View More View Less
 • 1 Georgetown University Department of History Intercultural Center 600, 3700 O St., NW Washington D.C. 20057-1035 USA
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $624.00

This short essay overviews the changing image of the Ottomans in Hungarian historiography from the late 19th century to the 1990s. It maintains that whereas the Ottoman Empire had received a generally negative treatment from the nationalist historiographies of the empire’s successor states in the Balkans and the Middle East, Hungarian historiography has been more divided and has offered a more diverse view with regard to the country’s Ottoman centuries. As in the case of the biased treatment of the new nation-states of the Balkans and the Middle East, the more balanced Hungarian attitude has its political and cultural-historiographical background, which is briefly addressed in the paper.

 • Adanır, F. — Faroqhi, S. (2002): The Ottomans and the Balkans: A Discussion of Historiography . (The Ottoman Empire and its Heritage 25). Leiden—Boston [Mass.]—Köln.

 • Ágoston, G. (1992): A hódolt Magyarország . Budapest.

 • Ágoston, G. (1998): Habsburgs and Ottomans: Defense, Military Change and Shifts in Power. TSAB Vol. 22, No. 1, pp. 126–141.

  Ágoston G. , 'Habsburgs and Ottomans: Defense, Military Change and Shifts in Power ' (1998 ) 22 TSAB : 126 -141.

  • Search Google Scholar
 • Ágoston, G. (1999): Ottoman Warfare, 1453–1826. In: Black, J. (ed.): European Warfare, 1453–1815 . London, pp. 118–144.

 • Ágoston, G. (2000): The Costs of the Ottoman Fortress-System in Hungary in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Dávid — Fodor (2000), pp. 195–228.

 • Ágoston, G. (2002): Politics and Historiography: The Development of Turkish and Balkan Studies in Hungary and the Hungarian Research Institute in Istanbul. In: Güzel, H. C. et al. (eds): The Turks . Ankara, Vol. 4, pp. 708–713.

 • Ágoston, G. (2003): A Flexible Empire: Authority and its Limits on the Ottoman Frontiers. International Journal of Turkish Studies Vol. 9, Nos 1–2 (Summer 2003), pp. 15–31.

  Ágoston G. , 'A Flexible Empire: Authority and its Limits on the Ottoman Frontiers ' (2003 ) 9 International Journal of Turkish Studies : 15 -31.

  • Search Google Scholar
 • Ágoston, G. (2005): Guns for the Sultan. Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire . Cambridge.

 • Ágoston, G. (2007): Information, Ideology, and Limits of Imperial Policy: Ottoman Grand Strategy in the Context of Ottoman-Habsburg Rivalry. In: Aksan, V. H. — Goffman, D. (eds): The Early Modern Ottomans. Remapping the Empire . Cambridge, pp. 75–103

 • Ágoston, G. — Oborni, T. (2000): A tizenhetedik század története . Budapest.

 • Ágoston, G. — Sudár, B. (2002): Gül Baba és a magyarországi bektasi dervisek . Budapest.

 • Dávid, G. (1997): Studies in Demographic and Administrative History of Ottoman Hungary . Istanbul.

 • Dávid, G. (2005): Pasák és bégek uralma alatt. Demográfiai és közigazgatás-történeti tanulmányok . Budapest.

 • Dávid, G. (2007): Die Bevölkerung Ungarns im 16.–17. Jahrhundert. In: Historische Demographie Ungarns (896–1996) . (Studien zur Geschichte Ungarns 11). Herne, pp. 135–180.

 • Dávid, G. — Fodor, P. (eds) (1994): Hungarian—Ottoman Military and Diplomatic Relations in the Age of Süleyman the Magnificent . Budapest.

 • Dávid, G. — Fodor, P. (eds) (2000): Ottomans, Hungarians and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest . (The Ottoman Empire and its Heritage 20). Leiden—Boston [Mass.]—Köln.

 • Dávid, G. — Fodor, P. (2002): Hungarian Studies in Ottoman History. In: Adanır — Faroqhi (2002), pp. 305–349.

 • Dávid, G. — Fodor, P. (eds) (2007): Ransom Slavery Along the Ottoman Borders — Early Fifteenth-Early Eighteenth Centuries . (The Ottoman Empire and its Heritage 37). Leiden—Boston [Mass.]—Köln.

 • Decsy, S. (1788–1789): Osmanografia, az az A’Török Birodalom’ természeti, erköltsi, egy-házi, polgári, ’s hadi állapottyának, és a’magyar királyok ellen viselt nevezetesebb hadakozásainak summás leirása . 3 vols. Vienna.

 • Domanovszky, S. et al. (eds) (1939–1942, reprint 1990, 1993): Magyar művelődéstörténet . 5 vols. Budapest.

 • Fekete, L. (1926): Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn . Budapest.

 • Fekete, L. (1932): Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy, 1606–1645 . Budapest.

 • Fekete, L. (1942): A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás alapján . Budapest.

 • Fekete, L. (1943): Az esztergomi szandzsák 1570. évi adósszeírása . Budapest.

 • Fekete, L. (1944): Budapest a törökkorban . Budapest.

 • Fekete, L. (1955): Die Siyāqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung . Beitrag zur türkischen Paläographie mit 104 Tafeln . 2 vols. Budapest.

 • Fekete, L. (1960): Das Heim eines türkischen Herrn in der Provinz im XVI . Jahrhundert . Budapest.

 • Fekete, L. (1976): Buda and Pest under Turkish Rule . Budapest.

 • Fekete, L. (1993): A hódoltság török levéltári forrásai nyomában . Budapest.

 • Fekete, L.— Káldy-Nagy, Gy. (1962a): Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen in Buda (Ofen) 1550–1580 . Türkischer Text . Budapest.

 • Fekete, L.— Káldy-Nagy, Gy. (1962b): Budai török számadáskönyvek 1550–1580 . Budapest.

 • Fodor, P. (1991): Magyarország és a török hódítás . Budapest.

 • Fodor, P. (2000): In Quest of the Golden Apple . Imperial Ideology, Politics, and Military Administration in the Ottoman Empire . Istanbul.

 • Fodor, P. (2001): A szultán és az aranyalma . Tanulmányok az oszmán-török történelemről . Budapest.

 • Fodor, P. (2006): Vállalkozásra kényszerítve . Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16–17. század fordulóján . Budapest.

 • Gerelyes, I. (ed.) (2005a): Turkish Flowers . Studies on Ottoman Art in Hungary . Budapest.

 • Gerelyes, I. (2005b): A History of Research in Hungary into Ottoman Art: In: Gerelyes (2005a), pp. 11–18.

 • Gerelyes, I.— Kovács, Gy. (eds) (2003): Archeology of the Ottoman Period in Hungary . Budapest.

 • H. Balázs, É.— Makkai, L. (eds) (1972): Magyarország története 1526–1790. A késő feudalizmus korszaka . Budapest.

 • Hegyi, K. (1976): Egy világbirodalom végvidéken . Budapest.

 • Hegyi, K. (1995): Török berendezkedés Magyarországon . Budapest.

 • Hegyi, K. (2007): A török hódoltság várai és várkatonasága . 3 vols. Budapest.

 • Hegyi, K.— Zimányi, V. (1989): The Ottoman Empire in Europe . Budapest.

 • Hóman, B.— Szekfű, Gy. (1935–1936): Magyar történet . 5 vols. (Reprint 1990). Budapest.

 • Hóvári, J. (1987): Adalékok a magyarországi török hódoltság történetének historiográfiájához. Keletkutatás 1987 tavasz, pp. 135–145.

 • Ivanics, M. (1994): A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban . Budapest.

 • Káldy-Nagy, Gy. (1960): Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai . Budapest.

 • Káldy-Nagy, Gy. (1970a): Harács-szedők és ráják . Török világ a XVI. századi Magyarországon . Budapest.

 • Káldy-Nagy, Gy. (1970b): Magyarországi török adóösszeírások . Budapest.

 • Káldy-Nagy, Gy. (1971): Kanuni devri Budin tahrir defteri (1546–1562) . Ankara.

 • Káldy-Nagy, Gy. (1974): Szulejmán . Budapest.

 • Káldy-Nagy, Gy. (1977): A budai szandzsák 1559. évi összeírása . Budapest.

 • Káldy-Nagy, Gy. (1982): A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása . Békescsaba.

 • Káldy-Nagy, Gy. (1985): A budai szandzsák 1546–1590. évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok . Budapest.

 • Káldy-Nagy, Gy. (2000): A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása . Szeged.

 • Karácson, I. (1916): Török történetírók . Vol. 3: 1566–1659 . Translation and notes by I. Karácson, ed. and introduced by Gy. Szekfű. Budapest.

 • Majláth, J. (1943): Egy alföldi cívis-város kialakulása . Nagykőrös gazdaság-és társadalomtörténete a megtelepedéstől a XVIII. század elejéig . Budapest.

 • Pálffy, G. (1999): A császárváros védelmében . A győri főkapitányság története . Győr.

 • Papp, S. (2003): Die Verleihungs-, Bekräftigungs-und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen . Wien.

 • Pusztay, J. (1977): Az „ugor-török háború” után . Fejezetek a magyar nyelvhasonlítás történetéből . Budapest.

 • Salamon, F. (1864, 1885): Magyarország a török hódítás korában . Pest. (Second revised ed., Budapest, 1885.)

 • Salamon, F. (1887): Ungarn im Zeitalter der Türkenherrschaft . Trans. by Gustav Jurány. Leipzig.

 • Sudár, B. (2005) A Palatics-kódex török versgyűjteményei . Török költészet és zene a XVI. századi hódoltságban . Budapest.

 • Szakály, F. (1981): Magyar adóztatás a török hódoltságban . Budapest.

 • Szakály, F. (1994): Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában . Budapest.

 • Szakály, F. (1995): Mezőváros és reformáció . Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez . Budapest.

 • Szakály, F. (1997): Magyar intézmények a török hódoltságban . Budapest.

 • Szakály, F. (1999): Török kori történelmünk kritikus kérdései . Budapest.

 • Takáts, S. (1915): Rajzok a török világból . Vols I–III. Budapest.

 • Takáts, S. (1928): A török hódoltság korából . (Rajzok a török világból IV.) Budapest.

 • Takáts, S. (1956): Bajvívó magyarok . Képek a török világból . Selected and introduced by P. Réz. Budapest.

 • Takáts, S. (1958): Macaristan türk âleminden çizgiler . Çeviren S. Karatay. Ankara.

 • Thúry, J. (1893, 1896): Török történetírók . Vols I–II. Budapest.

 • Vardy, S. B. (1976): Modern Hungarian Historiography . Boulder, Co.

 • Vardy, S. B. (1985a): The Ottoman Empire in European Historiography: A Re-evaluation by Sándor Takáts. In: Vardy, S. B. (1985): Clio’s Art in Hungary and in Hungarian-America . Boulder, Co., pp. 129–145.

 • Vardy, S. B. (1985b): The Changing Image of the Turks in Twentieth-Century Hungarian Historiography. In: Vardy, S. B. (1985): Clio’s Art in Hungary and in Hungarian-America . Boulder, Co., pp. 147–170.

 • Velics, A.— Kammerer, E. (1886, 1890): Magyarországi török kincstári defterek . 2 vols. Budapest.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Gábor KÓSA

Editorial Board

 • Benedek PÉRI (Eötvös Loránd University)
 • Ágnes BIRTALAN (Eötvös Loránd University)
 • Csaba DEZSŐ (Eötvös Loránd University)
 • Bert FRAGNER (Austrian Academy of Sciences)
 • Peter B. GOLDEN (Rutgers University)
 • Imre HAMAR (Eötvös Loránd University)
 • Zoltán SZOMBATHY (Eötvös Loránd University)
 • István VÁSÁRY(Eötvös Loránd University)
 • Yutaka YOSHIDA (Kyoto University)
 • Peter ZIEME (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities)

 

Dr. Gábor Kósa
Editor-in-Chief
Institute of East Asian Studies
Eötvös Loránd University
Múzeum krt. 4/F
H-1088 Budapest, Hungary
kosa.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Arts and Humanities Citation Index
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Literature and Literary Theory Q4
Scopus
Cite Score
21/100=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 664/1037 (Q3)
History 778/1328 (Q3)
Literature and Literary Theory 320/845 (Q2)
Scopus
SNIP
0,075
Scopus
Cites
43
Scopus
Documents
27
Days from submission to acceptance 238
Days from acceptance to publication 212
Acceptance
Rate
10%

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,115
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
History Q3
Literature and Literary Theory Q2
Scopus
Cite Score
32/92=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 460/1002 (Q2)
History 519/1259 (Q2)
Literature and Literary Theory 155/823 (Q1)
Scopus
SNIP
0,553
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
13
Acceptance
Rate
11%

 

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 520 EUR / 652 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2021 Volume 74
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-6446 (Print)
ISSN 1588-2667 (Online)