View More View Less
 • 1 National Archives of Hungary H-1250 Budapest P.O.B. 3 Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $624.00

The use of special carpets, textiles, leatherwares and cloths produced in the Ottoman Empire (sometimes in the Balkans) became a generally accepted custom in the Hungarian households of the 16th century. According to the customs tariff, these goods were constantly traded. A small part of them was transported to the markets of Vienna and other western European cities by Hungarian, Serb and Ragusan merchants. Serb soldiers (called Rác by the Hungarians) settled down in the fortress town of Győr and Komárom (situated on the western part of Hungary) already in the 16th century. At the beginning of the 17th century, they started to pursue civil occupations and acquire citizenship in increasing number. It was at about the same time that the first representatives of the merchants, who were called “Greeks”, appeared. Both groups came to play a vital role in the transit trade linking West and East. In the mid-17th century, the “Greek” (i.e. Orthodox) merchants founded independent companies operating with limited autonomy in the eastern part of the Hungarian Kingdom and in Transylvania. These companies developed into significant trading centres of Hungary in the 18th century.

 • Bartal, A. (1901): Glossarium mediae infimiae latinitatis Regni Hungariae . Budapestini.

 • Bieniarz, J. (1971): Die türkischen Einflüße in der bürgerlichen Kultur Krakaus. In: Pickl, O. (ed.): Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege . (Grazer Forschungen zur Wirtschaftsund Sozialgeschichte, 1.) Graz, pp. 152–158.

 • Braudel, F. (1972): The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II . Vols I–II. New York-Hagestown-San Francisco-London.

 • Corpus Iuris Hungarici (1900): Corpus Iuris Hungarici . Vol. III. Budapest.

 • Davidov, D. (1981): Srbi u Komoranu i Djuru od 16. veka I beravek. Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques Vol. 12, pp. 25–73.

  Davidov D. , 'Srbi u Komoranu i Djuru od 16. veka I beravek ' (1981 ) 12 Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques : 25 -73.

  • Search Google Scholar
 • Endrei, W. (1989): Patyolat és posztó . Budapest.

 • Fekete, L. — Káldy-Nagy, Gy. (1962): Budai török számadáskönyvek 1550–1580 . Budapest.

 • Fraknói, V. (ed.) (1876): Magyar országgyűlési emlékek . Vol. 3. 1546–1556. Budapest.

 • Gecsényi, L. (1976): Győr városa 1526 után. Arrabona. A győri Xantus János Múzeum Évkönyve Vol. 18, pp. 195–221.

  Gecsényi L. , 'Győr városa 1526 után ' (1976 ) 18 Arrabona. A győri Xantus János Múzeum Évkönyve : 195 -221.

  • Search Google Scholar
 • Gecsényi, L. (1993): Az Edlasperg ügy. A magyar kereskedők bécsi kapcsolatai a 16.század első felében. Történelmi Szemle Vol. 35, Nos 3–4, pp. 279–295.

  Gecsényi L. , 'Az Edlasperg ügy. A magyar kereskedők bécsi kapcsolatai a 16.század első felében ' (1993 ) 35 Történelmi Szemle : 279 -295.

  • Search Google Scholar
 • Gecsényi, L. (1995a): Bécs és a török hódoltság kereskedelmi összeköttetései a XVI. században (Thököly Sebestyén felemelkedésének hátteréhez). Századok Vol. 129, pp. 767–790.

  Gecsényi L. , 'Bécs és a török hódoltság kereskedelmi összeköttetései a XVI. században ' (1995 ) 129 Századok : 767 -790.

  • Search Google Scholar
 • Gecsényi, L. (1995b): Nyugat-Magyarország kereskedelmi viszonyai egy harmincadvizsgálat tükrében (1668). Győri Tanulmányok Vol. 16, pp. 53–68.

  Gecsényi L. , 'Nyugat-Magyarország kereskedelmi viszonyai egy harmincadvizsgálat tükrében (1668) ' (1995 ) 16 Győri Tanulmányok : 53 -68.

  • Search Google Scholar
 • Gecsényi, L. (1997): Bécsi kereskedők memoranduma a kelet-nyugati kereskedelemről. In: Kalmár, J. (ed.): Miscellanea fontium historiae Europaeae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára . Budapest, pp. 79–88.

 • Gerelyes, I. (1993): Török viseletek és textilek 16–17. századi magyar hagyatéki leltárak tükrében. Folia Historica Vol. 18, pp. 75–86.

  Gerelyes I. , 'Török viseletek és textilek 16–17. századi magyar hagyatéki leltárak tükrében ' (1993 ) 18 Folia Historica : 75 -86.

  • Search Google Scholar
 • Goldenberg, S. (1977): Der Handel Transsylvaniens vom 14. bis zum 17. Jahrhundert. Scripta Mercaturae Vol. 11, pp. 4–23.

  Goldenberg S. , 'Der Handel Transsylvaniens vom 14. bis zum 17. Jahrhundert ' (1977 ) 11 Scripta Mercaturae : 4 -23.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, J. (1996): Győri végrendeletek a 17. századból. II: 1631–1654 . Győr.

 • Kakuk, Zs. (1996): A török kor emléke a magyar szókincsben . (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár, 23.) Budapest.

 • Kellenbenz, H. (1971): Südosteruropa im Rahmen des europäischen Gesamtwirtschaft. In: Pickl, O. (ed.): Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege . (Grazer Forschungen zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte, 1.) Graz, pp. 27–58.

 • Kerekes, Gy. (1902): Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró 1573–1635. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle Vol. 9, pp. 144–247, 300–368.

  Kerekes Gy. , 'Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró 1573–1635 ' (1902 ) 9 Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle : 144 -247.

  • Search Google Scholar
 • Kerekes, Gy. (1903): Kalmár Gergely deák regestrumja kereskedéséről 1574–1582. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle Vol. 10, 71–94.

  Kerekes Gy. , 'Kalmár Gergely deák regestrumja kereskedéséről 1574–1582 ' (1903 ) 10 Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle : 71 -94.

  • Search Google Scholar
 • Kerekes, Gy. (1911a): Jövevény alföldiek, és görögök Kassán 1660–1662-ben. Századok Vol. 45, pp. 289–291.

  Kerekes Gy. , 'Jövevény alföldiek, és görögök Kassán 1660–1662-ben ' (1911 ) 45 Századok : 289 -291.

  • Search Google Scholar
 • Kerekes, Gy. (1911b): Görögök Kassán a XVII. században. Századok Vol. 45, pp. 366–369.

  Kerekes Gy. , 'Görögök Kassán a XVII. században ' (1911 ) 45 Századok : 366 -369.

 • Lütge, F. (1970): Strukturwandlungen im ostdeutschen und osteuropäischen Fernhanddel des 14. bis 16. Jh. In: Idem: Beiträge zur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte. Gesammelte Abhandlungen . Stuttgart, pp. 94–126.

 • Małecki, J. M. (1971): Die Wandlungen im Krakauer und polnischen Handel zur Zeit der Türkenkriege des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Pickl, O. (ed.): Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege . (Grazer Forschungen zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte, 1.) Graz, pp. 145–151.

 • Mayer, A. (ed.) (1911): Geschichte der Stadt Wien . Bd. IV. Wien.

 • Miskei, A. (1996): A budai szandzsák hászvárosainak társadalmi és népesedési viszonyai a XVI. század második felében. Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) Vol. 3, No. 3, pp. 257–310.

  Miskei A. , 'A budai szandzsák hászvárosainak társadalmi és népesedési viszonyai a XVI. század második felében ' (1996 ) 3 Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) : 257 -310.

  • Search Google Scholar
 • Nagy, I. (1872): Áruczikkek szabályzata 1627. és 1706. évekből. Adalékul a XVII. és XVIII. század ipar-és erkölcstörténetéhez. Magyar Történelmi Tár Vol. 18 (second series Vol. 6), pp. 204–249.

  Nagy I. , 'Áruczikkek szabályzata 1627. és 1706. évekből. Adalékul a XVII. és XVIII. század ipar-és erkölcstörténetéhez ' (1872 ) 18 Magyar Történelmi Tár : 204 -249.

  • Search Google Scholar
 • Pach, Zs. P. (1968a): A nemzetközi kereskedelmi útvonalak 15–17. századi áthelyeződésének kérdéséhez. Századok Vol. 102, pp. 863–896.

  Pach Zs. P. , 'A nemzetközi kereskedelmi útvonalak 15–17. századi áthelyeződésének kérdéséhez ' (1968 ) 102 Századok : 863 -896.

  • Search Google Scholar
 • Pach, Zs. P. (1968b): The Shifting of International Trade Routes in the 15th–17th centuries. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae Vol. 14, Nos 3–4, pp. 287–321.

  Pach Zs. P. , 'The Shifting of International Trade Routes in the 15th–17th centuries ' (1968 ) 14 Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae : 287 -321.

  • Search Google Scholar
 • Pach, Zs. P. (1982): Üzleti szellem és magyar nemzeti jellem. Történelmi Szemle Vol. 25, No. 3, pp. 373–403.

  Pach Zs. P. , 'Üzleti szellem és magyar nemzeti jellem ' (1982 ) 25 Történelmi Szemle : 373 -403.

  • Search Google Scholar
 • Pach, Zs. P. (1986): Magyarország és a levantei kereskedelem a XIV–XVII. században. (Előadások a Történettudományi Intézetben, 4.) Budapest.

 • Pákh-Scherer, J. (1980): A szövetbehozatal szerepe és struktúrája Bártfa, Eperjes, Kassa és Lőcse külkereskedelmében a 16. század végén. Történeti Statisztikai Tanulmányok Vol. 4, pp. 5–157.

  Pákh-Scherer J. , 'A szövetbehozatal szerepe és struktúrája Bártfa, Eperjes, Kassa és Lőcse külkereskedelmében a 16. század végén ' (1980 ) 4 Történeti Statisztikai Tanulmányok : 5 -157.

  • Search Google Scholar
 • Peez, V. von (1915): Alte serbische Handelsbeziehungen zu Wien. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung Vol. 36, pp. 498–574.

  Peez V. v. , 'Alte serbische Handelsbeziehungen zu Wien ' (1915 ) 36 Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung : 498 -574.

  • Search Google Scholar
 • Petri, E. (1996): A görögök közvetítő kereskedelme a 17–19. századi Magyarországon. Századok Vol. 130, pp. 69–104.

  Petri E. , 'A görögök közvetítő kereskedelme a 17–19. századi Magyarországon ' (1996 ) 130 Századok : 69 -104.

  • Search Google Scholar
 • Pickl, O. (1983): Die Rolle der Habsburgischen Ostalpenländer im West-Ost-Handel von der Mitte des 15. bis zur Mitte des 17. Jh. In: Domus Austriae. Eine Festgabe Hermann Wiesflecker zum 70. Geburtstag . Graz, pp. 303–320.

 • Radvánszky, B. (N. D.): Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században . Vol. I. [Budapest].

 • Sörös, P. (1899): Művelődéstörténeti adatok. Végrendeletek és leltárak a XVI–XVII. századból 2. Történelmi Tár Vol. 23, pp. 507–539.

  Sörös P. , 'Művelődéstörténeti adatok. Végrendeletek és leltárak a XVI–XVII. századból 2 ' (1899 ) 23 Történelmi Tár : 507 -539.

  • Search Google Scholar
 • Stoianovich, T. (1960): The Conquering Balkan Orthodox Merchant. The Journal of Economic History Vol. 20, pp. 234–313.

  Stoianovich T. , 'The Conquering Balkan Orthodox Merchant ' (1960 ) 20 The Journal of Economic History : 234 -313.

  • Search Google Scholar
 • Szakály, F. (1972): Balázs deák kereskedő üzleti könyve. Adalékok a hódoltsági terület kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez a XVI. század végén. Agrártörténeti Szemle Vol. 14, pp. 356–386.

  Szakály F. , 'Balázs deák kereskedő üzleti könyve. Adalékok a hódoltsági terület kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez a XVI. század végén ' (1972 ) 14 Agrártörténeti Szemle : 356 -386.

  • Search Google Scholar
 • Szakály, F. (1990a): Nagy Gergely pereskutasi „kereskedő tőzsér” viszálya Nagyszombat városával (1588). Adatok a 16. századi kereskedelem-szervezet kérdéséhez Tanulmányok Csongrád megye történetéből Vol. 16, pp. 123–144.

  Szakály F. , 'Nagy Gergely pereskutasi „kereskedő tőzsér” viszálya Nagyszombat városával (1588) ' (1990 ) 16 Adatok a 16. századi kereskedelem-szervezet kérdéséhez Tanulmányok Csongrád megye történetéből : 123 -144.

  • Search Google Scholar
 • Szakály, F. (1990b): Szerbek Magyarországon — szerbek a magyar történelemben (Vázlat). In: Zombori, I. (ed.): A szerbek Magyarországon . Szeged, pp. 11–50.

 • Szakály, F. (1994): Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában . (Előadások a történettudomány műhelyeiből, 5.) Budapest.

 • Szakály, F. (1995): Egy hódoltsági parasztpolgár, aki beleavatkozott a nagypolitikába. Nagymarosi, majd nagyszombati Trombitás János, 1559–1592. In: Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez . Budapest, pp. 219–387.

 • Szamota, I. (1902–1906): Magyar oklevél-szótár . Ed. by Gyula Zolnai. Budapest.

 • Szilády, Á.-Szilágyi, S. (1868): Török-magyarkori államokmánytár . Vol. I. Pest.

 • Szűcs, J. (1963): Das Städtewesen in Ungarn im 15.–17. Jh. In: Székely, Gy.— Fügedi, E. (eds): La renaissance et la réformation en Pologne et en Hongrie 1450–1650 . (Studia Historica, 53.) Budapest, pp. 97–164.

 • Takáts, S. (1898): A komáromi harmincadosok dolga a XVI. és XVII. században. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle Vol. 5, pp. 421–453.

  Takáts S. , 'A komáromi harmincadosok dolga a XVI. és XVII. században ' (1898 ) 5 Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle : 421 -453.

  • Search Google Scholar
 • Takáts, S. (1915): A kalauzok és a kémek a török világban. In: Rajzok a török világból . Vol. II. Budapest, pp. 133–212.

  Takáts S. , 'A kalauzok és a kémek a török világban ' (1915 ) II Rajzok a török világból : 133 -212.

  • Search Google Scholar
 • Takáts, S. (N. D.): A magyar tőzsérek és kereskedők pusztulása. In: Szegény magyarok . [Budapest], pp. 131–247.

 • Villányi, Sz. (1882): Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek-és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században . Győr.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Gábor KÓSA

Editorial Board

 • Benedek PÉRI (Eötvös Loránd University)
 • Ágnes BIRTALAN (Eötvös Loránd University)
 • Csaba DEZSŐ (Eötvös Loránd University)
 • Bert FRAGNER (Austrian Academy of Sciences)
 • Peter B. GOLDEN (Rutgers University)
 • Imre HAMAR (Eötvös Loránd University)
 • Zoltán SZOMBATHY (Eötvös Loránd University)
 • István VÁSÁRY(Eötvös Loránd University)
 • Yutaka YOSHIDA (Kyoto University)
 • Peter ZIEME (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities)

 

Dr. Gábor Kósa
Editor-in-Chief
Institute of East Asian Studies
Eötvös Loránd University
Múzeum krt. 4/F
H-1088 Budapest, Hungary
kosa.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Arts and Humanities Citation Index
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Literature and Literary Theory Q4
Scopus
Cite Score
21/100=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 664/1037 (Q3)
History 778/1328 (Q3)
Literature and Literary Theory 320/845 (Q2)
Scopus
SNIP
0,075
Scopus
Cites
43
Scopus
Documents
27
Days from submission to acceptance 238
Days from acceptance to publication 212
Acceptance
Rate
10%

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,115
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
History Q3
Literature and Literary Theory Q2
Scopus
Cite Score
32/92=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 460/1002 (Q2)
History 519/1259 (Q2)
Literature and Literary Theory 155/823 (Q1)
Scopus
SNIP
0,553
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
13
Acceptance
Rate
11%

 

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 520 EUR / 652 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2021 Volume 74
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-6446 (Print)
ISSN 1588-2667 (Online)