View More View Less
 • 1 Merton College Oxford Great Britain
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $624.00

In the late mediaeval and early modern period scattered communities of the Karaites (i.e. non-Talmudic Jews) settled in several regions of Eastern Europe such as the Crimea, Poland and Lithuania. In the 18th and 19th centuries the Karaites printed their books (mostly exegetical and theological works in Hebrew) in several Karaite and Rabbanite typographies. Nevertheless, after 1917 the centre of Karaite printing shifted from the Russian Empire to interwar Poland and Lithuania. Surprisingly, a tiny Karaite community of interwar Poland and Lithuania (ca. 800 individuals) had been publishing as many as five periodicals in three languages! Furthermore, the Karaites also printed quite a number of separate brochures and leaflets, and published articles in non-Karaite periodicals. From the 1930s the Karaite community started losing its Judeo-Karaite identity and accepted a new Turkic ethnic self-identification which was based mostly on the use of the Turkic Karaim language and a few pseudo-scholarly theories testifying to the non-Semitic origins of the Karaites. The renaissance of Karaite printing was stopped in 1939, with the Soviet intervention in Poland and the beginning of the Second World War. The paper analyses the main tendencies in the development of the Karaite printing in Poland and Lithuania in the interwar period. A special emphasis is placed upon the role of printing in the unusual transformation of the East European Karaites’ ethnic identity — from pious non-Talmudic Jewish believers to an isolated ethnic enclave with a bogus Khazaro-Turkic identity.

 • Akhiezer, G.— Shapira, D. (2002): Qara’im be-Lita u-ve-Wohlyn-Galitsiyah ad ha-me’ah ha-18 [Karaites in Lithuania and in Volhynia-Galicia until the 18th century]. Pe’amim 89, pp. 19–60.

  Shapira D. , 'Qara’im be-Lita u-ve-Wohlyn-Galitsiyah ad ha-me’ah ha-18 ' (2002 ) 89 Pe’amim : 19 -60.

  • Search Google Scholar
 • Altbauer, M. (1979–1980): O tendencjach dehebraizacji leksyki karaimskiej i ich wynikach w Slowniku karaimsko-rosyjsko-polskim . In: Eucharisterion: Essays presented to Omeljan Pritsak on his Sixtieth Birthday by his Colleagues and Students. Harvard Ukranian Studies Vols 3–4, No. 1, pp. 51–60.

 • Anonymous (1930a): Kronika karaimska. Przyjaciel Karaimów 1, pp. 11–14.

 • Anonymous (1930b): Sprytny kłamca (Anegdotka). Przyjaciel Karaimów 1, pp. 15–16

 • Anonymous (1934): Kairdan. Onarmach 1, pp. 17–20.

 • Anonymous (1936): Z dziejów rozwoju gminy karaimskiej w Łucku. KA 10, pp. 16–19.

 • Anonymous (1938): On jił [The years]. KA 12, p. 1.

 • Bairašauskaitė, Tamara— Kobeckaitė, Halina (eds) (1994): Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje: istorija ir tyrimų perspektyvos. Tarptautinės mosklinės konferencijos, skirtos prof. A. Zajączkowskio 90-sioms gimimo metinėms medžiaga, Vilnius, 1993 m. spalio 14–15 d. Vilnius.

 • Baskakov, N.A.— Dubiński, A.— Isxakova, Ch. F.— Ižbulatova, Ch. F.— Musaev, K.— Zajączkowski, A.— Zajączkowski, W.— Szapszał, S. M. (eds) (1974): Karaimsko-russko-pol’skij slovar’ . Moscow, Russkij Jazyk.

  '', in Karaimsko-russko-pol’skij slovar’ , (1974 ) -.

 • Čaprocki, D. (1934): Kaldychlary ašchan zamannyn [Remnants of the past]. Onarmach 1, pp. 21–23.

  Čaprocki D. , 'Kaldychlary ašchan zamannyn ' (1934 ) 1 Onarmach : 21 -23.

 • Čaprocki, D. (1938): Konachlychba karyndašlarda [With visit to our brethren]. Onarmach 2, pp. 17–21.

  Čaprocki D. , 'Konachlychba karyndašlarda ' (1938 ) 2 Onarmach : 17 -21.

 • Čaprocki, D. (1939a): Sormachlary biugiungiu kiunniun [Problems of the present day]. Onarmach 3, pp. 3–5.

  Čaprocki D. , 'Sormachlary biugiungiu kiunniun ' (1939 ) 3 Onarmach : 3 -5.

 • Čaprocki, D. (1939b): Tirligindian Karaj-Džymatnyn Lietuvada [From the life of the Lithuanian Karaite community]. Onarmach 3, pp. 36–40.

  Čaprocki D. , 'Tirligindian Karaj-Džymatnyn Lietuvada ' (1939 ) 3 Onarmach : 36 -40.

 • Čaprocki, D. (1939c): On écrit de Kaunas. Onarmach 3, one page before the last of a journal-cover.

 • Cieszyński, ks. N. L. (1929): Najmniejsza mniejszość w Polsce. Dziennik Poznański 29.09.1929.

 • Cieszyński, ks. N. L. (1930): Najmniejsza mniejszość w Polsce. In: Roczniki Katolickie na Rok Pański 1930 (Poznán), pp. 323–331.

 • Dubińska, A. (1999): Garść danych o Karaimach z Łucka. Awazymyz No. 2 (No. 3), pp. 9–11.

 • Dubiński, A. (1987): Z życia Karaimów trockich w okresie międzywojennym. In: Dubiński, A. (ed.): Karaimi. III Pieniężnieńskie spotkania z religiami (Materiały z sessii naukowej) . Pieniężno.

 • Dubiński, A. (1994): Fragmenty korespondencji prof. T. Kowalskiego z A. Mardkowiczem. In: Dubiński, A.: Caraimica. Prace Karaimoznawcze . Warszawa, pp. 91–98.

 • Dubiński, A. (1995): Szymon Szyszman (30.6.1909–22.2.1993). Rocznik Muzułmański Vol. 4, No. 3, pp. 94–96.

  Dubiński A. , 'Szymon Szyszman (30.6.1909–22.2.1993) ' (1995 ) 4 Rocznik Muzułmański : 94 -96.

  • Search Google Scholar
 • Dubiński, A. (unpublished): Karaimskaja nauchnaja i obshtchestvennaja publicistika (kratkij obzor).

 • Dziewulska-Łosiowa, A. (1979): Ananiasz Rojecki (1896–1978). Acta Geophysica Polonica Vol. 27, No. 4, pp. 413–417.

  Dziewulska-Łosiowa A. , 'Ananiasz Rojecki (1896–1978) ' (1979 ) 27 Acta Geophysica Polonica : 413 -417.

  • Search Google Scholar
 • Firkowicz, M. (1932): Kiusiancz dżymatcha. Dostu Karajnyn 2, pp. 5–6.

  Firkowicz M. , 'Kiusiancz dżymatcha ' (1932 ) 2 Dostu Karajnyn : 5 -6.

 • Firkowicz, Sz. (1938): O Karaimach w Polsce . Troki.

 • Firkowicz, Z. (1930): Igit’elangia. Przyjaciel Karaimów 1, pp. 5–6.

  Firkowicz Z. , 'Igit’elangia ' (1930 ) 1 Przyjaciel Karaimów : 5 -6.

 • Firkowicz, Z. (1932): Aziź bijim. Dostu Karajnyn 2, pp. 3–4.

  Firkowicz Z. , 'Aziź bijim ' (1932 ) 2 Dostu Karajnyn : 3 -4.

 • Gini, C. (1936): I Caraimi di Polonia e Lituania. Genus . Roma.

 • Grzegorzewski, J. (1903): Ein türk-tatarischer Dialekt in Galizien. Vokalharmonie in den entlehnten Wörtern der karaitischen Sprache in Halicz. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse 146. Vienna, pp. 1–80.

  Grzegorzewski J. , 'Ein türk-tatarischer Dialekt in Galizien. Vokalharmonie in den entlehnten Wörtern der karaitischen Sprache in Halicz ' (1903 ) 146 Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse : 1 -80.

  • Search Google Scholar
 • Grzegorzewski, J. (1916–1918): Caraimica. Język Łach-Karaitów. Narzecze południowe (łuckohalickie). Rocznik Orjentalistyczny Vol. 1, No. 2, pp. 252–296.

  Grzegorzewski J. , 'Caraimica. Język Łach-Karaitów. Narzecze południowe (łuckohalickie) ' (1916 ) 1 Rocznik Orjentalistyczny : 252 -296.

  • Search Google Scholar
 • Jutkiewicz, E. (1930a): Nierozważny krok (Nowela). Przyjaciel Karaimów 1, pp. 7–8.

  Jutkiewicz E. , 'Nierozważny krok (Nowela) ' (1930 ) 1 Przyjaciel Karaimów : 7 -8.

 • Jutkiewicz, E. (1930b): Powrót do domu. Przyjaciel Karaimów 1, pp. 9–10.

  Jutkiewicz E. , 'Powrót do domu ' (1930 ) 1 Przyjaciel Karaimów : 9 -10.

 • Jutkiewicz, E. (1932): Nierozważny krok (Nowela) (dokończenie). Przyjaciel Karaimów 2, pp. 16–18.

  Jutkiewicz E. , 'Nierozważny krok (Nowela) (dokończenie) ' (1932 ) 2 Przyjaciel Karaimów : 16 -18.

  • Search Google Scholar
 • Kırımal, E. (1952): Der Nationale Kampf der Krimtürken . Emsdetten.

 • Kizilov, M. (2002): New Materials on the Biography of S. M. Szapszał in 1928–1939. In: Proceedings of the Ninth Annual International Interdisciplinary Conference on Jewish Studies . Moscow. Vol. I, pp. 255–273.

  Kizilov M. , 'New Materials on the Biography of S. M. Szapszał in 1928–1939 ' (2002 ) I Proceedings of the Ninth Annual International Interdisciplinary Conference on Jewish Studies. Moscow : 255 -273.

  • Search Google Scholar
 • Kizilov, M. (2003): Karaites through the Travelers’ Eyes. Ethnic History, Traditional Culture and Everyday Life of the Crimean Karaites According to Descriptions of the Travelers . New York, al-Qirqisani.

 • Kizilov, M. (2003–2004): The Arrival of the Karaites (Karaims) to Poland and Lithuania. A Survey of Sources and Critical Analysis of Existing Theories. Archivum Eurasiae Medii Aevi 12, pp. 29–46.

  Kizilov M. , 'The Arrival of the Karaites (Karaims) to Poland and Lithuania. A Survey of Sources and Critical Analysis of Existing Theories ' (2003 ) 12 Archivum Eurasiae Medii Aevi : 29 -46.

  • Search Google Scholar
 • Kizilov, M. (2006): Faithful Unto Death: Language, Tradition, and the Disappearance of the East European Karaite Communities. East European Jewish Affairs Vol. 36, No. 1, pp. 73–93.

  Kizilov M. , 'Faithful Unto Death: Language, Tradition, and the Disappearance of the East European Karaite Communities ' (2006 ) 36 East European Jewish Affairs : 73 -93.

  • Search Google Scholar
 • Kobecki, S. (1932): Burunchu czychmach juwdian. Dostu Karajnyn 2, pp. 9–11.

  Kobecki S. , 'Burunchu czychmach juwdian ' (1932 ) 2 Dostu Karajnyn : 9 -11.

 • Kodżak, Je. (1948): Kratkij obzor istorii karaimskoj religii i jeja rasprostranenija sredi razlichnykh narodov . Paris.

 • Kokenai, B. (1939): Bir-nieča bergianliar Karaj sioz-bitiktian. Onarmach 3, pp. 25–31.

  Kokenai B. , 'Bir-nieča bergianliar Karaj sioz-bitiktian ' (1939 ) 3 Onarmach : 25 -31.

 • Koszewska, I.— Koszewski, W. (1991): Karaimi Polscy. Struktura ekologiczna-społeczna mniejszości etnicznej i religijnej . Warszawa.

 • Kowalski, T. (1929a): Karaimische Texte im Dialekt von Troki . Kraków.

 • Kowalski, T. (1929b): Turecka monografja o Karaimach krymskich. Myśl Karaimska Vol. 2, No. 1, pp. 2–8.

  Kowalski T. , 'Turecka monografja o Karaimach krymskich ' (1929 ) 2 Myśl Karaimska : 2 -8.

 • Kowalski, T. (1931): Karaimi — najmniejszy lud w Europie. Radio 8.11.1931, p. 45.

 • Kowalski, T. (1938): Nowe utwory poetyckie A. Mardkowicza (Kokizowa). MK 12, pp. 121–126.

  Kowalski T. , 'Nowe utwory poetyckie A. Mardkowicza (Kokizowa) ' (1938 ) 12 MK : 121 -126.

 • Krym, S. (1925): Molitva Gakhama [Prayer of the Hakham]. In: Krym, S.: Krymskie legendy . Paris, pp. 46–56.

 • Krym, S. (1939): Jalbarmahy Hachannyn. Onarmach 3, pp. 8–11.

  Krym S. , 'Jalbarmahy Hachannyn ' (1939 ) 3 Onarmach : 8 -11.

 • Levi-Babovič, T. S. (1934): Kaidan čyhad indiav Karaim . Onarmach 1, pp. 6–7.

  Levi-Babovič T. S. , 'Kaidan čyhad indiav Karaim ' (1934 ) 1 Onarmach : 6 -7.

 • Levi-Babovič, T. S. (1938): Istorijasy karajlarynyn Litva da Lech Bijlikliarnyn sormachlarda da karuvlarda. Onarmach 2, pp. 6–14.

  Levi-Babovič T. S. , 'Istorijasy karajlarynyn Litva da Lech Bijlikliarnyn sormachlarda da karuvlarda ' (1938 ) 2 Onarmach : 6 -14.

  • Search Google Scholar
 • Levi-Babovič, T. S. (1939): Gyzly joldžy. Onarmach 3, p. 12.

  Levi-Babovič T. S. , 'Gyzly joldžy ' (1939 ) 3 Onarmach : 12 -.

 • Malecki, J. (1936): Bazlyk jerde [Piece on the earth]. KA 9, pp. 7–12.

  Malecki J. , 'Bazlyk jerde ' (1936 ) 9 KA : 7 -12.

 • Malecki, J. (1939): Muzhul jovel [Sad anniversary]. Onarmach 3, pp. 15–24.

  Malecki J. , 'Muzhul jovel ' (1939 ) 3 Onarmach : 15 -24.

 • Mann, J. (1935): Texts and Studies , Vol. II: Karaitica . Philadelphia.

 • Mardkowicz, A. (1930a): Synowie zakonu (Kilka słów o Karaimach) . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (ed.) (1930b): Zemerłer (Karaj sezinde). Pieśni religijne karaimów (w języku karaimskim) . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (1931a): Birtihi kekłernin . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (1931b): Jahałarynda Galwenin da Mełarnyn [On the shores of the lakes Galve and Melar]. KA 2, pp. 3–13.

  Mardkowicz A. , 'Jahałarynda Galwenin da Mełarnyn ' (1931 ) 2 KA : 3 -13.

 • Mardkowicz, A. (1931c): Owadja Pilecki. KA Vol. 1, No. 1, pp. 23–24.

  Mardkowicz A. , 'Owadja Pilecki ' (1931 ) 1 KA : 23 -24.

 • Mardkowicz, A. (1932a): Awazłary ojowłaryn [Voices of vigilant ones]. KA No. 3 (No. 5), pp. 26–29.

 • Mardkowicz, A. (1932b): Burunhu konarłyk Łuckada. KA No. 2 (No. 4), pp. 7–14.

 • Mardkowicz, A. (1932c): Elijahunun ucuru (jomak) . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (1932d): Halic . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (1932e): Janhy jirłar . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (1932f): Kacan atałarymyz jigit edler. KA No. 1 (No. 3), pp. 3–10.

 • Mardkowicz, A. (1932g): Łuwachłar dert jyłha (5693–5696). Jarykka cyhardy A. Mardkowicz . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (1933a): Aj jaryhynda . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (1933b): Sahyncyna Babinecnin [On the memory of the Babiniec ]. KA 6, pp. 1–10.

  Mardkowicz A. , 'Sahyncyna Babinecnin ' (1933 ) 6 KA : 1 -10.

 • Mardkowicz, A. (1934a): Aziz Tas [Holy stone]. KA 7, pp. 1–18.

  Mardkowicz A. , 'Aziz Tas ' (1934 ) 7 KA : 1 -18.

 • Mardkowicz, A. (1934b): Įstatymo sūnūs [Sons of the Law]. Onarmach 1, pp. 8–16.

  Mardkowicz A. , 'Įstatymo sūnūs ' (1934 ) 1 Onarmach : 8 -16.

 • Mardkowicz, A. (1934c): Uruw adłary karajłarnyn [Origin of the Karaite names]. KA 7, pp. 21–24.

  Mardkowicz A. , 'Uruw adłary karajłarnyn ' (1934 ) 7 KA : 21 -24.

 • Mardkowicz, A. (1935a): Karaim, jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (1935b): Kart da kartajmahan sezler [Ancient words that do not become old]. KA 8, pp. 2–7.

  Mardkowicz A. , 'Kart da kartajmahan sezler ' (1935 ) 8 KA : 2 -7.

 • Mardkowicz, A. (1935c): Review of “ Onarmach ”. KA 8, pp. 24–25.

  Mardkowicz A. , 'Review of “Onarmach” ' (1935 ) 8 KA : 24 -25.

 • Mardkowicz, A. (1935d): Taw Garizim [Mount Garizim]. KA 8, pp. 9–13.

  Mardkowicz A. , 'Taw Garizim ' (1935 ) 8 KA : 9 -13.

 • Mardkowicz A. (ed.) (1935e): Karaj sez-bitigi. Słownik karaimski. Karaimisches Wörterbuch . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (1936a): Szkice karaimskie. KA 10, pp. 11–15

  Mardkowicz A. , 'Szkice karaimskie ' (1936 ) 10 KA : 11 -15.

 • Mardkowicz, A. (1936b): Onuncu atlam [The tenth step]. KA 10, p. 3.

  Mardkowicz A. , 'Onuncu atlam ' (1936 ) 10 KA : 3 -.

 • Mardkowicz, A. (1936c): Tasłar Karaj bachcasyna [Stones in the Karaite garden]. KA 9, pp. 23–24.

  Mardkowicz A. , 'Tasłar Karaj bachcasyna ' (1936 ) 9 KA : 23 -24.

 • Mardkowicz, A. (1937a): Dostłaryna Karaj Awazynyn [About the friends of KA]. KA 11, inner side of the jacket.

 • Mardkowicz, A. (1937b): Ebgeler [Ancestors]. KA 11, p. 20.

  Mardkowicz A. , 'Ebgeler ' (1937 ) 11 KA : 20 -.

 • Mardkowicz, A. (1937c): Hadzy-Baba [Father-pilgrim]. KA 11, pp. 1–18.

  Mardkowicz A. , 'Hadzy-Baba ' (1937 ) 11 KA : 1 -18.

 • Mardkowicz, A. (1938a): Bitik da karuw [Letter and response]. KA 12, pp. 9a–12a.

  Mardkowicz A. , 'Bitik da karuw ' (1938 ) 12 KA : 9a -12a.

 • Mardkowicz, A. (1938b): Okruchy ze stołu ojców. MK 12, pp. 105–108.

  Mardkowicz A. , 'Okruchy ze stołu ojców ' (1938 ) 12 MK : 105 -108.

 • Mardkowicz, A. (1938c): Szełomit (jiry ułłu siwerliknin) . Łuck.

 • Mardkowicz, A. (1939): Tozdurhan birtik (bary icin — dert surada) . Łuck.

 • Miller, Ph. (1993a): Karaite Separatism in Nineteenth-Century Russia. Joseph Solomon Lutzki’s ‘Epistle of Israel’s Deliverance’ . Cincinnati.

 • Miller, Ph. (1993b): Prayer Book Politics: An Attempt to Print the Karaite Siddur in 1866 that Was Canceled. Studies in Bibliography and Booklore 18, pp. 15–26.

  Miller Ph. , 'Prayer Book Politics: An Attempt to Print the Karaite Siddur in 1866 that Was Canceled ' (1993 ) 18 Studies in Bibliography and Booklore : 15 -26.

  • Search Google Scholar
 • Miller, Ph. (1998): Agenda in Karaite Printing in the Crimea During the Middle Third of the Nineteenth Century. Studies in Bibliography and Booklore 20, pp. 82–88.

  Miller Ph. , 'Agenda in Karaite Printing in the Crimea During the Middle Third of the Nineteenth Century ' (1998 ) 20 Studies in Bibliography and Booklore : 82 -88.

  • Search Google Scholar
 • Onarmach (1934): Onarmach. Vachtlych Karaj Tildia . Ed.: M. Tynfovič. No. 1: Kaunas (Kowno).

 • Onarmach (1938): Onarmach. Vachtlych Karaj Tildia . Ed.: M. Tynfovič. No. 2: Kaunas (Kowno).

 • Onarmach (1939): Onarmach. Vachtlych Karaj Tildia . Ed.: J. Rojecki. No. 3: Panevežys (Poniewież).

 • Pridnev, S. (1996): Karaimskie knigi, izdannye v Jevpatorii. Izvestija Krymskogo respublikanskogo krajevedcheskogo muzeja 14, pp. 58–63.

  Pridnev S. , 'Karaimskie knigi, izdannye v Jevpatorii ' (1996 ) 14 Izvestija Krymskogo respublikanskogo krajevedcheskogo muzeja : 58 -63.

  • Search Google Scholar
 • Prik, O. (1999): Nepamirštami susitikimai. Galvė 06.08.1999.

 • Rydzewski, Wł. (1932): Najmniejsza mniejszość w Polsce. Tygodnik Ilustrowany 5.11.1932, p. 45.

 • Sahyszymyz (1927): Sahyszymyz (Nasza Myśl). Jednodniówka . Wilno, 1.06.1927

 • Shapira, D. (2002): Miscellanea Judaeo-Turkica. Four Judaeo-Turkic Notes (Judaeo-Türkica IV). Jerusalem Studies in Arabic and Islam 27 ( Shaul Shaked Festschrift ), pp. 475–496.

 • Shapira, D. (2003a): The Turkic Languages and Literatures of the Eastern European Karaites. In: Polliack, M. (ed.): Karaite Judaism. A Guide to the Literary Sources of Medieval and Modern Karaite Judaism . Leiden, pp. 657–707.

 • Shapira, D. (2003b): Abraham Firkowicz in Istanbul (1830–1832). Paving the Way for Turkic Nationalism . Ankara.

 • Shapira, D. (2005): A Jewish Pan-Turkist: Seraya Szapszał and His Work Qırım Qaray Türklerı. AOH Vol. 58, No. 4, pp. 349–380.

  Shapira D. , '' (2005 ) 58 A Jewish Pan-Turkist: Seraya Szapszał and His Work Qırım Qaray Türklerı. AOH : 349 -380.

 • Sulimowicz, A. (1999): A. Mardkowicz — działacz społeczny, pisarz i wydawca. Awazymyz No. 2 (No. 3), pp. 3–4.

 • Sulimowicz, J. (1972): Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.). Rocznik Orjentalistyczny Vol. 35, No. 1, pp. 37–64.

  Sulimowicz J. , 'Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.) ' (1972 ) 35 Rocznik Orjentalistyczny : 37 -64.

  • Search Google Scholar
 • Šyšman, A. (1939): Karaj kašuhu. Onarmach 3, pp. 13–14.

  Šyšman A. , 'Karaj kašuhu ' (1939 ) 3 Onarmach : 13 -14.

 • Szapszał, S. (1928): Qırım Qaray Türklerı . Istanbul.

 • Szapszał, S. (1931): Kabakłarynda Aziz Saharnyn (Chadży-Aha Babowicznin ucuru) [At the gates of the Holy City (Adventures of Chadży-Aha Babowicz)]. KA 1, pp. 3–8.

  Szapszał S. , 'Kabakłarynda Aziz Saharnyn (Chadży-Aha Babowicznin ucuru) ' (1931 ) 1 KA : 3 -8.

  • Search Google Scholar
 • Szapszał, S. (1934): Przeszłość i terażniejszość Karaimów. Wiedza i Życie 3, pp. 213–224.

  Szapszał S. , 'Przeszłość i terażniejszość Karaimów ' (1934 ) 3 Wiedza i Życie : 213 -224.

  • Search Google Scholar
 • Szapszał, S. (1938a): Corrado Gini: I Caraimi di Polonia e Lituania (Review). MK 12, pp. 111–112.

  Szapszał S. , 'Corrado Gini: I Caraimi di Polonia e Lituania (Review) ' (1938 ) 12 MK : 111 -112.

  • Search Google Scholar
 • Szapszał, S. (1938b): Alexandre Baschmakoff: Cinquante siècles d’evolution ethnique autour de la Mer Noire (Paris, 1937) (Review). MK 12, pp. 112–118.

  Szapszał S. , 'Alexandre Baschmakoff: Cinquante siècles d’evolution ethnique autour de la Mer Noire (Paris, 1937) (Review) ' (1938 ) 12 MK : 112 -118.

  • Search Google Scholar
 • Szyszman, Sz. (1966): Przywódca Duchowy Karaimów Czy Marnotrawca Ich Dziejowego Dorobku Kulturalnego? Chicago [offprint from Ameryka-Echo 39–40].

 • Tokarczyk, A. (1958): Polska muslimów i Karaimów. Kultura 9.02.1958.

 • Walfish, B. (2008): The Karaites and Karaism: an Annotated Bibliography . Ed.: Barry Walfish with assistance of Mikhail Kizilov (Jerusalem) (forthcoming).

 • Wyszomirski, J. (1937): Z życia najmniejszej mniejszości. Gazeta Polska 10.02.1937.

 • Zajączkowski, A. (1945–1946): O kulturze chazarskiej i jej spadkobiercach. MK s.n. 1, pp. 5–34.

  Zajączkowski A. , 'O kulturze chazarskiej i jej spadkobiercach ' (1945 ) 1 MK : 5 -34.

 • Zajončkovski, A. (1938): Karaj tili. Onarmach 2, pp. 3–5.

  Zajončkovski A. , 'Karaj tili ' (1938 ) 2 Onarmach : 3 -5.

 • Zajončkovski, A. (1939): Karaj tili. Onarmach 3, pp. 2–3.

  Zajončkovski A. , 'Karaj tili ' (1939 ) 3 Onarmach : 2 -3.

 • Zarachowicz, Z. (1936): Jały ułus-iscinin [Award to the national figure]. KA 10, pp. 22–28.

  Zarachowicz Z. , 'Jały ułus-iscinin ' (1936 ) 10 KA : 22 -28.

 • Zefir [Firkowicz, Z.] (1932): Tienry siuwiarynia bołuszad. Dostu Karajnyn 2, pp. 11–13.

  Firkowicz Z. , 'Tienry siuwiarynia bołuszad ' (1932 ) 2 Dostu Karajnyn : 11 -13.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Gábor KÓSA

Editorial Board

 • Benedek PÉRI (Eötvös Loránd University)
 • Ágnes BIRTALAN (Eötvös Loránd University)
 • Csaba DEZSŐ (Eötvös Loránd University)
 • Bert FRAGNER (Austrian Academy of Sciences)
 • Peter B. GOLDEN (Rutgers University)
 • Imre HAMAR (Eötvös Loránd University)
 • Zoltán SZOMBATHY (Eötvös Loránd University)
 • István VÁSÁRY(Eötvös Loránd University)
 • Yutaka YOSHIDA (Kyoto University)
 • Peter ZIEME (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities)

 

Dr. Gábor Kósa
Editor-in-Chief
Institute of East Asian Studies
Eötvös Loránd University
Múzeum krt. 4/F
H-1088 Budapest, Hungary
kosa.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Arts and Humanities Citation Index
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Literature and Literary Theory Q4
Scopus
Cite Score
21/100=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 664/1037 (Q3)
History 778/1328 (Q3)
Literature and Literary Theory 320/845 (Q2)
Scopus
SNIP
0,075
Scopus
Cites
43
Scopus
Documents
27
Days from submission to acceptance 238
Days from acceptance to publication 212
Acceptance
Rate
10%

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,115
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
History Q3
Literature and Literary Theory Q2
Scopus
Cite Score
32/92=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 460/1002 (Q2)
History 519/1259 (Q2)
Literature and Literary Theory 155/823 (Q1)
Scopus
SNIP
0,553
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
13
Acceptance
Rate
11%

 

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 520 EUR / 652 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2021 Volume 74
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-6446 (Print)
ISSN 1588-2667 (Online)