View More View Less
 • 1 University of Szeged, Faculty of Art, Department of Mediaeval Studies H-6722 Szeged, Egyetem utca 2, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $624.00

The paper focuses on the characteristic and non-specific arms of the Avar heavy cavalry by comparing the technical terms of armament attested in written sources with information found in the archaeological finds and pictorial representations. The data culled from different sources lead us to the conclusion that heavy cavalry must have played a decisive role only in the first part of the early Avar age when the Avars had frequently waged war against Byzantium. Although it did not disappear completely in the late Avar age, its significance decreased. More data are available on the arms of the heavy cavalry from the period prior to the collapse of the Avar Empire, but even so they are much fewer than those relating to the early Avar period. In the second half of the 8thcentury the Avar army must have used Frankish types of armaments (winged-lance and Frankish-type armour)

 • Simon, L. (1995): Le armi. In: Gli Avari. (Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria per il Friuli 22.) Ed. Menis, G. C., Udine, Arti Grafiche Friulane, pp. 115-123.

  Gli Avari. (Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria per il Friuli 22.) , () 115 -123.

  • Search Google Scholar
 • Szabó, Z. (1974): A frank szárnyaslándzsak természettudományos vizsgálata. Dissertationes Archaeologicae Vol. 2, No. 3, pp. 3-59.

  2 3 59

 • Szádeczky-Kardoss, S. (1994): The Avars. In: The Cambridge History of Early Inner Asia. Ed. Sinor, D., Cambridge-New York-Oakleigh, Cambridge University Press, pp. 206-228.

  The Cambridge History of Early Inner Asia , () 206 -228.

 • Szádeczky-Kardoss, S. (1998): Az avar történelem forrásai 557-től 806-ig. (Magyar Őstörténeti Könyvtár 12.) Budapest, Balassi Kiadó.

  Magyar Őstörténeti Könyvtár 12 , ().

 • Szentpéteri, J. (1990): Az avarság fegyveres rétege. (Manuscript.) Budapest.

 • Szőllősy, G. (1992): Újabb adatok a népvándorláskori íjtípusok kérdéskörehez. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (1987-89) Vols 30-31, pp. 349-367.

  'Újabb adatok a népvándorláskori íjtípusok kérdéskörehez. ' () 30-31 A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve : 349 -367.

  • Search Google Scholar
 • Theodores Synkellos, Glossar B. pp. 55-68.

 • Theophylactos Simocatta, Glossar B. pp. 167-170.

 • Trugly, A. (1993): Gräberfeld aus der Zeit des awarischen Reiches bei der Schiffswerft in Komarno II. Slovensá Archeológia (1987-89) Vol. 41, No. 2, pp. 191-307.

  41 191 307

 • Internet References

 • Bruenne 2003, Briinne und Ringelpanzer, http://home.arcor.de/glanlaender/bibliothek/bruenne.htm (2003.04.08., 20:13)

 • Coupland 2003, Carolingian Arms and Armour in the Ninth Century, http://www.deremilitari.org/ coupland.htm (2003.04.08., 20:55)

 • Alcuin, Epistolae, Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa. Herausgegeben von Ferluga, J., Hellmann, M., Ludat, H., Zernack, K., Serie A. Lateinische Namen bis 900. Red. Wojtecki, D., Bd. L, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1973-1975, pp. 231-233.

 • Bakó, G. (1960): A mezőbándi temető népének és anyagi kultúrájának eredetéről. Archaeologiai Értesítő Vol 87, No. 1, pp. 22-31.

  'A mezőbándi temető népének és anyagi kultúrájának eredetéről. ' () 1 Archaeologiai Értesítő : 22 -31.

  • Search Google Scholar
 • Bálint, Cs. (2004): A nagyszentmiklósi kincs. Budapest, Balassi Kiadó.

  A nagyszentmiklósi kincs. , ().

 • Bóna, I. (1971): Bin Vierteljahrhundert Völkerwanderungszeitforschung in Ungarn. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Vol. 23, pp. 265-336.

  Bin Vierteljahrhundert Völkerwanderungszeitforschung in Ungarn. , () 265 -336.

 • Bóna, I. (1979): A szegvár-sápoldali lovassír. Adatok a kora avar temetkezési szokásokhoz. Archaeologiai Értesítő Vol. 106, No. 1, pp. 3-32.

  106 3 32

 • Bóna, I. (1980): Studien zum frühawarischen Reitergrab von Szegvár. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Vol. 32, pp. 31-95.

  Studien zum frühawarischen Reitergrab von Szegvár. , () 31 -95.

 • Bóna, I. (1984): A népvándorláskor és kora középkor története. In: Magyarország története 1/1. Főszerk. Székely Gy., szerk. Bartha A., Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 310-346.

 • Csallány, D. (1933): A kunszentmártoni avar ötvössír. Szentes.

 • Csallány, D. (1939): Kora-avarkori sírleletek. Folia Archaeologica Vols 1-2, pp. 121-180.

  'Kora-avarkori sírleletek. ' () 1-2 Folia Archaeologica : 121 -180.

 • Csallány, D. (1941): A szeged-öthalmi avarkori arcvédőlemezdísz. Dolgozatok a Szegedi Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből Vol. 17, pp. 165-168.

  A szeged-öthalmi avarkori arcvédőlemezdísz. , () 165 -168.

 • Csallány, D. (1953): A bácsújfalusi avarkori hamvasztásos lelet. Adatok a kutrugur-bolgárok /hunok/ temetési szokásához és régészeti hagyatékához. Archaeologiai Értesítő Vol. 80, No. 1, pp. 133-141.

  80 133 141

 • Csallány, D. (1960): Szabolcs-Szatmár megye avar leletei. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve Vol. 1, pp. 31-87.

  Szabolcs-Szatmár megye avar leletei. , () 31 -87.

 • Csallány, D. (1972): Avarkori páncélok a Kárpát-medencében (1. rész). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (1969-71) Vols 12-14, pp. 7-44.

  'Avarkori páncélok a Kárpát-medencében (1. rész). ' () 12-14 A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve : 7 -44.

  • Search Google Scholar
 • Csallány, D. (1982): Avarkori páncélok a Kárpát-medencében (2. rész). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkünyve (1972-74) Vols 15-17, pp. 5-35.

 • Whitby, M.-Whitby, M. (trans.) (1986): The History of Theophylact Simocatta. Oxford, Clarendon Press.

  The History of Theophylact Simocatta. , ().

 • Cs. Sebestyén, K. (1930): Rejtélyes csontok népvándorláskori sírokban. Dolgozatok a Szegedi Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből Vol. 6, pp. 178-204.

 • Menander Protector, Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa. Herausgegeben von Ferluga, J., Hellmann, M., Ludat, H., Zernack, K., Serie B, Griechische Namen bis 1025. Red. Fourlas, A. A., Katzanakis, A. A., Bd. I., Wiesbaden, 1980, pp. 106-112.

  () 1980 Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa. : 106 -112.

  • Search Google Scholar
 • Eisner, J. (1952): Devínska Nova Ves. Bratislava, Slovenskéj Akadémie Vied A Umení.

  Devínska Nova Ves. , ().

 • Mesterházy, K. (1968): Az utrechti zsoltár avar ábrázolásai. Alba Regia (1967-68) Vols 8-9, pp. 245-248.

  'Az utrechti zsoltár avar ábrázolásai. ' () 8-9 Alba Regia : 245 -248.

 • Kovács, I. (1913): Mezőbándi ásatások. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem-és Régiségtárábol Vol 4, No. 2, pp. 265-389.

  'Mezőbándi ásatások. ' () 2 Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem-és Régiségtárábol : 265 -389.

  • Search Google Scholar
 • Maurikios, Mauricii Strategicon (Scriptores Byzantini). Ed. Mihaˇescu, H., Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romaˇnia 1970.

  Scriptores Byzantini , ().

 • Kovrig, I. (1955): Adatok az avar megszállás kérdéséhez, Archaeologiai Értesítő Vol. 82, Nos 1-2, pp. 120-130.

 • László, Gy. (1977): A népvándorláskor művészete. Budapest, Corvina Kiadó.

  A népvándorláskor művészete. , ().

 • László, Gy.-Rácz, I. (1977): A nagyszentmiklósi kincs. Budapest, Corvina Kiadó.

  A nagyszentmiklósi kincs. , ().

 • Paulsen, P. (1967): Alamannische Adelsgrdber von Niederstotzingen. (Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart. Reihe A 12.) Stuttgart, Verlag Muller & Graff.

  Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart. Reihe A 12 , ().

  • Search Google Scholar
 • Pohl, W. (1988): Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822. München, Beck.

  Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822. , ().

 • Salamon, Á.-Sós, Á (1995): Cemeteries of the Early Middle Ages (6th-9th Centuries A.D.) at Pókaszepetk. Budapest, Akadémiai Kiadó.

  Cemeteries of the Early Middle Ages (6th-9th Centuries A.D.) at Pókaszepetk. , ().

  • Search Google Scholar
 • Simon, L. (1991): Korai avar kardok. Studia Comitatensia Vol. 22, pp. 263-292.

  Korai avar kardok. , () 263 -292.

 • Erdélyi, I.-Salamon, Á. (1971): Das Völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe. (Studia Archaelogica 5.) Budapest, Akadémiai Kiadö Euagrios, Vita Sancti Pancratii. In: Olajos 2001, 124.

  Das Völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe. (Studia Archaelogica 5.) , ().

  • Search Google Scholar
 • Fischer-Fabian, S. (2000): Nagy Károly, az elso europai. Szombathely, Corvina Kiadó.

  Nagy Károly, az elso europai. , ().

 • Garam, É. (1991): A tiszakécske-óbögi avar kori sírok. Adatok az avar kori szablyákhoz és kétélű kardokhoz. Communicationes Archaeologicae Hungariae pp. 129-166.

 • Garam, É. (1995): Das awarenzeitliche Gräberfeld von Tiszafüred. (Cemeteries of the Avar Period /567-829/ in Hungary 3.) Budapest, Akadémiai Kiadó.

  Cemeteries of the Avar Period /567-829/ in Hungary 3 , ().

 • Garam, É. (2002): Avar kori fejedelmi és köznépi sírleletek kapcsolata a nagyszentmiklósi kinccsel. In: Az avarok aranya. A nagyszentmiklósi kincs. Szerk. Garam, É., Budapest, Helikon Kiadó, pp. 81-112.

  Az avarok aranya. A nagyszentmiklósi kincs , () 81 -112.

 • Georgius Pisida, Bellum Avaricum, Giorgio Di Pisida Poemi. Ed. Pertusi, A., Ettal, Buch-Kunst-verlag, 1960.

 • Golden, P. B. (2002): War and Warfare in the Pre-Cˇinggisid Western Steppes of Eurasia. In: Warfare in Inner Asian History (500-1800). Ed. Cosmo, N. D., Leiden-Boston-Köln, Brill, pp. 105-171.

 • Kalmár, J. (1945): Az avar nyílhegy. Archaeologiai Értesítő Vols 5-6, No. 3, pp. 283-293.

  'Az avar nyílhegy. ' () 3 Archaeologiai Értesítő : 283 -293.

 • Karolus Magnus, Capitulare, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatim editi. Legum sectio II. 1. (Capitularia regum Francorum I.) Ed. Boretius, A., Hannoverae, 1883, p. 123.

 • Kiss, A. (1996): Das awarenzeitlich gepidische Gräberfeld von Kölked-Feketekapu A. (Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 2.) Innsbruck, Wagner.

 • Kiss, A. (2001): Das awarenzeitliche Gräberfeld in Kölked-Feketekapu B. (Monumenta Avarorum Archaeologica 6.) Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum/MTA Régészeti Intézet.

  Monumenta Avarorum Archaeologica 6 , ().

 • Kolias, T. (1988): Byzantinische Waffe. (Byzantina Vindobonensia 5.) Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

  Byzantina Vindobonensia 5 , ().

 • Miracula S. Demetrii, Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius. Le texte par Lemerle, P. Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1979.

  Le texte par Lemerle , ().

 • Olajos, T. (2001): A IX. század avar történelem görög nyelvű forrásai. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 16.) Szeged, Szegedi Középkorasz Műhely.

  Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 16 , ().

 • Paulinus Aquileiensis, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatim editi. Poetae Latini medii aevi I. (Poetae Latini aevi Carolini I.) Ed. Duemmler, E., Berolini, 1881, pp. 131-133.

  1881 131 133