View More View Less
 • 1 Archäologisches Institut der UAW Uri u. 49 H-1014 Budapest Ungarn
 • | 2 Lehrstul für Sedimentologie und Geochemie der Eötvös Loránd Universität Pázmány P. sétany 1/c H-1117 Budapest Ungarn
 • | 3 Lehrstuhl für Mineralogie und Geochemie der Universität Szeged Aradi vértanúk tere 1 H-6720 Szeged Ungarn
 • | 4 Studio für Architektur Narmer Petőfi út 15. III/11 H-1195 Budapest Ungarn
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

Houses of the Baden culture at the Balatonőszöd — Temető dűlő site . A large settlement of the Baden culture was unearthed on a coherent surface of 100000 square metres during excavations preceding the construction of the new track of highway M 7 at Balatonőszöd in 2001–2002. The Late Copper Age settlement stood on the bank of a lake and along a stream that ran into the lake. The remains of four buildings (house foundations, daub fragments and miniature house models) were uncovered from the classical phase of the culture. The buildings were overground wood-structure houses plastered with daub and raised on posts above the waterlogged territory. They could have profane and sacral functions as well.

 • Bánffy 1985 = E. Bánffy . Kultikus rendeltetésű lel etegyüttes a Kis-Balaton középső rézkorából (A middle Copper Age Cult Assemblage from the Little Balaton). ArchÉrt 112 (1985) 187–193.

  Bánffy E. , 'Kultikus rendeltetésű lel etegyüttes a Kis-Balaton középső rézkorából ' (1985 ) 112 ArchÉrt : 187 -193.

  • Search Google Scholar
 • Bánffy 1986 = E. Bánffy . House models from neolithic Hungary — Attempt at a general interpretation. In: Archaeological Objectivity in Interpretation. Vol. 2. The World Archaeological Congress 1–7 September 1986. Southampton-London 1986.

 • Bánffy 1990–1991 = E. Bánffy . Cult and archaeological context in Middle and South-east Europe in the Neolithic and the Chalcholithic. Antheus 19–20 (1990–1991) 183–250.

  Bánffy E. , 'Cult and archaeological context in Middle and South-east Europe in the Neolithic and the Chalcholithic ' (1990 ) 19–20 Antheus : 183 -250.

  • Search Google Scholar
 • Bánffy 1995 = E. Bánffy . Habót-Szartori I–II. Antaeus 22 (1995) 40–51.

  Bánffy E. , 'Habót-Szartori I–II ' (1995 ) 22 Antaeus : 40 -51.

 • Bánffy 2001 = E. Bánffy . Notes on the Connection between Human and Zoomorphic Representations in the Neolithic. In: P. F. Biehl— F. Bertemes— H. Meller (eds): The Archaeology of Cult and Religion. Archaeolingua 13. Budapest 2001, 53–71.

 • Bánffy 2004 = E. Bánffy . The 6 th Millennium BC Boundary in Western Transdanubia and its Role in the Central European Neolithic Transition. (The Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb settlement). VAH 15. Budapest 2004

 • Bánffy-Bondár—M. Virág 1996 = E. Bánffy— M. Bondár— Zs. M. Vigág . Rézkor [Kupferzeit]. In: L. Költő— L. Vándor (eds): Évezredek üzenete a láp világából (Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979–1992) [Jahrtausendbotschaft aus der Welt der Moore (Archäologische Untersuchungen im Bereich des Kis-Balaton)]. Kaposvár-Zalaegerszeg 1996.

 • Banner 1943 = J. Banner : Az újabb kőkori lakóházkutatás mai állása Magyarországon (L’état actuel de la recherche des habitations néolithiques en Hongrie). ArchÉrt 4 (1943) 1–25.

  Banner J. , 'Az újabb kőkori lakóházkutatás mai állása Magyarországon ' (1943 ) 4 ArchÉrt : 1 -25.

  • Search Google Scholar
 • Banner 1956 = J. Banner : Die Péceler Kultur. ArchHung 35. Budapest 1956.

 • P. Barna 2003 = J. P. Barna : Késő rézkori település Nagykanizsa-Billa lelőhelyen. Late Copper Age Settlement in Nagykanizsa-Billa. ZalaiMúz 12 (2003) 97–142.

  Barna J. P. , 'Késő rézkori település Nagykanizsa-Billa lelőhelyen. Late Copper Age Settlement in Nagykanizsa-Billa ' (2003 ) 12 ZalaiMúz : 97 -142.

  • Search Google Scholar
 • Bartosiewitzet al. 1994 = L. Bartosiewitz— E. Hertelendi— A. Figler : Seasonal dating of hand-collected fish remains from a prehistoric settlement in Hungary. In: W. van Neer (ed.): Fish exploitation in the Past. Annales du Musée Royal de l’Afrique Centrale, sciences zoologiques 274 (1994) 107–114.

 • Bayer 1928 = J. Bayer : Die Ossarner Kultur, eine äneolithische Mischkultur im östlichen Mitteleuropa. Eiszeit und Urgeschichte 5 (1928) 60–91.

  Bayer J. , 'Die Ossarner Kultur, eine äneolithische Mischkultur im östlichen Mitteleuropa ' (1928 ) 5 Eiszeit und Urgeschichte : 60 -91.

  • Search Google Scholar
 • BIBLIA = BIBLIA — Istennek az Ószövetséggel és Újszövetséggel adott kijelentése. (ed.: A Magyar Országos Egyházak Ökumenikus Tanácsának Bibliafordító Szakbizottsága ) Budapest 1975. = THE HOLY BIBLE = The Holy Bible. King James Version. New York, www.Bartleby.com.2000.

 • Bondár 1980–1981 = M. Bondár : Spätkupferzeitliche Siedlung in Pécs-Vasas (Komitat Baranya). MittArchInst 10–11 (1980–1981) 25–44.

  Bondár M. , 'Spätkupferzeitliche Siedlung in Pécs-Vasas (Komitat Baranya) ' (1980 ) 10–11 MittArchInst : 25 -44.

  • Search Google Scholar
 • Bondár 1991 = M. Bondár : A badeni kultúra telepe Balatonmagyaródon (Die Siedlung der Badener Kultur von Balatonmagyaród). ZalaiMúz 3 (1991) 137–154.

  Bondár M. , 'A badeni kultúra telepe Balatonmagyaródon ' (1991 ) 3 ZalaiMúz : 137 -154.

 • Bondár 2000 = M. Bondár : A badeni kultúra telepmaradványa Aparhant-felső legelő lelőhelyen (The Settlement fragment of the Baden culture on the site Aparhant-felső pasture). WMMÉ 22 (2000) 39–74.

  Bondár M. , 'A badeni kultúra telepmaradványa Aparhant-felső legelő lelőhelyen ' (2000 ) 22 WMMÉ : 39 -74.

  • Search Google Scholar
 • Bondár 2002 = M. Bondár : A badeni kultúra kutatási helyzete Magyarországon (Vázlat) (Der Forschungsstand der Badener Kultur in Ungarm [Abriss]). MFMÉ-StudArch 8 (2002) 7–30.

  Bondár M. , 'A badeni kultúra kutatási helyzete Magyarországon (Vázlat) ' (2002 ) 8 MFMÉ-StudArch : 7 -30.

  • Search Google Scholar
 • Bregant 1976 = T. Bregant : Prispevki biolosko-technicnih disciplin k proucevanju kulture Ljubljanskega barja. Godisnjak 11 (1976) 85–96.

  Bregant T. , 'Prispevki biolosko-technicnih disciplin k proucevanju kulture Ljubljanskega barja ' (1976 ) 11 Godisnjak : 85 -96.

  • Search Google Scholar
 • Capitaniet al. 2002 = A de Capitani— S. Deschler-Erb— U. Leuzinger— E. Marti-Grädel— J. Schibler : Die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon-Bleiche. 3: Funde. Archäologie im Thurgau 11 (2002).

 • Cernavodǎ III-Boleráz 2001 = P. Roman— S. Dimandi (Hrsg.): Cernavodǎ III-Boleráz — Ein vorgeschichtliches Phänomen zwischen dem Oberrhein und der unteren Donau. Symposium Mangalia/Neptun, 18–24. Oktober 1999. Studai Danubiana ser. Symp. 2. Bucureşti 2001.

 • Ciugudean 1983 = H. Ciugudean : Funeral magic practices in the cemeteries of the Cotofeni Culture. In: E. Anati (ed.): Prehistoric Art and Religion. Valcamonica Symposium III — 1979 Proceedings the Intellectual Expressions of Prehistoric Man: Art and Religion. Capo di Ponte 1983, 169–176.

 • Die ersten Bauern 1–2 = Die ersten Bauern. Pfahlbaufunde Europas. Foschungsberichte zur Ausstellung im Schweizerischen Landesmuseum und zum Erlebnispark. Ausstellung Pfahlbauland in Zürich. Bd. 1: Schweiz; Bd. 2: Einführung, Balkan und angrenzende Regionen der Schweiz. Zürich 1990.

 • Domboróczky 2001 = L. Domboróczky : Településszerkezeti sajátosságok a középső neolitikum időszakából, Heves megye területéről (Characteristics of Settlement Patterns in the Middle Phase of the New Stone Age from the Area of Heves County). MΩMOΣ I. A Fiatal Őskoros Kutatók I. összejövetelének konferenciakötete, Debrecen, 1997. november 10–13. Debrecen 2001, 67–94.

 • Draveczky 1964, 1965 = B. Draveczky . Andocs-Nagytoldipuszta-Eperfás. RégFüz 18 (1964) 4; RégFüz 19 (1965) 3.

  Draveczky B. , 'Andocs-Nagytoldipuszta-Eperfás ' (1964 ) 18 RégFüz : 4 -.

 • Draveczky 1970 = B. Draveczky . Somogy megye régészeti képeskönyve [Archäologisches Bilderbuch des Komitats Somogy]. Somogyi Múzeum 17. Kaposvár 1970.

 • Duly 1979 = C. Duly : The Houses of Mankind. Thames and Hudson, London 1979.

  Duly C. , '', in The Houses of Mankind , (1979 ) -.

 • Dumitreşcu-Togan 1971 = S. Dumitreşcu— G Togan : Sǎpǎturile arheologice de la Boarta-Cetǎtuie (Jud. Sibin). Archäologische Ausgrabungen in Boarta-Cetǎtuie (Bez. Sibin). ActaMN 8 (1971) 423–436.

  Togan G. , 'Sǎpǎturile arheologice de la Boarta-Cetǎtuie (Jud. Sibin). Archäologische Ausgrabungen in Boarta-Cetǎtuie (Bez. Sibin) ' (1971 ) 8 ActaMN : 423 -436.

  • Search Google Scholar
 • Ecsedy 1982 = I. Ecsedy : Késő rézkori leletek Boglárlelléről (Late Copper Age Finds from Boglárlelle). CommArchHung 1982, 15–27.

 • Ecsedy 1984 = I. Ecsedy . Őskori leletek Dunaszekcső-Várhegyről (Praehistorical finds from Dunaszekcső-Várhegy). JPMÉ 29 (1984) 89–126.

  Ecsedy I. , 'Őskori leletek Dunaszekcső-Várhegyről ' (1984 ) 29 JPMÉ : 89 -126.

 • Egry 2002 = I. Egry : Kóny-Barbacsi tópart. Arrabona 40 (2002) 9–33.

  Egry I. , 'Kóny-Barbacsi tópart ' (2002 ) 40 Arrabona : 9 -33.

 • Eliade 1998 = M. Eliade : Az örök visszatérés mítosza avagy a mindenség és a történelem (The myth of the eternal return or cosmos and history). Budapest 1998.

 • Endrődi 1997 = A Endrődi : A késő rézkori badeni kultúra Budapest Andor u. telepanyaga a kulturális kapcsolatok tükrében (Die Siedlungsmaterialien der spätkupferzeitlichen Badener Kultur aus der Andorstraße, im Spiegel der kulturellen Verbindungen). BudRég 31 (1997) 121–175.

  Endrődi A. , 'A késő rézkori badeni kultúra Budapest Andor u. telepanyaga a kulturális kapcsolatok tükrében ' (1997 ) 31 BudRég : 121 -175.

  • Search Google Scholar
 • Endrődi-Gyulai 1998–2000 = A Endrődi— F. Gyulai : Hearths and other finds of the Late Copper Age Baden culture at Budapest-Csepel Island (Gynecomorphic vessels, archaeobotanical remains). ArchÉrt 125 (1998–2000) 9–45.

  Gyulai F. , 'Hearths and other finds of the Late Copper Age Baden culture at Budapest-Csepel Island ' (1998 ) 125 ArchÉrt : 9 -45.

  • Search Google Scholar
 • Építménytől az épületig 2002 = Építménytől az épületig — Ásatástól a rekonstrukcióig (From Hut to Building — From the excavation to reconstruction). Időszaki kiállítás katalógusa. Budapest 2002.

 • Figleret al. 1997 = A Figler— L. Bartosiewitz— Gy. Füleky— E. Hertelendi : Copper Age settlement and the Danube water system: a case study from the North Western Hungary. In: J. Chapman— P. Dolukhanov (eds): Landscapes in Flux Central and Eastern Europe in Antiquity Colloquia Pontica 3. Oxford 1997, 209–230.

 • Furrer 2002 = B. Furrer : Living in a wooden box — Late Medieval log-houses in central Switzerland and northern Tessin. PA Suppl. 15. Ruralia 4 (2002) 143–150.

  Furrer B. , 'Living in a wooden box — Late Medieval log-houses in central Switzerland and northern Tessin ' (2002 ) 4 PA Suppl. 15. Ruralia : 143 -150.

  • Search Google Scholar
 • Füzes 1989 = M. Füzes : A földmívelés kezdeti szakaszának (neolitikum és rézkor) növényleletei Magyarországon (Archaeobotanikai vázlat) (Die Pflanzenfunden in Ungarn der Anfanglichen entwicklungsfase des Ackerbaues, Neolithicum und Kupferzeit. Archaeobotanische skizze). Tapolca VMK 1 (1989) 139–239.

  Füzes M. , 'A földmívelés kezdeti szakaszának (neolitikum és rézkor) növényleletei Magyarországon (Archaeobotanikai vázlat) (Die Pflanzenfunden in Ungarn der Anfanglichen entwicklungsfase des Ackerbaues, Neolithicum und Kupferzeit. Archaeobotanische skizze) ' (1989 ) 1 Tapolca VMK : 139 -239.

  • Search Google Scholar
 • Gazdapusztai 1957 = Gy. Gazdapusztai : A Körös-kultúra lakótelepe Hódmezővásárhely-Gorzsán (The Settlement of the Körös culture at Hódmezővásárhely-Gorzsa). ArchÉrt 84 (1957) 3–13.

  Gazdapusztai Gy. , 'A Körös-kultúra lakótelepe Hódmezővásárhely-Gorzsán (The Settlement of the Körös culture at Hódmezővásárhely-Gorzsa) ' (1957 ) 84 ArchÉrt : 3 -13.

  • Search Google Scholar
 • Gheorghiu 2003 = D. Gheorghiu : Building a Ceramic Macroobject: The 2003 Vadastra project experiments. The Old Potter’s Almanach (2003) 1–5.

 • Grammenos 2003 = D. V. Grammenos (ed.): Recent Research in the Prehistory of the Balkans. Publications of the Archaeological Institute of Northern Greece 3. Thessaloniki 2003.

 • Greif 1996 = T. Greif : The possibilities of study the architectural remains of the Ljubljansko Barje (Ljubljana Marsh) pile-dwellings. In: Nikolova 1996, Part 3, 439–446.

 • Gusev 1995 = S. A Gusev : Hausmodelle der Tripolje-Kultur. PZ 70 (1995) 175–189.

  Gusev S. A. , 'Hausmodelle der Tripolje-Kultur ' (1995 ) 70 PZ : 175 -189.

 • Gyulai 2001 = F. Gyulai : Archaeobotanika (Archäobotanik). Jószöveg kézikönyvek. Budapest 2001.

 • Harding 2000 = A F. Harding : European Societies in the Bronze Age. Cambridge World Archaeology, Cambridge Univ. Press 2000.

 • P. Hartyányi-Nováki-Patay 1968 = B. P. Hartyányi— Gy. Nováki— Á. Patay . Növényi mag-és termésleletek Magyarországon az újkőkortól a XVIII. századig (Samen-und Fruchtfunde in Ungam von der Jungsteinzeit bis zum 18. Jahrhundert). MMMK 1967–68, 5–82.

 • Hoffmann 1992 = T. Hoffmann : A faház (domus lignea) a középkori Európában (The wooden house called domus lignea in medieval documents). Ház és ember 8 (1992) 5–40.

  Hoffmann T. , 'A faház (domus lignea) a középkori Európában ' (1992 ) 8 Ház és ember : 5 -40.

  • Search Google Scholar
 • Hontiet al. 2002 = Sz. Honti— K. Belényesy— Zs. Gallina— V. Kiss— G Kulcsár— T. Marton— Á Nagy— G. P. Németh— K Oross— K Sebők— K. Somogyi : A tervezett M7-es autópálya Somogymegyei szakaszán 2000–2001-ben végzett megelőző régészeti feltárások. Előzetes jelentés II (Rescue excavation in 2000–2001 on the Planned Route of the M7 Motorway in Somogy County. Preliminary Report II). SMK 15 (2002) 3–36.

  Somogyi K. , 'A tervezett M7-es autópálya Somogymegyei szakaszán 2000–2001-ben végzett megelőző régészeti feltárások. Előzetes jelentés II ' (2002 ) 15 SMK : 3 -36.

  • Search Google Scholar
 • Horváthet al. 2003 = L. A. Horváth— G Szilas— A. Endrődi— A L. Horváth : Előzetes jelentés a Dunakeszi, Székes-dűlőn végzett őskori telepásatásról (Vorbericht über die Ausgrabungen der urzeitlichen Siedlungen von Dunakeszi). In: Régészeti kutatások Magyarországon 2000 (Archaeological Investigations in Hungary 2000). Budapest 2003, 5–19.

 • Jeremet al. 2001 = E. Jerem— K. Müller— Zs. Vasáros : Reconstruction of Iron Age houses and their environment in the Archaeological Park of Százhalombatta. Praehistoria 2 (2001) 173–193.

  Vasáros Zs. , 'Reconstruction of Iron Age houses and their environment in the Archaeological Park of Százhalombatta ' (2001 ) 2 Praehistoria : 173 -193.

  • Search Google Scholar
 • Kalicz 1969 = N. Kalicz : A rézkori balatoni csoport Veszprém megyében (Die kupferzeitliche Balaton-Gruppe in Südtransdanubien). VMMK 8 (1969) 83–89.

  Kalicz N. , 'A rézkori balatoni csoport Veszprém megyében ' (1969 ) 8 VMMK : 83 -89.

 • Kalicz 1970 = N. Kalicz : Clay Gods. The Neolithic period and the Copper Age in Hungary. Hereditas. Budapest 1970.

 • Kalicz 1976 = N. Kalicz : Die Hüttenmodelle der Lengyel-Kultur in Ungarn. JMV 60 (1976) 117–127.

  Kalicz N. , 'Die Hüttenmodelle der Lengyel-Kultur in Ungarn ' (1976 ) 60 JMV : 117 -127.

 • Kalicz 1981 = N. Kalicz : Die kopflosen Idole der Badener Kultur und ihre südlichen Beziehungen. In: XI. Internationales Symposium über das Spätneolithikum und die Bronzezeit. Xanthi, 4–10. Oktober 1981. Symposia Thracica 1981, 232–256.

 • Kalicz 1985 = N. Kalicz : Kőkori falu Aszódon (Neolithisches Dorf in Aszód). Múzeumi füzetek 32. Aszód 1985.

 • Kalicz 2003 = N. Kalicz : Újkőkor végi és rézkori megtelepedés maradványai a nagykanizsai Inkey-kápolna mellett (Endneolithische und kupferzeitliche Besiedlung bei Nagykanizsa, Inkey-Kapelle). ZalaiMúz 12 (2003) 7–47.

  Kalicz N. , 'Újkőkor végi és rézkori megtelepedés maradványai a nagykanizsai Inkey-kápolna mellett ' (2003 ) 12 ZalaiMúz : 7 -47.

  • Search Google Scholar
 • Kalicz-Raczky 1980–1981 = N. Kalicz— P. Raczky : Siedlung der Körös-Kultur in Szolnok-Szanda. MittArchInst 10–11 (1980–1981) 13–25.

  Raczky P. , 'Siedlung der Körös-Kultur in Szolnok-Szanda ' (1980 ) 10–11 MittArchInst : 13 -25.

  • Search Google Scholar
 • Kalicz-Raczky 1984 = N. Kalicz— P. Raczky : Preliminary Report on the 1977–82 Excavations at the Neolithic and Bronze Age Settlement of Berettyóújfalu-Herpály. ActaArchHung 36 (1984) 85–136.

  Raczky P. , 'Preliminary Report on the 1977–82 Excavations at the Neolithic and Bronze Age Settlement of Berettyóújfalu-Herpály ' (1984 ) 36 ActaArchHung : 85 -136.

  • Search Google Scholar
 • Korek 1968 = J. Korek : Eine Siedlung der Spätbadener Kultur in Salgótarján-Pécskő. ActaArchHung 20 (1968) 37–58.

  Korek J. , 'Eine Siedlung der Spätbadener Kultur in Salgótarján-Pécskő ' (1968 ) 20 ActaArchHung : 37 -58.

  • Search Google Scholar
 • Korek 1983 = J. Korek : Közép-Kelet-Európa a rézkor végén [Ostmitteleuropa am Ende der Kupferzeit]. Doktori disszertáció. Kézirat [Manuskript, Diss.]. Budapest 1983.

 • Korek 1984 = J. Korek : Ásatások Szigetcsép-Tangazdaság I. lelőhelyen. A késő rézkori település leletei (Ausgrabungen am Fundort von Szigetcsép-Tangazdaság I. Die Funde der spätkupferzeitlichen Siedlung). CommArchHung 1984, 5–29.

 • Korošec 1963 = J. Korošec : Prazgodovinsko kolisce pri Blatni Brezovici. Dela SAZU 14 (1963) Ljubljana.

 • Kovács 1987 = S. Kovács : Hügelgräberfelder der Badener Kultur in Slanatál (Vorläufige Bemerkungen zu Bestattungsritus und Chronologie). In: D. Srejović— N. Tasić (Hrsg.): Hügelgräberbestattung in der Karpaten-Donau-Balkan-Zone während der Äneolithischen Periode. International Symposium Donji Milanovac 1985. Beograd 1987, 99–107.

 • B. Kovács 2002 = I. B. Kovács : A méhi istentriász és népe. Gömör-Kishont az őskorban I [Die Göttertrias von Méh und ihr Volk. Gömör-Kishont in der Urzeit]. Rimaszombat 2002.

 • Köningeret al. 2001 = J. Köninger— M. Kolb— H. Schlichtherle : Elemente von Boleráz und Baden in den Feuchtbodensiedlungen des südwestdeutschen Alpenvorlandes und ihre mögliche Rolle im Endneolithikum. In: Cernavodǎ III — Boleráz 2001 , 641–673.

 • Kövecses-Varga 1990 = E. Kövecses-Varga : Grubenhäuser mit verschmiertem Boden in einer Siedlung der Badener (Péceler) Kultur. In: B. Chropovský (Hrsg.): Die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung beim Aufbau des Kraftwerksystems Gabčikovo-Nagymaros. Nitra 1990, 11–15.

 • Lenneiset al. 1999 = E. Lenneis— C. Neugebauer-Maresch— E. Ruttkay : Jungsteinzeit im Osten Österreichs. Wissenschaftliche Schriftenreihe Niederösterreich. St. Pölten-Wien 1999, 2. Auflage.

 • Leuzinger 2000 = U. Leuzinger : Die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon-Bleiche 3. Archäologie im Thurgau 9 (2000).

 • Luley 1992 = H. Luley . Urgeschichtlicher Hausbau in Mitteleuropa. Grundlagenforschungen, Umweltbedingungen und bautechnische Rekonstruktionen. UPA 7. Bonn 1992.

 • Makkay 1963 = J. Makkay : Adatok a péceli (badeni) kultúra népe vallásos elképzeléseihez (Data to the religious beliefs of the Pécel (Baden) culture). ArchÉrt 90 (1963) 3–17.

  Makkay J. , 'Adatok a péceli (badeni) kultúra népe vallásos elképzeléseihez ' (1963 ) 90 ArchÉrt : 3 -17.

  • Search Google Scholar
 • Makkay 1970 = J. Makkay . Fejér megye története az őskortól a honfoglalásig 1. A kőkor és a rézkor Fejér megyében [Die Geschichte des Komitats Fehér ab der vorgeschichtlichen Zeit bis zur ungarischen Landnahme]. Székesfehérvár 1970, 9–52.

 • Makkay 2001 = J. Makkay . Néhány régészeti kapcsolat a mükénéi világ és a Kárpát-medence között (Archaeological contacts between the mycenean world and the Carpathian Basin). JAMÉ 43 (2001) 75–94.

  Makkay J. , 'Néhány régészeti kapcsolat a mükénéi világ és a Kárpát-medence között ' (2001 ) 43 JAMÉ : 75 -94.

  • Search Google Scholar
 • Mayer, C. 1996 = C. Mayer : Die Stellung der Funde vom Grasberg bei Ossarn im Rahmen der Badener Kultur I–III. MPK 30 Wien 1996.

 • Medović 1976 = P. Medović . Die Cernavodǎ III-Kultur im jugoslawischen Donaugebiet. Istrazivanja 5 (1976) 105–111.

  Medović P. , 'Die Cernavodǎ III-Kultur im jugoslawischen Donaugebiet ' (1976 ) 5 Istrazivanja : 105 -111.

  • Search Google Scholar
 • Moretti-Maetzke 1970 = M. Moretti— G Maetzke : The Art of the Etruscans. London 1970.

 • MRE 2003 = Zs. Visy (ed.): Magyar régészet az ezredfordulón (Hungarian Archaeology at the Turn of the Millennium). Budapest 2003.

 • MRT 1 = K. Bakay— N. Kalicz— K. Sági : Veszprém megye régészeti topofgráfiája 1: A keszthelyi és tapolcai járás. Magyarország régészeti topográfiája (Archaeological Sites in Hungary 1). Budapest 1966.

 • Nēmejcová-Pavúková 1981 = V. Nēmejcová -Pavúková : Náčrt periodizácie badenskej kultúry a jej chronologické vzt’ahy k juhovychodnej Európe. S1A 29 (1981) 261–296.

  Pavúková , 'Náčrt periodizácie badenskej kultúry a jej chronologické vzt’ahy k juhovychodnej Európe ' (1981 ) 29 S1A : 261 -296.

  • Search Google Scholar
 • Nēmejcová-Pavúková 1998 = V. Nēmejcová-Pavúková : Die Badener Kultur. In: J. Preuss (Hrsg.): Das Neolithikum in Mitteleuropa. Kulturen-Wirtschaft-Umwelt vom 6. bis 3. Jahrtausend v. u. Z Bd. 1–2: 383–400, Beier und Beran Archäologische Fachliteratur. Weißbach 1998.

  Nēmejcová-Pavúková V. , '', in Das Neolithikum in Mitteleuropa. Kulturen-Wirtschaft-Umwelt vom 6. bis 3. Jahrtausend v. u. Z Bd. 1–2 , (1998 ) -.

 • Nēmejcová-Pavuková-Šiška 1970 = V. Nēmejcová-Pavúková— S. Šiška : Klasická fáza kultury s kanelovanou keramikou. In: Slovensko mladsei dobe kamennej. Bratislava 1970, 192–206.

 • Nemeti 2001 = J. Nemeti : Cernavodǎ III-Boleráz finds in North West Romania. In: Cernavodǎ III — Boleraz 2001 , 299–330.

 • Nikolić 1996 = D. Nikolić : Architecture of the Kostolac Settlements. In: Nikolova 1996, 373–383.

 • Nikolov 1998 = V. Nikolov : Die Kultszene aus Ovčarovo: ein Versuch für Kalenderinterpretierung. In: P. Anreiter— L. Bartosiewitz— E. Jerem— W. Meid (eds): Man and the Animal World. Studies in archaeozoology, archaeology, anthropology, and palaeolinguistics in memoriam Sándor Bökönyi. Archeolingua 8. Budapest 1998, 403–407.

 • Nikolova 1996 = L. Nikolova (ed.): Early Bronze Age Settlement Patterns in the Balkans (ca. 3500–2000 BC, calibrated dates). Reports of Prehistoric Research Project 1, Nos 2–4, April–December 1995. Part 1–3. Sofia 1996.

 • Novotný 1958 = B. Novotný : Slovensko v mladsej. dobe kamennej. Bratislava 1958.

 • Ondruš 1972 = V. Ondruš : Detské pohrby na neolitickom sidlišti ve Vedrovicih. ČMM 57 (1972) 27–36.

  Ondruš V. , 'Detské pohrby na neolitickom sidlišti ve Vedrovicih ' (1972 ) 57 ČMM : 27 -36.

  • Search Google Scholar
 • Ovcsarovo 1976 = H. Todorova : Ovcsarovo. Sofia 1976.

 • Parzinger 1984 = H. Parzinger : Die Stellung der Uferrandsiedlungen bei Ljubljana im äneolithischen und frühbronzezeitlichen Kultursystem der mittleren Donauländer. AV 35 (1984) 13–76.

  Parzinger H. , 'Die Stellung der Uferrandsiedlungen bei Ljubljana im äneolithischen und frühbronzezeitlichen Kultursystem der mittleren Donauländer ' (1984 ) 35 AV : 13 -76.

  • Search Google Scholar
 • Patay 1999 = P. Patay . A badeni kultúra ózd-pilinyi csoportjának magaslati telepei (Höhensiedlungen der spätbadener Ózd-Piliny-Gruppe). HOMÉ 37 (1999) 45–56.

  Patay P. , 'A badeni kultúra ózd-pilinyi csoportjának magaslati telepei (Höhensiedlungen der spätbadener Ózd-Piliny-Gruppe) ' (1999 ) 37 HOMÉ : 45 -56.

  • Search Google Scholar
 • Perini 1987 = R Perini : The Typology of the structures on Bronze Age Wetland Settlements at Fiave and Lavagnone in the Italian Alpine Foothills. In: J. M. Coles— A. J. Lawson (eds): European Wetlands in Prehistory. Oxford 1987, 75–93.

 • Petrasch 1986 = J. Petrasch : Typologie und Funktion neolithischer Öfen in Mittel-und Südosteuropa. APA 18 (1986) 33–83.

  Petrasch J. , 'Typologie und Funktion neolithischer Öfen in Mittel-und Südosteuropa ' (1986 ) 18 APA : 33 -83.

  • Search Google Scholar
 • Petrović—Jovanović 2002 = J. Petrović— B. Jovanović : Naselje Kasnog eneolita (Gomolava. Settlements of the Late Eneolithic). Gomolava 4. Novi Sad-Beograd 2002.

 • Raczky 1974 = P. Raczky : A lengyeli kultúra legkésőbbi szakaszának leletei a Dunántúlon (Funde der spätesten Phase der Lengyel-Kultur in Westungarn). ArchÉrt 101 (1974) 185–211.

  Raczky P. , 'A lengyeli kultúra legkésőbbi szakaszának leletei a Dunántúlon ' (1974 ) 101 ArchÉrt : 185 -211.

  • Search Google Scholar
 • Raczkyet al. 1997 = P. Raczkyet al. : Polgár-Csőszhalom-dűlő. Újkőkor végi telep és sírok a Kr. e. V. évezredből (Polgár-Csőszhalom-dőlő. Late Neolithic settlement and graves from the 5 th millennium B. C.). In: P. Raczky— T. Kovács— A. Anders (eds): Utak a múltba. Az M3-as autópálya régé-szeti leletmentései (Paths into the Past. Rescue excavation on the M3 Motorway). Budapest 1997, 34–43.

 • Roman 1976 = P. I. Roman : Cultura Coţofeni. BiArh. 26. Bucureşti 1976.

 • Roman-Németi 1978 = P. I. Roman— I. Németi : Cultura Baden in România. BiArh 31. Bucureşti 1978.

 • Roska 1941 = M. Roska : A Torma Zsófia gyűjtemény = Die Sammlung Zsófia von Torma. Kolozsvár 1941.

 • Rutkowski 1986 = B. Rutkowski : The Cult Places of the Aegean. New Haven-London 1986.

 • Scarre 2000 = C. Scarre : From the Megaron to Stonehenge. In: D. Mardell (ed.): Gods and Heroes of Bronze Age Europa. The roots of Odysseus. 25 th Council of Europe Art Exhibition. Copenhagen-Bonn 2000, 155–158.

 • Schlichtherle 1989 = H. Schlichtherle : Pfahlbauten: die frühe Besiedlung des Alpenvorlands. Spektrum der Wissenschaft, Juni 1989, 72–85.

 • Schlichtherle 1993 = H. Schlichtherle : Ein Kulthaus der Jungsteinzeit am Überlinger See. In: E. Sangmeister (Hrsg.): Zeitspuren — Archäologisches aus Baden. Freiburg 1993, 48–49.

 • Schlichtherle 1997 = H. Schlichtherle (Hrsg.): Pfahlbauten um die Alpen. Stuttgart 1997.

 • Schmaedecke 2002 = M. Schmaedecke : Zur Kontinuität von Getreidespeichern auf Stützen von vorgeschichtlicher Zeit bis in die frühe Neuzeit. PA Suppl. 15. Ruralia IV. Praha 2002, 134–142.

 • Schmidt 1945 = R. R. Schmidt : Die Burg Vučedol. Zagreb 1945.

 • Séfériadès 1996 = M. Séfériadès : Deshayes’ Excavation at Dikili Tash: the Early Bronze Age Levels. In: Nikolova 1996, 95–128.

 • Séfériadès 2001 = M. Séfériadès : Dikili Tash et Cernavodǎ III-Boleráz: contribution aux recherches archéologiques européennes récentes sur la période de transition et le début de l’Àge du Bronze (Europe centrale et orientale). In: Cernavodǎ III — Boleraz 2001 , 109–113.

 • Selmeczi 1969 = L. Selmeczi : Das Wohnhaus der Körös-Gruppe von Tiszajenő. Neuere Haustypen des Frühneolithikums. MFMÉ 1969, 17–23.

 • Siedlungsarchäologie im Alpenvorland I–V = Siedlungsarchäologie im Alpenvorland I–V. Forschungen und Berichte zur Vor-und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 36, 37, 46, 47, 68. Stuttgart 1990–1998.

 • Sófalviet al. 2003 = A. Sófalvi— B. Nagy— P. Skriba : Balatonlelle — Felső-Gamász; Balatonlelle — Országúti dűlő. In: K. Belényesy— Sz. Honti— V. Kiss (Hrsg.): Via Pannonia. Régészeti leletmentések a Balaton mentén, az M7-es autópálya nyomvonalának Somogy megyei szakaszán (Archäologische Notbergungen am Balaton, entlang der Autobahn M7 im Gebiet des Komitats Somogy). In Vorbereitung, 2003.

 • Somogyi 2002 = K. Somogyi : A Somogyvár-Vinkovci-kultúra temetkezés ei Kaposújlakról (Burials of the Somogyvár-Vinkovci culture from Kaposújlak). Ősrégészeti levelek 4 (2002) 45–54.

  Somogyi K. , 'A Somogyvár-Vinkovci-kultúra temetkezés ei Kaposújlakról ' (2002 ) 4 Ősrégészeti levelek : 45 -54.

  • Search Google Scholar
 • Somogyi 2004 = K. Somogyi : Előzetes jelentés a Kaposvár — 61-es elkerülő út 29. számú lelőhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dűlőben 2002-ben végzett megelőző feltárásról (Preliminary report on the preceeding excavation of the site number 27 of the Route 61 encircling Kaposvár). SMK 16 (2004) 165–178.

  Somogyi K. , 'Előzetes jelentés a Kaposvár — 61-es elkerülő út 29. számú lelőhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dűlőben 2002-ben végzett megelőző feltárásról ' (2004 ) 16 SMK : 165 -178.

  • Search Google Scholar
 • Sümegiet al. 2004 = P. Sümegi— E. Bodor— I. Juhász— Z. Hunyadfalvi— S. Molnár— K. Herbich— G. Szegvári— M. Imre— G Tímár : A balatoni déli autópálya régészeti lelőhelyeinek környezettörténeti feldolgozása (Environmental history investigation on the archaeological sites of the south motorway at Balaton). MΩMOΣ 3. Szombathely 2004, 399–420.

 • Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur 1973 = B. Chropovsky (Hrsg.): Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur, Nitra 1969. Bratislava 1973.

 • V. Szabó 2004 = G V. Szabó : Ház, település és településszerkezet a késő bronzkori (BD, HA, HB periódus) Tisza-vidéken (Houses, settlements, and settlement-structures in the Tisza Region of the Late Bronze Age, Periods BD, HA, HB). MΩMOΣ 2 (2004) 137–170.

  Szabó G. V. , 'Ház, település és településszerkezet a késő bronzkori (BD, HA, HB periódus) Tisza-vidéken ' (2004 ) 2 MΩMOΣ : 137 -170.

  • Search Google Scholar
 • Szeghalmy 1913 = Gy. Szeghalmy : Ásatás a szeghalmi Kovácshalomban (Fouilles dans le tumulus nommé „Kováshalom“ à Szeghalom, c. de Békés). ArchÉrt 33 (1913) 37–52.

  Szeghalmy Gy. , 'Ásatás a szeghalmi Kovácshalomban ' (1913 ) 33 ArchÉrt : 37 -52.

 • Tasić 1995 = N. Tasić : Eneolithic Cultures of Central and West Balkans. Belgrade 1995.

 • Tasić 1996 = N. Tasić : Siedlungstypen und Kulturen Serbiens, Nordwestbulgariens und Südwestrumäniens in 3. Jahrtausend v. Chr. In: Nikolova 1996, 339–351.

 • The Late Neolithic of the Tisza Region 1987 = P. Raczky (ed.): The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzkőves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest-Szolnok 1987.

 • Točík 1981 = A. Točík : Nitriánský Hradok-Zámeček. Bronzezeitliche befestigte Ansiedlung der Mǎdarovce-Kultur. Material a archaeologica Slovaca I: 1. Bratislava 1981.

 • Todorova 1978 = H. Todorova : The Eneolithic Period in Bulgaria in the 5 th Millennium BC. BAR IntSer 49. Oxford 1978.

 • Todorova 1982 = H. Todorova : Kupferzeitliche Siedlungen in Nordostbulgarien. Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie 13. München 1982.

 • Todorovaet al. 1983 = H. Todorova— V. Vasilev— Z. Januševič— M. Kovačeva— P. Vljev . Ovčarovo. Raskopki i proučvanija 8. Sofia 1983.

 • Trogmayer 1966 = O. Trogmayer : A Körös-csoport lakóházáról. Újkőkori házmodell-töredék Röszkéről (On the dwelling of the Körös group). ArchÉrt 93 (1966) 235–240.

  Trogmayer O. , 'A Körös-csoport lakóházáról. Újkőkori házmodell-töredék Röszkéről ' (1966 ) 93 ArchÉrt : 235 -240.

  • Search Google Scholar
 • Virág 1999 = Zs. Virág : A badeni kultúra rézleletei Sármellék-Égenföldről (Die Kupferfunde der Badener Kultur in Sármellék-Égenföld). ZalaiMúz 9 (1999) 33–55.

  Virág Zs. , 'A badeni kultúra rézleletei Sármellék-Égenföldről ' (1999 ) 9 ZalaiMúz : 33 -55.

  • Search Google Scholar
 • M. Virág 2004 = Zs. M. Virág : Településtörténeti és kronológiai kutatások a Dunántúlon és Budapest környékén a középső rézkor első felében [Siedlungsgeschichtliche und chronologische Untersuchungen in Transdanubien und in der Umgebung von Budapest in der ersten Hälfte der mittleren Bronzezeit]. Ph.D. disszertáció [Manuskript, Diss.]. Budapest 2004.

 • Vladár-Lichardus 1968 = J. Vladár— J. Lichardus : Frühäneolithische Siedlung und Gräberfeld in Branč. SIA 16 (1968) 263–352.

  Lichardus J. , 'Frühäneolithische Siedlung und Gräberfeld in Branč ' (1968 ) 16 SIA : 263 -352.

  • Search Google Scholar
 • Vučedolski Orion i najstariji evropski kalendar 2000 = Vučedolski Orion i najstariji evropski kalendar = The Vučedol Orion and the Oldest European Calendar. Zagreb 2000.

 • Werner 1998 = P. Werner (mit R. Bush—H Klengel—W. Mayer): Tall Munbaqa Bronzezeit in Syrien. Neumünster 1998.

 • Wildet al. 2001 = E. M. Wild— P. Stadler— M. Bondár— S. Draxler— H. Friesinger— W. Kutschera— A. Priller— W. Rom— E. Ruttkay— P. Steier : New chronological frame for the young neolithic Baden culture in Central Europe (4 th Millennium BC). Radiocarbon 43 (2001) 1057–1064.

  Steier P. , 'New chronological frame for the young neolithic Baden culture in Central Europe (4th Millennium BC) ' (2001 ) 43 Radiocarbon : 1057 -1064.

  • Search Google Scholar
 • Zádor 1984 = A. Zádor : Építészeti szakszótár [Fachwörterbuch der Architektur]. Budapest 1984.

 • Zala megye ezer éve 2003 = L. Vándor (Hrsg.): Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet a magyar államal apítás millenniumának tisztel etére (Tausend Jahre des Komitats Zala. Sammelband zur Ehre des Millenniums der ungarischen Staatsgründung). Zalaegerszeg 2003.

 • Zápotocký 2000 = M. Zápotocký : Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen. PA Suppl. 12. Praha 2000.

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 
Elek BENKŐ
Dénes GABLER

Editorial Board

 • Csanád BÁLINT (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Ádám BOLLÓK (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Miklós SZABÓ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet)
 • Ildikó SZATHMÁRI (Magyar Nemzeti Múzeum)
 • Gilbert KAENEL (Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire de Lausanne)
 • Janusz K. KOZŁOWSKI (Uniwersytet Jagiellonska, Krakow)
 • Falko DAIM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • Judit SOLTI (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)

 

ACTA ARCHAEOLOGICA
Tóth Kálmán u. 4.
H-1097 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 9011
Fax: (36 1) 224 6719
gabler.denes@abtk.hu

 

Indexing and Abstracting Services:

 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Scopus

 

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
Scopus
Cite Score
13/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 198/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 205/295 (Q3)
Scopus
SNIP
0,176
Scopus
Cites
40
Scopus
Documents
20

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,174
Scimago
Quartile Score
Archeology Q2
Archeology (arts and humanities) Q2
Scopus
Cite Score
20/59=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 150/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 152/278 (Q3)
Scopus
SNIP
0,238
Scopus
Cites
31
Scopus
Documents
15

 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 614 EUR / 766 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size A4
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 72
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5210 (Print)
ISSN 1588-2551 (Online)