Author:
Henryk Jankowski Department of Turkic Studies, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Search for other papers by Henryk Jankowski in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The aim of this article is to demonstrate that the reading ötrü of the postposition which means ‘against’ in the Cun Lord’s Prayer in which it is spelled ⟨utro ⟩ is incorrect and should be amended to utru. The postposition ötrü is used in the Turkic languages not in the meaning ‘against’, but ‘because of, following on’. In addition, it may not follow a nominal in the dative as it appears in the Cun Lord’s Prayer, since ötrü requires the ablative. On the contrary, the opposition utru fulfils both requirements.

 • Aksoy, Ömer Asim & Dehri Dilçin (eds.) 1971. Tarama Sözlüğü. V [Turkish historical dictionary. Vol. V]. Ankara: Türk Dil Kurumu.

 • Alkim, U. Bahadır et al. (eds.) 1991. Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük. New Redhouse Turkish-English Dictionary. İstanbul: Redhouse Yayınevi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baskakov, N. A. [Баскаков, Н. А.] 1965. Диалект черневых татар (туба-кижи). Тексты и переводы. Москва: Наука.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baskakov, N. A. [Баскаков, Н. А.] 1966. Диалект черневых татар (туба-кижи). Грамматический очерк и словарь. Москва: Наука.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baskakov, N. A. [Баскаков, Н. А.] 1985. Диалект лебединских татар-чалканцев (куу-кижи). Грамматический очерк, тексты, переводы, словарь. Москва: Наука.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baskakov, N. A., B. A. Karryev and M. Ja. Hamzaev [Баскаков, Н. А., Б. А. Каррыев, М. Я. Хамзаев] (ред.) 1968. Туркменско-русский словарь. Москва: Издательство Советская Энциклопедия.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baski, Imre 2007. ‘Meddig élt Magyarországon a kun nyelv? A kun nyelvi asszimiláció kérdéséhez [How long was the Cun language spoken in Hungary? On the question of linguistic assimilation of the Cuns].’ In: Imre Baski: Csagircsa: Török és magyar névtani tanulmányok 1981–2006. Karcag, 194216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baski, Imre 2013. ‘Az Úr imájának kun fordításához [On the Cun translation of the Lord’s Prayer].’ In: Márta Mészáros (ed.) Jászkunság kutatása 2012. Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. Ünnepi konferenciakötet Selmeczi László 70. születésnapja tiszteletére. Kiskunfélegyháza: Kun Összefogás Konzorcium és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma, 93110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clauson, Sir Gerard 1960. Sanglax. A Persian Guide to the Turkish Language by Muhammad Mahdī Xān. London: Messrs. Luzac and Company Ltd.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clauson, Sir Gerard 1972. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. London: Oxford University Press.

 • Csató, Éva Á. 2022. ‘The Northwest Karaim Lord’s Prayer.’ In: Bayarma Khabtagaeva, with the assistance of Zsuzsanna Olach (eds.) Historical Linguistics and Philology of Central Asia: Essays in Turkic and Mongolic Studies. [Languages of Asia 26.] Leiden and Boston: Brill, 1528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dugonics, András 1788. Etelka: Egy igen ritka magyar kis-asszony Világos-várott Árpád és Zoltán fejedelmink idejében [Etelka: a very remarkable Hungarian maiden in Világosvár at the time of our dukes Árpád and Zoltán]. Pozsony and Kassa: Mihály Landerer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdal, Marcel 2004. A Grammar of Old Turkic. Leiden: Brill.

 • Erdal, Marcel et al. 2013. Handbuch des Tschalkantürkischen. Teil 1: Texte und Glossar. [Turcologica 97,1] Wiesbaden: Harrassowitz.

 • Gabain, Annemarie von 1950. Alttürkische Grammatik. Lepzig: Otto Harrassowitz.

 • Grønbech, Kaare 1942. Komanisches Wörterbuch. København: Einar Munksgaard.

 • Gyárfás, István 1882. A Jászkúnok nyelve és nemzetisége [The language and nationality of Yas-Cuns]. [Értekezések a történeti tudományok köréből 10.] Budapest: A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, 384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankowski, Henryk 2021. ‘Foreword.’ In: István Mándoky Kongur: Newcomers from the East: Hungarians and Kipchak-Turks in Europe. Edited by Ádám Molnár [Bibliotheca Turcica 1.] Budapest, Uppsala: Uppsala Universitet and Molnar & Kelemen Oriental Publishers, xv–xxiv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankowski, Henryk 2023. ‘Eski Kumanca (Polovetsçe) ve Kunca [Old Cuman (Polovets) and Cun].’ In: Hüseyin Yıldız (ed.) Eski Türkçenin İzinde – II (Moğol İstilasından Önce Türklerin Dili) [Following the trace of Old Turkic – II (The language of the Turks before the Mongol conquests)]. Ankara: Akçağ, 316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jerney, János 1851. Keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett. 1844 és 1845. Első kötet [The journey to the East in search for the ancient habitation places of Hungarians. 1844 and 1845. Volume one]. Pest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaçalın, Mustafa S. 2011. Niyāzī. Nevâyî’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar. El-Luġātu’n-Nevā’iyye ve’lİstişhādātu’l-Çaġātā’iyye. Giriş – Metin – Dizinler – Tıpkıbaskı [Niyazi. Navai’s words and Chaghatay evidence: Introduction, text, indices and facsimile]. Ankara: Türk Dil Kurumu.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuun, Géza comes 1880. Codex cumanicus. Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum [Codex Cumanicus at the Church of Divi Marci Library in Venice]. Budapestini: Editio Scient. Academiae Hung. [Reprinted end foreworded by Louis Ligeti in 1981 In: Budapest Oriental Reprints Series B 1, edited by E. Schütz and É. Apor].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kyýasowa, G., A. Geldimyradow and H. Durdyýew 2015. Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi. Iki tomluk. II tom. K–Z [Turkmen dictionary in two volumes. Vol. II K–Z]. Aşgabat: Ylym.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li Yong-Sŏng 2004. Türk Dillerinde Sontakılar [Turkic postpositions]. [Türk Dili Araştırmaları Dizisi 40.] İstanbul.

 • Mándoky, István 1973. ‘A kun miatyánk [The Cun version of Our Father].’ In: Iván Balassa, Gyula Kaposvári and László Selmeczi (eds.) Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv 1973: 117123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mándoky Kongur, István 1993. A kun nyelv magyarországi emlékei [Cun language documents in Hungary]. Edited by Júlia Bartha Ökrösné. Karcag: Karcag Város Önkormányzata.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mándoky Kongur, István 2021. Newcomers from the East: Hungarians and Kipchak-Turks in Europe. Ed. By Ádám Molnár. [Bibliotheca Turcica 1.] Budapest, Uppsala: Uppsala Universitet and Molnar & Kelemen Oriental Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, Gyula 1914. Magyarországi kún nyelvemlékek [Hungarian Cun language documents]. Budapest: Franklin-Társulat.

 • Osmanov, M. M. [Османов, М. М.] et al. (eds.) 1966. Татарско-русский словарь. Москва: Советская Энциклопедия.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Radloff, Wilhelm 1893. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. I. St. Pétersbourg.

 • Szilády, Zoltán 1935. ‘Kun nyelvtöredékeink gyüjtése [Collecting of the remnants of the Cun language].’ Népünk és nyelvünk 7: 105106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tekın, Talat 2000. Orhon Türkçesi Grameri [Orkhon Turkic grammar]. [Türk Dilleri Araştırmaları Dizizsi 9.] Ankara.

 • Thunmann, Johanes 1774. ‘De Comanis ab Hunnis plane diverso populo [On the Cumans, a clearly distinct people from the Huns].’ Acta Societatis Jablonovianae 4 (1773), 133188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toparli, Recep 1992. İrşâdü’l-Mülûk ve’s-selâtîn [Guidance to the Kings and Sultans]. Ankara: Türk Dil Kurumu.

 • Tryjarski, Edward 1972. Dictionnaire arméno-kiptchak d’après trois manuscrits de collections viennoises. Tome I, fascicule IV. Warszawa: Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vámbéry, Ármin 1862. Abuska. Csagatajtörök szógyűjtemény, török kéziratból fordította Vámbéry Ármin. Előbeszéddel és jegyzetekkel kisérte Budenz József [Abushka: A Chaghatay Turkic glossary translated from a Turkic manuscript. Foreworded and annotated by József Budenz]. Pest: A Magyar Tudományos Akademia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vámbéry, Herrmann 1867. Ćagataische Sprachstudien enthaltend grammatikalischen Umriss, Chrestomathie und Wörterbuch der ćagataischen Sprache. Lepzig: F. A. Brockhaus.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vámbéry, Ármin 1872. ‘Az állítólagos kún Miatyánkról [On the alleged Cun version of Our Father].’ Nyelvtudományi Közlemények 9: 215219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilkens, Jens 2021. Handwörterbuch des Altuigurischen. Altuigurisch – Deutsch – Türkisch. Eski Uygurcanın El Sözlüğü. Eski Uygurca – Almanca – Türkçe. Göttingen: Universitätsverlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zajączkowski, Ananiasz 1961. Najstarsza wersja turecka H̱usräv u Šīrīn Quṭba. Część III Słownik [The Oldest Turkic Version of H̱usräv u Šīrīn by Quṭb. Part III: Dictionary]. [Prace Orientalistyczne 9.] Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Gábor KÓSA

Editorial Board

 • Benedek PÉRI (Eötvös Loránd University)
 • Ágnes BIRTALAN (Eötvös Loránd University)
 • Csaba DEZSŐ (Eötvös Loránd University)
 • Peter B. GOLDEN (Rutgers University)
 • Arlo GRIFFITHS (École française d'Extrême-Orient)
 • Imre HAMAR (Eötvös Loránd University)
 • Zoltán SZOMBATHY (Eötvös Loránd University)
 • István VÁSÁRY(Eötvös Loránd University)
 • Yutaka YOSHIDA (Kyoto University)
 • Peter ZIEME (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities)

 

Dr. Gábor Kósa
Editor-in-Chief
Institute of East Asian Studies
Eötvös Loránd University
Múzeum krt. 4/F
H-1088 Budapest, Hungary
kosa.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Arts and Humanities Citation Index
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.1
Rank by Impact Factor Q3 (History)
Journal Citation Indicator 0.68
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q1 (Literature and Literary Theory)
SNIP 0.749
Scimago  
SJR index 0.302
SJR Q rank Q1

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 620 EUR / 684 USD
Print + online subscription: 716 EUR / 788 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-6446 (Print)
ISSN 1588-2667 (Online)