В кн.: Словесное творчество: знакобразсмысл. Сургут: СурГПУ, 2015. 160163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SYZONOV 2018

  = SYZONOV D. Media Phraseology and the Dynamics of the Ukrainian Language: the Psycholinguistic and Stylistic Paradoxes. Psycholinguistics 2018/2: 277292.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation