Author:
Réka Lőrinczi Eötvös Loránd University Department of Contemporary Hungarian, Institute of Hungarian and Finno-Ugric Linguistics Múzeum körút 4/A H-1088 Budapest Hungary

Search for other papers by Réka Lőrinczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

This paper deals with issues concerning the general and Hungarian-related history of grammar writing on the basis of the first Latin grammar of the Romanian language recently published in two versions, due to the separate work of two scholars. It emphasises some important ways in which that grammar has a bearing on Romanian literature in the Cyrillic script and explores its essential similarities with the rudimenta of morphology and syntax in Alvares’ textbook. It mentions certain recognisable connections with Alvares’ and a few other humanistic Latin grammars, medieval language descriptions, and grammars of Hungarian in Latin. The author considers this grammar an important work of Romance philology in the Carpathian Basin, among other reasons, because it was the first to demonstrate, in the relevant literature of the area, the Latin origin of Romanian on the basis of grammatical correspondences-unlike in the Hungarian literature of the period where the same point was merely made on the basis of correspondences within the word stocks of the two languages.

 • Ax, Wolfram (ed.) 2001. Von Eleganz und Barberei. Lateinische Grammatik und Stilistik in Renaissance und Barock. Wolfenbüttler Forschungen 95. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

 • Balázs, János 1958. Zur Frage der Typologie europäischer Schriftsysteme mit lateinischen Buchstaben. In: Studia Slavica 4: 251–92.

  Balázs J. , 'Zur Frage der Typologie europäischer Schriftsysteme mit lateinischen Buchstaben ' (1958 ) 4 Studia Slavica : 251 -92 .

  • Search Google Scholar
 • Bauer, Barbara 1998. Deutsch und Latein in den Schulen der Jesuiten. In: Guthmüller (1998, 227–59).

 • Borsa, Gedeon Ferenc Hervay Béla Holl István Käfer ákos Kelecsényi (eds) 1971. Régi magyarországi nyomtatványok [Early Hungarian prints]. 1473–1600. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  '', in Régi magyarországi nyomtatványok [Early Hungarian prints] , (1971 ) -.

 • Breitschneider, Gunther Christian Lehmann (eds) 1980. Wege zur Universalienforschung. Narr, Tübingen.

  '', in Wege zur Universalienforschung , (1980 ) -.

 • Bunyitay, Vince ödön Málnási 1935. A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig [The history of the Episcopate of Nagyvárad from its foundation to the present]. Vol. 4.: A váradi püspökök a száműzetés és az újraalapítás korában [Bishops of Nagyvárad in the age of exile and refoundation]. 1566–1780. [s. n.], Debrecen.

  ödön M. , 'A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig [The history of the Episcopate of Nagyvárad from its foundation to the present] ' (1935 ) 4 A váradi püspökök a száműzetés és az újraalapítás korában [Bishops of Nagyvárad in the age of exile and refoundation] : 1566 -1780 .

  • Search Google Scholar
 • Coseriu, Eugenio 1980. Partikeln und Sprachtypen. Zur strukturell-funktionellen Fragestellung in der Sprachtypologie. In: Brettschneider-Lehmann (1980, 199–206).

 • Colombat, Bernard 1999. La grammaire latine en France à la Renaissance et à l’Age classique. Théories et pedagogie. ELLUG Université Stendhal, Grenoble.

  Colombat B. , '', in Théories et pedagogie , (1999 ) -.

 • Cytowska, Maria 1968. Od Aleksandra do Alwara. (Gramatyki Łacińskie w Polsce w XVI. W.). Komitet Nauk O Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Archiwum Filologiczne [...] 18. Zakład Narodowy Imiena OssoŁińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw-Warszawa-Kraków.

 • Cséplő, Péter 1894. A nagyváradi r. kath. főgymnásium története [The history of the Roman Catholic Secondary School in Nagyvárad I.]. In: A Jászóvári Prémontrei kanonokrend Nagyváradi Főgimnáziumának értesítője: 3–56. [s. n.], Nagyvárad.

 • Cséplo, Péter 1895. A nagyváradi r. kath. főgymnásium története [The history of the Roman Catholic Secondary School in Nagyvárad II.]. In: A Jászóvári Prémontrei kanonokrend Nagyváradi Főgimnáziumának értesítője: 3–87. [s. n.], Nagyvárad.

 • Dascal, Marcelo 1990. Leibniz on Particles: Linguistic form and comparatism. In: de Mauro Formigari (1990, 31–61).

 • éder, Zoltán 1978. Benkő József nyelvészeti munkássága és az ErdélyiMagyar Nyelvművelő Társaság [The linguistic oeuvre of József Benko and the Transylvanian Hungarian Society for Language Cultivation]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  éder Z. , '', in Benkő József nyelvészeti munkássága és az ErdélyiMagyar Nyelvművelő Társaság [The linguistic oeuvre of József Benko and the Transylvanian Hungarian Society for Language Cultivation] , (1978 ) -.

 • Emődi, András 2002. A nagyváradi székeskáptalan könyvtára a XVIII. században [The library of the Nagyvárad Cathedral Chapter in the 18th century]. A Kárpátmedence Kora Ujkori Könyvtárai V. Országos Széchényi Könyvtár - Scriptum, Budapest & Szeged.

 • Gáldi, László 1958. Contributions hongroises à la découverte de la langue roumaine. In: Acta Linguistica Hungarica 7: 1–38.

  Gáldi L. , 'Contributions hongroises à la découverte de la langue roumaine ' (1958 ) 7 Acta Linguistica Hungarica : 1 -38 .

  • Search Google Scholar
 • Grubmüller, Klaus 1983. Der Lehrgang des Triviums und die Rolle der Volkssprache im späten Mittelalter. In: Moeller et al. (1983, 371–97).

 • Guthmüller, Bodo (ed.) 1998. Latein und Nationalsprachen in der Renaissance.Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. In Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung. Herausgegeben von der Herzog August Bibliothek. Band 17. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

 • Hets, Aurelián O. S. B. 1938. A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén [Jesuits’ schools in Hungary in the mid-18th century]. Publicationes ad Historiam S. J. in Hungaria Illustrandam. Lucubrationes [...], Pannonhalma.

  Hets A. O. S. B. , '', in Publicationes ad Historiam S. J. in Hungaria Illustrandam , (1938 ) -.

 • Jakó, Klára 1991. Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója [The history of the first university library of Kolozsvár and the reconstruction of its inventory]. 1579–1604. Erdélyi Könyvesházak Bálint Keserű (ed.): Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 16/1. Scriptum, Szeged.

  Jakó K. , '', in Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 16/1 , (1991 ) -.

 • Jensen, Kristian 2001. Elementary Latin grammars printed in the fifteenth century: Patterns of continuity and of change. In: Ax (2001, 103–25).

 • Kese, Katalin 1999. Kultúra és filológia a Román Tanszék történetének tükrében [Culture and philology in the history of the Department of Romanian]. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetéből 19. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, Budapest.

  Kese K. , '', in Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetéből , (1999 ) -.

 • Kiss, Lajos 1988. Földrajzi nevek etimológiai szótára [An etymological dictionary of geographical names]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Kiss L. , '', in Földrajzi nevek etimológiai szótára [An etymological dictionary of geographical names] , (1988 ) -.

 • Kniezsa, Isvtán 1952. A magyar helyesírás története [The history of Hungarian orthography]. Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek. Tankönyvkiadó, Budapest.

  Kniezsa I. , '', in Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek , (1952 ) -.

 • Laczkó, Krisztina (ed.) 1995. Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára [A Festschrift for István Szathmári on his seventieth birthday]. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, Budapest.

  '', in Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára [A Festschrift for István Szathmári on his seventieth birthday] , (1995 ) -.

 • Lallot, Jean 1998. La grammaire de Denys le Thrace. Traduite et annotée par Jean Lallot. 2ième éd. CNRS Editions, Paris.

  Lallot J. , '', in Traduite et annotée par Jean Lallot , (1998 ) -.

 • Landgraf, Gustav (ed.) 1903. Historische Grammatik der lateinischen Sprache. Tom. III. Teubner, Leipzig.

  '', in Historische Grammatik der lateinischen Sprache , (1903 ) -.

 • Law, Vivien 1986. Late Latin grammars in the Early Middle Ages. A typological history. In: Historiographia Linguistica 13: 365–79.

  Law V. , 'Late Latin grammars in the Early Middle Ages. A typological history ' (1986 ) 13 Historiographia Linguistica : 365 -79 .

  • Search Google Scholar
 • Lischerong, Gáspár S. I. 1937. Pray György élete és munkái [György Pray’s life and work] (Publicationes ad Historiam Soc. Jesu in Hungaria Illustrandam-Kiadványok Jézus Társasága Magyarországi Történetéhez. Lucubrationes —Tanulmányok 4.) Pray Rendtörténetíró Munkaközösség, Budapest.

  Lischerong G. S. I. , '', in Lucubrationes —Tanulmányok 4.) , (1937 ) -.

 • Lőrinczi, Réka 1995. Ha a magyar nyelvet felsőbb fokon (is még) írni kezdik [If Hungarian begins to be written at a higher level (as well)]. In: Laczkó (1995, 272–7).

 • Lőrinczi, Réka 2005a. Egy XVIII. századi román nyelvtanhoz kapcsolódó nyelvleírástörténeti észrevételek [Observations on the history of linguistic description apropos of an 18th-century Romanian grammar]. In: Magyar Nyelv 101: 65–73.

  Lőrinczi R. , 'Egy XVIII. századi román nyelvtanhoz kapcsolódó nyelvleírástörténeti észrevételek [Observations on the history of linguistic description apropos of an 18th-century Romanian grammar] ' (2005 ) 101 Magyar Nyelv : 65 -73 .

  • Search Google Scholar
 • Lőrinczi, Réka 2005b. További észrevételek egy XVIII. századi román nyelvtanhoz [Further observations on an 18th-century Romanian grammar]. In: Magyar Nyelv 101: 221–32.

  Lőrinczi R. , 'További észrevételek egy XVIII. századi román nyelvtanhoz [Further observations on an 18th-century Romanian grammar] ' (2005 ) 101 Magyar Nyelv : 221 -32 .

  • Search Google Scholar
 • Lukács, Ladislaus (ed.) 1986. Monumenta Paedagogica Societatis Iesu. Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu (1586, 1591, 1599). V. Monumenta Historica Societatis Iesu A Patribus Eiusdem Societatis Edita Volumen 129. Institutum Historicum S. I., Roma.

 • Lukács, Ladislaus S. I. 1988. Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551-1773). Institutum Historicum S. I., Roma.

  Lukács L. S. I. , '', in Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551-1773) , (1988 ) -.

 • Lukács, Ladislaus (ed.) 1992. Monumenta Paedagogica Societatis Iesu. Collectanea de Ratione Studiorum Societatis Iesu (1588-1616). VII. Monumenta Historica Societatis Iesu A Patribus Eiusdem Societatis Edita Volumen 141. Institutum Historicum S. I., Roma.

 • Mauro, Tullio de Lia Formigari (eds) 1990. Leibniz, Humboldt, and the origins of comparativism. Proceedings of the international conference. Rome, 25–28 September 1986. Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science. Series III: Studies in the History of Language Sciences 49. Benjamins, Amsterdam & Philadelphia.

 • Mátai, Mária D. 1992. A magyar nyelvet írni kezdik [The Hungarian language begins to be written]. In: Magyar Nyelv 88: 56–72.

  Mátai M. D. , 'A magyar nyelvet írni kezdik [The Hungarian language begins to be written] ' (1992 ) 88 Magyar Nyelv : 56 -72 .

  • Search Google Scholar
 • Mălinas, Ioan Marin 1997. Bizanţ, Roma, Viena şi fenomenul uniatist. Editura “Mihai Eminescu”, Oradea & Vienna.

 • Mészáros István 1981. Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között [The history of schooling in Hungary between 996 and 1777]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Mészáros I. , '', in Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között [The history of schooling in Hungary between 996 and 1777] , (1981 ) -.

 • Moeller, Bernd Hans Patze Karl Stackmann (eds) 1983. Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Bericht über Kolloquien der Komission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters. 1978 bis 1981. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Nr. 137. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

 • Molnár, Antal 1999. A Jezsuita misszió Karánsebesen [The Jesuit mission in Karánsebes] (1625–1642). In: Történelmi Szemle 41: 127–56.

  Molnár A. , 'A Jezsuita misszió Karánsebesen [The Jesuit mission in Karánsebes] (1625–1642) ' (1999 ) 41 Történelmi Szemle : 127 -56 .

  • Search Google Scholar
 • Moravcsik, Gyula 1966. Bevezetés a bizantinológiába [Introduction to Byzantinology]. Tankönyvkiadó, Budapest.

  Moravcsik G. , '', in Bevezetés a bizantinológiába [Introduction to Byzantinology] , (1966 ) -.

 • Nagy, Béla 1983. Les manuscrits Roumains de Kalocsa (Fragment d’une étude plus longue). In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica 14: 201–17.

  Nagy B. , 'Les manuscrits Roumains de Kalocsa (Fragment d’une étude plus longue) ' (1983 ) 14 Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica : 201 -17 .

  • Search Google Scholar
 • Nagy, Béla 1984a. A Kalocsai román nyelvtan [The Romanian grammar of Kalocsa]. In: Nagy (1984b: 409–20).

 • Nagy, Béla (ed.) 1984b. Magyar-román filológiai tanulmányok [Studies in Hungarian-Romanian philology]. ELTE Román Filológiai Tanszék, Budapest.

  '', in Magyar-román filológiai tanulmányok [Studies in Hungarian-Romanian philology] , (1984 ) -.

 • Nagy, Levente 2000. Bethlen Miklós “ezer vagy kétezer szavas” latin-román-magyar szójegyzéke [Miklós Bethlen’s Latin-Romanian-Hungarian glossary “of a thousand or two thousand words”]. In: Magyar Nyelv 91: 332–42.

  Nagy L. , 'Bethlen Miklós “ezer vagy kétezer szavas” latin-román-magyar szójegyzéke [Miklós Bethlen’s Latin-Romanian-Hungarian glossary “of a thousand or two thousand words”] ' (2000 ) 91 Magyar Nyelv : 332 -42 .

  • Search Google Scholar
 • Nägler, Doina 1982. Catalogul transilvanicelor II. Biblioteca Muzeului Brukenthal, Sibiu.

  Nägler D. , '', in Catalogul transilvanicelor II , (1982 ) -.

 • Periş, Lucian 1998. Le Missioni Gesuite in Transilvania e Moldavia nel Seicento. Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca.

  Periş L. , '', in Le Missioni Gesuite in Transilvania e Moldavia nel Seicento , (1998 ) -.

 • Polgár, Ladislaus 1957. Bibliographia de historia Societatis Iesu in Regnis olim Corona Hungarica unitis (1560-1773). Institutum Historicum S. I., Roma.

  Polgár L. , '', in Bibliographia de historia Societatis Iesu in Regnis olim Corona Hungarica unitis (1560-1773) , (1957 ) -.

 • Polgár, Ladislaus 1967. Bibiliography of the History of the Society of Jesus. [...] Sources and Studies for the History of the Jesuits Volume I. Institutum Historicum S. I., Roma.

  Polgár L. , '', in Bibiliography of the History of the Society of Jesus. [...] Sources and Studies for the History of the Jesuits , (1967 ) -.

 • Sára, Balázs 1999-2001. Quid est grammatica? — cuius est grammatica? In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica 24: 159–81.

  Sára B. , 'Quid est grammatica? — cuius est grammatica? In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae ' (1999 ) 24 Sectio Linguistica : 159 -81 .

  • Search Google Scholar
 • Scaglione, Aldo 1970. Ars grammatica. A bibliographic survey, two essays on the grammar of the Latin and Italian subjunctive, and a note on the ablative absolute. Janua Linguarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata edenda curat C. H. van Schooneveld, Indiana University. Series Minor 77. Mouton, The Hague & Paris.

  Scaglione A. , '', in Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata edenda curat C. H. van Schooneveld, Indiana University , (1970 ) -.

 • Schäffer-Priess, Barbara 2000. Die portugiesische Grammatikschreibung von 1540 bis 1822. Entstehungsbedingungen und Kategorisierungsverfahren vor dem Hinter-grund der lateinischen, spanischen und französischen Tradition (Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie. [...] Band 300.) Niemeyer, Tübingen.

  Schäffer-Priess B. , '', in Die portugiesische Grammatikschreibung von 1540 bis 1822. Entstehungsbedingungen und Kategorisierungsverfahren vor dem Hinter-grund der lateinischen, spanischen und französischen Tradition (Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie. [...] Band 300.) , (2000 ) -.

 • Schenkeveld, D. M. 1988. From particula to particle. The genesis of a class of words. In: Irène Rosier (ed.) L’héritage des grammairiens latins de l’Antiquité aux Lumières. Actes du Colloque de Chantilly 2–4 septembre 1987: 81–93. Bibliothèque de l’Information Grammaticale (BIG), Paris.

  Schenkeveld D. M. , '', in L’héritage des grammairiens latins de l’Antiquité aux Lumières , (1988 ) -.

 • Sommervogel, Carlos S. J. 1890-1909. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus [...]. Oscar Schepens; Alphonse Picard; Libraire Alphonse Picard et Fils. Bruxelles & Paris.

 • Springhetti, Emilio S. J. 1961-1962. Storia e fortuna della Grammatica di Emmanuele Alvares. In: Humanitas 13–14: 283–304. Coimbra.

  Springhetti E. S. J. , 'Storia e fortuna della Grammatica di Emmanuele Alvares ' (1961 ) 13–14 Humanitas : 283 -304 .

  • Search Google Scholar
 • Szabó, Károly 1879-1898. Régi magyar könyvtár [Early Hungarian library]. I-III/1. Budapest.

 • Szilas, László 1978. Die österreichische Jesuitenprovinz in Jahre 1773. In: Archivum Historicum Societatis Iesu 57: 93. fasc.: 97–158. Roma.

  Szilas L. , 'Die österreichische Jesuitenprovinz in Jahre 1773 ' (1978 ) 57 Archivum Historicum Societatis Iesu : 97 -158 .

  • Search Google Scholar
 • Vértes, O. András 1980. A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig [The history of Hungarian descriptive phonology to the age of the Neogrammarians]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Vértes O. A. , '', in A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig [The history of Hungarian descriptive phonology to the age of the Neogrammarians] , (1980 ) -.

 • Vîrtosu, Emil 1968. Paleografia româno-chirilică. Editura ştiinţifică, Bucureşti.

  Vîrtosu E. , '', in Paleografia româno-chirilică , (1968 ) -.

 • Zwartjes, Otto 2002. The description of the indigenous languages of Portuguese America by the Jesuits during the Colonial Period. The impact of the Latin grammar of Manuel álvares. In: Historiographia Linguistica 29: 19–70.

  Zwartjes O. , 'The description of the indigenous languages of Portuguese America by the Jesuits during the Colonial Period. The impact of the Latin grammar of Manuel álvares ' (2002 ) 29 Historiographia Linguistica : 19 -70 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Editors

Editor(s)-in-Chief: Katalin É. Kiss,
Ferenc Kiefer

Editor: Éva Dékány

Technical Editor: Zoltán G. Kiss

Review Editor: Beáta Gyuris

Editorial Board

 • Anne Abeillé
 • Željko Bošković
 • Marcel den Dikken
 • Hans-Martin Gärtner
 • Elly van Gelderen
 • Anders Holmberg
 • Katarzyna Jaszczolt
 • István Kenesei
 • Anikó Lipták
 • Katalin Mády
 • Gereon Müller
 • Csaba Pléh
 • Giampaolo Salvi
 • Irina Sekerina
 • Péter Siptár
 • Gregory Stump
 • Peter Svenonius
 • Anne Tamm
 • Akira Watanabe
 • Jeroen van de Weijer

Acta Linguistica Academica
Address: Benczúr u. 33. HU–1068 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 351 0413; (+36 1) 321 4830 ext. 154
Fax: (36 1) 322 9297
E-mail: ala@nytud.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Arts and Humanities Citation Index
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • Linguistics and Language Behaviour Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS
 • Social Science Citation Index
 • LinguisList

 

Acta Linguistica Hungarica
Language English
Size  
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
changed title
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-8076 (Print)
ISSN 1588-2624 (Online)