View More View Less
 • 1 University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-928, Warszawa, Poland
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $624.00

Cross Mark

Józef Sulimowicz (1913–1973), a Polish Karaite, Turkologist and passionate bibliophile, collected a large number of Karaite manuscripts, books and documents in his lifetime. His collection, which includes items originating from both western communities and Crimea, is the only one of its kind in Poland. However, neither an inventory list, nor a catalogue have ever been assembled for the collection. Therefore, its exact content has remained largely unknown. The present paper discusses archival materials of the Karaite community in Lutsk stored in the Sulimowicz collection. It also looks at their origin, status and their research value.

 • Dubińska, A. (1999): Garść danych o Karaimach z Łucka. Awazymyz Vol. 2, No. 3, pp. 910.

 • Dubińska, A. (1974): Józef Sulimowicz (1913–1973). Przegląd Orientalistyczny Vol. 4, No. 88, pp. 366365.

 • Dubińska, A. (1979): Karaimische Handschriften in polnischen Sammlungen. CAJ Vol. 23, Nos 34, pp. 147150

 • Dubińska, A. (1985): Karaimskie rukopisi iz kollekcii Ju. Sulimoviča v Varšave. In: Abdurahmanov, G. A. - Hodžiev, A. P. et al. (eds): Tjurkskoe jazykoznanie. Materialy III. Vsesojuznoj tjurkologičeskoj naučnoj konferencii, Taškent 10–12.IX.1980, pp. 2024.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maj, I. P. (2007): Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939. Warsaw. Majda, T. (1967): Katalog rękopisów tureckich i perskich. Warsaw (Katalog rękopisów oriental nych ze zbiorów polskich, Vol. 5, Part 2).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mardkowicz, A. (1933): Sahyncyna “babinecnin”. Karaj Awazy No. 6, pp. 110.

 • Németh, M. (2009): Errors with and without Purpose: A. Mardkowicz’s Transcription of Łuck-Karaim Letters in Hebrew Script. Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis Vol. 128, pp. 69101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, M. (2010): North-western and Eastern Karaim Features in a Manuscript Found in Łuck. In: Mańczak-Wohlfeld, E. - Podolak, B. (eds): Studies on the Turkic World. A Festschrift for Professor St. Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday. Kraków, pp. 7594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, M. (2011): Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th –20th Century). A Critical Edition. Kraków (Studia Turcologica Cracoviensia 12).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, M. (2012): A North-western Karaim Manuscript Found in Lutsk - A Case of Dialect Mingling? Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis Vol. 129, pp. 139162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, M. (2013a): Karaim Letters of Jehoszafat Kapłanowski. I. A Critical Edition. Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis Vol. 130, pp. 237257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, M. (2013b): Karaim Letters of Jehoszafat Kapłanowski. II. Linguistic Analysis. Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis Vol. 130, pp. 259276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, M. (2014): A Historical Phonology of Western Karaim. Alevolars and Front Labials in the South-western Dialect. Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis Vol. 131, pp. 247267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sulimowicz, A. (2008): Kenesa karaimska w Łucku w świetle dokumentów z archiwum gminy. In: Bairašauskaitė, T. - Kobeckaitė, H. (eds): Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikątijos visuomenės tradicijoje: Tototriai ir Karaimai / Orient in the Social Tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims / Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: Tatarzy i Karaimi. Vilnius, pp. 273281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sulimowicz, A. (2010): Z dziejów gminy karaimskiej w Łucku. Gminny „dom dochodowy“. In: Siemieniec-Gołaś, E. - Georgiewa-Okoń, J. (eds): Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy. Kraków, pp. 143149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sulimowicz, A. (2014): A Document on the Economic Status of the Lutsk Karaites in the Mid-19th Century. Karaite Archives No. 2, pp. 121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urzeczeni (2013) = Urzeczeni Orientem. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Tadeusza Kowalskiego 1925 –1948. Warszawa.

 • Zajączkowski, A. (1933): Karaimi na Wołyniu. Osobne odbicie z Rocznika Wołyńskiego. Vol. III, Równe.

 • Z dziejów (1936) = Z dziejów rozwoju gminy karaimskiej w Łucku. Karaj Awazy Vol. 10, pp. 1619.